Отложените инвестиции на летище София

Концесионерът на летище София ще инвестира 78 млн. евро по-малко от първоначалната си оферта през първите 10 години

От "СОФ кънект" обявиха, че може да преместят всички полети на новия терминал и да превърнат стария в бизнес сграда
От "СОФ кънект" обявиха, че може да преместят всички полети на новия терминал и да превърнат стария в бизнес сграда    ©  Надежда Чипева
От "СОФ кънект" обявиха, че може да преместят всички полети на новия терминал и да превърнат стария в бизнес сграда
От "СОФ кънект" обявиха, че може да преместят всички полети на новия терминал и да превърнат стария в бизнес сграда    ©  Надежда Чипева
Темата накратко
  • Концесионерът на летище София ще инвестира 78 млн. евро по-малко от първоначалната си оферта през първите 10 години.
  • Те ще се вложат на по-късен етап.
  • Това е втората 10-годишна отсрочка, договорена заедно с отлагането на концесионните плащания.

Щедрият жест от страна на държавата към концесионера на летище София - да не плаща концесионни такси през първите 10 години, стана публично достояние през февруари. Тогава това предизвика силни негативни реакции и въпроси към министрите на транспорта - предишния и настоящия. А държавата е все така в очакване на подобрения на летището няколко месеца по-късно от началото на концесията.

Отлагането на таксата обаче, оказва се, не е била единствената отсрочка към концесионера. Отстъпки има и по линия на инвестициите, които концесионерът трябва да направи. Те ще бъдат с близо 78 млн. евро по-малко през първите 10 години от концесията, като трябва да се инвестират на по-късен етап. Това става ясно от документи по преговорите за промяна на условията на концесията, проведени по време на третото управление на Бойко Борисов. Те бяха предоставени на "Капитал" по Закона за достъп до обществена информация.

Този детайл беше спестен като информация от предишния министър на транспорта Росен Желязков. Той представи само единственият положителен щрих - че общият размер на инвестициите ще се увеличи с 16 млн. евро за целия срок на концесията - 35 години. Разсрочването на инвестициите обаче означава, че ефектите от концесията ще са по-малко осезаеми в близко бъдеще. А нетният паричен ефект за държавата все пак ще бъде намален поради загубата на бъдещата стойност на парите - най-вече заради инфлацията.

Анатомия на преговорите

Изборът на концесионер бе обявен на 17 юли 2019 г. На 13 юли 2020 г. победителят "СОФ Кънект" с писмо е уведомил министъра на транспорта за съществено променената обстановка и за необходимостта от предприемането на действия за смекчаване на ефекта от пандемията COVID-19. На 15 юли 2020 г. министърът на транспорта заяви намерението си за непрекъснат мониторинг на ситуацията, а договорът бе подписан на 22 юли.

На 27 октомври 2020 г. концесионерът "СОФ кънект", в който фондът Meridiam участва с три дружества, а строителят Strabag има 1%, е направил предложение към Желязков, включващо мерки за адаптиране на концесията към пандемията. Мотивът освен променената обстановка е, че и кредитиращите институции променят условията си. Едната е спиране на фактурирането на годишното концесионно възнаграждение за първите 10 години. То по договор е 24.5 млн. евро (или 32% от общите приходи) на година, като офертата е въпросните 245 млн. евро (за 10-годишния период) да се платят през последните 10 години на 35-годишната концесия (без лихви и без индексиране с инфлацията).

Второто предложение, за което става ясно сега, е да има актуализиране на инвестиционната програма. В писмото от 27 октомври офертата е през първите пет години инвестициите да са 26 млн. евро вместо разписаните в договора 70 млн. евро. А от шестата до десета година 145 млн. евро вместо 234 млн. евро. Или инвестициите за първото десетилетие да са 133 млн. евро по-малко. Това ще бъде наваксано през останалата част от договора, като ще има и добавка от 16 млн. евро, а концесионерът ще адаптира капацитета към нарастващия трафик.

В крайна сметка на 10 март и след многото критики при новината, че няма да се плащат концесионни такси 10 години, следва ново предложение от страна на концесионера с корекции на инвестиционната програма. Финалното предложение е през първите пет години инвестициите да се намалят от 70 млн. евро на 43.01 млн. евро. А от шестата до десетата година от 234 млн. на 183.1 млн. евро. Или със 77.8 млн. евро по-малко. Заложено е условието на финала вложенията все пак да са общо с 16 млн. евро над първоначалната офертата по договор (макар че инфлационният фактор ще е много по-голям за целия 35-годишен срок), която беше 608 млн. евро, която всъщност беше и най-ниската такава на фона на тези на останалите четири кандидата. Това е и финалното споразумение за промяна, като в решението на Министерския съвет е предвидено най-малко веднъж годишно да се наблюдава отражението на пандемията върху концесионния договор.

При всички сценарии изграждането и въвеждане в експлоатация на новия Терминал 3 е разчетено до 2030 г.

Финансови обосновки

В офертата си "СОФ кънект" изчислява, че очакванията за 2021 г. са пътническият поток да спадне с минимум 51% за цялата 2020 г. на база 2019 г. А като прогноза за възстановяване са използвани изчисленията на IATA за достигане на предпандемичните нива най-рано през 2024 г. Маржовият индикатор EBITDA на летище София пък се очаква да е силно отрицателен през 2021 г. - минус 43%.

От докладите по темата става ясно, че министерство на транспорта е ангажирало Международната финансова корпорация да изготви финансово-икономически анализ на предложението на концесионера. МФК отбелязва, че се налагат нови и взискателни условия от страна на заемодателите и че след пандемията вътрешната норма на възвращаемост бележи спад от офертата от 14.97% на 7.3%.

От доклада става ясно и че след корекциите в концесията ползите за държавата ще бъдат намалени от 1.120 млрд. евро на 722 млн. евро, или с 35.5%, докато при концесионера ще има намаляване на текущата стойност на паричните потоци спрямо собствения капитал от 478 млн. евро на 261 млн. евро, или 45.4% надолу. А текущата стойност на свободния капитал ще спадне с 271 млн. евро и ще се поеме от концесионера 80% (217 млн. евро) и от държавата 20% (54 млн. евро).

Направен е и анализ какви ще са последствията, ако се стигне до нова процедура за концесиониране, като при този сценарий в краткосрочен план държавното "Летище София" ще трябва да понесе финансовото въздействие от пандемията, да финансира текущата поддръжка и инвестиционните разходи за нов терминал, които да бъдат обезпечени от държавата. Първоначалното плащане от 281.2 млн. евро, което вече се случи и следва да бъде върнато при разваляне на договора, пък е заложено в приходната част на държавния бюджет.

Летище на нов глас

Анализът на Международната финансова корпорация обаче е доста консервативен по отношение на прогнозите за възстановяване на полетите, като се стъпва на прогнози на ICAO, че глобалният трафик ще се възвърне на нивата от 2019 г. за период от седем години между 2023 и 2029 г., като дори разглежда, че летищата, разчитащи повече на международен трафик, отколкото на вътрешен, могат да усетят възстановяване чак през 2029 г. Със смела прогноза за пътниците по време на търга, сега и концесионерът е предпазлив. Пътниците за 2019 г. са 7.1 млн., а за 2020 г. - 2.9 млн. За 2021 г. пък се очаква да достигнат малко над 3 млн. "Като се има предвид обаче, че поради непредсказуемите и променливи условия, свързани с ковид-19 - нови варианти на вируса, следващи вълни, бъдещи международни и местни ограничения и т.н., това число e много вероятно да се промени", отговарят от летището на "Капитал".

От компанията - концесионер на летище София, обаче не отговориха кои са инвестициите, които ще се отложат през първите 10 години за съответно 78 млн. евро. Нито как е била изчислена въпросната сума. Както и какви инвестиции са планирали в началото. "Изготвените анализи и планове се актуализират предвид динамичната обстановка, свързана с развитието на ковид-19 в световен мащаб. Отчитаме промените и ги адаптираме към поставените ни цели за подобряване на инфраструктурата, предоставяните услуги и пътническия престой", отговориха от "СОФ кънект". И добавят, че "въпросът за инвестициите е пряко свързан и с усилията, които полага мениджърският екип на "СОФ кънект" за привличане на нови авиокомпании, подобряване на въздушната свързаност и създаване на предпоставки за икономическо развитие на региона" (виж карето).

Хигиена и следи от гуми

Най-голямата новина от летището за последните три месеца е, че е възможно целият трафик от Терминал 1 да се премести на Терминал 2, а първият да се превърне в бизнес сграда.

Концесионерът съобщи и че планира през септември да монтира мебелни модули със станции за зареждане на мобилни устройства на Терминал 2, автомати за храни и напитки, детски кътове и нови униформи за служителите, обслужващи пътуващите. Работи се и по подобряването на летателното поле, като е в ход подмяна на компрометирания асфалт. Отстраняват се наслоенията от гумите на кацащите самолети. Завършена е и новата маркировка на пистата, перона и стоянките. Хигиенните условия в санитарните помещения пък щели да се променят и да са с нов дизайн, като ще има безконтактно обслужване на вода, сапун и дезинфектант. В процес е ремонтът на тоалетните, който се извършва поетапно. Тези новини дойдоха ден след като служебният министър Георги Тодоров заяви, че на летище София нищо не се е променило.

С намаляването на размера на инвестициите в първите 10 години промените на летище София обаче явно ще са по-бавни и по-малки. Остават въпросите защо срокът на всички отстъпки е толкова дълъг, а концесионните такси ще се платят чак в последните 10 години, когато ще бъдат до голяма степен изядени от инфлацията. Защо липсват конкретни условия например плащанията да се възстановят по-рано, ако се достигне норма на приходи или пътникопоток над определено ниво. Както и дали държавата съвестно би предоговорила условията, ако авиацията се възстанови по-рано от заложените 10 години. Всичко това, при положение че концесионерът получи летящ старт на всички държавни нива до момента. А важни подробности от последните щедри корекции са били спестени на публиката.

В името на авиокомпаниите

За възстановяване на полетите летището съобщи, че е разработена програма към авиокомпаниите. Отстъпките са за периода 1 октомври - 31 декември 2021 г., като срокът може да бъде удължен и за 2022 г. Стратегическата цел са междуконтиненталните полети до Северна Америка и до Азия, а отстъпката е в размер на 99% от такса кацане. Друг приоритет е превръщането на София в регионален хъб и насърчаването на трансферния трафик, като за трансферно преминаващи пътници отстъпката ще е 60%. Предвиждат се стимули и за вътрешните полети, като отстъпката от такса кацане е в размер съответно на 70% за линия до Бургас и на 90% за Варна. Ще има и намаляване на такса паркинг за базирани в София самолети. За първите три месеца на концесията четири авиокомпании са възобновили полетите си - El Al, Tarom, British Airways и "Аерофлот".