Мотивирани през 2013

Или какво и как ни кара да бъдем успешни и щастливи

За автора

Д-р Кирил Калев е сертифициран бизнес коуч и Reiss Profile Master. Завършил е инженерни науки в Германия, специализира във Франция, Великобритания и САЩ. Член е на International Coach Federation и други професионални организации. Можете да се свържете с него на

Повече" target="_blank">www.kalev.bgПовече от век науката се занимава с психологическите основи на мотивацията. Учени като Зигмунд Фройд, Ерик Ериксон, Абрахам Маслоу, Хайнц Хекхаузен и др. дефинират свои модели и гледни точки към този така важен за поведението на хората феномен. През последните десет години изследванията на проф. Стивън Рийс от Ohio State University водят до създаването на практически инструмент, с помощта на който може да бъде разкрито "мотивационното многообразие" на всеки от нас. Наречен на името на създателя си, "мотивационният профил на Рийс" се определя с помощта на специалист след попълване на тест, съдържащ 128 съждения. Намира огромно приложение в бизнеса, управлението на човешки ресурси, набирането на персонал, кариерното и организационно развитие, професионалния спорт, персоналния и екипния коучинг.

Мотивацията е свързана пряко с изграждането на личната ценностна система, желанието за постигане на цели, извършването на определена дейност. Мотивите описват осъзната или неосъзната склонност за оценка на ситуации и рефлектират върху поведението на хората. Още Аристотел разграничава средството от целта. Ако вземем баналното схващане, че парите са най-същественият мотиватор, трябва да отбележим, че всъщност те са само средството, позволяващо да задоволим определени потребности и желания, които от своя страна са следствие от нашата истинска мотивация. Рийс я очертава в "16 основни житейски мотива".

Формулиране на съжденията в теста на Рийс

За всеки мотив са формулирани 8 съждения като: "Аз съм упорит, когато трябва да наложа мнението си", "Обичам чувството, че семейството ми се нуждае от мен", "Доставя ми удоволствие да бъда пестелив/а", "Да стана богат/а е една от най-важните цели в живота ми", "Аз не се нуждая от чужда помощ", "Социалният престиж е важен за мен", "Мисля и фантазирам често на тема ядене". Доколко съждението е вярно или невярно зависи от собствената оценка по шестстепенна скала.

Резултатът от теста се представя в графична форма, като всеки мотив е оценен в границите от -2 до +2. Това биполярно представяне не означава, че мотивът има някакъв "положителен, добър" или "отрицателен, лош" характер, а показва само и единствено колко често и колко силно е желанието за неговото изживяване и проявяване. Например, ако мотивът "власт" има стойност +1.5, човек има ясно очертана необходимост да управлява други хора, да поема отговорности за тях, да бъде лидер. Ако стойността е -1.5, това означава, че е налице желание да бъдеш ръководен от други хора, склонност, желание, а защо не и способност за извършване на услуги в полза на другите, работа в екип, където отговорността носят други. Стойности около нулата означават, че властовата мотивация е уравновесена и може да се проявява според ситуацията в едната или другата посока.

Разчитане на мотивационния профил

Мотивационният профил е микс от всички 16 мотива. Неговото разгадаване става изключително и само с помощта на обучен експерт – психолог или сертифициран коуч. Вникването в собствения мотивационен профил изисква време, разсъждения, професионално обсъждане. Веднъж осъзнат, мотивационният профил е отлична основа за разбиране на собствените потребности и желания за постигане на житейски и професионални цели.

Изследванията показват, че мотивационният профил се оформя окончателно в късните юношески години и остава относително стабилен през целия живот. В този смисъл жизненият и професионалният опит не променят същността на профила. Това, което се променя през годините, е поведението на човек в различни житейски ситуации, приоритетното изживяване и интензивността на задоволяване на една или друга потребност, породена от мотивите и желанията. Многообразието от комбинации е сходно с това на пръстовия отпечатък – практически няма хора с еднакви мотивационни профили. Именно това многообразие и динамиката в развитието на човешкия живот през различните му фази налагат периодичното връщане към същността на профила, без да е необходимо да се попълва тестът отново.

Какво ни прави щастливи

Надали някой е в състояние да даде универсален отговор. Всеки от нас носи своя "ключ" към разпознаването на собственото щастие и удовлетвореността от постигането на едно или друго житейско предизвикателство. Чрез опознаването на собствения мотивационен профил ние сме в състояние да осъзнаем мотивите и придобитите стойности от тяхното изживяване.

В своите публикации Рийс определя т.нар. щастие да се чувстваш добре (feel-good happiness), насочено към телесното и духовно усещане за щастие, което е сравнително лесно осъществимо. Разходка на открито, прочетена книга, масаж във фитнеса, вечеря с приятели или ваканция със семейството са достатъчни, за да се почустваме щастливи. За определено, кратко време.

Другото, е т.нар. щастие, насочено към ценностите (value-based happiness). За разлика от първото то е по-трудно и бавно достижимо, но продължава повече време. Щастието, базирано на ценностите, означава, че живеем живота си в хармония с определени мотиви и стимули, които ни правят щастливи дългосрочно. Идеалният пример е, когато работата ни и позицията, която заемаме в момента, съвпадат с личната мотивация.

Кои мотивационни профили са подходящи за комбиниране помежду им?

Сложен и предизвикателен въпрос. Ако говорим за семейно партньорство, съвсем ясно е, че ако единият партньор има силна обусловеност на мотива "семейство", а другият – слаба, могат да възникнат различни гледни точки в процеса на семейно планиране, възпитаването на децата и пр. Ако говорим за екипна работа по бизнес проект, съчетаването на силна и слаба обусловеност на мотива "любознателност" може да се окаже ключ към високи резултати, особено във фирми с висока иновативност.

Щастието и нещастието, успехът и провалът вървят ръка за ръка. Никой не може да се похвали само с едното или другото. Хора с висок мотив "власт" са щастливи, когато я притежават, и нещастни, ако я загубят или бъдат натоварени с ръководни функции, а не са мотивирани за това. Колеги в една организация с различно обусловен мотив "социални контакти" възприемат по различен начин околните и се държат коренно противоположно в офиса или на фирменото парти. Планирането на кариерата и откриването на подходяща работа са действително успешни само при ясно осъзнаване на мотивите, които бихме желали да изживяваме чрез професионалната си дейност.

Ефектът от приложението на метода

Много чуждестранни мениджъри, изследванията на INSEAD и други световни институции отбелязват за страната ни, че организационното развитие на фирмите и публичните институции в България е на ниско ниво и има огромна необходимост от модернизиране.

"Нямам време" е най-разпространеното извинение или измъкване на ръководителите в България, когато зададете въпрос за това как ще променят производителността или ефективността в организацията си, по какво биха разпознали по-високата мотивация на екипа си за постигане на по-добри резултати.

Ето защо от моя гледна точка най-интересни са примерите от развитите индустриални държави. Те са свързани с организационното развитие през мотивацията на екипа за промени и лично развитие, където, странно защо, ръководителите в развитите страни "имат време" за това. И тогава, когато не става дума само за традиционното "искам по-висока заплата". В моята бизнес практика като ръководител и като коуч често чувам откровеното: "Вече не знам накъде! Имам чувството, че играя в "погрешния филм"... това, което правя, остава незабелязано, други си приписват постигнатото от мен, нямам перспектива за развитие..." В подобен случай познанията и рефлектирането на мотивите "признание", "чест" и "ред" могат да се окажат ключ към щастливо развитие на една професионална кариера. Много показателни са примерите, свързани с уменията и мотивацията в търговските отдели. Именно при тях мотивите "социални контакти" и "отмъстителност/борбеност" имат ключово значение за комуникационните умения и работата на търговците в конкурентна среда.

А на тези, които никога "нямат време" да мислят за най-важния си ресурс – човешкия, пожелавам кураж по Уинстън Чърчил: "Успехът никога не е окончателен. Провалът никога не е фатален. От значение е смелостта (за мотивация)."

Още от Капитал