"Български пощи" намаляват загубите си, но почти половината приходи са субсидии

Държавната компания губи от постъпления заради ръста на електронните разплащания

   ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
   ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Държавните "Български пощи" намаляват загубата си за първата половина на 2021 г. Към 30 юни компанията е на минус 1.7 млн. лв. при 12.3 млн. лв. година по-рано за съответния период. Това показва междинният доклад за дейността на държавната компания за 2021 г.

От една страна, това се дължи на изпреварващия ръст на приходите над този на разходите, като върху ръста на приходите най-съществено влияние оказват приходите от финансирания, като например финансовата подкрепа от държавата за запазване на заетостта във връзка с пандемията.

По отчет приходите от финансирания (за компенсиране на нетните разходи от предоставяне на услуги от общ икономически интерес и други финансирания по проекти) са в размер на 54.8 млн. лв. Компанията получава компенсации за разпространението на универсалната поща, вестниците, компенсации от НОИ за услугата "изплащане на пенсии", както и по мерките, свързани с ковид-19.

Приходите на пощите

Компанията е с приходи за полугодието 121.2 млн. лв., като това е с 25.7 млн. лв. повече спрямо година по-рано, като оперативните приходи отбелязват ръст със 7.2%. При универсалната пощенска услуга, където държавното дружество се конкурира с останалите пощенски компании, се отчита ръст на приходите с 11.3%, като постепенно е преодолян големият спад на приходите от пратките за чужбина.

При неуниверсалната пощенска услуга обаче компанията има лек спад, като в отчета на компанията се казва, че съществено е намалението при международните куриерски услуги. Значителен ръст има при международните записи, но те са много малка част от неуниверсалните пощенски услуги.

Къде е пресата

Ръст има и при приходите от други дейности, като това се дължи в голяма степен на стартиралото в началото на март 2020 г. разпространение на печатни издания, което беше възложено от държавата след оттеглянето на свързаните на Делян Пеевски дружества на този пазар.

От началото на тази година до юни 2021 г. "Български пощи" работят по 179 сключени договора с издатели. Продажбата се осъществява както чрез търговци, с които броят на договорите е 1173, така и в 677 пощенски станции. Продадените бройки пък са 28.3 млн.

Изтичането на приходи

Съществен спад на приходите спрямо година по-рано от компанията отчитат в резултат на продължаващата тенденция за намаляване на транзакциите, която допълнително се засилва заради кампаниите на операторите за промотиране на електронните разплащания заради пандемията, пишат от "Български пощи".

В отчета е записано и че персоналът се е свил с 97 души. Но броят на наетите остава над 9 хил. души.