Няма нищо по-хубаво от облачното време

Инж. Саркис Саркизов - управител на CSoft

Инж. Саркис Саркизов - управител на CSoft
Инж. Саркис Саркизов - управител на CSoft
Инж. Саркис Саркизов - управител на CSoft
Инж. Саркис Саркизов - управител на CSoft
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Инж. Саркис Саркизов
е основател и управител на CSoft. Той има богат опит в осъществяването на нестандартни, сложни и иновативни ИТ проекти в банковата сфера. Към днешна дата, управляваната от него компания е утвърден пазарен лидер и има съществен принос за дигитализацията на банките в България.
Компанията

CSoft
е високо технологична компания, специализирана в разработка и поддръжка на решения в областта на банковия и финансов софтуер. Тя е доказана като сигурен и надежден партньор на някои от най-големите и иновативни банки в България и на Балканите. През последните две години компанията успешно обогатява своята нова интегрирана банкова платформа BrightOS. В отговор на динамично променящите се изисквания на клиентите към обхвата и качеството на банкови услуги, CSoft е фокусирана и в развитието и усъвършенстването на продуктите си, осигуряващи дигитални канали за банкиране - bWeb и bMobilе.

Несъмнено едно от предстоящите предизвикателства пред банките в съвсем близко бъдеще е миграцията към облачните услуги. Решенията от типа SaaS (включително вариацията BaaS), разчитащи изцяло на облачни ресурси, ще навлязат масово в банките още следващите години. Очакванията ми са, че до това ще се стигне включително чрез регулаторни изисквания на европейско ниво. Основания за това има достатъчно, нека се спрем на по-основните.

Мащабируемост (scalability)

Облачното решение предполага изключително лесна и бърза реакция при динамично разширяване на бизнеса, свързано със значително увеличаване на обработваните обеми. Ако това е обичайният пример, същото може да се каже и когато се налага свиване на дейността - банката може много лесно да намали ползваните IT ресурси и респективно съответните разходи.

Намалени разходи

Облачните услуги спестяват като правило разходи за закупуване на скъпоструващ хардуер, лицензии за ползване на софтуер, изграждане и обслужване на цялата IT инфраструктура и не на последно място - създаване и поддържане на екип IT професионалисти. Впрочем необходимостта от такъв екип увеличава значително необходимия бюджет и внася допълнителен оперативен риск, имайки предвид силното текучество и завишените изисквания на сектора.

Вместо този тромав подход банките имат възможност да преминат към по-променлива и гъвкава политика на IT разходи, а именно pay-as-you-go схема, което е значително по-ефективен вариант, при който се плаща само обема ресурс, необходим към момента, според текущото състояние на бизнеса.

Гъвкавост

Облачните системи предоставят значителна гъвкавост при внедряването на нови приложения. Банките получават по-улеснен и по-бърз достъп до своите софтуерни решения от всяко място с интернет връзка. Това им позволява да реагират по-бързо на променящите се нужди на клиентите и пазарните тенденции, което е пряко свързано и с тяхната конкурентоспособност.

Възстановяване при бедствие (Disaster Recovery)

Непрекъсваемостта (up-time) на банковите системи е един от най-важните показатели. И тук облачните решения предполагат много повече възможности. Изключително улеснени са схемите за архивиране и дублиране, предлагащи повече надеждност и устойчивост. Disaster центрове се изграждат и обслужват много по-лесно. Непрекъсваемостта на IT ресурсите е залегнала в самия генезис на облачните услуги, а съответните доставчици ревностно следят тези параметри и инвестират непрекъснато в повишаване на ефективността им.

Сигурност

Съществува превратното мнение, че ако системите и особено базата данни са разположени в облак, то рисковете от атаки и непозволен достъп се увеличават. Всъщност е точно обратното. Облачните системи към момента са оборудвани с най-новите и мощни средства за защита и тази тенденция ще се запази, защото това е в интерес на самите доставчиците. Не след дълго ще се наложи мнението, че security рейтингът на система, ползваща само облачни ресурси, ще е по-голям от всяко друго хибридно или inhouse решение. Обикновено доставчиците на облачни услуги са първите, които откликват на регулаторните изисквания, и това е напълно разбираемо - от това зависи основният им бизнес.

SaaS системите са естествено продължение на облачните решения и се явяват пореден етап в аутосорсване на неприсъща дейност. Това освобождава банките от необходимостта да организират и извършват ежедневното оперативно обслужване на IT системите и дава възможност да се фокусират изцяло върху развитието на бизнеса си. Поддържането на IT екип е скъпоструващо и предполага много повече критични моменти, свързани например с напускане на възлови служители.

Ние в CSoft сме изградили, поддържаме и развиваме класическо SaaS решение за обслужване на основната (core-bank) дейност на банка, което успешно се ползва от наш клиент вече почти две години.

Любимата ни аналогия на SaaS решението е с автоматичните скорости на автомобил - веднъж като усетиш предимствата им, никога не се връщаш към ръчните.