Започна изграждането на център за чисти технологии за 23 млн. лв. в София

Проектът е финансиран по програма "Наука" и трябва да се превърне в инкубатор за иновативни бизнеси в сферата на водите, енергията и отпадъците

Сградата на центъра ще бъде на 4 етажа
Сградата на центъра ще бъде на 4 етажа
Сградата на центъра ще бъде на 4 етажа    ©  Clean & Circle
Сградата на центъра ще бъде на 4 етажа    ©  Clean & Circle

Центърът за компетентност "Clean & Circle" започна изграждането на своята високотехнологична сграда в София, която трябва да създаде ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет, които да стимулират научното развитие на страната в сферата на водите, енергията и управление на отпадъците и тяхното внедряване в кръговата икономика. Проектът е финансиран с 23 млн. лв. програма "Наука и образование за интелигентен растеж", от които 3.5 млн. лв. са национално финансиране и в него си партнират Софийския университет "Св. Климент Охридски" и "Софийска вода". Самата сграда ще е разположена в кампуса на университета в кв. "Лозенец", в съседство с физичния, химичния и математическия факултет. Тя трябва да е готова през втората половина на 2023 г.

Високотехнологичният център ще е сграда от изцяло нов тип за страната, като всяка една част от него е предвидена да служи за научни цели. Покривът например ще е покрит със соларни панели и ще съдейства за изследването на умните сгради и оптимизирането на тяхната енергийна ефективност. Разделители на водите ще се използват за изследване за най-ефективно пречистване и рециклиране на водите в сградата и експлоатация на ВиК мрежите. На този етап около 75% от средствата по проекта са предвидени за самата сграда и апаратурата, която вече е закупена, макар че разходите по сградата се очаква да се увеличат предвид икономическата и глобалната политическа ситуация.

В момента екипът на проекта обновява и адаптира и бизнес плана на ЦК "Clean & Circle", така че да бъде напаснат и с целите, заложени в с одобрения окончателно преди броени дни План за възстановяване на България. Бизнес планът се очаква да е окончателно готов до края на ноември 2023 г., обясни проф. дбн д-р Топалова, координатор на проекта.

Директно към пазара

Основната задача на ЦК "Clean & Circle" не е да бъде просто теоретичен център, а да изготвя проекти, които да намират място на пазара по възможно най-бързия и технологично издържан начин. Вече са изградили официални партньорства с институтите по микробиология, органична химия и физикохимия към БАН, Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Фондация "Клийнтех България", Енергийна агенция Пловдив, както и с университета в Модена и др. "Идеята е партньорите да дават задания, които да бъдат разработвани в центъра, а впоследствие те ще ги имплементират и мащабират", коментира д-р Топалова.

До момента с "Clean & Circle" работят 110 учени и експерти, като от центъра уверяват, че всеки един от тях е бил избран на базата на успехи в сферите им. Този набор от кадри и общата им експертиза позволява директното преминаване към разработване на проекти с ниво на техническа готовност от 6 и нагоре, което означава проекти в предпазарна фаза.

Центърът работи в 3 отделни направления - "Твърди отпадъци", "Води" и "Трансфер", като вече разполага с 10 разработени проекта, които според тях са готови за внедряване на пазара.

Един от примерите за разработка в сектора "Води" е "Технологии за пречистване и допречистване на води чрез плазмени технологии". Чрез третиране с плазма се цели отстраняване на трудно биоразградимите и токсични замърсители във водите, като в лабораторни условия това е постигнато за период, по-кратък от 1 минута третиране.

Примери за проекти в насоката "Твърди отпадъци" пък са "Технология за разделяне и рециклиране на композитни отпадъци и оползотворяване на тяхната енергийна калоричност като гориво" и "Технология за производство на биоторове с профилирани ценни свойства за селско стопанство". Ползата от тази технология е, че в зависимост от предназначението могат да се създадат профилирани партиди за употреба в растениевъдство, цветарство и др.

"Трансфер" пък е етапът, в който се тестват технологиите и се потвърждава тяхната технологична готовност и се разглежда тяхната потенциална комерсиализация.

Миналата година центърът спечели възможността да е част от интердисциплинарен консорциум, който работи по европейския проект PROMISCES ( на обща стойност от 12 млн. евро). Той е част от европейската Зелена сделка и има за цел да изследва произхода, пътя и живота на замърсителите, които се разпространяват лесно в околната среда и са много устойчиви.

Въпреки тези успехи приложението на тези технологии на пазара в България не е лесно. "Внедряването на разработваните технологии на този етап среща затруднение заради известно неразбиране от страна на пазара", коментира д-р Топалова. Според нейна оценка все пак приемствеността на тези технологии е въпрос на време, тъй като бизнесът все повече ще има нужда от това да бъде самодостатъчен и в крак с екологичните рамки заложени в Зелената сделка. "Това ще доведе до синтрофия, защото бизнесите трудно могат да развият тези технологии сами, но и центърът не може да се пласира без тяхна помощ", допълни координаторката на ЦК "Clean & Circle".

Технологични стартъпи и млади учени

Друга основна цел на центъра е да се превърне в място за обучение на млади учени - модерна институция, която да привлича членове и кандидати от другите балкански държави, а и от Европа. Но също така и да дава поле за изява на младите учени в страната и да им предоставя опция за развитие, позволявайки им да учат, докато развиват реални проекти в работа директно с експерти от пазара. "Чрез съвместна работа ще се постигне усъвършенстване на професионален капацитет и обединяване на усилието на най-опитните в сферата учени и младите", коментира д-р Топалова.

По този начин от ЦК "Clean & Circle" се надяват да спомогнат и за създаването на технологични стартъпи, които бъдат инициирани от учещите и практикуващите в центъра. Именно с тази цел е планиран целият първи етаж от сградата - конферентна зала и акселератор за технологично предприемачество, където да се осъществяват срещи между младите предприемачи и външни инвеститори. Тези стартъпи са важна част от замисъла на организацията и на този етап са заложени идейно във финансовия план, който се изготвя. Едно от предложенията е центърът в своята роля на спомагане за развитието и създаването на технологични стартъпи и патенти впоследствие да придобива и част от тези стартъпи или чрез лиценз да получава роялти (периодични плащания).

Предвижда се и разширяване на достъпа до сградата, след като бъде завършена, до други организации и институции в страната, както и разширяване на кръга от партньорствата.

Как ще изглежда сградата на "Clean & Circle"

Сградата ще е на 4 етажа:

Подземен етаж - плазмени технологии "Хоризонт 2020" за пречистване на води и отпадъци

1 етаж - конферентна зала и акселератор за технологично предприемачество

2 етаж - физични и химични лаборатории, където и ще се тестват самите технологии

3 етаж - микро- и биотехнологични лаборатории - биогаз, водород от биологична основа, детоксикация

4 етаж - IT етаж и комуникационен център за лаборантите и учените.
1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал