Христо Алексиев: Домусчиев е получил най-голямото пристанище на цената на два апартамента

Служебният министър на транспорта за концесиите, Варненското езеро, жп проектите и ощетена ли е държавата от тях

Христо Алексиев
Христо Алексиев    ©  Цветелина Белутова
Христо Алексиев
Христо Алексиев    ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
 • В момента Домусчиев продава концесионера на бургаското пристанище. През 2019 г. държавата е удължила договорите и така той е получил единствените две концесии с максимален срок 47 години.
 • Има искане от концесионера на морските летища "Фрапорт" да се удължи срокът с пет години. Но е по-разумно от полученото за летище София.
 • При удълбочаването на Варненското езеро държавата е разрешила изхвърляне на масата на близък остров, което спестява много разходи на изпълнителя.

Визитка

Сегашният служебен транспортен министър Христо Алексиев заема този пост за втори път. Бил е на него и в служебното правителство на Огнян Герджиков. Между позициите, които е заемал през годините, са експерт към кабинета на министъра на транспорта, икономически експерт и консултант по проекта за изграждане на Интермодален контейнерен терминал в Пловдив, член на съвета на директорите на Зона за обществен достъп в "Пристанище Бургас", председател на съвета на директорите на "Пристанище Бургас" ЕАД и председател на управителния съвет и заместник генерален директор на Националната компания "Железопътна инфраструктура". Той e магистър по икономика от УНСС и бакалавър по политология от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Да започнем от актуалния въпрос. Къде намерихте Кирил Домусчиев в концесията на "Летище София"?

Аз заявих, че имам няколко достоверни източника, от които съм получил такава информация. Г-н Домусчиев реагира странно, което ме кара да мисля, че може би не съм бил прав в числото от 20% - то може и да е повече. По тази тема повече няма да коментирам. Оттам нататък свидетели и доказателства трябва да бъдат представени в съда.

Според вашата информация той вече има или в бъдеще ще има 20 или повече процента?

Вече има. Това е стратегически актив, свързан с националната сигурност, и когато като министър имам някаква достоверна информация, мисля, че е нормално да я споделя. Но тя беше казана в друг контекст - не като обвинение, и че някой я е приел по този начин, съм сериозно учуден.

Има ли заведено дело вече срещу вас?

Все още няма. Чакам такова. Може би след този разговор ще има още добавки към това дело. Когато си направих анализ назад във времето, има една друга сделка - за пристанище Бургас. Знаете, че терминали "Бургас-изток 2" и "Бургас-запад" са отдадени на концесия. Съответно първото от 2011 г., а второто - 2013 г. Компанията, която е спечелила тези концесии, е "БМФ - Порт Бургас". Там, мисля, че нямаме спор чия собственост е тази компания. На братя Домусчиеви.

Направих си труда да проверя по концесията на пристанищен терминал "Бургас-изток 2" какво е платено на държавата за 8 години. Единствено първоначално концесионно плащане от 400 хил. лв. без ДДС. Цената на един голям апартамент в Бургас. Как е възможно срещу цената на един апартамент в Бургас да вземеш на концесия едно огромно пристанище с 9 кейови места? Със стотици квадратни километри складова площ - актив, който в момента е над 1 млрд. лв. като стойност. Под претекст че там ще се изплаща японският заем, който беше точно за изграждането на този терминал и за неговото разширение - "Бургас-изток 2", държавата е казала: ти няма да плащаш концесионно възнаграждение. Направих друга справка. Има ясна формула как се изчислява концесионното възнаграждение от товарооборота или от нетните приходи, което държавата трябва да получи всяка година. До момента той трябваше да е платил 52 млн. лв. без ДДС като концесионно възнаграждение за тези 8 години.

До момента, "Бургас-изток 2" е платил 24 млн. лв. по японския заем, а "Запад" - 2 млн. лв. Същевременно обаче държавата изплаща най-голямата част от японския заем, като през целия този период, през който той експлоатира този актив, държавата плаща заема. Тоест държавата плаща за актива, който концесионерът експлоатира. Към момента държавата чрез Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "Пристанище Бургас" ЕАД е платила по заема 166 млн. лв. по главници и лихви.

В кое споразумение е разписано?

По японския заем имаше две споразумения. Първото е за оборудването (за кранове и всякакво друго оборудване) и за инфраструктурата. Второто е всички консултантски и проектни разходи. И тук се получава нещо странно - концесионерът не внася концесионни възнаграждения, но ползва актива, защото този актив се ползва само и единствено от него - и инфраструктурата, и оборудването.

За мен, ако "Бургас-изток 2" е плащал концесионното възнаграждение, а не заема - държавата е щяла да получи около 27 млн. лв. повече. Тоест тук държавата е ощетена с 27 млн. лв. И някой друг е обогатен със същата сума. Но като цяло заради заема - с около 193 млн. лв. с тази неизгодна сделка, дори след като приспаднем и частични плащания по заема от "Бургас-запад".

Докога държавата има да плаща заема?

До 2028 г. За мен това е неприемливо. Този заем трябва да бъде предоговорен, хеджиран и т.н. Не знам защо това не е направено. За същия този период "Бургас-изток 2" ще продължава да бъде освободен от концесионни плащания спрямо условията на съществуващия договор.

Дотук описвате, че отговорността за щетата е в държавата. Домусчиев си е спазвал договора, макар и в облагодетелстван режим...

Държавата е нормално да направи един анализ и този договор да бъде предоговорен, както през 2019 г. е бил предоговорен. Тогава концесиите и за "Бургас-изток 2", и за "Бургас-запад" от 35 години са удължени до максималния период с 12 години и до момента това са единствените две концесии с максимален срок от 47 години.

С какви аргументи са удължени?

Със следните безумни аргументи: защото той по-рано си бил изпълнил инвестиционната програма. По принцип логиката е обратната. Ако той по-рано си изпълни инвестиционната програма, той може по-бързо да се възползва от направените инвестиции от новоизградените активи. Обаче логиката на правителството 2019 г. е тотално различна от здравата логика. Странно защо. Тоест понеже си направил по-бързо инвестициите, ще ти дадем по-дълъг срок. Когато си си направиш по-бързо инвестициите, означава, че по-рано ще имаш възвръщаемост. Дори от 35-годишния период.

А вдигнал ли е общата сума на инвестициите?

Да. Казано е: ще увеличим общите инвестиции минимално. Инвестициите за 2020 г. още не са признати. Чакаме задоволителни доказателства за тяхното изпълнение.

А грантовата схема за удълбочаване за 300 млн. лв. би ли се брояла за инвестиция на Домусчиев?

Проектът не е одобрен от Европейската комисия. Но иначе да, щеше да се признава за негова инвестиция.

Тоест той ще дълбае за собствена сметка?

Ще видим дали ще дълбае за собствена сметка. Според мен не.

При "Бургас-запад" има ли някакво ощетяване на държавата?

Там има една променлива, която е процент от нетните приходи. В първия договор е 4%, във втория договор е намалена на 2%. Искам да припомня, че и в двете концесионни процедури има само един участник - дружеството на братя Домусчиеви. Защо се е стигнало дотам и какви са били условията? Според мен са били крайно неразумни и ограничителни.

За "Бургас-запад" първоначалното концесионно възнаграждение е 400 хил. лв. без ДДС. Общата стойност на концесията към 2019 г. е изчислена на близо 490 млн. лв. Къде е нивото на пропорционалност и тук? Мисля, че хората, вместо да теглят заеми да си купят апартамент, могат да теглят заеми да си купят и те пристанище. И тука става въпрос за най-големите терминали в държавата.

Колко плаща като концесионно възнаграждение през тези години?

Сумата е много малка. До момента са платени около 12 млн. лв. за тези 8 години.

Обяснението на отдел "Концесии" в министерството на транспорта какво е? Те са същите хора, които навремето са сключили тези договори.

За мен няма логично обяснение. Аз получих много обяснения и нито едно от тях не е състоятелно.

Как си обяснявате, че е било възможно в силната 2019 г. удължаването да се случи точно за този обект?

Не мога да си го обясня. Това са за мен скандални действия и решения.

Какво можете да направите оттук насетне? Той има стабилен договор, предоговорен...

Историята не приключва. Може би пак ще бъда заплашен със съд, но пак от достоверни източници имам информация, че концесионерът в момента преговоря с различни инвеститори, включително и с Meridiam (фондът - концесионер на летище София - бел. авт.) да продаде дружеството, което държи двете концесии. Но в крайна сметка нека дам шанс на Кирил и Георги Домусчиеви да кажат истината. И затова ще им задам няколко въпроса:

В момента водят ли разговори за продажба на дялове от дружеството, което държи двете концесии, с различни инвеститори, включително и с Meridiam? Дали смятат, че е нормално, отчитайки, че това е стратегически обект, свързан с националната сигурност, да се разпореждат зад гърба на държавата с този неин актив по този начин? Натъкнах се и на един друг факт. За "Бургас-изток 2" няма защитна клауза против преобразуването на юридическото лице, т.е. някой може да продаде дружеството дори на контрабандист и държавата нищо да не знае. Затова третият ми въпрос е: Ако аз им предложа добавянето на такава защитна клауза, те ще я подпишат ли? За да има гаранции държавата, че концесията няма да бъде прехвърлена на друг - неясно на кой.

И след като те са ощетили държавата, както са толкова щедри и предлагат, ако бъдат хванати в някаква такава схема, ще дарят ли средствата на държавата?

За летището, ако се смени собствеността, пак ли трябва да питат държавата, или може и да не я питат?

Там договорът е направен по друг начин. Направен е малко по-разумно, макар че след всички промени, които направи предишното правителство, интересът на държавата отново не е защитен.

Как бихте ги оценили?

При летище София промяната включва две основни неща: първо, освобождаване от плащане на концесионното възнаграждение за 10 години, но и намаление на планираните инвестиции в първоначалния период, и то доста драстично. Вие знаете кога беше подписан договорът - 22 юли 2020 г. Съответно преди това Световната здравна организация на 12 март 2020 г. обяви пандемията. Тоест договорът е бил сключен, когато вече пандемията е била факт и чак после е била използвана клаузата форсмажор. Форсмажор е събитие, което възниква по време на договора и не е предвидено. Тогава въпросът е както се реферира клауза по договор, който е сключен след т.нар. непредвидено събитие.

Тези 78 млн. евро за първите 10 години, които ще се отложат за по-нататък, в какво е трябвало да се вложат?

Първоначално първите 5 години са били предвидени 68.61 млн. евро, към момента са намалени на 43 млн. евро. За периода от шестата до 10-ата година са били предвидени 232.58 млн. евро, намалени на 183 млн. евро. В крайна сметка цялата стойност на инвестициите от 608 млн. евро по оферта е увеличена на 624 млн. евро. Не е отчетено, че като се измества напред, тази инвестиция трябва да бъде или увеличена, или дисконтирана. Да не говорим, че сме отсрочили 10 години концесионните плащания, но без да поискаме лихви. Същите тези отложени плащания ще започнем да получаваме след 26 години. Друг е въпросът защо 10 години, защото и към онзи момент се е знаело, че пазарът ще се възстанови по-рано.

Каква е прогнозата ви за възстановяване?

Данните на международните агенции показват, че 2024 г. ще се възстанови трафикът към момента, към който са подавали офертата.

Има ли клауза държавата да поиска предоговаряне?

Към момента точно това правим. Ще искаме предоговаряне на тази концесия, защото към момента нейният икономически баланс за мен е нарушен, и то не в полза на държавата. Ние сме започнали такива разговори.

Ако концесионерът откаже и вие заведете иск, кой съд би решавал спора?

Нашият съд за бургаското пристанище. За летище София има предвиден арбитраж.

Открихте ли представителите на летище Мюнхен на какви позиции са?

Персоналът на "СОФ кънект" не отговаря на първоначално обявените критерии. Там има изискване за персонал. Към момента този персонал не отговаря на критериите и съм им изпратил писмо да приведат това съгласно договора.

Казват, че инвестират постепенно...

Към началото на ноември направените инвестиции са около 300 хил. евро без ДДС, като около 60 хил. евро от тях са консултантски договор. Те тази година трябва да направят 4 млн. евро, което е 0.6% от цялата инвестиционна програма.

Но този разговор държавата ще го води в средата на следващата година, когато се отчита първият отчет на инвестициите...

Казвам го някой да не го забрави следващия път.

Няма ли забавяне по причина, че министерството не одобрява техния план за инвестиции?

Има генерален план за развитие на летището, който не е одобрен, а им е върнат със забележки. Инвестиционната програма я имат по договор и е ясно каква е стойността й.

Покрай пандемията всеки, който поиска да предоговори концесията си при последното правителство на ГЕРБ, получи облекчения.

Да, и в момента има искане от концесионера на морските летища "Фрапорт", но то е структурирано по друг начин. Те искат да им се удължи срокът с пет години. Те си плащат концесионните възнаграждения и заради спадналия трафик от туристи във Варна и Бургас заради ковид имат искане за удължаване, за да се възстанови икономическият баланс на концесията. Дотук те нищо не са получили.

Анализът на данните им показва, че искането е разумно. Но нали виждате, че подходът на държавата е различен. Едните не ги освобождаваме от концесионно плащане за агресивен период, а другите ги освобождаваме

Но например при концесията на летище Горна Оряховица няма пряк ковид ефект...

Там нямам толкова детайлен анализ, но в момента го правим. В много други предоговаряния виждам промени, които са тотално извън логиката.

Как оценявате вече направените много промени по договори?

Като много ощетяващи държавата. И облагодетелстваща много силно определени хора и интереси.

Всички тези промени по закон са минали през Министерския съвет и така отговорността не се носи от министъра, а от колективен орган.

Има колективна безотговорност, но и колективна отговорност. Такава трябва да бъде търсена.

А вие ще подадете ли сигнал към някой орган?

Със сигурност.

За кои случаи?

За пристанище Бургас. Но ще има и други, просто времето ми като министър е кратко.

Идвате от системата на железницата. Защо ТСВ бе избрана за пощенска кутия за проекта във Варненското езеро?

В НКЖИ няма инхаус процедура за инвестиционни проекти. Инхаус трябва да се ползва при спешни, належащи случаи. НКЖИ ползваха такъв, когато стана сериозен инцидент по линията Варна - Русе и трябваше спешно да се възстановят 2 км железен път. Но не смятам, че е правилно да се ползва инхаус по големи инвестиционни обекти, при които няма открити процедури.

Откъде е дошла идеята за ТСВ?

Не знам, вижда се, че се е случила при предишното правителство. Но не я приемам.

Вярно ли е, че ТСВ се ползва като подизпълнител от спечелилите големи поръчки на НКЖИ, като тя върши евтино задачата, а печалбата остава във взелия обществената поръчка?

Докато ТСВ акумулира печалба, означава, че работи добре. Ако трупа загуби, значи нещо не е наред. (за последните шест години в три ТСВ е на загуба - бел. авт.).

Докъде е процесът за удълбочаването на Варненското пристанище, уж възложено на ТСВ?

Като цяло това е важен проект за региона. Въпросът е на какви цени е правен. В момента тече одит на договора от АДФИ и там ще се види има ли нарушения, включително от ТСВ.

Има друг сериозен проблем с екологичен аспект. По първоначален договор имаш две опции - или драгираната маса се изхвърля отвъд 12-милната зона, или ако осигуриш депо, я изхвърляш там. В крайна сметка е определен много по-близкият остров Налбанка като депо и това е одобрено от Басейнова дирекция. Това спестява много разходи на изпълнителя.

Колко е спестеното и не може ли да си го приспаднете от плащанията към ТСВ?

Плащанията по договор са на драгажна маса и постигнати дълбочини. Те явно предварително са знаели, че няма да изхвърлят в далечна зона.

Дотук колко пари са стигнали до частния подизпълнител? И каква част от задачата е свършена?

339 млн. лв., а отчетеният по документи напредък е 80% от работата. Разпоредил съм там да се направят промери - да се провери дали дълбочините са постигнати съгласно проекта. До момента тези промери ги е правил самият изпълнител. Аз сега възложих на ДП "Пристанищна инфраструктура", които имат техника, да направят те замервания.

По този договор изплува ли познато българско лице?

Горе-долу същото, за което вече говорихме. Но не искам да коментирам повече, че много ще ми станат делата. Да кажем, че анализите на вашата медиа (стари връзки с компания на Домусчиев - бел. авт.) за връзка са правилни.

А виждате ли в проекта пълна изгода за един почетен председател на партия?

Проектът ще служи на всички. Там има много други пристанища, не е само на ТЕЦ "Варна". И затова е и неразумно този договор да се прекратява. Защото на ТЕЦ-а вече е удълбочено. На другите не е. И ако сега го спрем, ще ги поставим в още по-неконкурентна позиция.

Колко километра от жп линията София - Бургас, която вече десет години се ремонтира, са готови?

Около 350 - 360 км.

Кога ще бъде готова?

За Пловдив - Бургас до края на тази оперативна програма, т.е. 2024 г. А от София до Септември, защото Септември - Пловдив е готова, трябва да приключи 2026-2027 г.

Там по всички лотове ли се работи?

Да. И по големия тунел има напредък 700 - 800 метра.

Ако се върнем на София - Бургас, през 2027 г. за колко време ще пътувам, с каква скорост и след каква инвестирана сума?

Със 160 км/ч. Срещу около 2.5 млрд. лв.

Ако трябва да построим аналогична линия София - Варна?

Линия София - Варна има и там с държавен бюджет се работи, за да се постигнат проектните параметри - 130 км/ч. В новата оперативна програма е заложено по трасето да се изградят модерни системи за сигнализация и комуникация.

Какво ще се строи по новата европрограма "Транспорт"?

Програмата трябва да бъде пратена за преглед. Заложили сме в пътния сектор завършването на "Струма" през Кресна...

По варианта в едната посока - висока магистрала, в другата - старото трасе ли?

Без да отговарям за пътища, за мен това решение е глупаво. Защото магистралата се качва на някакво плато 400 - 500 метра, после пак слизаш от него. Има много съоръжения - виадукти и тунели. Да не говорим, че става опасно, защото зимата това са огромни наклони. А от гледна точна на поддръжка спрямо тунел не мисля, че разходите ще са по-малко.

Забавянето на решението за Кресна се дължи на много сериозни лобистки интереси. Българските компании натискаха да няма голям тунел, за да може те да строят трасето. А нормалните компании и проектанти казваха: тук единственото решение е голям тунел. Заради различни лобита все още нямаме нищо.

Кои ще са другите проекти с еврофинансиране?

Пътят Русе - Велико Търново и тунелът под Шипка с обхода на Габрово. А в жп: Волуяк - Драгоман, приключване на връзката към Македония, Карнобат - Синдел и сигнализация и телекомуникация на София - Варна.

Каква е вашата мотивация, за да направите тези разкрития?

За мен като човек е важно всички ние да живеем в нормална държава, която защитава своите интереси и тези на гражданите си. Мой дълг като министър е, когато видя, че държавата е ощетена и някой е неправомерно обогатен от това, да го оповестя и да потърся отговорност за случилото се, както и да задам правилен модел за развитие в сектора, който управлявам. Имам експертизата, мотивацията, опита и амбицията да работя по този начин.

Интервюто взе Калина Горанова

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


7 коментара
 • 1
  scuby avatar :-(
  scuby

  Айде поредната порция клевети от този още рано сутрин тиражирана от медиите ви бухалки. Миналата седмица беше, че Домусчиев участвал с 20% е летище София, което се напълно невярно. Преди един, два месеца атака, че фирми на Домусчиев имали нещо общо с Варненския канал. И разбира се не публикувате отговора на засегнатите.
  За съжаление наблюдавам, че младите полезни идиоти, които най-лесно се манипулират и за това успявате с манипулациите си, убедено тиражират и смятат за самата истина всичко казано от такива като този Алексиев, Кацаров, Рашков, Комитова, Минеков ... :(. Нека! До края на годината тези младите полезни идиоти ще има да връщат 4.5 милиарда лева дългове за които няма и кой да излезне да обясни за какво се харчат. Нека! Всяко поколение да си плаща за тъпотията!

 • 2
  katia_1 avatar :-|
  Rational

  Крадат ни безогледно, дами и господа. Когато си погледнете фиша със заплата следващия месец, помислете за цитираните в интервюто числа. Актив за 1 млрд. лева се показва срещу цената на един голям апартамент.

 • 3
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  Браво! И Христо Алексиев заслужава уважение!

 • 4
  ejf441086635 avatar :-P
  ejf441086635

  До коментар [#] от "":

  Да допълня , че и Дамяница , и Каолин бяха купени на цената на боксониерка в панелка.

 • 5
  scuby avatar :-|
  scuby

  Днec зa пoрeдeн път миниcтърът нa трaнcпoртa Хриcтo Aлeкcиeв изрeчe куп лъжи и нeиcтини в cвoe интeрвю, ecтecтвeнo зa мeдия oт групaтa нa oлигaрхa Ивo Прoкoпиeв. Тoзи път oбeкт нa нaпaдкитe и лъжитe му e кoнцecиятa нa приcтaнищeтo в Бургac. Тoзи чoвeк e зa втoри път миниcтър и интeрecнo зaщo чaк ceгa и тoчнo прeди избoри видя нeрeднocти?!. Тoвa кoмeнтирa във "Фeйcбук" Кирил Дoмуcчиeв.

  Яcнo бeшe, чe миниcтърът нa кръгa Кaпитaл гoтви пo пoръчкa тoвa интeрвю и пoрeднaтa пoрция лъжи. Ниe cъщo пoлучихмe въпрocи oт Кaпитaл. Кoрeктнo oтгoвoрихмe и прилaгaм тук нaшия oтгoвoр, кaтo вceки мoжe дa прoчeтe и дa види кaк пocoчeнитe oт кoмпeтeнтния и нeкoрумпирaн миниcтър нa Ивo Прoкoпиeв и Хриcтo Ивaнoв чиcлa нe кoрecпoндирaт нa чиcлaтa oт oтчeтитe нa кoнцecиoнeрa „БМФ Пoрт Бургac“ EAД.

  Кaктo щe прoчeтeтe в мaтeриaлa ни, aз имaм пoвoд дa ce гoрдeя c пocтигнaтoтo кaтo кoнцecиoнeр, a нe caмo дa зaвeдa пoрeднoтo дeлo cрeщу тoзи пoръчкoв миниcтър зa нeгoвитe клeвeти и зa прeтърпeнитe в тaзи връзкa врeди.

  Нa вcички e яcнo кoи ca нeгoвитe куклoвoди и кaк му e oбeщaнo дa ocтaнe миниcтър при eднo нoвo прaвитeлcтвo. Cхeмaтa e eднa и cъщa – някoй кaзвa eднa лъжa прeд някoя oт мeдиитe нa Прoкoпиeв, тe cи я прeпeчaтвaт eднa oт другa и cлeд тoвa двaмa юнaци – Хриcтo Ивaнoв и Ивaйлo Мирчeв ce пoявявaт нaвcякъдe и cи прaвят eвтин пoлитичecки пиaр нa чужд гръб.

  Ecтecтвeнo, oбeкт нa клeвeтитe им ca бизнecмeни, кoитo „нe рeклaмирaт“ в мeдиитe нa Прoкoпиeв и ca уcпeли личнocти, зa дa вдигaт рeйтингa нa пoлитичecкия му прoeкт. Нe e вaжнo, чe миниcтърът нe извaди нитo eднo дoкaзaтeлcтвo (пaзeл ги зa cъдa!?).

  Вaжнo e ceгa прeдизбoрнo дa ce пoмoгнe нa пoлитичecкитe крeaтури нa Прoкoпиeв. A пък пocлe рeшeниeтo нa cъдa зa клeвeтитe нямa дa имa знaчeниe. Прocтa cхeмa, нo явнo рaбoтeщa в нaшeтo oбщecтвo!

  Ниe c брaт ми нe ce зaнимaвaмe c пoлитикa, инвecтирaмe в Бългaрия, cтрoим зaвoди, приcтaнищни тeрминaли, кoрaби, cтaдиoн и бaзитe му и вмecтo дa ce кoнцeнтрирaмe върху тoвa, трябвa дa oтдeлямe врeмe и eнeргия дa oбяcнявaмe, чe „нямaмe cecтрa“.

  В тaкaвa cрeдa живeeм! И дoкaтo имa тaкивa oлигaрcи и куклoвoди кaтo Прoкoпиeв c нeгoвитe пoлитичecки крeaтури, НПO-тa и мeдии, бизнec cрeдaтa щe e лoшa и нe ни чaкa нищo дoбрo!
  И знaйтe, чe глacувaйки зa Хриcтo Ивaнoв и нeгoвaтa пaртия, виe вcъщнocт глacувaтe зa пoлуфaлирaлия бизнecмeн и oлигaрх Прoкoпиeв! Виe нaпрaвeтe cвoя избoр!

  P.S. Мoля прoчeтeтe внимaтeлнo прилoжeния мaтeриaл и cлeд тoвa лoгичнo щe cи зaдaдeтe въпрoca: „Зaщo миниcтърът нa трaнcпoртa ce зaнимaвa c уcпeшeн кoнцecиoнeр, a нe c пoдoпeчнoтo му приcтaнищe „Вaрнa“?“
  Днec мoитe aдвoкaти зaвeдoхa първoтo дeлo зa клeвeтa cрeщу Хриcтo Aлeкcиeв.

 • 6
  chichka avatar :-?
  chichka

  До коментар [#5] от "scuby":

  +++++ Отдавна не влизам в Капитал. Днес влязох и не съжалявам. Учудвам се че сте изтрит и баннат. Желая успех.

 • 7
  guentchovelev avatar :-P
  guentchovelev

  До коментар [#5] от "scuby":

  Изрекъл лъжи? Може ли детайли, кое число, от платените към държавата изключително ниски суми е неверно??? Вие твърдите, че платежните документи, които има държавата са неверни / непълни ??? :-) Тука не сме като в дир-а, голяма част сме управители / счетоводители / програмисти и можем да мислим ...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход