SoftwareOne: Увеличаваме фокуса си върху AWS на българския пазар

Кирил Изов - директор "Бизнес и технологични услуги" за Централна и Източна Европа, Дейвид Асатияни - директор "Продажби" за Югоизточна Европа в SoftwareOne

Кирил Изов - директор "Бизнес и технологични услуги" за Централна и Източна Европа (вляво), Дейвид Асатияни - директор "Продажби" за Югоизточна Европа
Кирил Изов - директор "Бизнес и технологични услуги" за Централна и Източна Европа (вляво), Дейвид Асатияни - директор "Продажби" за Югоизточна Европа
Кирил Изов - директор "Бизнес и технологични услуги" за Централна и Източна Европа (вляво), Дейвид Асатияни - директор "Продажби" за Югоизточна Европа
Кирил Изов - директор "Бизнес и технологични услуги" за Централна и Източна Европа (вляво), Дейвид Асатияни - директор "Продажби" за Югоизточна Европа
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Как SoftwareOne използва генеративния AI и облачната технология, за да подобри своите услуги и предложения?

Кирил Изов (К.И.): Едва ли са много организациите, особено в сферата на информационните технологии, които не използват Data & AI или поне имат стратегия за развитие в тази посока. Ние в SoftwareOne не само че не сме изключение, а точно обратното - от години работим в тази сфера в 3 основни посоки. Ще споделя няколко примера как добавяме стойност за нашите клиенти както индиректно, така и директно. Използваме генеративни модели за "по-интелигентно" насочване на запитвания от клиенти (а ние имаме над 60 хиляди в световен мащаб), както и в оптимизирането на DevOps сценарии, включително за критични за клиентите ни софтуерни приложения. Машинното обучение ни помага да оптимизираме процесите за жизнен цикъл на договорите ни с десетките ни хиляди клиенти в световен мащаб. Използваме усъвършенствани анализи на данни за планиране ръста на бизнеса и за извличане на тенденции от непрекъснатата обратна връзка, която получаваме от клиентите си. Партньорствата са ключови за успеха в тази сфера, ние имаме такива с над 30 от лидерите в областта на Data & AI, включително с Microsoft и AWS. Вече имаме доставени над 200 успешни проекта (включително такива с участие на колегите ни, базирани в България).

Как търсите гледната точка на клиентите си относно тенденциите в приемането на облачните технологии и какви са тези тенденции?

Дейвид Асатияни (Д.А.): Наличието на офиси в различни точки на света позволява на SoftwareOne да има информация за тенденциите в различните географски райони, както и да споделя най-добрите практики между многобройните ни дъщерни дружества. Наскоро направихме проучване сред над 600 ИТ директори и въпреки че не всички отговори са еднакви в целия регион, спешността, с която компаниите възнамеряват да увеличат цифровия си отпечатък, остава фундаментална - както и желанието това да стане по възможно най-ефективния начин. Забелязваме повишено търсене и на FinOps решения, които стават все по-критични, за да могат да се управляват, и използват различни инфраструктурни активи в облака. Проучването показа, че ИТ директорите трябва едновременно да въвеждат иновациите, но по един по-прагматичен начин, като реинвестират спестените средства обратно в проекти за трансформация. SoftwareOne е в уникална позиция да помогне както за оптимизацията, така и в създаването на план за модернизация, който ще намали разходите на клиентите.

Кои са основните области, върху които се фокусира дейността на SoftwareOne в ЦИЕ и България?

Д.А.: Стратегията на SoftwareOne в Югоизточна Европа, част от по-големия регион на Централна и Източна Европа, е да повтори успеха, който имахме в миналото в бизнеса с продукти на "Майкрософт" и с пълномащабните предложения на други услуги, а именно Amazon Web Services и Google Cloud. Все повече проучвания показват, че клиентите все по-често виждат бъдещето си в облака диверсифицирано - с други думи, да внедрят поне 2 хиперскалерни среди за решаване на конкретните си проблеми. За тази цел SoftwareOne продължава да съдейства, консултира и внедрява решения за лицензиране и услуги както в Azure, така и Microsoft 365, като успоредно с това продължава да инвестира в един от най-големите екипи за технологични услуги, ориентирани към AWS, в София.

Какво отличава SoftwareOne като доставчик на софтуер и облачни решения на пазара?

К.И.: Овладяването на динамично развиващите се облачни технологии е ключът за бизнес трансформацията, стимулирането на иновациите и постигане на по-голяма конкурентоспособност. Това е нормата в последните години и на практика всички колеги в нашата индустрия работят в тази посока. Нашият подход се отличава в това, че влизаме в ролята на независим партньор за нашите клиенти и сме уникално позиционирани да:

  • Оценим критичните технологични процеси, да модернизираме приложенията и да оптимизираме лицензирането;
  • Препоръчаме оптималната стратегия, свързана с използването на облачни технологии, и след това да работим за изпълнението й по гъвкав и ефективен начин;
  • Съдействаме за оптимално закупуване (procurement) на софтуерни продукти и облачни среди.

Д.А.: Напоследък в Централна и Източна Европа все по-често се наблюдават противоречиви тенденции - глобални доставчици на софтуерни и облачни решения регионализират покритието на своите услуги, докато клиентите все повече предпочитат доставката на услуги да бъде концентрирана на местно ниво. Съответно SoftwareOne се опитва да намери баланса между тези две тенденции. За тази цел концентрирахме капацитета си върху доставката на решения с фокус върху AWS именно тук, в България, като обслужваме клиенти не само на местно, но и на регионално ниво от офиса ни в София. Продължаваме да наблюдаваме голямо търсене на AWS решения и услуги в страната, затова и изградихме местен екип от AWS специалисти, който да съдейства на нашите клиенти по целия път към облачната миграция.

Кои са основните предимства в подхода на SoftwareOne за предоставяне на повече ползи за клиентите ви?

Д.А.: С развиването на доверени отношения с над 1000 клиенти в Централна и Източна Европа уникалният подход на SoftwareOne обхваща различни дейности - от управлението на лицензното портфолио на клиентите до консултации, съвети (Advisory) и управляеми услуги, в комбинация от водещи решения на производители и интелектуална собственост. Чрез съчетаването на отлични взаимоотношения, водещи услуги и познаването на индустриалните тенденции SoftwareOne носи огромна стойност в няколко аспекта - от оптимизирането на лицензното портфолио до регионално и местно консултиране във формат, който е най-добрият за клиентите ни. Дългогодишни взаимоотношения + фокусирано портфолио от продукти и услуги + гъвкавост = безпрецедентна стойност за клиента.

Каква е ролята на България в инвестиционната стратегия на SoftwareOne в Централна и Източна Европа?

К.И.: България е ключов и утвърден пазар в сферата на информационните технологии, с доказани специалисти и с потенциал за допълнително развитие. За нас не беше под въпрос дали да се развиваме в България, благодарни сме, че толкова много специалисти избраха и продължават да избират да работят с нас. Фокусираме се върху развитие в точно определени технологични направления (основно AWS, но също така и в разработката на приложения, както и консултиране/поддръжка на т.нар. модерно работно място с фокус само върху портфолиото на Microsoft, управление на проекти). Не се ограничаваме само с технически специалисти, въпреки че това е ядрото на нашия бизнес. Продължаваме да развиваме екипите си чрез добавяне на други ключови функции в България - регионални лидери, различни търговски роли, подбор на таланти.

Защо SoftwareOne избра да инвестира в Централна и Източна Европа и специално в България?

К.И.: За нас ЦИЕ е изключително интересен и динамичен регион - от една страна, заради бизнес взаимоотношенията ни с такова голямо портфолио от клиенти и партньори, от друга, заради концентрацията на талантливи колеги, които специализират в толкова много различни сфери на информационните технологии. Избрахме България, Румъния и Полша за стартиране и развитие на технологични центрове, които не само доставят услуги на клиентите ни, но и работят по генерирането на интелектуална собственост чрез разработката на услуги и продукти. Вече имаме над 1000 служители в региона и той заема важно място в нашата инвестиционна стратегия. Гордеем се с екипа в България - колегите са ангажирани в някои от най-интересните проекти, които се разработват както в Западна, така и в Източна Европа, и оценката от страна на клиентите ни за тях е изключително висока. Предлагаме т.нар. управлявани услуги (Managed Services) в 2 направления, които се изпълняват от центъра ни в София. За последните 4 години клиентите, които са избрали да продължат по различен начин или да изградят вътрешен екип, са под 1%. Ще продължаваме да работим за ИТ обществото в България - да организираме и участваме в технически събития за споделяне на знания, за преподаване в университетите и подпомагане на млади хора, които планират да се развиват професионално в сферата на информационните технологии.