Биоземеделците: В условия на криза субсидиите трябва да бъдат изплатени по-рано

Търговците на семена и препарати изискват 100% авансово плащане, а фермерите нямат приходи

Несигурност, заради която повечето търговци и доставчици на семена, торове и препарати изискват 100% авансово плащане на всички доставки. Затруднен и много по-скъп транспорт. По-рестриктивни при отпускането на заеми срещу субсидии банкови институции. Така Българската асоциация "Биопродукти" описва настоящата ситуация в писмо до министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Плащания - сега, документи - само онлайн

От асоциацията настояват държавата да съкрати сроковете за превеждане на средствата по зелените плащания за 2019 г., тъй като забавянето им до май или юни ще е пагубно за биопроизводителите.

Биопроизводителите приветстват опитите на администрацията за онлайн подаване на документи за регистрация, на заявления за подпомагане и всякакви административни услуги, но предлагат тези действия да се доразвият и да се премине към изцяло безхартийна комуникация.

"Регистърът за биопроизводителите показа, че могат да се намерят достатъчно надеждни механизми за идентификация на земеделските стопани. Подаването на заявления и анкетни карти за пререгистрация на земеделските производители по Наредба 3 (които и без това попълваме в електронен вид) може да стане изцяло онлайн в повечето случаи, без да обикаляме ветеринарни лекари, да изпращаме документи по различните общински и областни служби", се посочва в писмото до земеделския министър.

Според асоциацията кризата с коронавируса може да даде тласък за електронизацията на електронните услуги. В следващите дни предстоят регистрации на розопроизводители и подаване на заявления по различни програми, мерки и схеми, припомнят биопроизводителите и настояват да бъдат намерени начини за онлайн комуникация с администрацията - например чрез изпращане на сканирани документи вместо носене на заверени копия. "Още повече че се очакват сериозни трудности и задръствания при влизането в областните градове, където основно са съсредоточени службите за подаване на документи", посочват в писмото си биопроизводителите.

Да има правила за работа

От браншовата асоциация настояват също да бъдат изработени съвместно с министерството инструкции и правила за работа в земеделието по време на извънредното положение, които да са ясни и разбираеми и за фермерите, и за наетите в селското стопанство. "Смятаме, че работата на полето е възможно най-малко рискова по отношение заразяването с коронавирус. Голямата опасност е агротехническите мероприятия да не бъдат проведени и реколтата да не бъде прибрана, защото тогава от здравна криза ще преминем постепенно към продоволствена криза", твърдят биофермерите.

"Ситуацията е безпрецедентна и сме изправени пред огромно предизвикателство. Осъзнаваме огромната си отговорност, но не по-малко важно е да осъзнаем голямата роля, която ще играе българското земеделие в справянето с кризата и осигуряването на прехраната на населението. Всичко, което се случва, е непознато за нас и никой не може да предвиди нито продължителността му, нито последиците. Ето защо така, както в момента здравната общност, шивашката и фармацевтичната промишленост поемат предизвикателството и се включват активно в задоволяване на основните липси и потребностите на хората в България, е необходимо земеделската общност да поеме своите отговорности и да се осигури прехраната на българите, без да зависим от внос и транспортни коридори", обобщава ръководството на асоциацията.

"Засега нямаме отговор на писмото от министерството. Ще продължим да упорстваме, защото смятаме, че това, което предлагаме, е доста разумно и не виждам причина да не се случи. Но нека да дадем време на министерството да реагира адекватно", коментира за "Капитал" Красимир Николов, технически секретар на асоциация "Биопродукти".