Софтуерът за автоматизиране на счетоводната дейност CONTROLISY елиминира ръчния труд

Константин Стоянов и Венцислав Джамбазов, създатели на CONTROLISY

Константин Стоянов – създател на CONTROLISY и управляващ партньор в "Тиймлук" (вляво) и Венцислав Джамбазов - създател на CONTROLISY и партньор в "Тиймлук"
Константин Стоянов – създател на CONTROLISY и управляващ партньор в "Тиймлук" (вляво) и Венцислав Джамбазов - създател на CONTROLISY и партньор в "Тиймлук"
Константин Стоянов – създател на CONTROLISY и управляващ партньор в "Тиймлук" (вляво) и Венцислав Джамбазов - създател на CONTROLISY и партньор в "Тиймлук"
Константин Стоянов – създател на CONTROLISY и управляващ партньор в "Тиймлук" (вляво) и Венцислав Джамбазов - създател на CONTROLISY и партньор в "Тиймлук"
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Константин Стоянов има над 20-годишен опит като главен счетоводител, данъчен консултант и управляващ партньор в счетоводна къща "НОВАКОН". В качеството му на собственик и управител е участвал активно в развитието на "НОВАКОН" и утвърждаването й като една от най-големите счетоводни компании в България. В началото на 2022 г. заедно със своите партньори успешно продава "НОВАКОН" на една от най-големите международни счетоводни компании - TMF Group, която работи с над 40% от дружествата, включени в S&P 500 и Fortune 500 companies, с над 35 хил. частни клиента, с глобални офиси в над 83 държави. През 2013 г. създава "Тиймлук" ООД - компанията, която притежава и развива CONTROLISY. Натрупаният данъчно-счетоводен опит през годините по естествен път преминава към задълбочени познания по програмиране и в момента Константин свободно програмира на няколко езика. Това дава възможност за лесно материализиране на идеите му за автоматизиране на счетоводната работа и намаляване времето за осчетоводяване.
Венцислав Джамбазов е дългогодишен преподавател в Нов български университет, доцент към департамент "Информатика" и декан на Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение на НБУ. Завършил е висше образование в Техническия университет - София, като машинен инженер, през 2002 година защитава дисертация в област "Социология на комуникациите", а през 2009 година става доктор с работата си върху иновациите в обучението и научните изследвания. Избран е за доцент с монография относно уеб базираните потребителски интерфейси. Занимава се с информатика повече от 30 години и е един от пионерите на българския интернет. Той е автор и съавтор на 5 книги и има над 40 публикации в специализирани и научни издания по теми, свързани с уеб дизайн, мултимедия, програмиране, дигитална икономика, електронно обучение.

Създали сте единственото в България пълноценно софтуерно решение за автоматизиране на счетоводната дейност. Може ли да обясните какви са конкретните ползи от него за клиентите ви?

Константин Стоянов: CONTROLISY е първата и единствена софтуерна услуга в България, специално създадена за цялостно управление дейността на счетоводни кантори и отдели. Основен акцент е безхартиеното счетоводство.

Чрез CONTROLISY счетоводителите спестяват значително време при осчетоводяване на фактури и банки. Чрез своя мощен OCR инструмент, базиран на изкуствен интелект, CONTROLISY изпълнява ролята на счетоводител, който автоматично попълва данните (номер, дата, контрагент, валута, курс, сума, падеж, касово плащане) и прави контировка. Действителният счетоводител изпълнява само контролни функции по визуална проверка на данните и счетоводните записи, а системата се самообучава от действията му. Това намалява драстично грешките и времето за обработка в сравнение с ръчното въвеждане на данни.

CONTROLISY прави автоматичен анализ на банковите извлечения и ги преобразува в счетоводни контировки, включително сложни контировки, и отчита курсови разлики (обвързва плащания с фактури, намира плащания на осигуровки, заплати, банкови такси, получени картови плащания и т.н.).

Всичко това гарантира най-бързия и точен импорт на фактури, банки и касови плащания в 16 счетоводни програми - с един клик генерирате файл, който импортирате. Системата работи с над 96% успеваемост, което спестява до 85% от времето за осчетоводяване на фактури, банки и касови плащания.

