Джейсън Кинг: Хибридният режим на работа може да е ефективен само с активното участие на служителите

Главният изпълнителен директор на "Tеленор България" пред "Капитал"

Telenor
Telenor    ©  Telenor
Telenor
Telenor    ©  Telenor
Джейсън Кинг е главен изпълнителен директор на "Tеленор България". Има над 20-годишен опит в глобални телекомуникационни компании в Централна и Източна Европа. Кинг е заемал различни мениджърски позиции във Vodafone, Deutsche Telekom, UPC Liberty Global и VEON и е изпълнявал консултантски роли в CME (собственик на bTV) и Telenor Denmark. Джейсън Кинг е един от лекторите на форума на "Капитал" и "Кариери" The Future of Work Summit, който ще се проведе на 28 октомври.

Кои са най-големите предизвикателства, пред които сe изправи бизнесът заради ковид пандемията и последвалите промени в средата?

Най-значителното предизвикателство, пред което се изправиха екипите и организациите, беше необходимостта да се адаптират достатъчно бързо към променящото се поведение на потребителите и обществото като цяло и в същото време да управляват нарастващата несигурност и сложност на живота в глобален мащаб. Като телекомуникационен оператор ние се изправихме пред динамично променящите се потребителски очаквания и необходимостта да тестваме и прецизираме плановете си за непрекъснатост на бизнеса, както и да намерим баланса между нуждите на служителите и тези на компанията. Нещо повече, предизвикателствата продължават да са свързани и със създаването на среда, която насърчава креативността, амбицията и мотивацията, като същевременно остава необходимостта от ясна визия и перспектива при залагането на бизнес цели. И всичко това обединено от желанието ни да съхраним чувството на удоволствие от това, което правим.

Как трябва да се променят бизнес лидерите, за да отговорят на променящата се работна среда?

Трябва да променим наратива на бизнесите си - от реакция на кризисни ситуации до такъв, който насърчава култура на активно използване на възможности. В "Теленор" още преди пандемията прилагахме подход, ориентиран към служителите, с гъвкаво работно време и визия, насочена към развиване на дигиталното мислене както на нашите колеги, така и на клиентите ни. Лидерите трябва да приемат факта, че в бъдеще работните отношения ще бъдат свързани все повече с технологично взаимодействие със служителите. Въпреки това съм дълбоко убеден, че все още ще имаме нужда (а и хората го искат) да общуваме лично. Това става все по-важно с преминаването от транзакционни към бизнес взаимодействия, базирани на взаимоотношения, и е от изключително значение при изграждането на фирмените култури в интензивна творческа среда.

Kак COVID-19 и работата от вкъщи промениха динамиката в "Теленор България"? Колко трудна беше промяната?

Както споменах, възможността от време на време да се работи от вкъщи беше нещо познато за много колеги от "Теленор". Имахме наличен хибриден работен план, който можеше да се прилага няколко дни в месеца. Тази гъвкавост ни даде възможност да натрупаме опит в работата и управлението на екипи от разстояние. Онова, което трябваше бързо да усвоим, е скоростта на преминаване до почти пълна дистанционна заетост за на практика 100% от екипа (с изключение на нашите търговски екипи и инженери на терен). Това преминаване изцяло към дистанционен режим на работа се случи буквално за броени дни.

Промяната също така изискваше инвестиции в обучения на работещите за формиране на нови умения, създаване на платформи за обучения и мотивиращи практики, почти всички от които в момента се предоставят с помощта на дигитални инструменти. В началото на годината повече от 120 мениджъри на "Теленор" от различни бизнес нива преминаха курс за дистанционно лидерство и управление на екипи, което им даде ценни експертни знания и практики в тази посока. Вече виждаме, че подобна инвестиция се изплаща под формата на по-добра оперативна ефективност, по-висока производителност и нарастваща ангажираност на служителите.

Някои компании предпочитат екипите им да са в офиса, други нямат нищо против да работят от вкъщи. Вие какво предпочитате?

Няма нищо по-добро от комуникацията лице в лице, физически, лично. Трудно ми е да повярвам, че повечето хора ще искат да работят изцяло дистанционно и да комуникират единствено през екрана. Немного професии могат да се упражняват само от вкъщи, а и мнозина биха предпочели да са в офис среда, за да работят заедно и да се срещат с колегите си. Съществени аспекти на нашето социално благополучие се формират и около нашия живот офиса, в работната ни среда. Като цяло този възглед може да се счита по някакъв начин старомоден, но аз предпочитам да го разглеждам като възможност просто да бъдем хора.

Хибридният режим на работа може да е ефективен само с активното участие на служителите. Имахме особена нужда от това участие, когато приложихме режима "работа от вкъщи" с безпрецедентна скорост в началото на пандемията.

Ще продължим да разчитаме на него при развитието на политиките и практиките, свързани с работното място, като същевременно поддържаме баланса между нашите бизнес цели и нуждите на колегите. Като работодател ще продължим постепенно да адаптираме работното пространство, за да отговорим на тази нова реалност.

Планирате ли дългосрочни промени в организационната структура и работата на "Теленор"?

На този етап нямаме планове за значителни промени в досегашния ни начин на работа. "Теленор" вече има водеща позиция в прилагането на гъвкав режим.

Ускорената дигитализация, освен че е основен двигател на растежа, е един от най-важните лостове, които обществото може да контролира. "Теленор" като доставчик на технологични и телекомуникационни услуги играе важна роля - едновременно на средство, подпомагащо дигиталната трансформация, и на бизнес, който се ползва от нейното прилагане. Всички сме свидетели как пандемията ускори създаването на още по-плавно дигитализирано потребителско изживяване. Това налага да се обмисли как да се подобри клиентското изживяване, да се въведат смислени, персонализирани продукти и услуги и да се вземат по-бързи решения въз основа на усъвършенстван анализ на данните. Това приспособяване към дигиталния живот може да е по-всеобхватно в страните с вече съществуващи по-развити онлайн канали на пазара, но и България най-вероятно ще следва тази линия на развитие през следващите месеци и години.

Що се отнася до нашите служители, ние ще продължим да надграждаме сегашните онлайн инструменти за взаимодействие и комуникация. Ще развием още повече нашите дигитални способности, които в крайна сметка са определящи за умението ни да се адаптираме към бързо променящите се обстоятелства и ни правят по-устойчиви. Сплотеността на екипа и утвърдената култура на ангажираност, характерни за "Теленор", ще останат във фокуса както когато сме физически заедно, така и виртуално, онлайн.

Как ще изглежда офисът на бъдещето според вас?

Място за взаимодействие и изграждане на взаимоотношения с другите членове на екипа, което позволява уникално за организацията, служителско преживяване.

Q&A

Работа от вкъщи или офис?

Офис преди всичко, но трябва да сме сигурни, че е работи в полза бизнеса и е адаптиран към нуждите на служителите.

Zoom срещи или срещи на живо?

По малко и от двете, въпреки че нищо не може да замени комуникацията лице в лице.

Отворено пространство или отделни, индивидуални стаи и офиси?

По-устойчив и гъвкав хъб за офис пространство, който съчетава отворено пространство, такова за общуване, с по-персонализирани места, и което отчита необходимостта от осигуряването на безопасна среда за служителите.

Трима старши служители или десет младши служители?

Наистина зависи от необходимите дейности и функции. Независимо от всичко тези трима старши служители или десет младши трябва да бъдат мотивиран екип от победители, с мислене, насочено към успеха, като наистина изпитват удоволствие от това, което правят.

Как си представяте, че ще се промени работата ви след десет години?

Освен че ще съм с повече сиви коси, очаквам по-голяма автоматизация, особено при елементарни, ежедневни и повтарящи се задачи. Нашият начин на взаимодействие с хората и технологиите ще се промени и се надявам всичко това да стане по един балансиран начин. Взаимоотношенията ни са споделяне на нашия собствен човешки опит - където и да сме. В този смисъл вярвам, че ще продължим да имаме присъщото на хората желание физически да бъдем заедно, по някакъв начин и под всякаква форма.
На 28 октомври ще се проведе форумът The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies, организиран от "Капитал" и "Кариери". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да отговори на някои от основните въпросите на мениджърите, специалистите по човешки ресурси и служителите, за бъдещето на работните процеси и организирането им в компаниите. Сред темите, които ще засегнат лекторите на събитието, ще бъдат още дистанционната работа, менталното здраве, дигитализацията и привличането на таланти. Билети за The Future of Work Summit може да купите от тук.