Очакваме 2023 да бъде най-успешната година за SAP в България досега

Здравко Пешаков - управляващ директор на "SAP България"

Здравко Пешаков - управляващ директор на "SAP България"
Здравко Пешаков - управляващ директор на "SAP България"
Здравко Пешаков - управляващ директор на "SAP България"
Здравко Пешаков - управляващ директор на "SAP България"
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Здравко Пешаков е най-младият управляващ директор в SAP. Завършил е академията на SAP в Пало Алто, Калифорния. Преди да застане начело на "SAP България", е заемал длъжността "Мениджър продажби" за Cloud Digital Supply Chain портфолиото на SAP за Югоизточна Европа, а след това е бил и търговски директор за частния сектор в България.

Компанията

SAP е глобален лидер в разработването на бизнес софтуер. Компанията има над 105 хиляди служители в повече от 150 страни по света. Общите приходи на SAP за финансовата 2022 г. са в размер на над 29.5 милиарда евро. Компанията има над 100 развойни центъра по света.

Как се разви бизнесът на компанията през 2022 г.?

Годината беше успешна за SAP както локално, така и в световен мащаб. Седемдесет и седем процента от всички световни бизнес транзакции за периода са управлявани от наши системи. Представихме изцяло нова технологична платформа, базирана на изкуствен интелект, която позволява на клиентите и партньорите ни да разработват сами нови продукти и процеси, изцяло с бизнес потребители. Това промени представите в индустрията и отключи вълна от иновации във всички сфери на бизнеса, като помогна на хиляди компании да се превърнат в "интелигентни предприятия".

На локално ниво годината можем да обобщим с думата "трансформация". Когато поех ролята на управляващ директор на "SAP България" през лятото на 2022 г., променихме структурата на екипа и реорганизирахме работата с партньорската ни организация, което ни позволи да сме по-близо до клиентите и да отговаряме на техните изисквания по най-добрия начин.

Кои бяха основните реализирани или стартирани проекти за дигитализация през предходната година? Какво е мястото на облачните технологии и как помагат на компаниите да вървят напред?

- През изминалата година осъществихме над 150 успешни проекта по дигитализация в частния и публичния сектор в България. Един от тези, с които особено се гордеем заради социалния елемент, е в иновативна компания в медицинската индустрия, която произвежда кохлеарни импланти - устройства, позволяващи на хора с изцяло загубен слух да чуват отново. ERP проектът "RISE with SAP" беше внедрен там само за няколко месеца благодарение на страхотната колаборация с мениджмънта на компанията и консултантската компания, имплементираща решението, и SAP. Този проект даде стабилна основа за превръщането на конкретната компания в "умно предприятие" с въвеждането на изцяло дигитално производство (SAP Digital Manufacturing Cloud) и дигитално управление на склада (SAP Enhanced Warehouse Management).

Мястото на облачните технологии в подобни проекти е ключово. От няколко години всички нови функционалности и иновации се разработват единствено в облачна среда. Широкото навлизане на изкуствения интелект ускорява нуждата от миграция към облака, тъй като огромният обем данни за обработка и създаването на специфични модели са постижими единствено с технологичните възможности на облака. Българските компании добре разбират ползите от облака и са отворени за иновации, тъй като осъзнават как реално те ще им помогнат да използват най-добрите бизнес практики, да се развиват по-устойчиво и да бъдат конкурентоспособни на световния пазар. Осемдесет и пет процента от сделките, които сключихме през 2022 година, бяха за облачен софтуер.

Какви са основните предизвикателства пред "SAP България" сега?

- Основните предизвикателства пред нас са пряко свързани с трудностите пред клиентите ни, свързани с геополитическата и макроикономическата обстановка. Отразяват се и някои важни променливи фактори като цената на електроенергията, нужна за захранване на големите ни центрове за данни. Тъй като обаче сме голяма компания, дори в предизвикателни условия успяваме да дадем сигурност на клиентите ни.

Предстои откриването на новия офис на компанията. Какво беше значението на тази сериозна инвестиция?

- С купуването на офис сграда в София SAP показа стратегическото значение на българските подразделения в структурата на компанията. С тази стъпка заявяваме готовността си да продължим да инвестираме тук, да отваряме нови позиции и да запазим ролята си на стратегически партньор за частния и държавния сектор в България.

Откриването на новата сграда също така ще предостави на нашите служители модерна и гъвкава среда, за да се чувстват комфортно и да бъдат продуктивни. Пространствата са адаптирани както за индивидуална работа, така и за срещи и екипна колаборативна дейност. Предвидени са зони за хранене и активна почивка. Локацията е достатъчно комуникативна, за да се насърчат хората да се придвижват екосъобразно. Капацитетът на новата сграда ще позволи всички служители да бъдат в офиса едновременно.

Постоянно разширявате партньорствата си с висшите учебни заведения. Каква е ролята на компанията за развитието на ИТ кадрите в страната?

- И ние наред с останалите компании от почти всички сектори в страната се сблъскваме с недостига на добре подготвени кадри. Екипите ни се нуждаят от специфични профили програмисти и консултанти. Наборът от компетенции, необходими за работа в екосистемата на SAP, не се получава в рамките на настоящите учебни програми на университетите.

Затова инвестираме много в създаването на собствени академии, където да могат да се придобиват тези специфични знания. Отскоро си партнираме с Техническия университет - София, за създаването на първата SAP академия в акредитирана академична институция. В плановете ни е също да включим изучаването на SAP решенията в магистърска програма на университета. В момента сме в процес на активни разговори и с други университети в страната и вярвам, че скоро ще можем да споделим още успешни примери.

Каква е 2023 г. за компанията? Кои са важните теми за бизнеса на SAP в България през тази и следващата година и върху какви други сфери планирате да се фокусирате?

- С оглед на резултатите на компанията през тази година досега с увереност мога да кажа, че 2023 година да бъде най-успешната за SAP в България до момента. Ще продължим да сме фокусирани в мисията си да помагаме на българските компании да се развиват и да растат чрез дигитализация и автоматизация на процесите. Наш приоритет остават инвестициите в решения за създаването на интелигентни и устойчиви зелени предприятия. Силно ангажирани сме в насока ESG - за нас това е не само регулация и необходимост, а отговорен начин, по който всяка бизнес организация да се развива в днешните предизвикателни условия. В SAP продължаваме вътрешно да внедряваме устойчиви решения и процеси, както и стриктно да следваме целите си за постигане на нулев въглероден отпечатък до 2030 г.

Продължаваме целенасочено да инвестираме в разработването и внедряването на решения, базирани на изкуствен интелект, които да подобряват работата на компаниите и да ги правят конкурентоспособни. Потребителите вече могат да управляват системите чрез гласови команди, както и да оптимизират и автоматизират управлението на активите и инвентара си. Финансовите екипи вече могат да контролират разходите и да намалят риска чрез бързо идентифициране и реагиране на промени в изискванията на клиентите, а екипите по човешки ресурси се възползват от възможностите на изкуствения интелект, за да анализират уменията на работната сила и да предоставят персонализирани насоки за развитие на служителите.