Корабът за драгиране на река Дунав вече е готов

Изпълнител на проекта е нидерландската Damen Shipyards Gorinchemк, а целта е да се облекчи плаването по реката

Приключи изграждането на специализираното плавателно средство за драгиране на река Дунав. То се очаква да пристигне по вода в Русе в края на март, преминавайки по канала Рейн - Майн - Дунав, стана ясно от съобщение на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Изпълнител на конкретния проект е нидерландската Damen Shipyards Gorinchem, а стойността му е 6.1 млн. лв. без ДДС.

За да няма засядания

Основната цел е да се намали броят на критичните плитки участъци на реката, за да се облекчи плаването на корабите по реката. По българско-румънския участък има много на брой критични участъци, където при определени нива на водата липсва необходимата дълбочина. А това на свой ред ограничава корабите и причинява финансови щети на товародатели, спедиторите, корабособствениците и т.н.

Наличната драгажна техника на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" е физически остаряла и не може да извършва адекватно поддържане на корабоплавателния път в най-критичните участъци, пише в описанието на проекта.

По-големият проект

Доставката на кораба за драгиране е част от проект "Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българско-румънски участък на река Дунав". Проектът е съфинансиран по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020. Общата му стойност е 20.6 млн. лв., като 85% са евросредства. Отговорна за изпълнението на проекта е Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

С него агенцията обновява оборудването си, нужно за поддържането на плавателния път. По проекта има още три компонента - за доставки на маневрен кораб, понтон и шалан.

Още от Капитал