Какво предвижда програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Какво предвижда програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

Какво предвижда програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

Ще продължи изграждането на модерни пътища и железопътни линии

4900 прочитания

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОППТИ) 2014 - 2020 г. има за цел развитие на устойчива транспортна система. През новия програмен период помощта от фондовете на Европейския съюз (ЕС) ще се насочва за дейности, които имат най-голяма добавена стойност за стратегията "Европа 2020". Ще продължи изпълнението на проекти, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на "тесни места" в нея, за намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, за подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт, създаване на повече и по-добри работни места.

Потенциалните бенефициенти на програмата за 2014 - 2020 г. са: "Национална компания железопътна инфраструктура", Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", Агенция "Пътна инфраструктура", "Метрополитен" ЕАД, "Пристанищна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

За постигане на общата цел на програмата са идентифицирани

две специфични цели

- Първата е "Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа". Стратегията на ОПТТИ 2014 - 2020 г. се концентрира основно върху завършване на приоритетните железопътни и пътни направления и насърчаване на мултимодалния транспорт.

- Втората специфична цел на програмата е "Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура". ОПТТИ предвижда интервенции за подобряване достъпа до "основната мрежа" чрез развитието на "разширена мрежа", подобряване качеството на транспортните услуги, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта, създаване на модерна система за управление, генериране на приходи и осигуряване на финансиране за бъдещи транспортни инвестиции.

Дефинираните към момента

приоритетни оси

предвиждат мерки, свързани с развитие на пътната и железопътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа, подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, както и внедряване на иновации в управлението и услугите.

За приоритетна ос 1 "Развитие на пътната и железопътната инфраструктура" по "основната" Трансевропейска транспортна мрежа" и приоритетна ос 2 "Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа ще бъде извършен анализ, на базата на който ще бъде определен списъкът с приоритетни проекти. Но от изключителна важност е да се осигури приемственост и последователност на инвестициите. Затова проектите, които ще се изпълняват, ще са продължение или ще допълват изпълняваните в момента.

Основен приоритет е завършването на жп направлението

Драгоман - София - Пловдив - Свиленград

в частта, която няма да бъде изпълнена през този програмен период, както и завършване на рамото Пловдив - Бургас. Модернизацията на жп линията София – Пловдив, която започна през настоящия програмен период с участъка Септември – Пловдив, през следващия програмен период е необходимо да продължи със строителството на участъка София – Септември.

Дейностите за подобряване и модернизация на железопътната линия от Пловдив до Бургас включват подновяване на инфраструктурните системи и въвеждане на скоростни влакове от София до Бургас. Необходимо е през програмния период 2014 - 2020 г. да бъде завършена модернизацията на жп линията Пловдив – Бургас, като в допълнение на вече направената инвестиция се осигури полагане на оптичен кабел от Пловдив до Бургас, внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас, развитие на жп възел Бургас и жп възел София, рехабилитация на участъка Пловдив – Оризово, модернизация на участъците Оризово – Михайлово и Ямбол – Зимница и др.

Друго приоритетно жп направление е

Видин – София – Радомир – Кулата

(Европейски железопътен проект 22). Трасето от Видин до София е разделено на три участъка: Видин – Медковец, Медковец – Руска Бяла/Мездра и Руска Бяла/Мездра – Столник. Поради високата индикативна строителна стойност на проекта се предприемат мерки за оптимизиране на инвестицията чрез прилагане на различни технически решения при запазване на основните проектни параметри и трасето.

Ще се търси възстановяване на проектните параметри и на жп линията Русе – Варна, защото отсечката осигурява връзка между пристанищата Русе и Варна. Железопътната линия е електрифицирана и се състои от две секции Русе - Каспичан и Каспичан – Варна. Проектът е важен и заради планираното изграждане на интермодален терминал Русе. Модернизация и рехабилитация на жп линия Мездра – Горна Оряховица е друг алтернативен проект със значение както за вътрешните и международни товарни превози, така и за някои пътнически услуги.

