🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Формалният подход към образованието е колективна лъжа

Д-р Валентина Иванова, съосновател на Академия "Никола Тесла"

Д-р Валентина Иванова, съосновател на Академия "Никола Тесла"
Д-р Валентина Иванова, съосновател на Академия "Никола Тесла"
Д-р Валентина Иванова, съосновател на Академия "Никола Тесла"
Д-р Валентина Иванова, съосновател на Академия "Никола Тесла"
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Всички се тревожат, че изкуственият интелект (AI) ще обезсмисли много професии. Какво се случва според вас?

Изкуственият интелект е създаден, за да комбинира убедително клишета, а не да мисли. Казвам го от позицията на доктор по системи с изкуствен интелект. Професиите, които ще се развият с помощта на AI, изискват критичен подход към света, анализ на причинно-следствените връзки, взимане на отговорни, обосновани решения, извеждане на поуки, новаторство. Това са най-интересните професии, но те изискват и много високо ниво на подготовка. Изкуственият интелект прави естествения само по-ценен.

Как според вас се отразява и ще се отрази AI на образованието?

Изкуственият интелект може да се отрази пагубно, ако на образованието се гледа през формалните изисквания на МОН. Интернет и AI дават възможност на учениците да покрият всички изисквания, без да научат абсолютно нищо. Вече виждаме стряскащи резултати. Може да стане и много по-лошо. Формалният подход към образованието е колективна лъжа - дванадесет години ужасен пример на отбиване на номера пред очите на децата, който после те възпроизвеждат на работното място, по пътищата, дори в отношенията помежду си. Не трябва да е така. Когато създадохме академия "Никола Тесла", съзнателно избрахме да сме извън системата на МОН, за да можем да следваме най-добрите традиции от златните години на българското образование в техния съвременен прочит.

Има ли базови знания и умения, които ще са жизненоважни занапред? Кои са те?

Да, има и те съществуват, откакто свят светува.

Първо, децата трябва да са добри хора, да градят себе си, да умеят да разбират хората, да вникват в обществените отношения и отговорности, да се възползват от опита и мъдростта на човечеството. Трябва да могат да чуват гласа на сърцето си, да изразяват мислите и чувствата си точно и ясно, в цялото им богатство и нюанси, за да могат да направят света едно по-добро място.

Второ, те трябва да са разумни хора, да могат да разсъждават, да се отнасят критично към информацията, да следват логиката, да правят причинно-следствени връзки, да виждат закономерности, да преминават от абстрактното към конкретното и обратно, да имат знанията и упорството да се справят със сложните житейски казуси.

И, разбира се, на трето място трябва да умеят да използват инструментите на своето време - дигиталните технологии.

Как в Академия "Никола Тесла" може да помогнете за развиването на тези умения и придобиването на тези знания?

Учим нашите възпитаници да черпят от мъдростта на поколенията, да ценят добродетелите и да умеят да изразяват мислите и чувствата си в курсовете по български език и литература.

Учим ги да са разумни и фокусирани хора, които разсъждават критично, решават проблеми и носят отговорност за решенията си в курсовете по математика.

Учим ги да разбират и управляват дигиталните технологии в детския Robo STEM клуб и курсовете по програмиране.

Изграждането на пълноценна личност изисква постоянство. Работим с деца от предучилищна възраст до дванадесети клас. Най-добри са резултатите при спокойна, системна подготовка.

Подробности и форма за записване има на сайта www.ANT.bg.

Кога родителите се обръщат към вас?

Най-често родителите ни търсят, когато на децата им предстои конкретно изпитание - прием в първи клас или след 4-ти клас, НВО след 7 и 10 клас или ДЗИ, за да компенсираме натрупаните пропуски. Търсят ни при спънки в програмирането, но и когато децата им искат да знаят повече, отколкото им предлага учебната програма. Резултатите са най-добри, когато работим дългосрочно с детето, а не само под натиска на задължителните изпити. Стремим се да даваме знания за цял живот. .

Вярвам безрезервно в нашите ученици, защото и те, и родителите им са припознали знанието като пътя към успеха. Тези деца искам да видя като новото, съвременно лице на България. Тях трябва да познава и цени целият свят. А ние ще сме до тях да ги учим, да ги насърчаваме, а някой ден да посрещнем и децата им при нас.