Няколко мита за мотивацията

Могат ли мениджърите да стимулират служителите си и как

За автора

Елена Димитрова е специалист "Подбор на персонал" в Adecco - България. Към екипа на Adecco се присъединява през октомври 2011 г., а преди това е работила към проект за HP и е била административен директор на магистърска програма "Управление и развитие на човешките ресурси" в Нов български университет. В Adecco Елена отговаря за набирането и подбора на служители за външните проекти на компанията.

Сигурно поне веднъж ви се е случвало да си зададете въпроса: "Как мога да мотивирам служителите си?" И всъщност дали този въпрос сам по себе си е верен? Реалният живот обикновено е нещо по-различно, тъй като докато човек може да мотивира самия себе си, постигането на същото с останалите хора е свързано с огромна загуба на енергия и усилия и от двете страни. "Парите са основният мотивиращ фактор у служителите!" Това със сигурност е така, но... за кратко време. А след това какво? Доказано е, че след като бъде постигнато едно определено ниво на доходите, парите вече не са ключът към успеха както за вас, така и за вашата компания.

Всъщност нас, хората, ни мотивират различни неща – повече свободно време, професионално развитие и напредък, личностно признание и т.н. Същественото в случая е да се открият и разберат тези фактори, които са важни както за вас, така и за вашия екип и да се предприемат съответните действия за тяхното постигане според вашите възможности. Не бихте ли желали вие например като собственик на бизнес или мениджър на отдел да знаете как можете реално да помогнете на служителите си, започвайки от това да разберете какво всъщност мотивира и "движи" тези хора и какво би могло да ги направи още по-успешни?

Обикновено въпросите, които си задаваме, са: "С какви средства и инструменти разполага моята организация, за да мога да открия какво мотивира моите служители?", "Как мога да разбера какво наистина ги мотивира и какви възможности за постигането на удовлетворение им биват предоставяни", "Какво ме мотивира мен самия? А хората от моя екип?" и т.н., и т.н., поредицата от въпроси е наистина безкрайна и неизчерпаема. В повечето от случаите тези въпроси не само че не ви дават така желаните отговори, но и още по-лошо – пораждат множество съмнения.

Ключови фактори

Ще се опитам да представя някои ключови фактори, за да се разбере мотивацията:

1. Мотивацията започва от вас – основният принцип е да разберете какво ви мотивира вас самия, за да можете да го приложите и към вашите служители. В този смисъл трябва да бъде обърнато сериозно внимание на концепциите "Визия" и "Мисия", а не да се гледа на тях като на задължителните фрази, които присъстват просто защото така е редно, или още по-зле – защото всички го правят по този начин и звучи добре.

2. Целите на служителите трябва да са в унисон с целите на компанията, което ще рече, че вие като собственик или отговорно лице трябва да гарантирате, че целите, които са поставени, се споделят от всички служители. Как да постигнете това? Установете разумни, SMART цели, т.е. такива, които са конкретни, измерими, приемливи, реалистични и възможни във времето. По този начин ще помогнете на служителите да подобрят своите умения и ще поощрите тези, които вече ги следват.

3. За да се подобри цялостната мотивация, е необходимо да се знае какво мотивира всеки един от тези служители. И за да го постигнете, е необходимо да наблюдавате и слушате внимателно тези хора – това ще ви даде детайлна информация за тях самите. Трудно е да се предвиди какво би ги стимулирало и удовлетворило, ако не се познават техните желания, очаквания и нужди.

4. Създайте системи за насърчаване на мотивацията – ако са налице ясни насоки като фирмена политика, критерии за оценка ефективността на работата, система за компенсация, планове за кариерно развитие и т.н., както и ясна комуникация, не би следвало да има разминавания и недоразумения. По този начин се изгражда и доверие в тези системи.

5. Ясното разпределение на отговорностите е най-мощното средство, за да се постигне фокусиране на хората върху истински важните неща. Въпреки това трябва да сме наясно с какви качества и умения разполага даден човек в компанията. Така например можете ли да опишете накратко това, върху което бихте желали той да се фокусира, и какво очаквате да постигне със своята работа? А той самият заинтересован ли е? Без да бъде постигнато това, няма как да спомогнете за формирането на мотивация.

Всъщност всичко, описано по-горе, се уповава на следното:

- Постоянство – независимо от евентуалните пречки, спънки или проблеми не трябва да спирате да се опитвате.
- Създаване на приятелска атмосфера – създайте добра среда, в която всеки би искал да работи. Откритостта, доверието и сигурността са фактори, влияещи положително върху самите служители и спомагат за тяхното управление. - Отговорност – отговорете на самия себе си и на другите кои сте вие, какво правите и какво ще постигнете.

- Вдъхновение – насърчавайте служителите си ежедневно, като им предоставяте положителна обратна връзка. По този начин ще бъдете способни да избегнете създаването на напрежение или смут.

Ролята на мениджъра

И за финал каква трябва да бъде ролята на мениджъра, за да бъде постигнато дискутираното по-горе? От съществено значение е ролята на коуча. Това може да бъде външна за организацията фигура, която да спомогне в определянето на т.нар. SMART цели за всяка сфера на бизнеса и впоследствие създаването на мотивация в екипа, или вътрешна – самият собственик или мениджър.

Но как един собственик или мениджър може едновременно с това да бъде и добър коуч? Преди всичко е необходимо това да бъде човек, който ще може предложи най-голямата подкрепа на служителите. За коуча всеки един момент представлява възможност самият той да учи, споделяйки в същото време своите знания и мъдрост с останалите. Добрият коуч трябва да съблюдава следното:

1. Запазване на фокуса върху визията и ценностите на организацията. Хората идват и си отиват, но организацията в крайна сметка остава.

2. Споделяне на знанията със служителите – не само с тези, които са с най-изявени умения, но и с тези, които имат желание и готовност да учат. 3. Уважение към служителите и разбиране, че съществуват различни начини и умения на възприемане на информация, както и различни степени на мотивация. Нещо повече, той трябва да разбере факта, че не всички служители имат желание да приемат помощта му.

4. Самодисциплина – необходимо е да знае какво трябва да се направи, кога трябва да се направи и докъде може да се стигне.

Без съмнение добрите думи и отличната комуникация са изключително важни, но освен това е необходимо да се създаде усещане за сигурност и взимане на съответните мерки. Необходимо е да се покаже ясно, че вашите цели подпомагат интересите на служителите, а не вашите собствени. Мотивацията не е плод на случайността, а е по-скоро лично възприятие, което позволява да се определи това, което стимулира и носи удовлетворение и у останалите.

Още от Капитал