Плодовете на сушата

Земеделските производители в Добричка област очакват изключително тежка година

20 - 40% по-ниски ще са добивите на зърнени култури заради сушата
20 - 40% по-ниски ще са добивите на зърнени култури заради сушата    ©  Надежда Чипева
20 - 40% по-ниски ще са добивите на зърнени култури заради сушата
20 - 40% по-ниски ще са добивите на зърнени култури заради сушата    ©  Надежда Чипева

Жеко Жеков се занимава със земеделие от 1992 г. и вече е събрал и опит, и мъдрост. "Човек няма контрол върху природата, затова и когато работим в този бизнес, трябва да сме с психологическата нагласа, че ще има и години със загуби", казва той.

Стопанството на Жеков е 13.5 хил. декара и е разположено в землищата на няколко села в област Добрич. Отглеждат се пшеница, слънчоглед, царевица и овошки. За близо 30-те години, в които обработва земята, собственикът на стопанството е видял и преживял много. Ето защо засушаването през 2020 г., което според различни прогнози ще свие добивите на производителите от Добричка област с 20 - 40%, не го обезсърчава.

Земеделието е най-важният икономически отрасъл в региона и ще се справи и с тази криза.

Унищожените посеви на Североизтока

За зърнопроизводителите в област Добрич се очертава изключително тежка година. По спомени на хората в сектора подобна суша не е имало от около две десетилетия. Количеството валежи, които са паднали в региона от началото на 2020 г., е било пет пъти по-малко от необходимото за нормалното развитие на посевите. Освен екстремното засушаване негативно влияние е оказала и голямата амплитуда на ниските сутрешни и високите дневни температури и силните ветрове.

"Стопанската година тръгна много трудно още от самата подготовка на пшеницата. Посевите освен това презимуваха лошо заради липсата на сняг", обяснява Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Всичко това е довело до сериозни поражения за бъдещата реколта в така или иначе трудна заради коронавирус пандемията година (виж карето). По данни на областната дирекция "Земеделие" само половината от площите с пшеница и ечемик в областта са в добро състояние, а около една пета от тях са унищожени. До средата на юни са постъпили заявления за близо 20 хил. дка пропаднали насаждения. По думите на Жеко Жеков най-засегнатите райони са Крушарско, Кардам, Каварна и Шабла, а пшеницата в цялата област ще е с ниски качества.

Радостина Жекова описва мащабите на проблема през започналите първи жътви на ечемик в районите около морето, където добивите са едва около 150 кг/дка при нормални нива от 500-600 кг/дка.

Приеми това, което не можеш да промениш

Лошата година ще се отрази сериозно на приходите на земеделските производители от Добруджа. Поради факта, че те плащат най-високите ренти в България, част от тях трудно покриват разходите си и дори в добри години. "Зърнопроизводството не носи чак такива приходи и печалби, затова и от години насам върви една тенденция за разнообразяване на стопанствата с други дейности, с които да допълват приходите си", казва Жекова. Сред популярните са овощарство, животновъдство и отглеждане на етерични култури.

"Заради сушата проведохме консултативен съвет и държавата изрази готовност да подпомогне стопанствата, които имат загуби 100%", обяснява Жекова. Наблюденията й обаче са, че много от големите производители са се отказали да подават сигнали за загуби, защото чувстват, че това е безсмислено. Евентуалната втора вълна на подкрепа за стопанствата в Добруджа ще има чак през октомври.

Друг ключов проблем е, че застрахователите не покриват щети за суша. "Истината е, че и самите земеделски производители не са отворени за застраховки поради натрупан в годините горчив опит и напрежение между двете страни", обяснява председателят на Добруджанския съюз. За сравнение - в редица държави от Европа застраховането на земеделска продукция се стимулира от държавата, която е посредник и гарант в тези отношения.

"Това, което трябва да научим от тази криза, е, че земеделието просто трябва да се подготвя финансово за години като тези", заключва Жекова.

Колко е важната земята на Добрич

Област Добрич е район с интензивно селско стопанство, в който са разположени около 7% от използваната земеделска земя в страната. В Добричко се обработват над 15% от всички площи със зърнените култури в България и 8% от площите с маслодайни. Отрасълът е и основен източник на заетост и доходи за местното население от векове насам и представлява около една пета от брутната добавена стойност на цялата икономика за областта. Отделно от това се е развила цяла екосистема от свързани бизнеси, а поради тенденцията към разнообразяване на стопанствата отвъд отглеждането на зърнени култури към овощарство и етеричномаслени насаждения е ангажирана много повече работна ръка.

За Добрич земеделието е в пъти по-важно, отколкото то влияе за развитието на икономиката в национален план. Районът е един от най-големите производители на селскостопанска продукция, а в тази ниша оперират и повечето от големите компании в него.

Около 95% от площите в областта са засети със зърнени и маслодайни култури. Заради своите 1.425 млн. дка пшеница българската част на Добруджа (в която попада и Добрич) е известна още като житницата на страната.

През 2019 г. в региона има около 3 млн. дка обработваема земя, която е генерирала 240 млн. лв. от ренти.

COVID-19 ефект върху зърнените пазари

Коронавирус пандемията се отрази на глобалните пазарите на зърно, така както не подмина петрола и пазарите на акции. Нивото на несигурност се повиши, а през март се появи вълна на силно презапасяване със селскостопанска продукция. Тази тенденция беше краткосрочна и в момента се наблюдава обратен ефект - значително намаление на търсенето. Очаква се, че той ще се задържи в дългосрочен план. Причините за това са, че въведените ограничителни мерки и локдауни в държавите от целия свят доведоха до по-внимателно планиране на разходите на домакинствата, намаляло търсене на продукти от страна на хотели, ресторанти и заведения и по-ниско търсене на суровини. Накратко, коронавирус успя само за няколко месеца да покара път към намаляването на загубите на храна на планетата.

Цените на зърнените култури в България ще зависят от международната конюнктура, а въпросът за нивата им на този етап е силно спекулативен. Ранните прогнози казват, че все пак те ще са стабилни. Отношение към това имат по-слабите реколти в някои части на Европа, Русия и Украйна, както и сериозната държавна намеса на редица пазари, в т.ч. Румъния, която въведе забрана за износ. Тук България има конкурентно предимство заради големите производствени излишъци, които традиционно се търгуват на външните пазари. Засега няма сигнали, че политиката на страната няма да остане пазарно ориентирана.