Новата мярка за модернизация на земеделските стопанства

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален кандидат се ограничава до 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Новата мярка за модернизация на земеделските стопанства

Ограничават се вложенията в техника, ще се насърчават колективните инвестиции

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален кандидат се ограничава до 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


В първия период на прием разходите за напояване няма да се финансират, тъй като националната стратегия за отрасъла все още не е готова.

Правителството одобри през миналата седмица актуализиран проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. като основа за преговори с Европейската комисия. Очаква се програмата да бъде одобрена от Брюксел през лятото, но министърът на земеделието и храните Десислава Танева многократно обяви, че прием на проекти ще има още в края на март по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" с бюджет 150 млн. евро, а през май по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители" с бюджет 35 млн. евро. за 2015 г.

В предишния програмен период подкрепата за инвестиции в земеделски стопанства беше известната мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства", която стана една от най-атрактивните за българските земеделски производители.

Кой ще бъде допустим за финансиране

Кандидати за финансиране по подмярката "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители, както и групи и признати организации на производители. Юридическите лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или доход от услуги, директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция, и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

Новото в сравнение с предходния програмен период е изискването минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата да бъде не по-малко от 8 хил. евро. Стандартният производствен обем (СПО) е методика на изчисление на база дка/кв.м (глава животно, което се отглежда, и стойност от 1 единица на колко СПО се равнява). Ако стопанството е по-малко, то ще се подпомага в рамките на тематичната подпрограма за малки стопанства.

Облекчени са условията за допустимост на кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването, като от тях не се изисква да доказват доход от земеделска дейност, ако проектите им са с инвестиции в животновъдството, сектор "плодове и зеленчуци", производство на етеричномаслени и медицински култури и производство на технически култури.

Какво се финансира

Подпомагането цели модернизиране на земеделските стопанства чрез подобряване на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Важно е кандидатите в първия период на прием да знаят, че разходите за напояване няма да се финансират, тъй като националната стратегия за отрасъл "Водоснабдяване и канализация" все още не е готова. По нея работи Световната банка и очакването е да бъде изготвена до месец юли. Дотогава Брюксел няма да одобрява този вид разход.

Териториален обхват и критерии за подбор

През този програмен период приоритет ще бъде осигурен за кандидати на територията на селските райони, Северозападният район и такива с природни и други ограничения. Ще се запазят приоритетите за навлизането на млади фермери и такива, които са получили подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства през първия програмен период и не са получавали подпомагане по програмата за инвестиционни дейности по двете специализирани мерки 121 и 4.1.

Новото сега е приоритетът, който ще се дава за проекти с интегриран подход и за такива, които допринасят за насърчаване на кооперирането между производителите.

Финансово отражение на приоритетите в подмярката

Както и в предния програмен период, максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за целия период на програмата е 1.5 млн. евро. Новото е, че максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника е ограничен в рамките на 500 хил. евро.

Колективните инвестиции са също важен приоритет. За проекти, представени от 6 до 10 земеделски производители, максималният размер на допустимите разходи за периода на прилагане на програмата е в рамките на 4 млн. евро, а за земеделска техника - 750 хил. евро. Още по-висок е максималният размер на допустимите разходи за колективни инвестиции, представени от над 10 души. Той става 5 млн. евро и съответно 1 млн. евро за инвестиции в земеделска техника.

Финансовата помощ, която ще получат земеделските производители, за да модернизират стопанствата си, е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Тя обаче може да се увеличи в следните случаи:

- за проекти на млади земеделски стопани - с 10%

- за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения - с 10 % - за проекти с дейности, подпомагани по линия на европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност - с 10% - за проекти с инвестиции в стопанства, изпълняващи ангажименти по мярка "Биологично земеделие" - с 15%

- за интегрираните проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки или две подмерки, включени в програмата - с 10%.

Отново следва да подчертаем, че особено голям приоритет получават колективните инвестиции - за проекти, представени от 6 до 10 земеделски производители, финансовата помощ се увеличава с 10%, а за проекти от над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители - с 20%. Проектите, свързани със сливания на организации на производители, също получават допълнителна финансовата помощ от 10%.

Въпреки множеството опции за увеличаване на субсидията максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален кандидат се ограничава до 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за колективни инвестиции - не повече от 90%.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

В първия период на прием разходите за напояване няма да се финансират, тъй като националната стратегия за отрасъла все още не е готова.

Правителството одобри през миналата седмица актуализиран проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. като основа за преговори с Европейската комисия. Очаква се програмата да бъде одобрена от Брюксел през лятото, но министърът на земеделието и храните Десислава Танева многократно обяви, че прием на проекти ще има още в края на март по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" с бюджет 150 млн. евро, а през май по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители" с бюджет 35 млн. евро. за 2015 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал