Летищата във Варна и Бургас получиха нова отсрочка за концесионните си такси

Плащането на част от сумата за миналата пандемична година се удължава за трети път с още 184 дни

Правителството одобри ново отлагане на плащането на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на 2020 г. за летищата във Варна и Бургас. Ангажиментът е на концесионера Fraport, който оперира актива, съвместно с дружество от групата "Химимпорт". Реално се отлага част от сумата, дължима за миналата пандемична година, като засега тя ще се търси от държавата до края на 2021 г.

За 2020 г. според отчета на концесионера държавата въпреки липсата на приходи до средата на годината е начислила минималното гарантирано към нея дължимо концесионно възнаграждение - 10.9 млн. лв.

Концесионерът отчита, че за изминалата 2020 г. спадът на пътниците на двете летища е 79% спрямо 2019 г. В крайна сметка се стига до споразумение за изплащане на концесионното задължение по схема. За първото полугодие на 2020 г. то е определено на 1.7 млн. лв. и плащането му е отложено до 30 юни 2021 г. За второто полугодие концесионната такса е изчислена на 4.4 млн. лв., което вече е платено. И има и трета изравнителна част от 4.7 млн. лв., което е отложено за плащане (засега) до 31 октомври 2021 г. Допълнително дружеството ще плати и лихва 15 хил. лв. за отложените плащания.

Отлагане на порции

С решението на Министерския съвет срокът за плащането на концесионното възнаграждение се удължава с още 184 дни, като вноската, отложена от 31 юли 2020 г. за плащане до 31 януари 2021 г., беше отново отложена за до 30 юни 2021 г. Сега новият срок е до 31 декември 2021 г.

Държавата възприе по необясними причини различни подходи с концесионерите на аерогарите. Така таксата на концесионера на летищата във Варна и Бургас се отлага в движение, а новият концесионер на летище София - фондът Meridiam, в комбинация със строителя Strabag си издейства да си отложи плащанията за първите 10 години и да ги издължи чак от 25-ата година нататък.

Обясненията на правителството

Обяснението на правителството гласи, че с последното изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета от ЕК на 19 март 2020 г., с последващи изменения със Съобщения на Комисията е предвидено удължаване на срока до 31 декември 2021 г.

"Прилагането на тази мярка е наложителна с оглед справянето с тежките последици за концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД от продължаващата пандемия от COVID-19 и предприетите мерки за ограничаване на разпространението и, които оказват негативно въздействие върху финансовото състояние на дружеството - оператор на гражданските летища за обществено ползване Варна и Бургас", пише правителствената пресслужба.

Прогнозата на концесионера пък е за 2021 г. броят на пътниците да достигнат 50% от тези през 2019 г. Така че е възможно да бъде поискано и ново отлагане или намаление.

Още от Капитал