Новостите в материята на търговската несъстоятелност
27 Нови
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Новостите в материята на търговската несъстоятелност

Новостите в материята на търговската несъстоятелност

Промените са в посока защита на добросъвестните кредитори и увеличаване на правната сигурност и предвидимост в оборота

16276 прочитания

Преодолян е основният риск за кредиторите – връщането от съда на началната дата назад във времето без ограничение, понякога над 10 г.

 

На 4 март 2013 г. влязоха в сила дългоочакваните изменения в Търговския закон (ТЗ), които съществено засягат производството по несъстоятелност (ПН), макар и да не въвеждат цялостна реформа и усъвършенстване на действащата уредба, каквито бяха първоначалните очаквания.

Промените са в посока защита на добросъвестните кредитори и увеличаване на правната сигурност и предвидимост в стопанския оборот. Недостатъците, свързани с липсата на краен срок назад във времето, до който да се определя началната дата на неплатежоспособност, бяха преодолени чрез въвеждането на конкретни срокове за подозрителните периоди и обвързването им с датата на подаване на молба за откриване на ПН. Това ограничи значението на началната дата на неплатежоспособността и съкрати подозрителните периоди.

Промени в активната легитимация

Доскоро съдебната практика приемаше, че кредиторите по извъндоговорни парични вземания не са активно легитимирани да подадат молба за откриване на ПН. Новата редакция на чл. 608, ал. 1, т. 1 ТЗ определя за неплатежоспособен и този "търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й".

Промяната не е синхронизирана със съхранената редакция на чл. 625, съгласно която ПН се открива по писмена молба от "кредитор на длъжника по търговска сделка". Времето ще покаже как съдът ще възприеме това разминаване, но при отчитане на логиката на законодателните изменения чл. 625 следва да се тълкува в духа на новата редакция на чл. 608 ТЗ и да обхване кредиторите по доскоро изключените парични вземания.

Най-важните промени

Новата уредба ограничи възможностите определени действия и сделки, извършени от длъжника, да бъдат атакувани по отношение на тяхната валидност и установи граници на подозрителните периоди. Те вече не са само с началната дата на неплатежоспособност, но и чрез определен от закона срок, който може да бъде от 6 м. до 3 г. Сроковете се изчисляват назад във времето спрямо датата на подаване на молба за откриване на ПН.

По този начин беше преодолян основният риск за кредиторите – връщането от съда на началната дата назад във времето без ограничение, понякога над 10 г. Това позволяваше обезпеченията да бъдат атакувани на основание фиктивни сделки, сключени между длъжника и свързани лица.

Преферентни искове

Обособени са исковете, които в правната теория се наричат преферентни, насочени към отмяна на действия и сделки, довели до противоправно подобряване на положението на един кредитор за сметка на друг[1]. Недействително по отношение кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която кредиторът би получил при разпределението на осребреното имущество, е прихващането, извършено от длъжника след началната дата на неплатежоспособност, но не по-рано от 1 г. преди подаването на молбата за откриване на ПН. Едногодишният срок е новост в уредбата. Следните действия и сделки могат да бъдат недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността, ако са извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособност и в посочения срок преди подаване на молбата за откриване на ПН: 1. Изпълнение на неизискуемо парично задължение, извършено в 1-годишен срок; 2. Учредяване на ипотека или залог за обезпечаване на необезпечено от длъжника дотогава вземане срещу него, извършено в 1-годишен срок (прилага се единствено за обезпечения, които длъжникът учредява за свой собствен дълг); 3. Погасяване на изискуемо парично задължение на длъжника, извършено в 6-месечен срок.
Ако кредиторът е знаел, че длъжникът е неплатежоспособен, сроковете се удвояват. Урежда се защита на трети добросъвестни лица.

В закрила най-вече на банките и като стимул за доброволно преструктуриране на кредити недействителността на учредяването на ипотека или залог не се прилага, когато те са учредени: (i) преди или едновременно с предоставянето на кредит на длъжника; (ii) за да заместват друго вещно обезпечение, което не може да бъде обявено за недействително; (iii) за обезпечаване на кредит, предоставен за придобиване на предмета на залога или ипотеката.

Отменителни искове

Основната промяна се свързва с изчисляването на подозрителните периоди назад във времето от датата на подаването на молбата за откриване на ПН.[2]  Понастоящем исковете за отмяна на обезпечение, учредено за чужди задължения, и тези, които се основават на безвъзмездност или нееквивалентност на престациите, се регулират единствено от отменителните искове.
Спрямо исковете за атакуване на нееквивалентни сделки и на обезпечения за чужд дълг в полза на несвързани с длъжника лица се изисква сделката да е сключена не по-рано от началната дата на неплатежоспособността. Уточнява се крайният момент на подозрителните периоди, който обхваща и времето от подаването на молбата до откриване на ПН. Подобно на уредбата при преферентните искове и въпреки сгрешената препратка към чл. 646, ал. 8 вместо ал. 7 законът защитава правата на трети добросъвестни лица.

В контраст с досегашната практика, легитимиран по иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (Павлов иск), е не само кредиторът, но и синдикът.

Противоконституционност

С определение от 11.06.2013 г. по конституционно дело №12/2013 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Общото събрание на търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на §14, ал. 1 в частта "и искови производства за попълване масата на несъстоятелността", §14, ал. 2 и §15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ТЗ (ЗИДТЗ), които се отнасят за заварени искови производства за попълване на масата на несъстоятелността. В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на конституцията, защото им е придадено обратно действие, което накърнява придобитите права. Доколкото Конституционният съд е допуснал разглеждането на искането по същество, ще са налице основания за прилагането на нормата на чл. 229, ал. 1, т. 6 от Гражданския процесуален кодекс за спиране на засегнатите производства до произнасяне с решение на Конституционния съд и установяване дали атакуваните норми са противоконституционни. 

Атакуването на разпоредби от новоприетия ЗИДТЗ от страна на върховните съдии за пореден път поставя въпроса за липсата на достатъчно задълбочени обсъждания и анализ с активното участие на експерти, практикуващи юристи и съдии при приемането на съществени законодателни промени, особено между първо и второ четене – проблем на не едно Народно събрание.

[1] Вж. Стефан Стефанов, Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността, Сиби, С., 2011 г.

[2] Вж. Стефан Стефанов, Ралица Топчиева, Диана Митева и Бистра Николова,  Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, ИК "Труд и право" 2013 г.


1 коментар
  • 1
    daks avatar :-|
    ДАКС

    Дали външният експерт би бил така добър да разясни какво е имал предвид в частта, която е озаглавил ''Промени в активната легитимация''.

    Или на мен не ми е станало ясно какво казва авторът, или на авторът нещо не му е ясна картинката.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK