Европарите за българското земеделие: още две години от същото

България ще получи 880 млн. евро по програмата за селските райони и ще продължи директните плащания и националните помощи

Подпомагане по настоящите правила, но при нов, по-висок бюджет. Така ще изглеждат европейските фондове за земеделието през следващите две години, след като в края на декември окончателно бяха приети т.нар. преходни правила за Общата селскостопанска политика, които ще важат за 2021 и 2022 г. Преходния период се наложи заради зациклилите преговори за бъдещето на европейското финансиране за селско стопанство и по-конкретно идеите за "позеленяването" му, където не беше постигнат консенсус.

За българските земеделци и животновъди това означава, че директните плащания не се променят в следващите две години, а програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще има общо 880 млн. евро, включително добавка от възстановителен фонд заради корона кризата. Според плана на земеделското министерство още през тази година трябва да бъдат отворени приеми по някои от най-атрактивните досега мерки от програмата - за инвестиции в стопанства, преработка, млади производители и други.

Откъде идват новите 880 млн. евро

От 2021 г. трябваше да започне новият програмен период в земеделието, но заради огромно изоставане в преговорите по общия европейски бюджет и правилата в самата земеделска политика се стигна до създаване на преходни правила, които ще важат временно.

Първоначално те трябваше да бъдат само за една година, но впоследствие срокът бе увеличен на две и така ще се прилагат през настоящата 2021 и следващата 2022 г.

Около 680 млн. евро са заложени в самия бюджет на ПРСР, като по-голямата сума е предназначена за настоящата година. В публикувания в края на декември регламент за преходните правила в земеделието е посочено, че ЕС ще отпусне помощ на България по програмата - 344.6 млн. евро за 2021 г. и 282 млн. евро за 2022 г. Други около 200 млн. евро изцяло европейски средства пък ще влязат по линия на възстановителния инструмент "Следващо поколение" на ЕС, който отделя над 8 млрд. евро за държавите членки за борба с последствията от корона кризата в земеделието и селата. По него се предвижда по-голямата част от сумата за България - 142.1 млн. евро, да бъде отделена за 2022 г., а бюджетът за настоящата година е 59.7 млн. евро.

Така още през тази година трябва да бъдат отворени приеми по някои от досега най-атрактивните схеми от програмата. Сред тях са двете големи схеми за инвестиции в земеделски стопанства и преработка на селскостопански продукти, както и подпомагане за млади и малки стопанства. На последния комитет по наблюдение на програмата, който се проведе преди коледните празници, бе взето решение да се насърчава подкрепата за т.нар. чувствителни сектори при проектите за земеделски стопанства и преработка, сред които биопроизводство, животновъдство, овощарство, става ясно от информация на агроведомството. А подкрепяните инвестиции ще бъдат свързани с дигитализация, автоматизиране на работните процеси, както и напояване и опазване на околната среда. Средства ще бъдат насочени и към схемата за насърчаване на биологичното земеделие.

Директните субсидии - по същите правила

През следващите две години ще продължи и изплащане на директните субсидии за фермерите по същите правила и с планираните бюджети. Ще се прилага общата схема за единно плащане на площ, както и изплащането на различни добавки, като например преразпределително плащане за малки стопанства. Първоначално не бе предвидено да продължат т.нар. схеми за преходна национална помощ, които в България се ползват за подпомагане със средства от държавния бюджет на секторите тютюнопроизводство и животновъдство. Впоследствие обаче, включително и заради искане на България, се стигна до възможност държавите да могат да прилагат подобно финансиране до 2022 г. включително.

В следващите две години в България ще може да се прилага и допълнителното подпомагане за плодове, зеленчуци, животновъдство и производство на памук според приетите преходни правила.

Иначе според предварителните планове от 2021 г. трябваше да влезе новата Обща селскостопанска политика, която в много по-голяма степен залага на опазването на околната среда и управлението на риска, но договарянето по нея се забави заради огромните различия измежду държавите. Предвижда се и за пръв път държавите членки да изработят собствен стратегически план за развитие на земеделието, чрез който да се разпределят и приоритетите в европейското финансиране.