🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Microsoft инвестира в развитието на отговорния изкуствен интелект

Калин Димчев, Country Manager на регион "Адриатикс" и Country Manager за България на Microsoft

Калин Димчев, Country Manager на регион "Адриатикс" и Country Manager за България на Microsoft
Калин Димчев, Country Manager на регион "Адриатикс" и Country Manager за България на Microsoft
Калин Димчев, Country Manager на регион "Адриатикс" и Country Manager за България на Microsoft
Калин Димчев, Country Manager на регион "Адриатикс" и Country Manager за България на Microsoft
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Калин Димчев е част от регионалния лидерски екип на Microsoft от 2017 г. Към момента изпълнява ролята на Country Manager на регион "Адриатикс", включващ 9 пазара (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора) и Country Manager за България. Има над 20-годишен опит в управлението, лидерството и продажбите, събран в стартъпи, публични компании и международни бизнес организации от различни индустрии. Запален е по решаването на важни бизнес проблеми с иновативни облачни и AI технологии. Стилът му на управление насърчава култура на доверие, развитие и работа в екип.

Какъв е подходът на Microsoft към изкуствения интелект (AI) и как да се намалят рисковете предвид скорошните изявления срещу технологията като цяло?

Подходът на Microsoft стъпва върху концепцията за т.нар. отговорен изкуствен интелект. Разбирането, че когато създаваме технологии, които променят света, трябва да сме сигурни, че те се използват отговорно, е нашата философия. Принципите, от които се ръководим, са справедливост, надеждност и безопасност, неприкосновеност на личния живот и сигурност, приобщаване, прозрачност и отчетност. Прилагаме тези принципи на практика в целия процес на разработване и внедряване на технологии с изкуствен интелект, които да имат положително въздействие върху света. Работата ни се основава на най-съвременните изследвания и най-добрите инженерни системи, както и на високи постижения в областта на политиките и управлението.

Важна роля в очертаването на пътя на изкуствения интелект играят правителствата и Microsoft приветства възможността да си сътрудничи с тях за създаването на иновации, които да са в услуга на цялото общество. Вярваме, че индустриите, академичните среди, гражданското общество и правителствата трябва да обменят опит и работят заедно, за да постигнат напредък в развитието на най-съвременните технологии.

Има ли специален екип в Microsoft, който се занимава с разработването и прилагането на подходящи правила и принципи за изкуствения интелект?

- През годините направихме значителни инвестиции в развитието на отговорния изкуствен интелект, включващи нови инженерни системи, подплатени от научни изследвания идеи, и, разбира се, хора. Членовете на нашата общност заемат позиции в областта на политиките, инженерните дейности, научните изследвания, продажбите и други ключови функции, които имат отношение към всички аспекти на бизнеса ни. Имаме разработен процес за отговорен изкуствен интелект, през който преминават всички AI системи и който ни помага да разберем потенциалните вреди и възможностите за тяхното смекчаване.

Процесът включва прегледи от мултидисциплинарен екип от експерти и работата за усъвършенстването му продължава. Примерите за смекчаване на последиците включват подобряване на набора от данни, използван за обучение на прототипите, внедряване на филтри за ограничаване на генерирането на вредно съдържание, интегриране на техники като блокиране на заявки по чувствителни теми. Това помага за предотвратяването на злоупотреби от страна на недобросъвестни потребители, както и за прилагане на технологии, които могат да връщат по-полезни, представителни и разнообразни отговори и резултати.

Друга важна предпазна мярка е целенасоченото поетапно внедряване на много от тези решения. Можем да започнем с достъп за ограничен брой потребители с ясно дефинирани насоки за ползване на технологията. Сътрудничеството с тези клиенти на ранен етап ни помага да се уверим, че предпазните мерки за отговорен изкуствен интелект работят на практика и ни позволяват да преминем напред към по-широко внедряване.

Най-големите български компании са в челните редици на използването на изкуствен интелект. Къде може да се приложи AI - кои сектори биха усетили първи ползите?

- Технологии с изкуствен интелект вече се използват в офис среда и в условия на работата от разстояние, академични институции, изследователски лаборатории, производствени мощности по целия свят и са в помощ на всички - от учени и търговци до земеделски производители, разработчици на софтуер и специалисти по сигурността в различни сектори и индустрии.

Например в здравеопазването изкуственият интелект може да намери приложение в анализа на медицински изображения, диагностиката на заболявания и разработването на индивидуални планове за лечение. Във финансите - при откриването на измами, анализа на данни и предоставянето на персонализирани финансови съвети. В търговията на дребно - в анализа на клиентската база, предоставянето на персонализирани препоръки и оптимизацията на веригата за доставки. В производството - с помощта на изкуствен интелект могат да се оптимизират процеси, да се прави мониторинг на оборудването и да се откриват дефекти. В транспорта - да се планират маршрути, да се подобрява управлението на трафика и да се разработват автономни превозни средства.

Това са само няколко примера от множеството сектори и индустрии. Ако сте ползвател на някой продукт или услуга на Microsoft, вие със сигурност използвате изкуствен интелект. Ние сме сред водещите компании, които правят най-съвременни изследвания в областта, и интегрираме тези мощни иновативни технологии в нашите продукти и услуги, за да помагаме на клиентите ни да постигат повече. Microsoft AI, задвижван от Azure, осигурява милиарди интелигентни изживявания всеки ден в Windows, Xbox, Microsoft 365, Teams, Azure AI, Power Platform, Dynamics 365 и Microsoft Defender.

Как изкуственият интелект може да подобри киберсигурността и да повиши устойчивостта на дейността на корпоративните клиенти?

- Киберсигурността е в основата на дигитализацията. Тя дава увереност на бизнес лидерите да възприемат прехода към цифрова икономика. Киберсигурността помага на правителствата да защитят критичните функции на държавата и обществените услуги, на които разчитаме. На всеки от нас киберсигурността дава спокойствието да живеем пълноценно дигиталния си живот, знаейки, че личните ни данни са поверителни и защитени.

Тъй като изкуственият интелект се превръща в ключов инструмент за организациите и хората, позволявайки им да увеличават производителността си и да постигат повече с по-малко, Microsoft се фокусира върху безопасността и сигурността на тези системи и дава възможност на други разработчици и организации да внедряват свои собствени системи за машинно обучение безопасно и сигурно. Например екипът AI Red Team на Microsoft дава възможност на инженерите да изграждат и внедряват системи с изкуствен интелект по сигурен начин, като проактивно търси различни пропуски в машинно обучените системи и помага за отстраняването им. Counterfit е един от инструментите, разработени въз основа на наученото от AI Red Team. Пуснахме го на пазара за специалистите по сигурността, за да им помогнем да оценят състоянието на сигурността на системите с изкуствен интелект в своите организации.

За да стимулираме напредъка на дигитализацията и да отключим икономическите и обществените ползи, които тя може да донесе, бизнес лидерите и политиците трябва да погледнат на сигурността по нов начин и да поставят стратегически акцент върху нея. Това означава, че понятието "сигурен и защитен" се е променило и организациите вече не могат "да се справят сами".

Работата с партньори и колеги, които споделят едни и същи ценности, ще бъде ключът в изграждането на по-светло, по-сигурно дигитално бъдеще и Microsoft се ангажира да изиграе своята роля в този процес.

Как Microsoft и партньорите на компанията могат да ускорят проектите за цифрова трансформация на българските малки, средни и големи предприятия?

- Малкият и средният бизнес е гръбнакът на българската икономика. През 2022 г. в България са оперирали над 338 000 малки и средни предприятия, които стимулират националната икономика и осигуряват възможности за пазара на труда. Възприемането и използването на дигитални инструменти и решения може да се превърне в следващия двигател на растежа за България, който да подпомогне бизнеса да достигне до нови клиенти и да разшири дейността си на регионалните и световните пазари. За да подкрепим малките и средните предприятия по пътя на дигиталната им трансформация, заедно с нашите партньори стартирахме специална Програма за оценката на решенията. Този проект, който е изцяло финансиран от Microsoft, дава възможност на МСП да кандидатстват за оценка и анализ на готовността им за успешна дигитална трансформация.

Друг подобен проект в България е инициативата Together4Digital, стартирана от Уникредит Булбанк в сътрудничество с Microsoft и Crayon. Тя има за цел да подкрепи МСП в областта на цифровизацията, и по-конкретно киберсигурността, чрез безплатни консултации, финансови съвети и препоръки за използването на цифрови инструменти за устойчив икономически растеж.

Бихте ли дали няколко примера за скорошни успешни проекти за цифровизация в България?

- През ноември 2022 г. в България отвори врати Dream Space - първият STEAM център на Microsoft в региона. Проектът се осъществява в сътрудничество с "Телелинк бизнес сървисис", а самият център се намира в нашия офис в София. Dream Space е хъб за обучение в областта на науката, технологиите, инженерните науки, изкуството и математиката (STEAM), който предлага безплатно обучение и завладяващи преживявания на всички български ученици и учители. Целта ни е в първия сезон през центъра да преминат 10 000 ученици и 600 учители. Цялата инвестиция на проекта е в размер на 1 млн. лeвa за срок 5 години, в които планираме да работим в посока трансформиране на образованието, като повишаваме дигиталните умения на учители и ученици, споделяме нашия опит и добри практики в използването и управлението на иновативни STEAM центрове.

Днес училищата в страната имат достъп до цифрови инструменти, които дават възможност за електронно обучение. В Международно училище и детска градина "Свети Георги" учениците общуват с преподавателите си чрез Microsoft Teams, работят със съучениците си във виртуални класни стаи и получават и изпълняват различни задания в тези канали. Друг чудесен пример виждаме в българската адвокатска кантора "Боянов и сие", която мигрира хардуерната си инфраструктура към Azure и дигитализира администрацията и бизнес операциите си, използвайки Microsoft 365, улеснявайки сътрудничеството в реално време чрез SharePoint, OneDrive for Business и Teams for Business.

Можем да посочим като успешен пример и Fantastic stay - български стартъп в областта на недвижимите имоти, който разработи продукт, предназначен за фирми, предоставящи услуги по управлението на имоти. С помощта на софтуера те наблюдават своите обяви в платформите за отдаване под наем на ваканционни имоти и своите уебсайтове за резервации от едно табло.

Това, което научихме, е, че можем да използваме предимствата на технологиите не само в кризисни ситуации, но и като част от нашето развитие. Тъй като напредъкът в технологиите стимулира глобализацията и дигитализацията, придобиването на необходимите цифрови умения може да помогне и за изграждането на успешен бизнес.