Отвързването на швейцареца
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Отвързването на швейцареца

Отвързването на швейцареца

Три юридически аргумента, които получатели на заеми могат да използват в спора си с банките след драстичното поскъпване на франка

9656 прочитания

© Shutterstock


Когато на 15 януари 2015 г. Швейцарската национална банка (ШНБ) внезапно обяви, че прекратява политиката си на фиксиран курс на франка към еврото, мнозина решиха, че е настъпил финансов армагедон на валутните пазари. Същия ден франкът поскъпна с 30% спрямо еврото, а малко по-късно два от най-големите forex брокери в света – FXCM и Alpari – обявиха респективно загуба от 225 млн. евро и излизане от бизнеса заради предстояща несъстоятелност. В България ефектите от решението се отразиха най-вече върху кредитополучателите, изтеглили ипотечен кредит във франкове, и върху дребните forex дилъри, които за няколко минути натрупаха силно негативни баланси по сметките си.

Кредит в швейцарски франкове

По неофициални данни не повече от 2000 българи имат кредити във франкове. Това действително е малко число – за сравнение, в съседна Румъния са не по-малко от 15 000. Просрочие по кредитите на толкова малък брой хора не представлява никаква заплаха за финансовата система на България. Така че тяхната надежда (обединени са във Facebook група) държавата да се намеси в частноправния им спор с банките едва ли ще срещне разбиране. След поскъпването на франка обаче много от тях действително не могат да обслужват кредитите си. Следва да се отбележи, че тези хора никога не са получавали франкове по своите банкови сметки. Уговорената в договорите им валута на кредита е франк, но те са получили своя заем в левове или евро, като, разбира се, банката е удържала съответните такси за превалутирането. Какви са юридическите аргументи, които тези получатели на заеми могат да използват в спора си с банките след драстичното поскъпване на франка?

1. Закон за защита на потребителите (ЗЗП)

Тъй като повечето кредитополучатели на заем във франкове са физически лица, то те са потребители и за техните договори се прилагат разпоредбите на ЗЗП и в частност чл. 143 и 144 – неравноправни клаузи в потребителски договори. Особено внимание трябва да се обърне на чл. 143, т. 10: неравноправни са онези клаузи в договора, които позволяват "на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание".

Неравноправните клаузи в договора са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално (чл. 146, ал. 1 от ЗЗП). Нищожната клауза изначално не поражда ефект и тя не може да бъде санирана. Тоест, ако съдът прецени, че определени клаузи в договора ви са нищожни, те няма да важат между страните и всяка страна ще може да получи това, което е дала на другата на основание на нищожната клауза. Почти всички банки променят крайната лихва на клиентите си, защото е настъпила промяна в базовия лихвен процент на банката (БЛП), който е част от формулата, по която се определя крайната лихва. Никоя банка обаче не разкрива в договора си как се определя БЛП, нито има легална дефиниция какво е БЛП. Повечето договори за ипотечен кредит, които авторът е гледал, имат клауза, че БЛП се променя едностранно от банката. Много от съдилищата биха обявили тази клауза в договора за кредит за нищожна, защото тя едностранно позволява на банката да променя условията на договора на непредвидено в него основание. Това е и клаузата, която банката използва, когато едностранно вдига "фиксираната" лихва, за което кредитополучателят разбира едва когато плаща месечната си вноска. Или, както се казва в Решение № 1053 от 17.10.2012 г. на Районен съд - Стара Загора, по гр. д. № 6673/2011 г.: "Без посочването на обективни критерии за промяна на лихвения процент на банката е дадено едно изключително право: едностранно и напълно произволно, без възможност за контрол от когото и да е било да приема, че този текст е приложим във всеки един момент, т.е. да тълкува клаузата относно дължимите суми за лихви, такси и комисионни."

В името на справедливостта следва да се отбележи, че съществуват много добре написани договори за ипотечен кредит в швейцарски франкове, които ясно обясняват какво е валутен риск и какво е лихвен риск. Договори, които многократно повтарят, че при движение на курса на валутите "фиксираната" месечна вноска може да се промени. При все това шансовете съдът да обяви клаузата за едностранна промяна на БЛП за нищожна не са никак малки. В случай че това се случи, банката ще бъде осъдена да ви върне всички суми, които са платени над размера на фиксираната лихва.

Аргумент, който банките много често използват в своя защита, е, че клаузите на договора са уговорени индивидуално с потребителя. В този случай те не биха били нищожни. Тази аргументация обаче е рядко успешна, защото почти винаги потребителят е получил вече един готов договор, той не е имал възможност истински да преговаря за отделните клаузи в него и следователно и те не са индивидуално уговорени.

2. Стопанска непоносимост

Институтът на стопанската непоносимост (чл. 307 от Търговския закон предвижда, че "съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността".

В случая иск за стопанска непоносимост по договор за кредит във франкове би бил по-скоро неуспешен. При все това този иск може да е единствената възможност за кредитополучател - юридическо лице, който не може да се ползва от ЗЗП. Могат да се посочат следните аргументи срещу този иск:

- "Отвързването" на франка от еврото не е обстоятелство, което страните не са могли да предвидят. Напротив, те са били длъжни да го направят. Обвързването на двете валути се случва през 2011 г. и следователно в огромната част от тяхното съществуване франкът не е имал фиксиран курс към еврото. Това автоматично означава, че всеки разумен човек би очаквал рано или късно този "съюз по неволя" да бъде прекратен. И съответно цената на кредита му в швейцарски франкове да се покачи, ако получава доходите си в по-евтина валута като лева.

- Дали един договор противоречи на справедливостта и добросъвестността зависи от конкретния случай. Тук общ аршин не може да има. Един може да е сключил договор за ипотечен кредит, за да закупи ваканционен имот на морето. Друг може да е закупил единствения си апартамент, в който живее. Повечето съдилища търсят такава конкретна промяна в условията за кредитополучателя, която да прави договора нееквивалентен и несправедлив.

Дори и съдът да измени или прекрати договора поради наличие на стопанска непоносимост, то тази промяна ще действа занапред, след влизането в сила на съдебното решение. Кредитополучателят няма да може да иска връщане на сумите, които е внесъл над размера на фиксираната лихва. Ето защо иск за стопанска непоносимост следва да се обмисли много внимателно и при всички положения трябва да се предяви в условията на евентуалност с иска по ЗЗП (ако ищецът е физическо лице).  

3. Нищожност съгласно чл. 26 от Закона за задълженията и договорите

Прегледът на съдебната практика сочи, че общите основания за нищожност по ЗЗД (напр. договор, който накърнява добрите нрави, липса на съгласие и др.) най-често не биха помогнали в опита да се освободите от задължението си да плащате повишената лихва.

Всичко това показва, че начинът, по който е формулиран искът срещу банката във връзка с повишените лихвени плащания след поскъпването на франка, е изключително важен. Азбучна истина е, че съдът се произнася върху това, което ищецът формулира в иска си, и неправилно формулираният иск може да опропасти иначе справедливата кауза.

Forex дилъри

Много forex дилъри разбраха, че имат проблем, минути след решението на ШНБ. В рамките на около час търговията с швейцарски франкове бе спряна, а след отварянето й мнозина с неприятна изненада откриха, че позициите им са рекутирани при новите нива на франка. Част от брокерите поеха загубата на своите клиенти, но има и такива, които не го направиха. Последните и досега притискат своите клиенти да платят разликата между старата и новата цена на франка. В случай че сте forex дилър и вашият брокер претендира разликата между цените на франка преди и след обявяване на решението на ШНБ, то внимателно прегледайте своя договор с брокера. В него обикновено е записано, че за всяка ваша позиция брокерът се хеджира при хедж партньор. Използвайте това като аргумент в спора си с брокера. Брокерът следва да е пренесъл своята загуба на хедж партньора си, а не да търси покриването й от клиента си.

Силен аргумент в полза на клиента също е, че той най-вероятно е подал стоп поръчка и стопът е преминат след решението на ШНБ. Това обаче не е проблем на клиента. Брокерът е трябвало да изпълни поръчката в лимита й и клиентът не може да е отговорен за това, че съответната платформа просто е спряла да работи или стопът не е сработил.

Видно от горното, както длъжници в швейцарски франкове, така и forex дилърите имат своите силни аргументи срещу банки и брокери. Безспорно най-добрата стратегия е страните в спора да се споразумеят. Но пътят до успешното споразумение е по-кратък, ако в преговорите страната използва правилните юридически аргументи.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се обърнете към автора на E-mail: [email protected]

Когато на 15 януари 2015 г. Швейцарската национална банка (ШНБ) внезапно обяви, че прекратява политиката си на фиксиран курс на франка към еврото, мнозина решиха, че е настъпил финансов армагедон на валутните пазари. Същия ден франкът поскъпна с 30% спрямо еврото, а малко по-късно два от най-големите forex брокери в света – FXCM и Alpari – обявиха респективно загуба от 225 млн. евро и излизане от бизнеса заради предстояща несъстоятелност. В България ефектите от решението се отразиха най-вече върху кредитополучателите, изтеглили ипотечен кредит във франкове, и върху дребните forex дилъри, които за няколко минути натрупаха силно негативни баланси по сметките си.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
 • 1
  valio23 avatar :-|
  Valio23

  Сега остава бнб, премиера и други от които зависят нашите съдби да престанат да гледат на проблема със широко затворени очи.

  Публикувано през m.capital.bg

 • 2
  pslab avatar :-|
  pslab

  Не мога да повярвам .. уникална статия .. Сърдечно благодаря .. за съжаление вие и още една "рогата" медия са на страната на истината в случая нашата
  Успех

 • 3
  nenkoii avatar :-|
  nenkoii

  Може ли линк към фейсбук групата?

 • 4
  olivia14 avatar :-|
  olivia14

  До коментар [#3] от "nenkoii":

  Ипотечни кредити в швейцарски франкове...поискайте членство и допуск от админ

  https://www.facebook.com/groups/bgchf/

 • 5
  ivan_s avatar :-|
  ivan_s

  Статията е толкова "уникална", че всъщност казва това, което всички знаем, а именно най-реалистично постижима е т.1. В останалите 2 точки в прав текст се казва, че по-скоро ще има неуспех в тези направления, но който иска, да се пробва - адвокатите няма да откажат хонорар.

 • 6
  fir29350330 avatar :-|
  fir29350330

  Тази статия е изключително подвеждаща. В т.1. се твърди едва ли не, че съществуват неравноправни клаузи - значи, когато за потребителя е било изгодно да получи кредит във франкове клаузата е била равноправна, но когато швейцарския франк се оказва неизгодната валута клаузата е неравноправна:)Удобно, но съм на мнение че съда не би приел подобни интерпретации. Но който е решил да похарчи пари за хонорари и държавни такси за водене на процес да го направи.

 • 7
  olivia14 avatar :-|
  olivia14

  "Всички знаем, че обективните индекси /либор, софибор, юрибор и др./ са спаднали драстично и това предполага намаляване на лихвата. Поради това неизпълнение не само на договорите с клиентите, но и на европейските директиви, банките нямат интерес от състезателно съдебно производство, защото ще лъснат тези хитринки. А всеки юрист знае, че не можеш да черпиш права от собственото си виновно поведение. Банките искат именно това - никой да не знае какво търговско и етично поведение имат в отношенията си с клиентите. И ако българинът не бе толкова страхлив и смачкан и имаше малко повече смелост, би завел масово дела срещу зализаните самодоволници, които крадейки го учат на ум и разум. Но страхувайки се от разпродажба на имотите му, той е стегнат в менгеме, което не му позволява да се защитава. Обаче понякога и слепият проглежда. И започва да чете решенията на Съда в Люксембург, който ясно ни показва, че такова законодателство е противно на европейските правила, че такъв член /417/ за банките няма в Европа и че ГПК следва да се промени."

  http://www.faktor.bg/mnenia/lacheni-carvuli/39318-sled-grabezha-ktb-da-ochakvame-sledvastata-bomba-koyato-ste-odere-kozhata-na-balgarina.html

 • 8
  olivia14 avatar :-|
  olivia14

  "Банките са прави - когато съгрешат дори. Погледнете съдебните решения - там надплащането от страна на нещастния български гражданин и бизнес е поголовно и е установено със съдебни експертизи. "Андрешковците" са доказали, че банките са ги ограбили. Но доказването им е безпредметно, защото имотите им са продадени от съдия-изпълнителите, въпреки, че още дължат на "добрите" банки. Благодарение на прословутия член 417 от ГПК, за който горко плачат лобистите.
  Когато този текст се приемаше на тъмно излъгаха, че това било изискване на Европа. Европа обаче не само че не е имала такова изискване, а тъкмо обратно - от 1993 година е излязла с Директива 93/13/ ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, с която е сложила юздата на алчниците. Щото те и там са си пробутвали привилегированите си режими, та онова общество не ги е изтърпяло. Нашето обаче е още девствено и ще изтърпи на гърба си всякакви пирамиди докато се усети, че е ограбено." http://svobodennarod.com/views/5029-%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8.html


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK