Каква е отговорността на информационните сайтове за коментари на потребителите

Европейският съд реши, че осъждането на естонския сайт "Делфи" да плати обезщетение за коментари под статия не ограничава свободата на изразяване

Интересно е как изводите на съда ще бъдат възприети и прилагани от националните (и в частност българските) съдилища.

Въпросът за отговорността за съдържанието в интернет е стар колкото самата глобална мрежа и все още търси своя отговор за различните аспекти на споделянето на информация онлайн. Винаги когато се заговори за отговорност, като контрааргумент се повдига въпросът за свободата на изразяване и на споделяне на информация. Затова и съвсем очаквано Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) беше сезиран, за да даде отговор, било то и частичен, на актуалния въпрос. С дългоочаквано решение Голямата камара на ЕСПЧ се произнесе по делото "Делфи" срещу Естония" (Delfi AS vs. Estonia, преписка №64569/09). По първото подобно дело, разглеждащо жалба срещу потърсена отговорност на информационен сайт за съдържанието на коментари, генерирани от потребителите, съдът прие, че няма нарушение на чл. 10 (свобода на изразяване на мнение) от Конвенцията за правата на човека и основните свободи (Конвенцията). Делото коментира задълженията и отговорността на информационните сайтове, които, търсейки търговска печалба, предоставят платформа, където техните потребители имат възможността да коментират публикуваните статии.

Фактите по делото

Жалбоподателят е търговско дружество, регистрирано в Естония, което притежава един от най-големите информационни сайтове в страната - "Делфи". На 24 януари 2006 г. е публикувана статия, разказваща за разрушаването на ледените пътища, които се образуват по естествен начин върху замръзналото Балтийско море през зимата и се използват от населението за достигане на някои от островите. Според "Делфи" ледените пътища са разрушени вследствие дейността на местна фериботна компания, която извършва превоз във водите на Балтийско море. Още в първите часове след публикацията под нея са генерирани множество коментари, част от които съдържат обиди и заплахи, насочени към фериботната компания и директно към нейния собственик.

По искане на адвокатите на фериботната компания обидните и заплашителните коментари са премахнати от "Делфи" около шест седмици след тяхното публикуване. Независимо от това пред съответния естонски съд е заведен иск срещу информационния сайт. Искът е първоначално отхвърлен, но след намесата на горната инстанция "Делфи" е признат за отговорен за публикуваните обидни и заплашителни коментари по адрес на фериботната компания и нейния собственик и е осъден да плати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5000 крони (около 320 евро). Впоследствие Върховният съд на Естония потвърждава съдебното решение. Последната инстанция в страната отчита усилията на информационния сайт, които се полагат по принцип и които са положени в конкретния случай, за предотвратяване и своевременно премахване на противоправни коментари, но приема, че същите са недостатъчни да защитят правата на третите лица, гарантирани от естонската конституция и останалите местни закони. Естонският съд също така приема, че местното законодателство, което транспонира Директивата за електронна търговия (Директива 2000/31/ЕО) и в частност ограничаването на отговорността на доставчиците на услуги на информационното общество относно пренасяното от тях съдържание е неприложимо в този случай.

През декември 2009 г. "Делфи" подава жалба пред ЕСПЧ, твърдейки, че с осъждането от естонския съд е нарушена свободата му на изразяване на мнение, гарантирана от чл. 10 от Конвенцията. С решение от 10 октомври 2013 г. по преписка 64569/09 ЕСПЧ приема, че местният съд не е нарушил чл. 10 от Конвенцията, процесното съдебно решение е справедливо и размерът на присъденото обезщетение не е прекомерен предвид нарушените права на третите лица.

През януари 2014 г. "Делфи" подава искане за разглеждане на жалбата от Голямата камара на ЕСПЧ с аргумента, че е засегнат съществен въпрос от обща значимост. Аргументът е приет и делото е допуснато за разглеждане от най-високата инстанция.

Решението на Голямата камара

Естония е член на Европейския съюз от 2004 г. (тоест преди публикуването на статията, която е причина за възникване на казуса) и за да се произнесе, Голямата камара разглежда не само приложимото естонско законодателство, но проучва в детайли и нормативните актове на общността. Това обобщаване и тълкуване на нормативната база в

началото на решението само по себе си е ценно за всеки, който проявява интерес от тази област на правото. Голямата камара споделя разбирането на естонския съд, че разпоредбите на Директивата за електронна търговия, уреждащи ограничаване на отговорността на доставчиците на услуги на информационното общество относно пренасяното от тях съдържание, са неприложими в случая.

Тъй като това е първият подобен случай, за който се иска преценката на ЕСПЧ, следващото, което съдът прави, след определяне на приложимите норми, е да очертае рамката на своето изследване. Голямата камара ограничава обхвата на своето проучване до информационните сайтове, създавани и управлявани с търговска цел, които публикуват авторски материали и предоставят възможност на своите потребители/читатели да коментират тези материали. От обхвата на делото са изключени други форми на интернет активност, като онлайн форуми, социални мрежи и прочие, където всеки изразява своето мнение свободно, без да се следва предварително създадено съдържание или където собственикът на платформата се занимава с нейното управление с нетърговска цел.

Голямата камара приема, че коментарите под статията, публикувана от "Делфи" по отношение на фериботната компания, които са обект на разглеждане в производството пред естонския съд, са безспорно противоправни и нарушават правата на трети лица и това няма нужда от допълнително проучване и доказване.

За да направи своя извод, че решението на естонския съд да признае "Делфи" за отговорен за публикуваните обидни и заплашителни коментари срещу фериботната компания, дори да представлява ограничаване на свободата на изразяване на мнение и разпространяване на информация, не нарушава чл. 10 от Конвенцията, Голямата камара взема предвид следното:

- "Делфи" е професионално управляван информационен интернет портал, който е създаден с търговска цел и който привлича допълнителен интерес чрез подтикване на своите потребители да коментират публикуваните статии. Независимо че самият сайт не е автор на противоправните коментари, той безспорно контролира създадената от него платформа и може във всеки момент да редактира или изцяло да изтрива съдържание. Читателите от своя страна не могат да променят веднъж написаните от тях коментари.

- "Делфи" не е направил необходимото за реалистичното идентифициране на потребителите, които са автори на обидните и заплашителниге коментари. Информационният сайт позволява на своите посетители да коментират анонимно, без предварителна регистрация, и по този начин се ограничават значително възможностите на трети засегнати лица да насочат своите искове срещу реалните извършители на противоправните действия.

- Жалбоподателят е предвидил механизми за предотвратяване публикуването на подобни коментари като автоматичен филтър и система за наблюдение. Същите обаче са се оказали неефективни за реалното спиране или навременно отстраняване на обидните и заплашителните читателски коментари. Премахването на последните близо шест седмици след тяхното появяване е твърде дълъг период според Голямата камара.

- Ограничаването на свободата на изразяване и разпространяване на информация от страна на "Делфи" чрез подвеждането му под отговорност и осъждането му да плати обезщетение от 320 евро в никакъв случай не може да се счете за непропорционална мярка предвид нарушените права на трети лица.

Последствията от това решение на ЕСПЧ тепърва ще се изясняват. Интересно е как изводите на Голямата камара ще бъдат възприети и прилагани от националните (и в частност българските) съдилища. Следва да се отбележи, че самият ЕСПЧ изразява своето притеснение настоящото му решение да не бъде възприето като опит за цензура, каквито опити историята познава.

Още от Капитал