Домусчиеви продават "златния" си бизнес - пристанище Бургас

Сред кандидатите е концесионерът на летище София - фондът Meridiam, но неговата оферта не е най-изгодната

Близо десетилетие след концесионирането на двата основни терминала на пристанище Бургас братята Кирил и Георги Домусчиеви ги продават. От няколко месеца те събират оферти за дружеството концесионер "БМФ Порт Бургас".

За продажбата разговори са водени с над 30 компании, потенциални инвеститори, казват от пристанищния оператор в отговор на въпросите на "Капитал". Оттам става ясно и че една от офертите е била на фонда Meridiam - концесионер на летище София, но не е най-добрата.

Концесията на бургаското пристанище се очерта като една от най-рентабилните: отчетената чиста печалба през годините на договора е 380 млн., а изтегленият дивидент - над 150 млн. лв. (виж таблицата).

Концесионерът успя да развие пристанището. А в средата на 2019 г., по време на последното правителство на ГЕРБ и да си издейства и огромно удължаване на двете концесии от 35 на 46 години и 8 месеца. Така бъдещата продажба има всички изгледи да е успешна за концесионера. Не без подкрепата на бившите транспортни министри на ГЕРБ.

Бъдеща продажба

"Що се отнася до намерението за продажба на част от капитала на "БМФ Порт Бургас", през 2020 г. "Адванс пропъртис" в качеството си на едноличен собственик е ангажирало реномиран международен (базиран в Нидерландия) финансов консултант, специализиран в сделки по сливания и придобивания в областта на морския транспорт и пристанищните операции, който да организира частна тръжна процедура по евентуално привличане на инвеститор в "БМФ Порт Бургас". В резултат е осъществен контакт и са водени разговори с над 30 компании, потенциални инвеститори", отговориха от "БМФ Порт Бургас". "За да се удовлетвори общественият интерес, следва да се подчертае, че одобрената от продавача за момента най-изгодна оферта не е офертата на Meridiam", продължават оттам.

Последното беше потвърдено и от летище София пред "Капитал". "Meridiam е концесионер на четири пристанища, сред които Кале във Франция, Нуакшот в Мавритания, Овендо в Габон и едно в Западна Африка. Meridiam търси различни възможности за инвестиции на пристанища, включително и в Източна Европа. В момента участва в открита процедура за пристанище Гдиня в Полша. Meridiam беше поканен да се включи в международен търг от международен консултант за пристанище Бургас. Няма връзка с летище София", отговориха оттам.

Нов министър, нови разкрития

До новините от пристанище Бургас се стигна, след като служебният транспортен министър Христо Алексиев заяви в интервю, че "Домусчиеви участват с 20% в концесията на софийската аерогара". Информацията беше отречена от Кирил Домусчиев, а министърът на свой ред прехвърли темата и към концесията на пристанище Бургас.

Критиките на Алексиев по линия на порт Бургас са няколко (виж интервюто), като първото е за бъдещата продажба. "Дали смятат, че е нормално, отчитайки, че това е стратегически обект, свързан с националната сигурност, да се разпореждат зад гърба на държавата с този неин актив по този начин", казва Алексиев. Той допълва и че за терминала "Бургас - изток 2" няма защитна клауза за одобрение на смяна на собствеността. По неговите изчисления също така държавата била ощетена с десетки милиони заради недалновидно договорени плащания на японски заем и концесионни такси.

Съществено обаче е, че и подписването на първоначалния договор, и последващите споразумения и контролът са в полето на държавата, Министерството на транспорта и ресорните му дирекции, занимаващи се с концесионните и юридическите въпроси.

Композиране на концесията

"БМФ Порт Бургас", собственост на "Адванс пропъртис" на братя Домусчиеви, стана концесионер последователно на терминалите за насипни товари "Бургас - изток 2" през 2012 г. и на този за контейнери - "Бургас - запад" през 2013 г. За получаването на договорите помогна приватизацията на параходството БМФ от братята. А за държавния оператор в съседство "Пристанище Бургас" остана силно ограничен бизнес.

Процедурите се случиха по време на управлението на Ивайло Московски от ГЕРБ, като още тогава имаше критики, че пристанището беше раздробено на части и така загуби атрактивността си за чуждестранните инвеститори. Процедурите бяха част от поредицата концесии на ГЕРБ с по един кандидат.

Първоначалното плащане и по двете е по едва 400 хил. лв. без ДДС. Предвидените инвестиции на "Бургас - изток 2" са 100 млн. евро (плюс допълнителни 13.9 млн. евро), а на "Бургас - запад" са 34.8 млн. лв.

За "Бургас - изток 2" концесионерът поема ангажимент да изплаща 80% от Главница I по японския заем от 1998 г. за пристанищно оборудване и лихвата. С това до 2028 г. отпада ангажиментът да се плащат концесионни такси към държавата (после те ще са с фиксирана част от 1.1 млн. евро плюс плаваща част от 4% от приходите над базовите от 4.3 млн. евро или коефициент от нарастването на товарооборота).

При терминал "Бургас - запад" концесионерът изплаща 8% от Главница I по японския заем за пристанищно оборудване и дължимата лихва, като при тази концесия от самото начало има концесионно плащане. (Фиксираната му част е 900 хил. лв. без ДДС, а променливата е 2% от нарастването на нетните приходи от дейностите спрямо приетите за базови 14.2 млн. лв. или коефициент от нарастването на товарооборота).

До 2060 г.

Последната промяна по договорите настъпва при последното правителство на ГЕРБ и министър Росен Желязков, като на финалната права той прояви сериозна щедрост към концесионерите на летища и пристанища. Отстъпки получиха концесионерът на летище София и този на летище Горна Оряховица, свързан с Румен Гайтански-Вълка, "Химимпорт" за пристанищата "Леспорт" и "Видин - север" и явно и "БМФ - Порт Бургас".

Последното се случва в средата на 2019 г., като двете концесии са удължени от 35 на 46 години и 8 месеца. Или концесията на терминала за насипни товари "Бургас - изток 2" ще е до 2058 г., а на терминала за контейнери "Бургас - запад" - до 2060 г. С удължаването на концесията изискванията за инвестиции се увеличават на 122.8 млн. евро за "Бургас - изток 2" и на 61.4 млн. лв. за "Бургас - запад" според данните в концесионния регистър.

Удължаването в силната за бизнеса 2019 г. Алексиев определя като необяснимо, действията и решенията като скандални, а мотива, заради предсрочно изпълнение на инвестиционната програма - като противоречащ на логиката.

От "БМФ Порт Бургас" обясняват промяната така: "Удължаването не е свързано с по-ранното инвестиране на по-голяма сума в обектите на концесия, а с необходимостта от увеличаване на размера на инвестициите за повишаване конкурентоспособността на пристанището и задоволяване на все по-високите изисквания на клиентите... Само за периода от 2012 до 2020 г. концесионерът е изпълнил инвестиции в размер на 292 млн. лв. общо и за двата терминала", казват от дружеството.

От там допълват, че значителното подобряване и модернизация на двата терминала са довели до многократен ръст на товарооборота на пристанище Бургас - от 1.5 млн. тона при предоставянето на концесиите до 6.2 млн. тона през 2020 г.

"Успешните концесии като форма на публично-частно партньорство са по-добрият и адекватен иструмент за управление на държавна собственост, което се доказва от ползите за държавата, сред които получаване на концесионни възнаграждения, данъци и други приходи в бюджета, развитие на инфраструктурата и управлението й от частен партньор, като в същото време последният изцяло поема оперативния и икономически риск. Концесиите на пристанище Бургас (които са най-успешните в този сектор на територията на България) са красноречив пример за такова изгодно и за двете страни партньорство", се казва в отговора на "БМФ Порт Бургас".

(целият отговор вижте по-долу).

Заеми и такси

Или концесионерът е успял да развие пристанището. Критиките на министерството за пропуснатите ползи на държавата обаче има по линия на концесионните плащания, като изчисленията на министъра показали, че държавата е била ощетена със 193 млн. лв.

Данните на министерството показват, че за "Бургас - изток 2" концесионерът е платил 24 млн. лв. по японския заем, а за "Бургас - запад" - 12 млн. лв. (основно концесионно плащане и 2 млн. лв. по заема). Сметките на Алексиев по договора за "Бургас - изток 2" показват и че за държавата би било по-изгодно да получава концесионни възнаграждения, които на база договореното биха били 52 млн. лв. вместо 24 млн. лв. вноски по заема, или с 27 млн. лв. повече от полученото.

Едновременно с това държавата продължила да плаща и основната част по японския заем в частта му за изграждане на инфраструктура (концесионерът плаща оборудването). "Към момента държавата чрез Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "Пристанище Бургас" е платила по заема 166 млн. лв. по главници и лихви", казва министърът. И така сумата, която той определя за щета, набъбва до 193 млн. лв.

"Държавата е нормално да направи един анализ и този договор да бъде предоговорен, както 2019 г. е бил предоговорен", казва министърът.

Сега едва ли обаче нещо може да се промени. За нас остава знанието, а за продавача - добрата печалба.

Пълният текст на отговора на "БМФ Порт Бургас"

Сключването на договорите за концесия за пристанищен терминал Бургас - Изток 2 и пристанищен терминал Бургас Запад (и двата част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас) е в резултат на открити публични процедури за предоставяне на концесия съобразно приложимото законодателство и при предварително определени от страна на държавата условия и критерии за участие.

Вече близо десет години концесионерът "БМФ Порт Бургас" ЕАД успешно управлява, поддържа и развива обектите на концесия и надлежно изпълнява задълженията си по концесионните договори, включително по отношение на ангажиментите за извършване на инвестиции.

Освен първоначалните концесионни плащания и задължението за извършване на инвестиции в определен минимален размер за срока на концесиите, концесионерът "БМФ Порт Бургас" ЕАД е поел ангажимент за заплащане на държавата на годишни концесионни плащания, състоящи се от фиксирана част и променлива част в конкретни размери, определени в договорите за концесия. В допълнение, концесионерът се задължава да погасява и немалка част от заема на Република България към Японската банка за международно сътрудничество (т.нар. японски заем).

Първоначалната инвестиционна програма по договорите за концесия на двата терминала предвижда да бъдат направени инвестиции в общ размер на 258,2 млн. лева за целия срок на концесиите. Само за периода от 2012 г. до 2020 г. концесионерът е изпълнил инвестиции в размер на 292,3 млн. лева общо и за двата терминала. Не е без значение, че голяма част от тях, а именно инвестиции в размер на 158,6 млн. лева, платени от концесионера, са се превърнали в публична държавна собственост.

Постъпленията в бюджета в резултат на концесиите в периода 2012 г. - 2020 г. възлизат общо на 77 млн. лева. От тях 35 млн. лева представляват концесионни плащания, а 42 млн. лева - платен корпоративен данък.

За сравнение, за периода от 2007 г. до 2011 г. вкл. (т.е. в периода преди концесиите) от държавното "Пристанище Бургас" ЕАД не са постъпили абсолютно никакви приходи в държавния бюджет от концесионни плащания, дивиденти и корпоративен данък.

Очевиден е приносът на концесионера за значително подобряване и модернизация на двата терминала, които, наред с другото, доведоха до многократен ръст на товарооборота на пристанище Бургас - от 1,5 млн. тона при предоставянето на концесиите до 6,2 млн. тона през 2020 г. Обработените от концесионера товари на двата терминала за периода 2012 г. - 2020 г. са в общ размер на 41 млн. тона.

За сравнение, в същия период от пристанище Варна, оперирано от държавния оператор, са обработени 83.3 млн.тона товари. За онагледяване на ползите за държавата от концесиите на двата терминала на пристанище Бургас, по-голямото пристанище Варна не носи приходи от концесионни плащания и други концесионни такси, не може да се похвали с извършени инвестиции, съизмерими по размери и по естеството си с тези, извършени от концесионера на пристанище Бургас, а приходите от корпоративен данък от дейността на пристанище Варна възлизат едва на 6.5 млн. лева за периода от 2012 г. до 2020 г. вкл. За същия период дружеството-оператор е разпределило и дивидент в полза на държавата в общ размер на 31.2 млн. лева. Следователно, приходите в бюджета от пристанище Варна са в общ размер на 37.7 млн. лева, а тези от концесиите на пристанище Бургас са в общ размер на 77 млн. лева. Горното идва да покаже, че от два пъти повече обработени товари за периода 2012 г. - 2020 г., приходите за бюджета от пристанище Варна са два пъти по-малко от приходите от отдадените на концесия терминали на пристанище Бургас. Същевременно за същия период в пристанище Варна са извършени инвестиции в размер на 98.3 млн. лева, които са три пъти по-малко от извършените инвестиции за същия период от концесионера "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Към момента на предоставяне на обектите на концесия на концесионера броят на наетите по трудов договор работници и служители е 686, понастоящем техният брой е над 800, като след предоставяне на концесиите е имало периоди, в които броят на работниците и служителите е достигал 1100. В нито един момент концесионерът "БМФ Порт Бургас" ЕАД не е бил в неизпълнение на ангажимента си да поддържа определения в договорите средносписъчен брой на персонала.

Заслужава да се отбележи и приносът за развитието на редица малки и средни предприятия, които пряко или косвено са ангажирани с дейностите, извършвани от концесионера на пристанище Бургас. Това са все предприятия, които създават и поддържат работни места и в крайна сметка плащат данъци и осигуровки в полза на държавата.

"БМФ Порт Бургас" ЕАД постоянно търси възможности за увеличаване на капацитета на пристанище Бургас чрез осъществяване на допълнителни инфраструктурни проекти извън тези, предвидени в инвестиционната програма по договорите за концесия. Една от тези възможности, неправилно наречена от Вас "проект за удълбочаване", е свързана с кандидатстването за европейско финансиране за изграждане на 5 нови кейови места на територията на пристанище Бургас и прилежащата към тях инфраструктура. За съжаление, на този етап този мащабен проект остава без реализация. В Приложение 1 е предоставен снимков материал, който може да онагледи каква е била разрухата в пристанището в края на 2011 г. и как изглежда то в момента.

На фона на гореизложеното считаме, че успешните концесии като форма на публично-частно партньорство са по-добрият и адекватен инструмент за управление на държавна собственост, което се доказва от ползите за държавата, сред които получаване на концесионни възнаграждения, данъци и други приходи в бюджета, развитие на инфраструктурата и управлението й от частен партньор, като в същото време последният изцяло поема оперативния и икономически риск.

Концесиите на пристанище Бургас (които са най-успешните в този сектор на територията на България) са красноречив пример за такова изгодно и за двете страни партньорство.

Стремежът на "БМФ Порт Бургас" ЕАД да продължи успешното развитие на терминалите с оглед предоставяне на все по-качествени услуги на своите клиенти изисква извършването на все повече инвестиции в обектите на концесия. Поради това концесионерът се е възползвал от законовата възможност за удължаване на срока на концесиите. Следва да се подчертае, че това удължаване не е свързано с по-ранното инвестиране на по-голяма сума в обектите на концесия, а с необходимостта от увеличаване на размера на инвестициите за повишаване конкурентоспособността на пристанището и задоволяване на все по-високите изисквания на клиентите. Това е продиктувано и от целите и естеството на концесиите - извършване на инвестиции и гарантиране на наличност и високо качество на предоставените услуги от частния партньор "БМФ Порт Бургас" ЕАД, от една страна, и приходи от концесионни такси и данъци в полза на държавата, от друга страна.

Що се отнася до намерението за продажба на част от капитала на "БМФ Порт Бургас" ЕАД, през 2020 г. "Адванс Пропъртис" ООД, в качеството си на едноличен собственик, е ангажирало реномиран международен (базиран в Нидерландия) финансов консултант, специализиран в сделки по сливания и придобивания в областта на морския транспорт и пристанищните операции, който да организира частна тръжна процедура по евентуално привличане на инвеститор в "БМФ Порт Бургас" ЕАД. В резултат е осъществен контакт и са водени разговори с над 30 компании, потенциални инвеститори. За да се удовлетвори обществения интерес, следва да се подчертае, че одобрената от продавача за момента най-изгодна оферта не е офертата на Meridiam.