За умните градове и хората

Никола Гечев - директор "Корпоративни продажби" във Vivacom

Никола Гечев - директор "Корпоративни продажби" във Vivacom
Никола Гечев - директор "Корпоративни продажби" във Vivacom
Никола Гечев - директор "Корпоративни продажби" във Vivacom
Никола Гечев - директор "Корпоративни продажби" във Vivacom
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Никола Гечев е директор "Корпоративни продажби" във Vivacom. Кариерата му в сферата на телекомуникациите стартира преди повече от 17 години - започва като търговски представител, след което преминава последователно през позициите старши търговски представител, регионален мениджър и старши мениджър в дирекция "Корпоративни продажби". Завършил е висшето си образование по "Международни икономически отношения" в УНСС и преминава допълнителни квалификации в сферата на продажбите, управлението на екипи, финансите и маркетинга. Магистър е по "Индустриален мениджмънт".

Г-н Гечев, вече все по-често говорим за умни градове, но какво всъщност означава тази концепция?

Умен град е град, който използва различни технологии и интелигентни системи за подобряване на жизнения стандарт и живота на гражданите си, оптимизиране на управлението на градската инфраструктура и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Дигиталните системи на умния град съчетават информационни и комуникационни технологии (ИКТ), решения в сферата на интернет на нещата (IoT), анализ на "големи" данни, сензори и други иновативни решения, които събират, обработват и използват информацията за подобряване на градската среда и оптимизиране на процесите за взимане на решения във всички сфери на обществения, социалния и икономическия живот.

В най-общ смисъл умните градове се стремят да подобрят качеството на живот на гражданите си, като предоставят лесен достъп до услуги като обществен транспорт, здравеопазване, образование и културни събития, както и да създават безопасна и удобна градска среда.

Дори и днес да не ви изглеждат тези системи като критично необходими, те ни подготвят да посрещнем по-безболезнено предизвикателствата, които ни очакват в глобален аспект в близко бъдеще. До 2050 г. се очаква населението на земята да надхвърли 10 милиарда и над 70% от хората да живеят в свръхголеми, многомилионни градове. Начинът да станем по-ефективни е още днес да започнем да използваме цифровите технологии, за да се подготвим и да намерим решение на сегашните, както и на бъдещите проблеми, които ни предстоят.

Обективната предпоставка за намирането на ефективни и ефикасни решения е наличието на телекомуникационните мрежи от най-ново поколение както в радиочастта, каквито са 5G и IoT мрежата на Vivacom, базирана на LoRa WAN стандарта, като Vivacom е единственият мобилен оператор с такава мрежа, така и на широкообхватната фиброоптична CORE инфраструктура на телекома. Те позволяват достигането на скорости до 10GB за достъп до интернет и пренос на данни в клиентската част и десетократно по-високи скорости в back bone частта чрез DWDM технологията ни.

Може ли да споделите в какви сфери са проектите, вече реализирани в България?

- Българските градове вече гледат доста сериозно в бъдещето и искат да надграждат технологичните възможности в полза на администрацията и населението. Vivacom работи активно с над 130 общини, сред които столицата и областните градове, но и редица по-малки населени места, в които сме внедрили широка гама от умни решения в най-различни направления, включително обществен транспорт, градско видеонаблюдение, професионални WiFi решения в полза на граждани и администрация, умно паркиране, умно сметосъбиране, контрол на достъпа, улично осветление, мониторинг на качеството на въздуха, дигитално образование, електронна администрация, решения за дистанционно управление на заседанията на общинските съвети и дистанционно гласуване, както и телемедицина, като тук имаме решения с Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, Acibadem City Clinic и МБАЛ "Уни хоспитал".

Освен с висока производителност умните решения се характеризират и с дългосрочен устойчив принос за околната среда. Повишаването на ефективното използване на ресурсите, насърчаването на иновациите, оптимизирането на транспортната логистика, цифровизацията на операциите, функционалност за изкуствен интелект оказват огромно влияние върху възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването на околната среда и опазване на човешкия живот.

Как избирате технологиите, които да бъдат внедрени при изграждането на умни градове?

- За да оценим ефекта от едно решение, винаги започваме със събирането и анализа на данните и изграждането на т.нар. дигитален близнак - дигитална версия на реалната инфраструктура и системите в администрация, с всички характеристики и предизвикателства. Тези цифрови модели се свързват с реалните системи и дават възможност да се симулират в дигиталната реалност настоящи и бъдещи тенденции в развитието на градовете.

Какви са сферите, в които развивате нови смарт решения, и какви проблеми решават те?

- Развитието на решения за умни градове продължава да се разширява и да се променя, като нови сфери на иновации и приложения се появяват постоянно. Разбира се, във Vivacom следим всички световни технологични тенденции, но и работим съвместно и с общини и регионални администрации, за да идентифицираме по-точно техните нужди и предизвикателства. В момента работим активно в посока надграждане на сферите за развитие на умни решения в няколко насоки:

  • Управление на енергията и умно улично осветление: използване на сензори, анализ на данни и автоматизация за оптимизиране на енергийната ефективност на сгради, осветление на уличната мрежа и електрическите мрежи. Успешни примери са Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и община Баните.
  • Устойчив транспорт: Разработването на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на градския обществен транспорт, използване на споделени превозни средства и разработка на инфраструктура за зареждане на електромобили. Подобни проекти са осъществени в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Плевен, Варна, Сливен, Благоевград.
  • Управление на отпадъци: Решения за подобряване на ефективността на събирането и рециклирането на отпадъците, оптимизиране на маршрутите на сметосъбирачните превози и сензори за наблюдение на нивата на отпадъците в контейнерите. Добри примери за това има в София и Бургас.
  • Управление на водните ресурси: технологии за наблюдение и предотвратяване на изтичания, оптимално ползване на вода в градските зелени площи и оптимизиране на системите за доставка на питейна вода.
  • Интерактивна градска инфраструктура: сензори и технологии за по-добра комуникация и взаимодействие с гражданите, в т.ч. предоставяне на актуална информация за транспорта, околната среда, наличността на паркинг места и други полезни услуги.
  • Градско видеонаблюдение с елементи на AI: цифрови системи за мониторинг и контрол, решаващи проблеми в сферата на сигурността и вътрешния ред и по отношение на спазването на закона за движение по пътищата. Успешни примери има в Бургас, Благоевград, Пловдив, Плевен, Ловеч, Козлодуй, Силистра, Никопол, Тутракан, Трявна, Кирково, Чирпан, Червен бряг, Поморие, Созопол, Търговище, Никопол, Дряново, Средец и др.

Това са само част от смарт решенията, които вярвам, че ще продължат да променят градската среда и начина, по който живеем, за да ни помогнат да бъдем по-ефективни, да пестим време, но и да намалим въглеродния отпечатък и да бъдем по-устойчиви и отговорни към околната среда.