Годишни отчети по международните стандарти
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Годишни отчети по международните стандарти

Годишни отчети по международните стандарти

Нови моменти в представянето за финансовата 2013 г.

14589 прочитания

За финансово-счетоводната функция на всяко предприятие първите месеци на новата календарна година са изключително интензивни и важни, тъй като са свързани с организирането и паралелното изпълнение на две ключови дейности. От една страна, това е процесът по годишно счетоводно и данъчно приключване, обобщаване и представяне на финансова информация чрез изготвяне на годишни финансови отчети и доклади за дейността за предходната календарна година.

Успоредно с това следва да се организира и стартира счетоводното отчитане на дейността за новата година. За да подпомогнем финансово-счетоводните специалисти в тяхната работа, и по-конкретно в изготвянето и представянето на годишните финансови отчети (ГФО) по Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС за 2013 г., в поредица от три статии ще представим систематизирано по-важните нови моменти.

Те са продиктувани от промените в МСФО в сила от 1 януари 2013 г., като тези от тях, засягащи по-широк кръг предприятия, са свързани с измененията в МСС 19 Доходи на наети лица (МСС 19 Изм.), новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност (МСФО 13), измененията в МСС 1 Представяне на финансови отчети (МСС 1 Изм.) и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване (МСФО 7 Изм.).

Отчитане и оповестяване на компонентите на доходи на персонала при пенсиониране (МСС 19 Изм.)

За голяма част от отчитащите се предприятия доходите на персонала при пенсиониране са свързани с признаване на дългосрочно задължение, произтичащо от изискването на българското трудово законодателство работодателят да изплати на служителите си при пенсиониране две или шест брутни месечни заплати в зависимост от прослужения стаж.

Оценяването на това пенсионно задължение налага използване на актюерски метод на прогнозните кредитни единици на база на редица допускания като очакван ръст на заплати, текучество на персонала, дисконтов процент. Промените в актюерските допускания водят до отчитане на т.нар. актюерски печалби и загуби (или преоценки на пенсионното задължение). При изготвянето на ГФО по МСФО ЕС за 2013 г. следва да се има предвид новото изискване за незабавно признаване на актюерските печалби и загуби в другия всеобхватен доход за периода, за който се отнасят.

В този смисъл, ако преди отчитащото се предприятие е прилагало политика по разсрочено признаване на актюерските печалби и загуби по т.нар. 10% коридорен подход или незабавно признаване в печалбата или загубата за периода, изменението в МСС 19 изисква да бъде направена промяна в счетоводната политика. Няма изрично изискване в стандарта по отношение на представянето на натрупаните актюерски печалби и загуби. Затова считаме, че е приемливо те да бъдат отразявани или директно в неразпределената печалба/натрупана загуба или като отделен компонент на собствения капитал, например в "Резерв от актюерски печалби или загуби".

При избора на подходящо представяне могат да се вземат предвид фактори като същественост, групови политики на компанията майка, информационни потребности на ключовите потребители на финансовия отчет. Натрупаните актюерски печалби и загуби не подлежат на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди.

Респективно, ако отчитащото предприятие е избрало да ги представя като отделен компонент на собствения капитал (в "Резерв от актюерски печалби или загуби"), е необходимо да прави периодични трансфери от него към неразпределената печалба/натрупаната загуба за служителите, които вече не са в списъчния състав към края на отчетния период. Друг нов момент при представянето на ГФО по МСФО ЕС за 2013 г. са разширените оповестявания по отношение на пенсионните доходи.

Изисква се да бъде направен анализ на чувствителността на задължението за доходи на персонала при пенсиониране. С други думи - с колко (стойностен ефект) и в каква посока (увеличение/намаление) би се повлияло салдото на пенсионното задължение към края на отчетния период при разумно очаквана промяна в ключовите допускания (например увеличение с 0.5% и намаление с 1% на дисконтовия фактор).

Освен количествения анализ на чувствителността отчитащото се предприятие трябва да добави към оповестяванията и информация за матуритетната структура на пенсионното задължение – разположение във времето на очакваните недисконтирани плащания (например в интервали до 1 г., от 1 до 5 г., от 5 до 10 г. и над 10 г.) и очакваната средна срочност на уреждане на задължението.

Класификация на доходите на персонала като краткосрочни или дългосрочни (МСС 19 Изм.)

При изготвянето на ГФО по МСФО ЕС за 2013 г. следва да се има предвид промяната в критериите за класификация на доходите на персонала като краткосрочни или дългосрочни, произтичащи от въвеждането на нова дефиниция на краткосрочен доход в МСС 19 Изм.

Само ако един доход се очаква да бъде (а) изцяло уреден (б) в рамките на 12 месеца след края на отчетния период, той е краткосрочен, което има две ключови последствия. От една страна, задължението за краткосрочен доход на персонала се представя като текущ пасив в отчета за финансовото състояние, а от друга - се оценява по недисконтираната сума на очакваните за уреждане разходи.

За сравнение, задължението за дългосрочен доход (т.е. доход, за който не са изпълнени критериите на дефиницията за краткосрочен доход) се представя като нетекущ пасив и следва да се оцени по настоящата стойност на очакваните за уреждане разходи на база на допускания за времеви период на уреждане, ниво на дохода, текучество, дисконтов фактор и др.

Следователно промените в класификацията на доходите на персонала въвеждат изискването отчитащото предприятие да направи преценка относно очакваното уреждане на доходите, а не както преди да приложи критерия дължимост за уреждане. Пример за доходи на персонала, които биха могли да бъдат повлияни от измененията в МСС 19, са годишните неизползвани компенсируеми отпуски.

Практически съображения

В процеса по изготвяне на ГФО за 2013 г. отчитащото се предприятие следва да прегледа и актуализира (ако е необходимо) оповестяванията на съществените счетоводни политика за доходи на персонала, както и тяхното представяне в отчета за финансовото състояние и отчета за всеобхватния доход с оглед разгледаните по-горе нови моменти.

Ако се налага промяна в прилаганите преди счетоводни политики (например по отношение на отчитането на актюерските печалби и загуби и/или промяна в класификацията на годишните неизползвани компенсируеми отпуски от краткосрочен в дългосрочен доход), преходните разпоредби на МСС 19 Изм. изискват принципно това да стане ретроспективно.

С други думи – да бъде направено преизчисление на сравнителната информация в ГФО от началото на най-ранния представен период (към 1 януари 2012 и за 2012 г.). Това би наложило планиране на допълнително време и евентуално ресурси за изготвяне на ГФО за 2013 г. По отношение на разширените изисквания за оповестяване, свързани с количествен анализ на чувствителността и матуритетна структура на задължението за доходи на персонала, е препоръчително необходимостта от тази допълнителна информация да бъде своевременно комуникирана и набавена от лицата, ангажирани с изчислението на задължението (актюери или вътрешни специалисти).

------

*Даниела Петкова е Управител на "Ърнст и Янг Одит" ООД

Очаквайте на 28 януари: 

 • Оповестяване на справедливата стойност на финансови и нефинансови активи и пасиви (нов МСФО 13)

 
 • Групиране при представянето на компонентите на другия всеобхватен доход (МСС 1 Изм.)

   

   • За финансово-счетоводната функция на всяко предприятие първите месеци на новата календарна година са изключително интензивни и важни, тъй като са свързани с организирането и паралелното изпълнение на две ключови дейности. От една страна, това е процесът по годишно счетоводно и данъчно приключване, обобщаване и представяне на финансова информация чрез изготвяне на годишни финансови отчети и доклади за дейността за предходната календарна година.

    Успоредно с това следва да се организира и стартира счетоводното отчитане на дейността за новата година. За да подпомогнем финансово-счетоводните специалисти в тяхната работа, и по-конкретно в изготвянето и представянето на годишните финансови отчети (ГФО) по Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС за 2013 г., в поредица от три статии ще представим систематизирано по-важните нови моменти.


    Благодарим ви, че четете Капитал!

    Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
    Влезте в профила си
    Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
    Вижте абонаментните планове

    0 коментара

    Нов коментар

    За да публикувате коментари,
    трябва да сте регистриран потребител.


    Вход

    Още от Капитал

    С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK