Лизингът на компютърна техника дава възможност за по-добро планиране

Пламен Банов - мениджър "Корпоративни клиенти" в Ardes.bg

Пламен Банов - мениджър "Корпоративни клиенти" в Ardes.bg
Пламен Банов - мениджър "Корпоративни клиенти" в Ardes.bg
Пламен Банов - мениджър "Корпоративни клиенти" в Ardes.bg
Пламен Банов - мениджър "Корпоративни клиенти" в Ardes.bg

Как се промени пазарът на компютърна техника от началото на пандемията?

Пандемията до голяма степен затвърди тенденцията на повишен интерес към IT техника и в частност продукти, които са тясно свързани с дистанционните форми на работа и образование. Здравната криза постави бизнесa в предизвикателна ситуация, която наложи на работодателите да вземат бързи и гъвкави решения за трансформация от стандартната концепция за физически офис към отдалечената му форма, добре позната като Home Office. От друга страна, образователната система също бе поставена под натиск и трябваше да намери алтернативен начин в лицето на дистанционното обучение, без да прекъсва учебния процес. Тези наложителни промени доведоха до повишение в търсенето на преносими и стационарни компютри, видеоконферентни решения, софтуер за отдалечен достъп и услуги, свързани с дистанционната поддръжка. Логично се стигна до високо търсене на компютърна техника и периферия в международен мащаб, а здравните ограничения допълнително затрудниха нормалния цикъл на производство и логистика към пазарите, респективно до крайните клиенти. Традиционните срокове за доставки се удължиха и това наложи допълнителна комуникация с нашите контрагенти и клиенти, както и препланирането на поетите ангажименти със срокове. Като една от водещите фирми за доставка на IT техника трябваше бързо да се адаптираме към актуалната конюнктура на пазара и да вземем ефективни решения по отношение на адекватната планировка на поръчките и складовите наличности. Щастлив съм от факта, че успяхме да отговорим на всички предизвикателства на пазара и да осигурим решения за всички наши клиенти и партньори.

Защо се насочихте към лизингови услуги и какво предимство дава това на компанията?

- Като организация, която е повече от 25 години на пазара на IT техника, винаги сме следвали вътрешните си убеждения и стремеж към новаторски подход за клиентите ни. През годините осъзнахме, че бизнес клиентът всъщност не търси конкретен продукт, а цялостно решение за своите нужди или проблеми, свързани с компютърната техника.

Това ни вдъхнови да създадем решения като "Оперативен лизинг на компютърна техника", които биха дали глътка свеж въздух на всички предприемачи и които ще помогнат на всички новаторски настроени бизнеси. Оперативният лизинг на техника предоставя възможност за по-добро планиране и оптимизиране на разходите, като подобрява и конкурентоспособността. От друга страна, помагаме на организациите да решат проблемите си със старата техника, като им предоставим възможност за изкупуване. По този начин ние следваме и световните тенденции за удължаване на жизнения цикъл за експлоатация на техниката и връщането й на пазара за повторна продажба/употреба. Всичко това ни прави гъвкави в предлагането на комплексни решения за бизнеса.

Какви са основните лизингови услуги, които предлагате, и какви са ползите за клиентите ви от тях?

- Лизинговите ни услуги, основно насочени към бизнеса, са "Оперативен лизинг" и "Финансов лизинг".
Най-съществената полза, разбира се, е набавянето на липсващи към момента финансови средства, за да се придобие нужен актив. Към тази полза се отнася и запазването на банковите ресурси за други текущи или належащи нужди на бизнес организацията. Друго съществено предимство на оперативния лизинг са ниските капиталови разходи. Те са особено важни за стартъпи и млади организации, които не разполагат с големи ресурси. В допълнение бих казал, че клиентът има възможност лесно да моделира месечните разходи за актива до нива, удобни за организацията. В данъчен аспект клиентите ни също биха намерили допълнителни облекчения, свързани с намаляването на някои данъчни задължения чрез по-добро времево планиране за разсрочване на плащането им.

Не на последно място е възможността фирмите да подменят лесно и бързо компютърната си техника на всеки 3 или 4 години с най-новите и актуални конфигурации. Това неминуемо подобрява производителността на всеки бизнес.

Как помага тази нова възможност, която предоставяте, и на компанията ви, и на клиентите в условията на висока инфлация?

- Във времена на нарастваща инфлация лизингът дава възможност за намаляване на негативния ефект върху всяка бизнес организация и редуцира риска от обезценяване на средствата. За лизингополучателите това до известна степен превръща инфлацията в полезна.

Подобен тип лизингови продукти помагат на нашата организация да бъде по-гъвкава в предлагането на различен тип решения и да се адаптира към динамичните нужди на пазара и клиентите.

Какви са наблюденията ви - други компании на пазара насочват ли се към този тип услуги, какви са плюсовете на вашата компания в условия на конкуренция?

- Има тенденция на увеличаване на предлагането на подобен тип услуги, но като цяло този сегмент не е достатъчно добре развит в страната. Основният проблем е, че фирмите, които се опитват да лансират този тип услуга, не комуникират достатъчно добре ползите от продукта и голяма част от бизнеса остава скептичен именно поради липса на информация.

Това, което ни отличава, е персоналното и лоялно отношение към всеки наш клиент, респективно към нуждите му от техника, гъвкавостта при избор на различни схеми на плащания, периоди и остатъчната стойност след изтичане на договора за лизинг. Друго конкурентно предимство е изкупуването на стара техника, удължаването на нейния експлоатационен цикъл и връщането й в продажба като реновиран продукт. Оставаме до клиентите си през целия период - от планирането за покупка на компютърна техника и намирането на гъвкаво финансово решение до поддръжката и подмяната й с нова. Клиентът ни няма ангажименти или допълнителни административни разходи, свързани с кандидатстването за лизинг и логистиката на стоките до желаното място за доставка.

Още от Капитал