Постковид бъдещето на иРНК терапиите

иРНК технологията, приложена за първи път при ваксините за новия коронавирус, има огромен потенциал в други области, твърдят Угур Шахин и Йозлем Тюреджи, основатели на BioNTech

"Вярваме, че след 15 години една трета от новоодобрените лекарства ще са базирани на иРНК", споделят Угур Шахин и Йозлем Тюреджи
"Вярваме, че след 15 години една трета от новоодобрените лекарства ще са базирани на иРНК", споделят Угур Шахин и Йозлем Тюреджи
"Вярваме, че след 15 години една трета от новоодобрените лекарства ще са базирани на иРНК", споделят Угур Шахин и Йозлем Тюреджи
"Вярваме, че след 15 години една трета от новоодобрените лекарства ще са базирани на иРНК", споделят Угур Шахин и Йозлем Тюреджи

Бързото разработване на няколко ваксини срещу ковид-19 е безпрецедентно постижение във фармацевтиката, което предлага начин за излизане от пандемията. Но се задават и още добри новини. Приносът на ваксините, базирани на информационна РНК (иРНК), за този успех предвещава нова ера в разработването на терапии за други болести.

Пробивът при иРНК технологиите стана възможен благодарение на научно сътрудничество в продължение на около три десетилетия, което помогна за трансформация на обещаващата концепция в изключително мощна и гъвкава биофармацевтична платформа. Ние вярваме, че след 15 години една трета от всички новоодобрени лекарства ще бъдат базирани на иРНК.

Вместо да разчитат на сложни и времеемки ферментационни процеси, за да произвеждат медикаменти, иРНК терапиите превръщат собствените клетки на пациентите във фабрики за лечебни препарати. Всяка иРНК молекула е своеобразна рецепта, която инструктира човешкото тяло да произвежда точно определен протеин. Нашата ваксина за ковид-19 кара клетките да генерират шиповия протеин, който се съдържа във външната обвивка на коронавирусите. По този начин той подготвя имунната система, така че тя да е способна впоследствие да разпознава и унищожава истинския причинител на болестта.

Тази технология е повратна точка във фармацевтичната индустрия. Тя е сравнима с откриването на рекомбинантната ДНК технология (която позволява производството на човешки протеинови лекарства като инсулина) или създаването на моноклонални антитела в лабораторни инсталации за ферментация, което стана възможно преди повече от 40 години. Внедряването на тази концепция за производството на достъпни лекарства има потенциал да предизвика революция и да трансформира фармацевтичната индустрия и глобалното здравеопазване.

Разработването на ковид ваксините, базирани на иРНК, доказа ефикасността и безопасността на този подход за превенция на инфекциозни болести. Фактът, че сигурни и ефективни препарати могат да бъдат създадени за по-малко от 12 месеца в разгара на пандемия, а след това да бъдат произвеждани в огромни мащаби, навежда на мисълта, че иРНК ваксините ще играят важна роля в бъдещите програми за превантивна подготовка за бъдещи глобални зарази. Подобни програми вече са важен приоритет в дневния ред на правителствата.

Всичко това трасира пътя за пускането на иРНК ваксини за други инфекциозни болести. Много от съществуващите препарати за подобни заболявания може би ще бъдат преработени, като ще използват иРНК, ставайки по-ефикасни. Ние вярваме, че гъвкавостта на иРНК технологията предлага възможности да се отиде по-далече и да бъдат победени болести, които са нелечими в момента.

Ние в BioNTech вече отидохме отвъд борбата с ковид-19 и стартирахме изследователски програми за разработка на иРНК ваксини, предпазващи от заболявания като малария, туберкулоза и HIV, които все още предизвикват много смъртни случаи в държавите с ниски доходи. Перспективата да можем да приложим нашата технология срещу тези бичове за човечеството ни вдъхва дух на оптимизъм.

Пандемията принуди хората да работят по-добре заедно. Наскоро започналите проекти демонстрираха високо ниво на сътрудничество между институции като Световната здравна организация (СЗО), международните регулаторни органи и финансиращите институции, подкрепени от експерти, които повече от 30 години изучават патогените, представляващи интерес. Клиничните изпитвания на първите прототипи на иРНК ваксини за гореспоменатите болести се очаква да започнат през 2022 и 2023 г.

Също така се сблъскваме с глобални здравословни проблеми с нарастващ мащаб, като например болестите, свързани със стареенето, в развитите държави и увеличаващата се нужда от достъпно първично здравеопазване в страните с ниски доходи. Всичко това може да бъде решено само чрез устойчивост на иновациите, които да са гъвкави и рентабилни. Също така това би могло да доведе до индивидуализация на леченията и до терапии срещу редките болести. Ние сме убедени, че иРНК медикаментите перфектно ще отговорят на тези нужди.

Богатият инструментариум от иРНК технологии включва все по-разнообразно портфолио от иРНК формати. Някои от тях имат способността да се размножават в клетките. Също така те предлагат и множество начини за доставяне на информационната РНК до различни органи и клетки в тялото. В бъдеще подобни медикаменти могат да бъдат използвани за индивидуални онкотерапии, регенеративна медицина и за борба с разнообразни заболявания като алергии, автоимунни болести и възпалителни процеси.

Следващото нещо, което иРНК ще направи

Има идеални условия за появата на нова индустрия в областта на здравните технологии, която ще предефинира ландшафта на биотехнологиите и фармацията. Ключова движеща сила за нейния успех ще бъдат пионерите и лидерите в сферата на здравните технологии, които биха приветствали и подкрепили новите "дисръптъри" на пазара. Само чрез по-нататъшното окуражаване на инвестициите в иновации и като се насърчава културата на сътрудничество и обмяната на идеи, тази нова индустрия ще стане фактор за трансформация в общественото здравеопазване. През 2022 г., а и след това, тази нова генерация биотехнологични и фармацевтични играчи би могла да промени здравеопазването по целия свят.

2021, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved