Цифровизацията: Хроника на една предизвестена смърт
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Цифровизацията: Хроника на една предизвестена смърт

Осъдената ни държава и санкциите, които може да се наложи да платим, не са изненада, а последица от напълно съзнателни действия на институциите.

Цифровизацията: Хроника на една предизвестена смърт

Осъдената ни държава и санкциите, които може да се наложи да платим, не са изненада, а последица от напълно съзнателни действия на институциите.

5992 прочитания

Осъдената ни държава и санкциите, които може да се наложи да платим, не са изненада, а последица от напълно съзнателни действия на институциите.

© SHUTTERSTOCK


България е осъдена за неизпълнение на европейското законодателство при провеждане на конкурсите за предоставяне на мултиплекси и осъществяване на цифровото радиоразпръскване у нас. Това стана ясно от излязлото преди няколко дни решение на Европейския съд (Съда) по дело C-376/13 срещу България.

Конкурсите бяха проведени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) през 2009 г. Tе бяха атакувани oще с тяхното обявяване. Конституционният съд (КС) беше сезиран за наличието на противоконституционни текстове в Закона за радиото и телевизията и Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Изискано бe от президента да наложи вето върху съществуващия тогава Закон за публичното радиоразпръскване. По-късно решенията на КРС за избор на предприятия, които да осъществят цифровизацията, бяха обжалвани пред Върховния административен съд, но не бяха отменени. През 2011 г. Европейската комисия (ЕК) поиска становище от България във връзка със съмнение за незаконосъобразното провеждане на процедурите. България бе посъветвана да проведе нови процедури, но вместо това ЕК получи отговор, че всички действия на българската държава са насочени към гарантиране "успешния преход от аналогова към цифрова телевизия"(1). Макар България да отмени впоследствие оспорваните законови разпоредби, ЕК все пак намери, че това не санира по никакъв начин вече проведените на тяхна основа конкурси, и в крайна сметка започна дело срещу България.

Това е кратката ретроспекция на довелите до решението на Съда факти

Коментарите по тази тема в последните дни са много, а последиците от решението са ясни - държавата трябва да отнеме дадените лицензии и да проведе отново и законно конкурсите за цифрово радиоразпръскване. Санкциите за неизпълнение могат да достигнат хиляди евро на ден, докато нарушенията не бъдат отстранени. Държавата ще поеме и разноските по делото в Съда, както и (евентуално) обезщетенията на фирмите, спечелили конкурсите, на които ще се отнемат лицензите.

Без изобщо да се навлиза в темата, че мултиплексите бяха раздадени на хора от кръга на Цветан Василев, което звучи банално в наши дни, съвсем друг момент от "историята на българската цифровизация" заслужава своя навременен анализ. За изтеклите 6 години от провеждането на конкурсите на КРС всички институции, правителствата, действащи по време на провеждането им, и съдилищата бяха съвсем наясно, че конкурсите са проведени извън закона и в абсолютно нарушение на правилата за защита на конкуренцията и че по този начин се прогонват опитни чужди инвеститори от българския пазар. 

 Вече е късно за дръзки заглавия за осъдената ни държава и санкциите, които може да се наложи да платим. Добре е обаче публично и гласно да се коментира, че това по никакъв начин не е изненада за законодателната и изпълнителната власт, а е последица от добре синхронизирани и напълно съзнателни действия на българските институции. Добре е също така да стане ясно, че начинът, по който се проведе цифровизацията у нас, не е пример за типичното неглижиране на проблема и мълчание от страна на българската общественост. Напротив, бяха предприети всички мерки процедурите да бъдат спрени или отменени още в зародиш, заинтересованите лица се възползваха от всички легални начини да въздействат на КРС и обжалваха нейните решения в срок, сезирани бяха компетентните органи.

