Общественополезните нестопански цели на сдружения и фондации
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Общественополезните нестопански цели на сдружения и фондации

Допълнителна стопанска дейност може да се извършва само ако е свързана с предмета на регистрираната основна дейност, а приходите от стопанската дейност трябва да се използват за постигане на определените в устава цели

Общественополезните нестопански цели на сдружения и фондации

Или как държавата контролира и насърчава тяхната дейност

Допълнителна стопанска дейност може да се извършва само ако е свързана с предмета на регистрираната основна дейност, а приходите от стопанската дейност трябва да се използват за постигане на определените в устава цели

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


Със стойността на даренията може да се намали до 10% счетоводната печалба по ЗКПО или до 5% на годишните данъчни основи по ЗДДФЛ.

Общественополезната нестопанска дейност у нас се реализира най-често чрез сдружение или фондация. Високият обществен интерес и ценността на целите им обуславят специалното внимание, което законът им отделя чрез правилата, уреждащи правното им положение и дейността им, включително и чрез редица данъчни облекчения.

Учредяване и регистрации  Учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица. Законът изисква физическите лица да са пълнолетни (или поне да са навършили 16 години, ако са встъпили в граждански брак) и да не са поставени под запрещение. Сдружението се учредява най-малко от 7 физически или 3 юридически лица, които приемат устав и избират управителния му орган. Фондацията може да се учреди и само от едно лице с едностранен учредителен акт (дарение или завещание).
Сдружението и фондацията подлежат на задължителна регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към окръжния съд по седалището им и от момента на тази регистрация те възникват като юридическо лице. Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното сдружение или фондация до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили, и преминават по право върху сдружението или фондацията от момента на вписването в съдебния регистър. Сдружението и фондацията за общественополезна дейност трябва да се впишат и в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията (в седемдневен срок от вписването в регистъра на съда), и в централния регистър към Министерството на правосъдието (в срок от 2 месеца от вписването в регистъра на съда). Те са длъжни да приемат в срок от 4 месеца от вписването в регистъра на съда и вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари по Закона за мерките срещу изпирането на пари, които правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
Регистрация трябва да направят и в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни, като обработване на лични данни могат да започнат веднага след подаване на заявлението, макар да не е извършена още самата регистрация.

Общественополезни цели и допълнителна стопанска дейност

Общественополезните цели, за които сдружението или фондацията разходват имуществото си, трябва да бъдат определени в устава (респ. учредителния акт) и могат да включват например развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; защитата на човешките права или на околната среда; или други цели, определени със закон. 

Допълнителна стопанска дейност може да се извършва само ако е свързана с предмета на регистрираната основна дейност, а приходите от стопанската дейност трябва да се използват за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Предметът на стопанската дейност трябва да се посочи в устава или учредителния акт, а самата стопанска дейност се подчинява на правилата, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
Органи и отчетност  Членовете на сдружението за общественополезна дейност приемат решения на общо събрание, а сдружението се управлява от управителен съвет от най-малко три лица – членове на сдружението, и се представлява от неговия председател. По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват само от едно лице – управител, който да управлява и представлява сдружението. Фондацията за общественополезна дейност няма членове, но по подобие на сдружението задължително трябва да разполага с колективен върховен орган и управителен орган. Учредителите на сдружението или фондацията могат да си запазят определени управителни права, например за одобрение на избора на членове на управителния орган или за одобрение на определени договори. Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството и заедно с годишния доклад за дейността те са публични и се обявяват в бюлетина и на интернет страницата на централния регистър към Министерството на правосъдието.

Данъци

Сдружението и фондацията за общественополезна дейност са освободени от заплащане на местен данък върху наследствата и местен данък при придобиване на имущества по дарение. Освободена от данък добавена стойност е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели. Някои специални хипотези на освободени доставки са: 1. доставката на стоки и услуги в рамките на хуманитарната дейност, извършвана от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 2. услугата, пряко свързана със спорта или физическото възпитание, предоставяна от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност; и 3. когато доставката на стоки и извършването на услуги от организациите по т.1 и т.2 е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност.

Стойността на даренията в полза на сдружения и фондации за общественополезна дейност може да се използва за намаляване с до 10% на счетоводната печалба по ЗКПО или за намаляване с до 5% на сумата на годишните данъчни основи по ЗДДФЛ.

Прекратяване и ликвидация

Ако юридическо лице с нестопанска цел се е определило като извършващо общественополезна дейност, то впоследствие не може да се преобразува в такова за частна полза. Дейността се прекратява с изтичането на срока, за който сдружението или фондацията са учредени; с решение на върховния им орган; с решение на окръжния съд по седалището им, когато не са учредени по законния ред, извършват дейност, която противоречи на конституцията, на законите и на добрите нрави, или са обявени в несъстоятелност. 

При ликвидация не може да се разпределя имущество в полза на:1. учредители и настоящи и бивши членове; 2. лица, които са били в състава на органите, и служители; 3. ликвидатори (освен дължимото възнаграждение); 4. съпрузи и роднини на тези лица по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, и 5. юридически лица, в които лица по т.1 – 4 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземане на решения.

Имуществото, останало при ликвидация след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на сдружение или фондация за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт; ако това е невъзможно, остатъчното имущество се предава на общината, на чиято територия е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел, и тя е длъжна да предоставя имуществото за извършване на общественополезна дейност, която е възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. За съжаление Законът за юридическите лица с нестопанска цел не установява правила за контрол относно изпълнение на това задължение от общините.

Със стойността на даренията може да се намали до 10% счетоводната печалба по ЗКПО или до 5% на годишните данъчни основи по ЗДДФЛ.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.