При пътните проекти от първостепенно значение е

завършването на автомагистрала "Струма"

за да се свърже директно с гръцката пътна мрежа на юг до Солун и Атина. Изпълнението на централния участък на трасето (по-специално през Кресненското дефиле) е свързано с предизвикателства от техническо естество, както и с опазване на околната среда. Поради тази причина изграждането се извършва поетапно със северен (Долна Диканя до Благоевград) и южен участък (Сандански до Кулата), които се изграждат в програмен период 2007 - 2013 г., а централният участък (от Благоевград до Сандански) ще се изпълни през 2014 - 2020 г.

Пътната връзка от София до Букурещ през Русе има важно значение не само заради свързването на двете столици, но и заради предвиденото изграждане на интермодален терминал Русе в периода 2014 - 2020 г. Изграждането на автомагистрала "Хемус" (до Велико Търново попада в отсечката София – Русе) заедно с връзката й със Софийски околовръстен път през програмен период 2007 - 2013 г. ще осигури най-прекия маршрут от София в посока Северна България.

С откриването на моста Видин – Калафат пътят от Видин до София става изключително важен като част от новата международна връзка между Румъния и Гърция и поради това изграждането на скоростен път от Видин до Ботевград следва да бъде включено в новата програма.

Разширяване на метрото в София

реконструкция на ключови гарови комплекси, изграждане на нови интермодални терминали и подобряването на техническите, технологичните и оперативните параметри на съществуващите терминали са примерни допустими дейности по приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт".

Конкретните проекти са свързани с изграждане на интермодален терминал в Русе. Целта е да се създадат условия за оптимално съчетаване и интегриране на различни видове транспорт (вътрешноводен, железопътен и автомобилен).

Подготовката на проекта за изграждане на линия 3 на метрото в София се финансира в този програмен период. Одобреното трасе от бул. "Владимир Вазов" преминава през центъра на града – "Орлов мост" и бул. "Патриарх Евтимий", минава през "Красно село" и достига до жк "Овча купел". В зависимост от наличното финансиране от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат включени отделни участъци за строителство през новия програмен период.

Проектът за реконструкция на ключови гарови комплекси е свързан с интермодалността на пътници, като същевременно целта е да бъде подсилен и ефектът от реализацията на текущите инвестиции в железопътната инфраструктура. В допълнение на изпълняваните през 2007 – 2013 г. проекти за реконструкция на гарите София, Пазарджик и Бургас дейността следва да продължи и през 2014 – 2020 г.

Предвижда се създаването на

нова приоритетна ос 4

"Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта". Примерните допустими дейности за финансиране по оста са: доставка на специализирани плавателни съдове; закупуване на локомотиви и подвижен състав за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози"; развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, развитие на информационни системи за управление на пътния трафик и развитие на системи за управление на железопътното движение - изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки извън обхвата на проектите за модернизация на жп инфраструктурата по направление на трансевропейските коридори).

Приоритетна ос "Техническа помощ" ще осигурява подкрепа на проекти, свързани с програмната координация. Чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ) се предвижда финансирането на два жп проекта с трансгранично значение - първия участък от жп направлението Видин – София и София – Драгоман (границата с Република Сърбия). Предвижда се съвместно кандидатстване с Румъния с проект за подобряване на корабоплаването по р. Дунав в рамките на същия механизъм.

------------------

* Инж. Галина Василева е директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в транспортното министерство и заместник-ръководител на Управляващия орган на оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. от началото на 2010 г. Била е директор на дирекция "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Регионално развитие" и ФАР-ЕС в Агенция "Пътна инфраструктура". Завършила е специалност "Пътно строителство" в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОППТИ) 2014 - 2020 г. има за цел развитие на устойчива транспортна система. През новия програмен период помощта от фондовете на Европейския съюз (ЕС) ще се насочва за дейности, които имат най-голяма добавена стойност за стратегията "Европа 2020". Ще продължи изпълнението на проекти, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на "тесни места" в нея, за намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, за подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт, създаване на повече и по-добри работни места.

Потенциалните бенефициенти на програмата за 2014 - 2020 г. са: "Национална компания железопътна инфраструктура", Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", Агенция "Пътна инфраструктура", "Метрополитен" ЕАД, "Пристанищна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.