Само желание не стига, трябват и експерти
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Само желание не стига, трябват и експерти

Само желание не стига, трябват и експерти

Десет поуки за общините при подготовка на ВиК проекти по оперативна програма "Околна среда"

4609 прочитания

© Shutterstock


В края на програмния период 2007 - 2013 г. общините са изправени пред предизвикателството да изпълнят проектите, одобрени по една сложна процедура, която протече с противоречиви условия и указания.

Става въпрос за схемата "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквивалент жители" по оперативна програма "Околна среда" (мярката "еквивалент жители" е приета в областта на пречистване на битови отпадни води и изразява количеството биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за 5 дни е 60 грама дневно).

За да се избегне трудното изпълнение на схемата и да не се стига до изграждане на неефективна инфраструктура, резултатите трябва да се заложат още в процеса на подготовка на проектите. На този етап имаме опита и поуките от прилагането на тази трудна схема, което може да улесни общините в следващия програмен период:

1. Избор на опитни експерти в процеса на проектиране

В тази фаза на подготовката на един инфраструктурен проект най-важното е да се избере наистина опитен проектантски екип, който да бъде ангажиран не само с проектирането, но и с последващи корекции, зададени от управляващия орган на оперативната програма. Важно е техническото задание при избора на проектант да бъде детайлно и в договора да бъдат заложени съответните клаузи за гаранционна обезпеченост. Общините следва да изискват и подробни графични изображения на трасетата на линейните мрежи, за да се избегнат често допусканите грешки в дължините на улиците и/или имената им. Необходима е обстойна проверка на количествено-стойностните сметки, изготвени от проектанта, защото там се правят елементарни технически грешки, които на по-късен етап могат да доведат до сериозни последици.

2. Правилно определяне на брой еквивалент жители

Точното определяне на броя еквивалент жители в най-ранния етап на проектирането е важно за прецизното планиране на капацитета на пречиствателните станции, което е решаващо за функционирането им. Затова методиката за изчисление трябва да е надлежно представена в прединвестиционното проучване. Често обаче е трудно да се събере необходимата информация за това. Прецизното изчисление на реалния брой жители е също от значение. Понякога общините не вземат предвид приходящия брой жители или много го надценяват, като така се раздува броят на реалните жители. В резултат проектираното съоръжение се оразмерява неправилно и направеният финансов анализ е некоректен.

3. Съгласуваност на всички документи

Друг често срещан източник на грешки са множеството данни и честите промени при редакцията на документацията за кандидатстване. Разработващите проекта трябва да имат предвид, че при всяка промяна на данните по проекта следва да проверят дали са актуализирали изходните данни във всички възможни части от документацията, свързани с тях.

4. Внимателно попълване на формуляра за кандидатстване

Експертите в общините често забравят, че формулярът е приложение към договора, който ще подпишат, и в него всички ангажименти трябва да са обмислени с идеята, че след това трябва да се изпълнят. Затова няма нужда да се фокусират върху обема на текста, а върху конкретните дейности във вид, в който са изпълними, като се избягват рискови решения с неясни последици особено за големи инфраструктурни проекти.

5. Далновидно структуриране на екипа по управление на проекта

Ситуацията с управленския екип по проекта е изненадващо голям препъникамък. Според условията на схемата бенефициентът бе задължен да се съобразява с един документ на програмата, който би трябвало да има препоръчителен характер. Междувременно в процеса на подготовката беше публикувано неясното Постановление №30 на Министерския съвет, което промени начина на заплащане на експертите. В крайна сметка се оказа, че при инфраструктурни проекти с бюджети над 10 млн. лв. общинските експерти, които ги управляват, трябва да получават смешни пари за сериозните отговорности, които им предстоят.

Друг проблем за общините е наемането на представител на ВиК дружеството в екипа. Той следва да се наеме чрез втори трудов или чрез граждански договор. Когато не е възможен втори трудов договор, а възнаграждението надхвърля праговете в Закона за обществените поръчки, общината трябва да обяви тръжна процедура за съответната позиция. Условието кандидатът да е служител на ВиК дружеството всъщност е дискриминационно съгласно законодателството. Ако в следващия програмен период не се коригират условията, които поставят общините в подобни ситуации, те трябва да предвидят внимателно на ниво подготовка кои точно ще бъдат експертите и как възнагражденията да са съобразени с нормативната уредба.

6. ФИДИК или ЗУТ

Всички, които имат опит по предприсъединителните програми ИСПА и ФАР с инфраструктурни проекти, предпочитат договорните условия, препоръчани от Международната федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК) при строителството на пречиствателна станция и други ВиК проекти. Тези условия позволяват по-голяма прецизност при гаранционните клаузи по строителството и по-добра защита на интересите на възложителя. Но за общините Законът за устройството на територията (ЗУТ) е по-познат. Управляващият орган на програма "Околна среда" също внесе объркване с първоначалното изискване за прилагането на условията на ФИДИК, а когато проектът се гледа в звеното за договаряне, се оказва, че ЗУТ е препоръчителен. Затова е желателно бенефициентът много внимателно да претегли ползите и негативите от прилагането на ФИДИК или ЗУТ.

7. Планиране на тръжни процедури

Тръжните процедури са тежък момент от изпълнението на един инфраструктурен проект поради възможността да бъдат обжалвани, което удължава срока за изпълнение на проекта. Затова е най-добре тези процедури да се планират и изготвят отрано, за да може да се наваксат възможни закъснения, които ще отнемат от времето, предвидено за строителството.

8. Планиране на непредвидените разходи при строителство

Проблемът с непредвидените разходи произтича от това, че по правило оперативната програма не ги признава (освен при форсмажорни обстоятелства). Този тип разходи в строителството са регламентирани в нормативната уредба за устройството на територията. Принципно те винаги се залагат в бюджета и се извършват при реализацията на проекта. Бенефициентите трябва да имат предвид, че могат да ползват като заместител т.нар. заменителни таблици, при които се компенсират разходи от един етап в друг и те се признават от управляващия орган и съответно се изплащат. Добре е всичко това да се прецизира в планирането, за да няма проблеми после с получаването на средствата.

9. Внимание за избягване на двойно финансиране

Когато се правят идейните и работните проекти, трябва внимателно да се проследи по кои улици минава проектното трасе на линейната мрежа. Много често се оказва, че някои от улиците са част от друг проект – например за рехабилитация на уличната мрежа на града, финансиран по оперативна програма "Регионално развитие". Тогава възниква проблемът с двойното еврофинансиране, което не е позволено. Освен това общината вече е декларирала, че в продължение на пет години след изпълнение на проекта няма да се извършват интервенции по оправените улици. В тези случаи участъкът автоматично отпада от проекта по оперативна програма "Околна среда", което пък е предпоставка за неефективност на изградената ВиК мрежа.

10. Изискване на писмени становища от управляващия орган

След дълъг период на подготовка, при който проектът преминава на предварителни консултации в управляващия орган, и още по-дълъг на договаряне основната поука, която повечето бенефициенти и консултанти си извадиха, е да се изискват задължително протоколи от срещите, които се водят в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Поради разнопосочните консултации при подготовката и договарянето често бенефициентът е в ситуацията, че е направил всичко, което са му изисквали, а по време на договарянето го карат да прави точно обратното. Възможният начин да се избегне това е, ако има писмени становища и протоколи от всеки разговор и насоки.

-------------------------

* Стефка Михова е главен експерт "Европейски програми" в "ЕЛАНА инвестмънт". Тя е консултант с 10-годишен опит в разработване и консултиране на проекти. Работи основно с проекти на общини по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие", както и по Програмата за развитие на селските райони и др. Има опит и от други важни програми като "Интелигентна енергия - Европа" и програмите за трансгранично сътрудничество. Преди да се присъедини към екипа на "ЕЛАНА инвестмънт" през 2010 г., Михова е работила в консултантския бизнес и в Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на околната среда и водите. Завършила е "Биотехнологии" в БТУ "Проф. Д-р Асен Златаров" и магистратура по финанси в УНСС.

В края на програмния период 2007 - 2013 г. общините са изправени пред предизвикателството да изпълнят проектите, одобрени по една сложна процедура, която протече с противоречиви условия и указания.

Става въпрос за схемата "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквивалент жители" по оперативна програма "Околна среда" (мярката "еквивалент жители" е приета в областта на пречистване на битови отпадни води и изразява количеството биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за 5 дни е 60 грама дневно).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK