Съдът спря концесията на плажа на Велека в Синеморец

КЗК ще трябва отново да се произнесе по казуса. Процедурите, които следват, са дълги, така че идващото лято наемателят ще си е същият

Върховният административен съд връща делото за концесията на плажа на Велека и Комисията за защита на конкуренцията ще трябва да се произнесе отново.

В края на юни 2021 г. КЗК реши, че процедурата за отдаването на живописния плаж в Синеморец на концесия трябва да продължи. Тя се обжалва от настоящия наемател на плаж "Велека" - "Уиндис", който има споразумение с Министерството на туризма за наем до 11 ноември 2022 г.

Спорната процедура

По време на последното си управление ГЕРБ бързаше да отдаде огромно количество плажове на концесия за по 20 години напред. На последното заседание на кабинета "Борисов", доста преди изтичането на договора с настоящия стопанин, беше обявена и процедура за плажа на Велека, който е един от малкото, които се управляват устойчиво, въпреки че е под наем.

Като аргумент за отриването на процедурата по концесия на плажа е посочено стандартното, че се цели да се обезпечи част от морски плаж "Устие на река Велека" със задължителните дейности по Закона за устройство на черноморското крайбрежие - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес. Неща, които към момента изпълнява наемателят.

Отделно в същия брой на Държавен вестник от 23 април, в което е обнародвано решението за откриване на процедурата по концесия е публикувано и решението на Народното събрание от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху възлагането на концесии.

"Уиндис" започна обжалване, но според КЗК тя има правомощия да се произнася само по законосъобразността на обжалваното решение, а именно дали същото е издадено при съобразяване с целта на закона, от компетентен орган, в законоустановената форма. Решението на комисията продължаваше с това, че точно въпросните услуги, които търси Министерството на туризма, са тези, разписани в Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

По отношение на довода, че са заложени изисквания за участие, които са в противоречие с основните принципи на Закона за концесиите, КЗК посочва, че той е лишен от каквато и да било конкретика и не може да се разгледа по същество. Или КЗК счита решението за стартиране на процедура за отдаване на концесия на плажа на Велека за правилно и законосъобразно.

Какво казва съдът

Сега според съда необходимостта от извършване на посочените от министъра на туризма действия по изменение на кадастралната карта се основава на обстоятелството, че обектът на концесията - морски плаж, непрекъснато се променя. Именно за да бъдат определени безпротиворечиво площта и координатите на обекта на концесията следва да бъде проведена и указаната от законодателя процедура. Това определя и съществеността на изпълнението й, което КЗК е трябвало да проследи.

Следва да се отчете и че законът изисква възлагане и изготвяне на обосновка на концесията. След като КЗК не е изложила никакви съображения в своето решение относно извършване на дължимите по закон от министъра действия, този въпрос не може да бъде обсъден за първи път от касационната инстанция. Поради това делото следва да бъде върнато на КЗК за ново разглеждане при съобразяване с дадените с мотивите на настоящото решение указания.

При това положение, дори КЗК отново да настоява концесията да продължи, решението ще отнеме време, после евентуално пак може да има обжалване, потенциална процедура също трае месеци, така че лято 2022 плажът на Велека почти сигурно ще е с досегашния си стопани.

Още от Капитал