Автобусните компании могат да кандидатстват за държавна помощ до 23 декември

Предвидените средства са 40 млн. лв., като ще могат да се включат и големи дружества и градски транспорт

Помощта не може да надвишава прага от 3.5 млн. лв. за големите предприятия, 400 хил. лв. за средните предприятия и 200 хил. за микро и малки
Помощта не може да надвишава прага от 3.5 млн. лв. за големите предприятия, 400 хил. лв. за средните предприятия и 200 хил. за микро и малки
Помощта не може да надвишава прага от 3.5 млн. лв. за големите предприятия, 400 хил. лв. за средните предприятия и 200 хил. за микро и малки    ©  Цветелина Белутова
Помощта не може да надвишава прага от 3.5 млн. лв. за големите предприятия, 400 хил. лв. за средните предприятия и 200 хил. за микро и малки    ©  Цветелина Белутова

Министерството на транспорта публикува критериите за получаване на финансовата помощ за 2021 г. за автобусните превозвачи. Те ще получат помощ за втори път, като сега общият размер на помощта е 40 млн. лв. от държавния бюджет, като ще могат да се възползват и големи предприятия, както и за градски транспорт.

Финансовата инжекция се води за преодоляване на икономическите последствия от ковид пандемията. Компаниите ще могат да кандидатстват до 23 декември, като приемът на заявления започва от утре - 10 декември.

Минималният размер на помощта е 2400 лева. Допустими по схемата са единствено кандидати с отчетени поне 30 хил. лв. нетни приходи от продажби съгласно отчета за приходите и разходите за 2019 г. Помощта може да е до 8% от нетните приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници за 2019 г.

Кой може да кандидатства

Кандидатите трябва да са регистрирани преди началото на 2020 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., включително към датата на подаване на заявлението за кандидатстване.

Кандидатите трябва да са регистрирали спад поне 20% в приходите за всеки един от избрани от кандидата три месеца в периода от началото на 2021 г. до края на месеца, предхождащ този на кандидатстването, спрямо приходите за същите месеци от 2019 г.

Недопустими кандидати са компаниите в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност или по ликвидация, които имат данъчни задължения, доказано е, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка и т.н.

Помощта не може да надвишава прага от 3.5 млн. лв. за големите предприятия, 400 хил. лв. за средните предприятия и 200 хил. за микро и малките предприятия. Има и други тавани за предприятия в затруднено положение към края на 2019 г.