Сигурността на съхранение на данните е ключова за счетоводната дейност. Как гарантирате сигурност на данните и защита от загуба на информация?

Венцислав Джамбазов: Безспорно е, че сигурността на съхранение на данните е ключова за счетоводната дейност. Причина за това не е само фактът, че се обработва финансова информация, а това, че се борави с доверието на клиента. Доверието е в основата на доброто партньорство и дълготрайно сътрудничество. Конфиденциалността на информацията и нейното надеждно съхранение е изключително важен фактор при избор на всяко ново софтуерно решение, което касае счетоводна информация.

Сървърите на CONTROLISY са позиционирани в професионален дейта център в София и е осигурена среда на непрекъсваемост на работата със защита от пожар, наводнение, земетресение, прекъсване на електрическото захранването и интернет връзката, като е осигурена и денонощна физическа охрана и видеонаблюдение. Сървърите са заключени в специални шкафове, като достъпът е строго регламентиран и ограничен.

Организирано е ежедневно автоматично архивиране на данните, включително в т.нар. допълнителен "студен" архив. Файловете се достъпват само от профила на съответния потребител според правата, които са му зададени, т.е. не могат да се достъпят отвъд интерфейса на CONTROLISY.

Гарант за високото ниво на сигурност е фактът, че CONTROLISY е сертифициран съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2013 - Управление на информационната сигурност.

Кои са основните ви конкуренти и какви предимства смятате, че има вашият продукт пред тях?

Константин Стоянов: С риск да прозвучи нескромно, ние сме оригиналът в тази категория софтуери у нас - засега в България не съществува аналогично комбинирано решение. Системата е създадена преди повече от 14 години - това време ни е помогнало тя да бъде тествана и подобрявана многократно. Тъй като първоначално CONTROLISY е създаден в счетоводна къща "НОВАКОН" (в която аз бях управляващ партньор и главен счетоводител над 20 години), в нея са въплътени характеристики, които я правят удобна за счетоводна работа.

Развиваме OCR технологията повече от 5 години, което ни позволи да натрупаме огромен опит, на база на който сме разработили множество прецизни алгоритми и сме обучили невронна мрежа, които заедно работят за висока степен на точно разпознаване и автоматично индексиране на данните.

Венцислав Джамбазов: CONTROLISY е създаден от интердисциплинарен екип със задълбочени експертни познания както върху спецификите, дейността и нуждите на счетоводните кантори, така и в областта на информационните технологии и уеб приложенията. Това помага умело да интегрираме своите опит и идеи и прави системата много по-близка до счетоводната общност от всяка друга система, разработена само от тесни специалисти. CONTROLISY има удобен за работа интерфейс, който е специално създаден за счетоводители.

Счетоводителите обработват различни по обем и вид документи. Могат ли да тестват ефективността на системата спрямо потребностите си и да изберат индивидуален ценови пакет?

Константин Стоянов: Регистрирайки се онлайн на https://accounting.controlisy.com/, първите два месеца от работата с CONTROLISY са напълно безплатни и осигуряват пълноценна възможност за проверка на ефективността на системата. Ценовата ни политика включва подходящи ценови пакети според броя на фирмите, които се обслужват.

Венцислав Джамбазов: Системата не изисква инсталиране, започвате работата веднага. Достъпва се от всяка точка на земното кълбо.

Как виждате бъдещето в глобален мащаб на софтуерните инструменти, автоматизиращи счетоводната дейност?

Константин Стоянов: Началото на дигиталната ера в счетоводството води до търсене на софтуерни продукти за автоматизация на счетоводната дейност. Те ще стават все по-актуални и точно заради това разработихме CONTROLISY.

CONTROLISY е единственото в България пълноценно софтуерно решение за автоматизиране на счетоводната дейност, което доказано помага на стотици счетоводители да стават все по-конкурентоспособни и високотехнологични. Системата се ползва активно от над 1500 потребители, които обработват над 280 000 документа ежемесечно и спестяват над 1200 часа време за работа всеки месец.