Съвсем осъзнати действия 

Още когато въпросът за противоконституционността на текстове от ЗЕС бе повдигнат пред КС, ясно бе подчертано, че изборът на предприятие от КРС ще се базира на ограничителни разпоредби, които позволяват в рамките на една процедура КРС да определи едно предприятие, което да изгради и двете национални мрежи за цифрово радиоразпръскване (както гласеше текстът на §5a, aл.1 от ЗЕС). Оспорени бяха и други дискриминационни текстове от ЗЕС (чл.47а, ал.1 и 2 и чл.48, ал.3 и 5, във връзка със Закона за радиото и телевизията), които създават ограничението радио- и/или телевизионните оператори, които излъчват свои програми, както и свързаните с тях лица да не могат да участват в конкурсите за избор на мултиплекс. 
 Реално става дума за оператори, които не подлежат на лицензионен или регистрационен режим в България, не попадат под българска юрисдикция и не излъчват програми у нас, т.е. по никакъв начин не нарушават конкуренцията, ако притежават цифрова платформа в страната, защото на нея няма да излъчват преимуществено свои програми. КС обяви част от горните разпоредби за противоконституционни, като правилно се мотивира, че се създават "условия за злоупотреба с монополно положение" и е недопустимо "да бъдат създавани специални привилегировани условия за осъществяване на търговска дейност" (2). 

 В деня на обнародването на решението на КС, но преди влизането му в сила, КРС удобно обяви своите решения за избор на кандидати, като използва законовата вратичка, че не е длъжна да се съобрази с решение на КС, което все още няма сила. Така, въпреки признатите за противоречащи на основния закон норми, мултиплексите бяха безпроблемно разпределени на единствените неотстранени от конкурсите кандидати.

Отново по същата схема Законът за публичното радиоразпръскване бе атакуван, след като стана ясно, че той дава необосновано предимство на предприятията, които ще осъществяват обществено цифрово радиоразпръскване (т.е. ще излъчват задължително БНТ и БНР), като те се финансират от държавата (с 50% от капитала). Законът бе отменен, но късно.

Съответно от 2011 г. насам държавата обещава на ЕК да проведе нови процедури, като едва през 2012 г. призна, че оспорваните текстове от ЗЕС са незаконосъобразни, отмени ги и уведоми ЕК, че е отстранила последиците от неизпълнението.

В решението си от 23 април т.г. Съдът всъщност преповтаря абсолютно всички мотиви от внасяните през годините жалби до българските административни и съдебни институции, обвързва ги с нарушения на Европейските директиви (Директива 202/77/ЕО относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги, Директива 202/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги и др.) и очаква държавата ни най-накрая да проведе процедурите по правилата.

Изводите са противоречиви

Излиза, че българските институции работят правилно, но услужливо ненавременно, че законодателят разбира грешките си, но ги поправя едва след като Брюксел започне да задава въпроси, че обществото не се отказва да обжалва незаконосъобразни действия, но въпреки това "правилните" кандидати се избират необезпокоявано. Затова този казус не бива и не може да остане отново в рамките на частното, на отделния случай. Той поставя много по-сериозните въпроси за спешна нужда от съдебна реформа, контрол над регулаторите, ограничаване на корупцията в тези сфери и усилията на правителствата трябва да се съсредоточат именно в тази посока.

А по време на телевизионната кампания за преминаването от аналогова към цифрова телевизия у нас се създаде пародия на рекламата, която обясняваше, че единият край на кабела на телевизора се връзва към напречната греда на тавана, а другият - към шията. Кой да знае, че това ще се окаже поантата на цифровизацията у нас …

(1) Из Решение C-376/13 на Европейския съд от 23.04.2015

(2) Из Решение No 3 на Конституционния съд на Република България от 4.06.2009, обнародвано на 16.06.2009 и в сила от 19.06.2009 г.

България е осъдена за неизпълнение на европейското законодателство при провеждане на конкурсите за предоставяне на мултиплекси и осъществяване на цифровото радиоразпръскване у нас. Това стана ясно от излязлото преди няколко дни решение на Европейския съд (Съда) по дело C-376/13 срещу България.

Конкурсите бяха проведени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) през 2009 г. Tе бяха атакувани oще с тяхното обявяване. Конституционният съд (КС) беше сезиран за наличието на противоконституционни текстове в Закона за радиото и телевизията и Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Изискано бe от президента да наложи вето върху съществуващия тогава Закон за публичното радиоразпръскване. По-късно решенията на КРС за избор на предприятия, които да осъществят цифровизацията, бяха обжалвани пред Върховния административен съд, но не бяха отменени. През 2011 г. Европейската комисия (ЕК) поиска становище от България във връзка със съмнение за незаконосъобразното провеждане на процедурите. България бе посъветвана да проведе нови процедури, но вместо това ЕК получи отговор, че всички действия на българската държава са насочени към гарантиране "успешния преход от аналогова към цифрова телевизия"(1). Макар България да отмени впоследствие оспорваните законови разпоредби, ЕК все пак намери, че това не санира по никакъв начин вече проведените на тяхна основа конкурси, и в крайна сметка започна дело срещу България.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

7 коментара
 • 1
  alehandro77 avatar :-|
  alehandro77

  То беше ясно от самото начало, сега само пресмятаме загубите, които НИЕ трябва да платим...

