Фондът към "Три морета" става партньор на Домусчиеви в пристанище Бургас

"Адванс пропъртис" ще запази мажоритарния си дял в компанията "БМФ - Порт Бургас"

Бургаското пристанище    ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
  • Компанията на братя Домусчиеви има една от най-печелившите концесии в България - с 380 млн. лв. отчетена печалба за десетилетие.
  • Продажбата й се подготвя още от края на миналата година, като първоначално кандидатите бях 30.
  • Това е първата директна инвестиция на 3SIIF в страната, като няма яснота в какъв размер е тя.

Инвестиционният фонд към инициативата "Три морета" купува значителен дял в дружеството, концесионер на пристанище Бургас - "БМФ - Порт Бургас" на братята Кирил и Георги Домусчиеви. Това съобщи президентът Румен Радев пред медии, след като взе участие в среща на върха на инициативата за регионално сътрудничество. След това със съобщение за сделката излезе и самият концесионер, в който Домусчиеви ще запазят мажоритарния си дял. Параметри не се съобщават.

Сделката не е изненада, като фондът беше сочен като най-вероятния купувач още преди седмици. Оферти се събираха от средата на миналата година, като от "БМФ - Порт Бургас" съобщиха през ноември, че разговори са водени с над 30 инвеститора.

"БМФ Порт Бургас" предлага значителна възможност за фонда да подкрепи дългосрочния растеж на пристанището със значими последващи инвестиции за разширяване на капацитета и способностите му. Тези инвестиции включват разширяване на съществуващите корабни места, изграждане на нови корабни места, по-нататъшна модернизация на съоръженията и възможност за обработка на нови видове товари", се казва в съобщението на "БМФ Порт Бургас".

Новите партньори

"Много сме доволни от сделката, която е голям успех и отлична възможност за пристанището. Вече повече от 10 години "БМФ - Порт Бургас" инвестира значително в модернизацията на пристанищните терминали в изпълнение на целите си за растеж. Продължаващото развитие на модерни концепции за пристанищни дейности и услуги чрез устойчиви и отговорни инвестиции в партньорство с 3SIIF ще даде съществен принос за интеграцията и диверсификацията на транспорта в региона", коментира Георги Домусчиев, основател и управляващ директор на "Адванс пропъртис".

Концесията на бургаското пристанище се очерта като една от най-рентабилните: отчетената чиста печалба през годините на договора е 380 млн. лв., а изтегленият дивидент - над 150 млн. лв.

Какво получава държавата от концесията

Първоначалното плащане и по двата подписани договора за отделните терминали е по едва 400 хил. лв. без ДДС. Предвидените инвестиции на "Бургас-изток 2" са 100 млн. евро (плюс допълнителни 13.9 млн. евро), а на "Бургас-запад" са 34.8 млн. лв.

За "Бургас-изток 2" концесионерът поема ангажимент да изплаща 80% от Главница I по японския заем от 1998 г. за пристанищно оборудване и лихвата. С това до 2028 г. отпада ангажиментът да се плащат концесионни такси към държавата (после те ще са с фиксирана част от 1.1 млн. евро плюс плаваща част от 4% от приходите над базовите от 4.3 млн. евро или коефициент от нарастването на товарооборота).

При терминал "Бургас-запад" концесионерът изплаща 8% от Главница I по японския заем за пристанищно оборудване и дължимата лихва, като при тази концесия от самото начало има концесионно плащане. (Фиксираната му част е 900 хил. лв. без ДДС, а променливата е 2% от нарастването на нетните приходи от дейностите спрямо приетите за базови 14.2 млн. лв. или коефициент от нарастването на товарооборота).

Сделката на "Три морета" и Домусчиеви

Фондът 3SIIF беше основан преди около две години, като първоначално се включиха държавни насърчителни банки от 12-те държави в инициативата. В капитала влезе и ББР с 20 млн. лв. По последна информация покрай влизането и на американска финансова институция беше съобщено, че капиталът на фона ще надхвърли 1.3 млрд. евро.

Инвестиционният фонд на инициативата на "Трите морета" S.A. SICAV-RAIF (3SIIF, фондът) влиза в "БМФ Порт Бургас", като "Адванс пропъртис" ще запази мажоритарен дял. Няма информация дали делът се купува, или ще има само увеличение на капитала.

Инвестицията подлежи на одобрение за контрол на сливанията от съответните регулаторни органи. Затова и обяснимо засега не се вижда и вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър. Единствено явно в подготовка за сделката се вижда, че през май "БМФ Порт Бургас" е прехвърлило дъщерното си обслужващо дружество "БМФ таг сървис", което има около 7 млн. лв. оборот и 1.5 млн. лв. печалба за 2020 г. Купувач е "Ай Ви Ес трейд", което и в предходни години има сделки с "Адванс пропъртис".

"БМФ Порт Бургас", собственост на "Адванс пропъртис" на братя Домусчиеви, стана концесионер последователно на терминалите за насипни товари "Бургас-изток 2" през 2012 г. и на този за контейнери - "Бургас-запад", през 2013 г. За получаването на договорите помогна приватизацията на параходството БМФ от братята.

Концесионерът успя да развие пристанището, а в средата на 2019 г., по време на последното правителство на ГЕРБ, и да си издейства огромно удължаване на двете концесии от 35 на 46 години и 8 месеца. С удължаването на концесията изискванията за инвестиции се увеличават на 122.8 млн. евро за "Бургас-изток 2" и на 61.4 млн. лв. за "Бургас-запад" според данните в концесионния регистър.

Така успехът на настоящата сделка донякъде се павира с подкрепата на бившите транспортни министри на ГЕРБ. По време на управлението на служебния министър Христо Алексиев стана ясно, че за терминала "Бургас-изток 2" няма защитна клауза за одобрение на смяна на собствеността.

Причините за сделката

"Инвестицията в "БМФ Порт Бургас" е добре съобразена с целта на Фонда за подобряване на свързаността в района на Трите морета", се казва в съобщението за причините на сделката.

Това е четвъртата инвестиция на 3SIIF и първата му директна инвестиция в България. От март 2020 г. фондът направи редица инвестиции: придобиването на Cargounit, водещия бизнес за лизинг на локомотиви в Полша; финансиране на изграждането на най-модерния център за данни Tier3/Tier 4 в балтийските страни чрез инвестицията в центровете за данни Greenergy в Естония; и придобиването на мажоритарен дял в Enery, разработчик на възобновяеми енергийни източници в региона с капацитет на проекти от над 3GW за производство на възобновяема енергия.

"Пристанище Бургас е важен инфраструктурен актив, свързващ Триморския регион с Централна Азия и Близкия изток. То е стратегически разположено на брега на Черно море и е най-близкото пристанище на Европейския съюз до Босфора. Пристанище Бургас действа и като основен морски портал към София и Пловдив, най-развитите и индустриализирани градове на България, чрез директни железопътни и пътни връзки.

Инвестицията ще засили интеграцията в ЕС чрез намаляване на инфраструктурните пропуски и предоставяне на по-широки икономически ползи за региона чрез подобряване на свързаността и увеличаване на капацитета на пристанището", продължават още от "БМФ Порт Бургас".

Все още няма коментари
Нов коментар