Целта е четворно увеличение на приходите от 2022 до 2026 година

Волфганг Кирш - главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на "Шелли Груп" АД

Волфганг Кирш - главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на "Шелли Груп" АД
Волфганг Кирш - главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на "Шелли Груп" АД
Волфганг Кирш - главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на "Шелли Груп" АД
Волфганг Кирш - главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на "Шелли Груп" АД
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Волфганг Кирш е главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на "Шелли Груп" АД (предишно наименование "Алтерко" АД). Той има над 25 години опит в търговията на дребно с потребителска електроника в Европа. Преди да застане начело на Allterco Europe, заема висока мениджърска позиция в MediaMarktSaturn Retail Group до 2018 г., като последно е бил главен оперативен директор. След това подпомага международни корпорации и средни предприятия в тяхната цифрова трансформация и развитието на бизнеса с директни доставки до потребителите чрез собствената си консултантска компания, като външен консултант в McKinsey & Company и от името на частни капиталови компании. Успоредно с това той допринася с опита си за развитието на няколко стартъп компании като доставчика на услуги на дребно Vaund и производителя на устойчиво кафе Vitaboni.

Компанията

"Шелли Груп" АД (предишно наименование "Алтерко" АД) е технологичен холдинг, специализиран в иновации чрез разработка на нови технологии, производство и дистрибуция на висококачествени IoT продукти, създадени с фокус върху потребителските нужди. "Шелли Груп" е създадена в България и разчита на екип от талантливи, млади разработчици, ангажирани със създаването на изключителни продукти. Групата включва над 5 дъщерни компании и вече присъства стабилно на повече от 100 пазара, като има офиси в България, Германия, Словения, Китай и САЩ. Сред най-популярните брандове на "Шелли Груп" са умните устройства за домашна автоматизация Shelly и детските часовници MyKi. Дружеството присъства на Българската фондова борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 г.

Защо решихте да промените името на компанията от "Алтерко" на "Шелли Груп" - какви цели си поставяте с промяната и как се приема тя от акционерите?

Името "Алтерко" идва от предходен период в историята на дружеството и е свързано с телекомуникационния сектор, в който дружеството се позиционираше първоначално. Промяната на името на "Шелли Груп" отразява настоящата основна дейност на компанията и водещия ни бранд - Shelly. Очакваме резултатът от това да бъде позитивен - както за клиентите ни и представянето на нашите продуктови и пазарни дейности, така и за акционерите и представянето на фондовата борса. Брандът Shelly е много добре познат в Западна Европа, особено в немскоезичните държави. До този момент поради факта, че дружеството, листвано на фондовата борса, се наричаше "Алтерко", не можехме да се възползваме напълно от дейностите и комуникацията на капиталовия пазар. Промяната ни дава допълнителен тласък в тази посока. В същото време името "Алтерко" беше сравнително непознато за инвеститорите от Западна Европа. Зaнапред тази общност ще чува значително по-често за "Шелли", отколкото е чувала преди за "Алтерко".

Реакцията от страна на настоящите ни акционери е преобладаващо положителна. Много малка част от тях смятат, че "Алтерко" е правилното име за бъдещето на дружеството. Очакваме промяната да окаже позитивно влияние върху пазарната капитализация на "Шелли Груп", а това ще е от полза за всички акционери.

Съветът на директорите одобри създаването на оперативен съвет - каква е причината за това и какви ще бъдат неговите цели?

- Съветът на директорите е доста формализиран в своята дейност спрямо ежедневната оперативна работа на дружеството. Официално "Шелли Груп" има двама изпълнителни директори - Димитър Димитров и Волфганг Кирш. С формирането на оперативния борд изградихме много по-широка и солидна основа за бъдещо развитие, като включихме по-опитни хора и дадохме на настоящите ръководители нужните правомощия да управляват oперативната дейност. Това ще ни позволи през следващите няколко години да постигнем очакваното развитие, което отговаря на нашите амбиции. Поставили сме си цел четворно увеличение на приходите от 2022 до 2026 година! За постигането на такъв изключителен ръст е необходимо много добро управление. И именно такова имаме ние днес.

Печалбата на дружеството за предходната година бележи ръст с повече от 50% - какви са прогнозните числа за тази година?

- Както вече споменах, нашата цел е да увеличим приходите от 47.6 милиона евро през 2022 година до 72 милиона евро през настоящата година и до над 200 милиона евро през 2026 година. Очаква се печалбата да нараства по-бързо от приходите, като оперативните резултати (EBIT) достигнат от 10.4 милиона евро през 2022 година до 17 милиона евро през настоящата година и до 50 милиона евро през 2026 година. Всъщност тези цели са изключително амбициозни, но нито ние, нито нашите акционери ще бъдем удовлетворени от по-ниски постижения. През последните години сме надминавали очакванията и сега, по време на текущата година, не планираме да забавяме темпото.

Откъде ще дойде най-големият растеж - от кои пазари и кои устройства?

- Разполагаме с доста източници на допълнителни приходи. Една част от тях идват от регионалното разширение. Имаме силно присъствие в немскоезичните страни и добро позициониране в скандинавските страни, Испания и Италия. Въпреки това все още имаме необходимост от по-добре разработени пазари в Европа, върху които трябва да се фокусираме в следващите години. Франция и Обединеното кралство са две големи държави с голям потенциал. В тези две страни назначихме местни екипи, които развиват дейността ни там. Северна и Южна Америка също предлагат значителен потенциал за нас. Присъстваме на пазарите там и наблюдаваме положително развитие, но все още има много възможности за подобрение. Не на последно място, направихме и първи стъпки на азиатските пазари.

Освен навлизането на нови пазари виждаме огромен потенциал и във вече съществуващата ни клиентска база. Всеки от нашите потребители си купува средно две нови устройства годишно. Това крие много големи възможности за нас, като имаме предвид непрекъснатото нарастване на нашата клиентска база.

На следващо място, новите продукти винаги са източник на растеж. Нашата работа включва непрекъснато разработване на иновации. През тази година вече представихме първите си Bluetooth устройства в допълнение към нашата успешна продуктова линия с WiFi устройства. Освен това пуснахме на пазара нашата нова продуктова линия Shelly-Qubino Wave, базирана на Z-Wave технологията. Z-Wave е най-старият стандарт за интелигентни домове, използван от милиони домакинства. Възможностите за развитие тук са много обещаващи.

Все повече влизаме и на пазара за професионални инсталации в допълнение към успешния си бизнес, насочен към индивидуалните потребители. През следващата година се очаква пазарът на умните домове да стане масов, но не всеки има желание или възможност да инсталира продуктите Shelly самостоятелно. Затова разширяваме нашата професионална продуктова линия, насочена към професионалните инсталатори.

Преди няколко месеца обявихме партньорство с китайския производител на чипове Espressif. Espressif ще разработи уникален чип, специално проектиран за нашите продукти Shelly. Този чип позволява интеграция на още повече функционалности в нашите устройства. Една от допълнителните характеристики е стандартът Matter, който в бъдеще може да обедини всички стандарти за интелигентни домове. Този чип ще е в основата на нашата бъдеща дейност, свързана с предлагането на модули. Ще предоставяме решения на външни производители, които ще им позволяват да създават смарт продукти. Основните целеви групи са производителите на домакински уреди като перални машини, микровълнови фурни или кафемашини. Това представлява огромен пазар с голям потенциал за развитие. С този ход ще разширим и нашата клиентска база. Отделно, тази стъпка сама по себе си може да промени напълно развитието на "Шелли Груп" и да ни превърне в платформа, а не само в производител на хардуер и софтуер.

В близко бъдеще ще представим премиум версия на нашето приложение, която ще включва множество допълнителни функции. Клиентите ще заплащат малка месечна такса за използването на приложението. Това е начална стъпка към модела за редовни периодични приходи.

Независимо от това дали всички планове ще бъдат реализирани напълно, има достатъчно място за растеж, така че да достигнем целите си от 200 милиона евро до 2026 година. Ако всички очаквания се сбъднат, потенциалните приходи за 2026 година могат да бъдат още по-високи.

"Алтерко" е една от най-големите компании на фондовата борса, а акциите ѝ са сред най-печелившите. Какви действия планирате в тази връзка - дивиденти, обратно изкупуване на акции и т.н., за да увеличите стойността за акционерите?

- За да увеличим стойността за акционерите, първото и най-важно нещо е да постигнем оперативни резултати. Представените планове са насочени към повишаване на стойността на дружеството и това е от основно значение за нашите акционери. През последните две години ние редовно изплащаме дивидент, но към настоящия момент той не е фиксиран. Ще действаме гъвкаво в зависимост от различни аспекти, включително движението на цената на акциите, наличните парични средства и прогнозите за бъдещи финансови нужди. Като бързоразвиваща се компания за нас паричните средства играят изключително важна роля в нашата стратегия и ние следим внимателно това.

Планирате ли да разширите продуктовото си портфолио и в какви нови посоки? Има ли планове за нови придобивания, както направихте с GOAP в Словения?

- Ние винаги сме отворени към перспективата за нови придобивания, но не просто с цел увеличаване на приходите. За нас е важно потенциалните придобивания да допринесат към нашата дейност. Това може да означава достъп до нови технологии, откриване на нови пазари и привличане на нови клиенти. Със сигурност няма да предприемаме необмислени действия.

Придобиването на GOAP е прекрасен пример за това. Тази сделка ни осигури достъп до технологията Z-Wave, нова клиентска мрежа и ресурси за развойна дейност. Както вече споменах, през тази година очакваме значителен брой нови продукти под марката Shelly-Qubino Wave, което ще допринесе много за нашите приходи в следващата година.