Какво е технологичното бъдеще на компаниите от финансовия и застрахователния сектор

Николай Шекеров - портфолио мениджър в Scalefocus

Николай Шекеров - портфолио мениджър в софтуерната компания Scalefocus
Николай Шекеров - портфолио мениджър в софтуерната компания Scalefocus
Николай Шекеров - портфолио мениджър в софтуерната компания Scalefocus
Николай Шекеров - портфолио мениджър в софтуерната компания Scalefocus

Визитка

Николай Шекеров има богат опит в ИТ сферата. Започва като експерт, за да достигне до различни ръководни позиции в големи ИТ компании. В момента е портфолио мениджър в софтуерната компания Scalefocus, където отговаря за технологичните проекти в сферата на финансовите услуги. През годините той управлява разнообразни екипи и инициативи за дигитална трансформация в България и чужбина: имплементации на интегрирани системи, интеграция на различни решения, разработка на нови приложения и редица други. Член е и на УС на "Клуб на ИТ мениджърите в България".

Компанията

За десетгодишната си история софтуерната компания Scalefocus успешно се установява като доверен технологичен партньор на компании в сферата на финансите и застраховането, като зад гърба си има над 50 успешно реализирани проекта в сектора за клиенти от Северна Америка, Европа и Близкия изток.

Какви са технологичните тенденции и предизвикателства в сектора?

- ИТ пазарът във финансовия и застрахователния сектор се развива изключително динамично, като компаниите се разделят условно на две групи - класически и нови играчи. За всички установени компании основното предизвикателство е модернизацията. А с развитието на технологиите тя се превръща в непрестанен процес, който може да обхваща подобряване в управлението на данните, внедряване на гъвкави интеграционни решения и предлагане на решения за крайни клиенти (предимно мобилни), които са моделирани според клиентското изживяване. Допълнителен фокус е нулевата толерантност към компромиси със сигурността на данните и законосъобразността.

Нуждата от дигитализация и модернизация на традиционните финансови и застрахователни компании допълнително се ускорява от новите играчи, или т.нар. fintech и insurtech компании, които възникват около иновативни идеи. Предизвикателството пред тях е да успеят да съкратят максимално времето за доставяне на крайния продукт на пазара, да са готови да внасят подобрения с висока скорост и бързо да сменят приоритетите, за което ключова роля играят технологични партньори като Scalefocus.

Разкажете ни повече за технологичните решения, които предоставяте на клиентите от сектора?

- Портфолиото ни от клиентски проекти в сектора е доста мащабно. За много от традиционните финансови и застрахователни организации работата ни се превръща в катализатор на бизнес трансформация, която им помага да иновират, да растат и успешно да посрещат предизвикателствата. Например помагали сме на наши клиенти да съкратят 30 пъти времето, в което получават управленски отчети. Интегрирали сме решения за digital onboarding. Разработвали сме приложения за мобилно банкиране за някои от най-взискателните пазари.

Успешно подпомагаме и голям брой стартиращи иновативни компании. Пример е системата на изцяло мобилна американска банка, която изградихме от нулата. В момента пък работим с компания, която дигитализира пазара на ценни метали с помощта на blockchain.

Съвсем скоро първата изцяло дигитална банка в Саудитска Арабия ще стартира с участието на Scalefocus. Нашите специалисти бяха малка част от екипа, но с течение на времето клиентът постепенно ни възложи допълнителни отговорности за сметка на другите партньори. За екипа ни това е много висока оценка и мотиватор да продължаваме да се развиваме в посока доставяне на решения с все по-висока добавена стойност за клиентите ни. Това са и най-интересните проекти, които дават на колегите ни възможност да учат, да прилагат иновативни подходи в работата си и да се развиват.

В каква посока ще се развиват технологично финансовите услуги?

- Наскоро участвахме в най-големия форум за финансови услуги в Амстердам. Там бяха представени банки, платежни оператори, компании като Scalefocus, както и много стартъпи. Силно впечатление прави развитието на готовите облачни решения, като те вече покриват 100% от нуждите в сектора. Тенденцията е компаниите да мигрират към цялостни решения за интегрирана информационна система като готова услуга.