  Публикувано през m.capital.bg

 • 2
  ivankristov avatar :-|
  ivankristov

  кой раздаде мултиплексите и дали пак не е министър?

 • 3
  xgs01364886 avatar :-|
  xgs01364886

  Няма отговорност:Защо никога никой не търси отговорност от някого.Държавата ще плаща - добре, но това са парите за пътища ,здраве и т.н.Въпроса е кой трябваше да свърши нещо, а не е?Пак!

 • 4
  pavel_p avatar :-|
  pavel_p

  ''осъществяване на цифровото радиоразпръскване у нас''....... Преведено на разбираем български език означава осъществяванет на микровълново разпръскване в обхват-EHS,SHF,UHF. (За метровият и т.н обвати каналите са: VHF,HF,MF,LF,VLF, ULF). Вие неразбрахте ли, че живешите до Телевизионни Кули-(Семинария, Копитото, Вакарел и т.н) с постоянно облъчвани с микровълни, които разрушават организмът ви на клетъчно ниво.....Също така и Безжичният обмен на данни (GSM,GPRS,UMTS,WiFi) представлява микровълново излъчване на електромагнитни вълни. Микровълново е излъчването също от WiFi-то на Рутери, GPS-и, Таблети, Флашки за Интернет, антени на Базови станции и т.н. Всички те излъчват микровълни в диапазон 1800-5000Mhz. В текущият момент имаме огромно, невидимо електромагнинто замърсяване в големите градове, а си представям какво ще стане когато всички започнат да сърфират по смарт телефоните си. За пример ще дам средната стойност на микровълновият фон за бул.Витоша-40000μW/m2 , бул.Черни връх 60000μW/m2 и т.н - Всички електромагнитни вълни и особено микровълните влияят мигновено върху нивата на редица жизнено важни хормони (при много ниски стойности-0,001μW/m2). Първо се прекратява производството на Мелатонин кaто същевременно надбъбречната жлеза започва да синтезира голямо количество стерсови хормони- Кортизол и Адреналин. Отслабването на клетъчната мембрана, от действието на микровълните се използва в технологията на генетично изменяне(ГМО). Повредените клетки стават лесни жертви за вирусите, гъбичките и други патогенни микро-организми, като по този начин чрез външен вирус се транспортират новите генни. Започваме да страдаме от безсъние, зачервяване, торбички под очите, главоболие,еректилна дисфункция, стерилитет и т.н. Причината за тези негативни ефекти е, че при продължително високи нива в кръвта на Кортизол и Адреналин и много ниски нива на Мелатонин, Оксидативният стрес се повишава,клетъчните мембрани се разрушават и повредите в клектите(ДНК) на организма немогат да бъдат възстановени. Стига се до израждане, РАК, Левкемия, и т.н.. Най големите замърсители са WiFi рутери и GSM-и те. Те работят в микровълновитя чесотен диапазон. National Geographic направиха предаване по въпроса за електросмога в съвременните градове: https://www.youtube.com/watch?v=CKekrESXssM
  Бритaнският Индипендънт представи статия: Мобилните телефони убиват повече хора от Цигарите: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/mobile-phones-more-dangerous-than-smoking-or-asbestos-802736.html
  Възрастна жена инвестира 4000 паунда за да защити своя дом от WiFi и други мобилни сигнали:
  http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11179372/Grandmother-spends-4000-WiFi-proofing-home.html

 • 5
  pavel_p avatar :-|
  pavel_p

  Мерките за пасивна защита са: Квартирата/Апартамента трябва:
  1. Да бъде максимално отдалеченa от Радио-Телевизионни предаватели, Радио-Локационни радари, GSM антени и да няма пряка видимост към тях (Да се има в предвид, че всяка антена има геометричен ъгъл на насочване, т.е антените никога не излъчват само в хоризонтална посока. Вуздухът в местата с много висок електромагнитен фон има характерна миризма на озон (облъчена среда).Нивото не трябва да надвишава 0,001µW/m2. За разположениетo на Радио-Телевизионни предаватели в София виж.фиг.1.
  2. По възможност Да не бъде в гъстонаселен Луксозен(Богаташки) квартал с малдо население (по голям процент от хората ще притежават WiFi и GSM устройства замърсяващи ефира а повече хора говорещи по GSM означава по глояма концентрация на антени и съответно по голям процент на излъчване от GSM антените на базовите станций).
  3. Сградите да бъдат старо стройтелство (старите тухли, панелните жилища и железобетон имат по добра поглъщвателна способност от новите ИТОНГ, Немски тип тухли, Гипсокартон и т.н.Трябва да се има в предвид, че вълните се отразяват/поглъщат изцяло само от плътни феромагнитни материали: желязна ламарина, стомана и т.н.. или олово, т.е всчики останали материали са прозрачни за тях и вълните преминават почти безпрепятствено през всички видове тухлени стени).
  4. Да бъде разположен във вътрешността на квартала, т.е да е разположен на малка вътрешно-квартална уличка, а не на голям булевард.Най-добре е изцяло да е във вътрешен двор, без никаквъв излаз дори и към малка улица. (заради големият човеко-поток по главните булеварди и високо натоварени(централни) улици се поставят локални GSM антени, насочени радио-комуникацйонни антени на градският транспорт и др. източници на електромагнитни вълни, същевременно имаме пряка видимост на голямо разстояние осигуряваща безпрепятсвеност на разпространение на вълните).
  5. Да е обградена от всякъде със съседни сгради т.е да не бъде самостоятелно разположена на широка откирта площ с панорамна гледка и пряка видимост към отдалечни многобройни сгради (покриви) (при пряка видимост на дълго разстояние голям процент(98%) от електромагнитните вълни излъчвани от GSM клетките разположени по покривите се разпространяват безпрепятствено към обект от който имаме пряката видимост. Когато нашия обект е разположен във вътрешността на квартала имаме голямо разсейване, поглъщане и отразяване на електромагнитните вълни от съседните сгради и в карайна сметка се намалява общият електромагнитен фон).
  6. Да не бъде разположена на последен етаж (Мезонет, 90% от GSM антените са разположени на покривите и вълните се разпространяват почти безпрепятсвено над сградите, следователно последните етажи гарантират максимално облъчване).
  7. Да не бъде разположена на първи етаж (върху повърхността на земята се отлагат радон и др. радио-активни вещества. Първият етаж е най-близко разположен до тях и гарантира максимално облъчване с йонизиращи лъчения ).
  8. Сградата да не бъде разположена в най-високата част (надморка височина) на квартала (най-високата кота ще осигури пряка далечна видимост към съседните по ниски квартали т.е вълните безпрепятствено ще достигат до апартамента. Да се има в предвид ,че една антена генерира освен оснавната си честота, така и множество хармоници. Това означава, че една GSM анатена освен микровълни(нейонизиращи) генерира и хармоници от гама вълни(йонизиращи лъчения). И двата вида лъчения имат коренно различен механизъм на негативно биологично въздействие.
  Надявам се, че горната информация ще ти бъде от полза.

 • 6
  pavel_p avatar :-|
  pavel_p

  Други изследвани биологични ефектти от продължително излагане на нейонизиращи микровълнови полета генерирани от WiFi и др. Комуникационни (GSM) устройства. Под биологично въздействие се подразбира появата на биохимични ефекти, психологични и поведенчески реакции на организма, тъканите и клетките под действие на нейонизиращо лъчение:
  главоболие, световъртеж, нарушения на съня и менструалния цикъл, снижен полов потенцил, повишена уморяемост, нервност, раздразнителност, сърцебиене, болки в крайниците, болки в ставите, болки в гърдите, нарушенo кръвно налягане, затруднено дишане, храносмилателни проблеми, обща слабост, загуба на памет и концентрация, нарушена нервна система, внезапна умора, втечняване на стъкловидното тяло, плуващи нишки (мътнини) в стъкловидното тяло на окото, катаракт, болки в сърдечната област, сърдечносъдови заболявания, еректилна дисфункция и стерилитет, увреждания на плода, вродени дефекти, спонтанен аборт, безплодие, биохимични и хистологични промени в черния дроб, сърцето, бъбреците и мозъчната тъкан, левкемия, детската левкемия, меланом на кожата, мозъчен тумор и рак

 • 7
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  Когато нещо е безмислено.. то се проваля. Отдавна хората имат кабелна телевизия. Защо трябва да се връща на ефирна и да гледа 5 канала?

  Сега даже и ще ни глобяват. Европейските бюрократи.. настигат и надминават българските.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK