"Градус": Сделката ни с Илчовски от 2017 г. не беше кух оборот, а знак за лоялност

Георги Бабев

"Градус": Сделката ни с Илчовски от 2017 г. не беше кух оборот, а знак за лоялност

Членът на Съвета на директорите на публичното дружество Георги Бабев пред "Капитал"

14560 прочитания

Георги Бабев

© Цветелина Белутова


Дни след изявлението на зърнопроизводителя от Северна България Светослав Илчовски, че "Градус" е правил кухи обороти преди борсовия си дебют през 2018 г., разговаряме с члена на Съвета на директорите Георги Бабев. След твърденията акциите на компанията поевтиняха с над 10% в първите дни след скандала, но през тази седмица започна леко възстановяване на котировките им. Общият обеми на търговия за този период е за 220 хил. лв., което показва че по-скоро са продавали малки акционери.

При първичното публично предлагане на "Градус" в средата на 2018 г. бяха набрани 81 млн. лв., като се включиха фондове на седем от деветте пенсионни компании в България, а с най-големи суми бяха "Доверие" - 22 млн. лв., "Алианц" - 15 млн. лв., НН - близо 10 млн. лв., и "ДСК-Родина" - 7.85 млн. лв. Всичките седем са акционери в "Градус" и до днес, някои леко са увеличили дела си, като "Доверие" притежава 5.25% от компанията.

От хранителния холдинг предоставиха на "Капитал" и таблични и финансови данни (виж по-долу). От тях и от документи до комисията на Мая Манолова става ясно, че през октомври-ноември 2017 г. наистина има странна сделка между "Градус 3" и Илчовски за около 2 млн. лв. Първо зърнопроизводителят продава на компанията на Иван и Лука Ангелови слънчоглед в седем сделки при цена 640 лв. за тон, после тя е намалена на 540 лв. Има и обратна продажба на същия слънчоглед от "Градус 3" към Илчовски, като странно тя е на куп и дори става в края на октомври (според фактурата), преди още да са продадени последните количества през ноември.

Основното твърдение на Светослав Илчовски бе, че е помагал да се повиши оборотът на "Градус" преди борсовото предлагане. И наистина през 2017 г. през приходите от търговия със зърно на "Градус 3" са със средно по 70 млн. лв. повече от следващите три години, а и от предходните. Какво е вашето обяснение?

Бизнесът със зърно е динамичен и се влияе от реколта, световни цени, качество и т.н. и затова сравнението между годините е трудно. Ние още при борсовото предлагане бяхме казали, че бизнесът със зърно е само при възможност, т.е. ако намерим изгодни сделки. В проспекта бяхме описали, че средствата ще се инвестират в основния ни бизнес: месо и месни продукти и разплодни яйца. След публичното предлагане взехме решение дейността ни с зърнена търговия да е много по-ефективна и с по-малки обороти да правим по-големи печалби.

Това къде е обявено?

Видно е в отчетите на "Градус 3" (бел. авт. - в публикувания в Търговския регистър одитиран отчет такава обяснение и информация липсва).

Нека се върнем на разликите в оборотите...

За 2017 г. приходите ни от сделки със зърно в "Градус 3" са 90 млн. лв., а печалбата е около 4 млн. лв. или брутен марж от 4.5%, следващите години приходите са по-ниски (виж таблицата), но печалбата и съответно маржът е много по-висок.Освен това през 2018 г. на един от основните ни външни пазари - Турция, имаше трусове - военно положение, обезценка на лирата.

Но опитът за преврат и тези събития бяха през 2016 г.

През 2018 имаше други политически проблеми и военното положение, мисля, продължава и до днес. Но ако се върнем на оборотите, при тези сделки със зърно за 90 млн. лв. не може да се говори за фиктивни продажби, защото в голямата част са износ или към световни конгломерати като Cargill, ADM и др. Освен това част от оборотите са фуражи - заради основния ни бизнес с отглеждане на бройлери и изхранването сме най-големият купувач на зърнени култури в страната. Трябва да се отбележи и че става въпрос за обвинение за оборот, а не за печалба, която се гледа от борсовите инвеститори при първични публично предлагане и формирането на цените на акциите.

Но като имате по-високи приходи, се вижда и по-висока печалба през 2017 г. спрямо останалите. Какъв процент от печалбата за въпросната година е от зърно?

Около 10%.

Как ще коментирате предоставената информация от Илчовски, че през октомври 2017 г. е продал на "Градус 3" слънчоглед за над 2 млн. лв., след което обратно "Градус 3" му е продал същото количество слънчоглед, но на по-ниска цена. Бихте ли обяснили логиката на тази сделка?

Ние дълги години сме купували от г-н Илчовски - за 2017 г. за около 27 млн. лв., за следващите три - по около 10 млн. (виж таблицата). Та защо претенцията е за 2 млн.? В медиите бяха хвърлени гигантски числа - за кух оборот от 60-70 млн. лв., а сега излиза с документи за 2 млн. лв., което е 0.8% от оборота на "Градус" за 2017 г.

Въпросът е принципен.

Описваната сделка е за 3633 тона слънчоглед, които "Градус-3" е закупило от ЕТ "Светослав Илчовски" през октомври-ноември 2017 г. първоначално на цена от 640 лв./тон, която впоследствие е коригирана от продавача до 540 лв./тон, като корекцията е отразена с надлежни счетоводни и данъчни документи. Същото това количество е върнато чрез продажба към същото лице на същата цена от 540 лв./тон. Финансов резултат от сделката няма, ефектът за "Градус" е нулев.

Какъв е смисълът на тази операция?

Това е практика в дейността на търговията със зърно, до която се прибягва в определени случаи. Много често по-малки земеделски производители са финансирани от по-големи, като ми се плаща авансово за предстоящи доставки срещу задължението да доставят договорено количество на определена цена. Има случаи, когато по-малкият земеделец намира пазар на по-висока от предварително договорената цена. В името на лоялните, на добронамерените търговски взаимоотношения с наш контрагент, с който сме в трайни търговски отношения, взехме решение да върнем конкретното количество слънчоглед, за да може най-вероятно г-н Илчовски да го реализира другаде.

Колко често ви се случва да купите една стока, която вероятно ви е трябвала, и да я продадете обратно на същата цена?

Изключително рядко.

Как "Градус 3" е продал обратно част от стока, която още не е купил (последните ваши покупки са от ноември, а продажбата ви за цялото количество е през октомври)?

В търговията със зърно и борсови стоки се случва да се продава стока без да е още закупена. Чрез срока за доставка може да осигурим количеството както собствено зърно или от други търговци. В последствие е решено да се затвори позицията към контрагента с негови количества.

Защо и двете компании в сделката ползват нов диапазон за фактури не с 1 в десетцифрения номер, в счетоводството това се случва често при антидатиране?

Номерацията на фактурите, издадени от доставчика е решение на доставчика, не можем да коментираме причините за това. Фактурата за продажба, издадена от "Градус-3" АД е с продължаваща номерация (бел. авт. - номер 6000000029). Ако някъде има антидатиране, то не е при нас.

Въобще напускала ли е стоката склада на Илчовски?

Не. В предоставената ви изчерпателна документация по сделката, в приемно-предавателните протоколи са уточнени местата на приемно-предаване на стоките (бел. авт. - базата на Илчовски в с. Койнаре).

Събщихте, че изготвяте справка за всички сделки със зърнени култури през 2017 г. Какво показва проверката ви дотук и кога ще бъде оповестена публично?

Справките се финализират, после трябва да минат през юридическия отдел, защото има фирмени данни за трети лица. Но в най-скоро време ще са готови.

На "Градус 3" правена ли е ревизия по ДДС за 2017 г. и съответно на въпросните сделки?

Не, не е правена.

А каква е историята от миналата година със сделка и спор с Илчовски? Останахме с впечатление, че тогава е възникнал конфликта помежду ви.

За лични конфликти не мога да говоря. Аз говоря с факти и смятам, че е добре да излезе справката, където ще излязат всички сделки през годините, както с господина (Илчовски - бел. авт), така и с други лица. И да се види, че абсолютно всички сделки са пазарни.

Все пак въпросът ни е - има ли някакво отношение, което да е провокирало сегашната ситуация? Той спомена, че му претендирате някакъв дълг?

Не мисля, че към днешна дата господин Илчовски дължи пари на "Градус".

А вие дължите ли му?

Не.

И няма сделка, която да е обект на спор между двете страни?

Не мога да кажа и към днешна дата да коментирам твърдения. "Градус" АД беше хвърлен в сериозната буря на медийна война и кампания...

Кое наричате медийна война?

Сега не искам да навлизам в детайли, но вижте каква кампания има срещу "Градус", и не само медийна. В публичното пространство се хвърлят безпочвени обвинения, без всякакво доказателство. Аз съм независим член на ръководството и съм разпоредил да се направи проверка на всичките факти, за да защитя интересите на всички инвеститори.

Но вие сте били мениджър в дружеството през този период, би трябвало да разполагате с тази информация.

Аз съм имал информация, но все пак трябва да се види надлежно всичко, за което сме обвинявани.

Твърдите, че търпите загуби, но до тук те са по-скоро по отношение на борсовата капитализация на дружеството. Има ли някакъв ефект върху отношения и сделки с партньори?

"Градус" е фирма с 30-годишна история и дългогодишни партньори. Не смятам, че нещата, които се хвърлят в медийното пространство без всякакви доказателства, влияят на нашите партньорства.

Какви дела смятате да заведете?

Ще заведем много дела по всякакви въпроси, защото сме длъжни да защитим интересите на инвеститорите, на целия капиталов пазар и на "Градус". Защото това по никакъв начин не помага на страната, знаете, че капиталовият пазар е в основата на всяка една икономика.

Има ли оплаквания от големи и малки акционери, търсене на права заради пропуснати ползи и реализирани загуби?

Към момента нямаме такива.

По отношение на публичното предлагане на акции (IPO) на "Градус" през 2018 г. - чували ли сте някой да е притискал пенсионни фондове да участват в него?

Това са абсолютно неистинни твърдения. В IPO-то участваха над 1000 инвеститори, а освен пенсионни фондове участваха и три международни банки.

Кои?

Не искам да споменавам имена. Като знаете през 2007 и 2008 г. заради финансовата криза регулациите станаха по-стегнати, като ограничаваха рисковете, тъй като кризата беше в банковия сектор. Тогава много банки преустановиха практиката да инвестират в акции.

В списъка с новите акционери, записали акции, наличен в Търговския регистър, няма чуждестранни банки. В акционерните книги от депозитара пък са заличени много от имената на юридическите и физически лица акционери? Защо?

"Градус" е администратор на лични данни и като такъв е обвързан с правилата на GDPR, спазваме и изричните изисквания на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър. Ето защо "Градус" се стреми да не разкрива лични данни на физически лица, когато тези лични данни не са необходими и изискуеми за целите на регистърното производство пред ТР. Както лесно може да бъде установено, единствените заличени лични данни, са тези на неприсъствали акционери на общите събрания на дружеството, чиито лични данни няма правно основание да бъдат разкривани в публична база данни като електронния Търговски регистър. Ние приложихме същия принцип и за неприсъствалите юридически лица.

Колко са записаните от чуждестранни инвеститори акции в IPO-то?

Не мога да ви кажа, но не са малко. Участваха пенсионни, взаимни фондове, местни лица, чуждестранни лица. И заради цялата тази кампания аз съм на мнение, че пенсионните фондове трябва да вземат отношение по темата.

Въпросът ни беше вие дали тогава сте мобилизирали някакви кръгове да влияят върху тях?

Всички инвеститори са участвали абсолютно доброволно в процеса. Единственото, което сме направили, е да изнесем публично информацията и всеки да вземе инвестиционно решение.

И вие смятате, че информацията е била коректна, не е имало завишаване на финансови резултати?

Абсолютно.

Този въпрос, той по-скоро е към фамилията Ангелови, но каква беше причината "Градус" да излезе на борсата?

"Градус" е дружество, което винаги е оперирало с нулев дълг, това е наш принцип. За развитие на два от основните ни сектори - пилешко месо и яйца за разплод, ние решихме да привлечем средства, с които да направим инвестициите, обявени в проспекта. Към днешна дата голяма степен от заложените в проспекта инвестиции са направени.

Тоест средствата, които сте набрали от публиката вече са инвестирани?

Много внимателно и подробно обявяваме инвестициите, които правим - на борсата и на нашия сайт. Инвестициите са главно в Русе и в Стара Загора. Освен това публичният статут на една компания променя целия й имидж. Затова и сметнахме за нужно да направим тази крачка. Плюс за инвеститорите е, че нулевият дълг помага за разпределяне на дивиденти. От листването досега сме компанията, която е разпределила най-много дивиденти.

Най-много като какво - абсолютна стойност, доходност?

От листването до момента сме разпределили над 40 млн. лв. сред нашите акционери. Това прави над 9% доходност за периода от листването.

В момента цената на акциите е доста под тази при листването (1.80 лв. при IPO-то и 1.40 към 12 май - бел. авт). Какво все пак ще кажете на тези инвеститори оттук нататък?

Това, на което може да влияем ние като мениджмънт, е фирмата да печели пари и да разпределя дивиденти. От листването досега за съжаление БФБ не е в цветущо състояние, но представянето на "Градус" побеждава Sofix с 13%.

Какво точно имате предвид, защото акциите на "Градус" са се понижили с 22% за периода от август 2018 досега (1.80 лв. IPO - 1.40 сесията в сряда), а Sofix е надолу с около 18%?

За периода август 2018 досега "Градус" е разпределил дивиденти в размер на 0.166 лв. Цената на затваряне на 5 май 2021 г. е 1.56 лв., това последният ден преди безпочвените обвинения да повлияят на цената. Тоест процентното изменения в цената на акциите за този период от листването ни досега с добавените дивиденти се равнява на 4.11%. Това показва, че "Градус" изпреварва Sofix с 14%.

Но ние все пак говорим за цената тогава и цената сега - реално има капиталова загуба..

Знаете, че цените на акциите се влияят от много фактори - макроикономически, как се движи целият пазар и т.н. Много външни фактори влияят и на нашия бизнес, и на акциите. Направили сме максимума. Ние се съпоставяме с пазара.

Оттук нататък какво ще се случи с "Градус"?

Лично мога да гарантирам, че ще направя всичко възможно да защитя акционерите на компанията по всякакъв начин, било със съдебни дела от името и всякакви законови действия от името на компанията.

Дни след изявлението на зърнопроизводителя от Северна България Светослав Илчовски, че "Градус" е правил кухи обороти преди борсовия си дебют през 2018 г., разговаряме с члена на Съвета на директорите Георги Бабев. След твърденията акциите на компанията поевтиняха с над 10% в първите дни след скандала, но през тази седмица започна леко възстановяване на котировките им. Общият обеми на търговия за този период е за 220 хил. лв., което показва че по-скоро са продавали малки акционери.

При първичното публично предлагане на "Градус" в средата на 2018 г. бяха набрани 81 млн. лв., като се включиха фондове на седем от деветте пенсионни компании в България, а с най-големи суми бяха "Доверие" - 22 млн. лв., "Алианц" - 15 млн. лв., НН - близо 10 млн. лв., и "ДСК-Родина" - 7.85 млн. лв. Всичките седем са акционери в "Градус" и до днес, някои леко са увеличили дела си, като "Доверие" притежава 5.25% от компанията.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател

  Градус заявили пред бТВ, че нямат нищо общо с фермата за норки.
  Само дето Иван Ангелов е малко собственик, а двамата му синове са управители на фирмата Фармпро, която държи фермата!
  Въпросът е защо търпим свинската журналистика, която не проверява елементарни факти!!!
  https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159963176716189

 • 2
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател

  Полицай с 50 000 лв. подкуп за прикриване на измами с ДДС на “Градус”
  https://bird.bg/gradus-50000/
  Иван Грудев Филипов е бивш полицай, задържан през 2010 г. за подкуп на служител на БОП в Стара Загора. Филипов предложил 50 000 лв. на антимафиота, за да замете данни за извършени престъпления по проверките, които води по отношение на фирмите „Градус“ с номера от 1 до 7 и „Бисер Олива“ АД. Дружествата до едно са свързани с братята Лука и Иван Ангелови – заедно и по отделно. През 2017 г. Филипов е осъден на първа инстанция. Ангелови се явяват по делото като свидетели, тъй като не са намерени доказателства, че са поръчители на престъплението. Излиза едва ли не, че полицаят на своя глава решил да даде 50 бона подкуп, за да спаси Ангелови. И ги спасил. Проверките за точене на ДДС от фирмите на Ангелови чрез фиктивен износ за Румъния ощетил хазната с 10 милиона лева ДДС са успешно заметени.

 • 3
  nikolay_uk avatar :-|
  Николов

  До коментар [#] от "":

  Май не правите разлика м/у физическо и юридическо лице.

  Градус може и да няма нищо общо - явно норките са друга фирма - т.е. това е др юридическо лице.

  Общото м/у тях е физическото лице Ангелов.

 • 4
  rumenvl avatar :-|
  rumenvl

  Явно Пенсионните Фондове няма в какво да влагат....

  Дори пенсиите текът към мутрите.

  А после що сме бедни...

 • 5
  voda avatar :-|
  The investor

  Илчовски трябва да бъде остден за лужите и вкаран е затвора.

 • 6
  zxq111076303 avatar :-|
  zxq111076303

  До коментар [#] от "":

  И кое е лъжа бе герберче. И да попитам капитал колко ви платиха от Градус.

 • 7
  petar__ avatar :-|
  petar__

  Колкото повече говорят, толкова по-лошо става... Това момче само се заплита, смърди, където и да пипнеш

 • 8
  aussie avatar :-|
  aussie

  Вестник Сега написаха статия с разследване на пборотите на фирмата преди излизането на борсата. Който се интересува да я прочете :)

 • 9
  drakon avatar :-|
  Vassil Stoychev

  За какво ни е БФБ в тоя и вид? За да си правят на нея олигарсите "врътки" и да ни прахосват парите за пенсии? Да я сливат с някоя европейска борса - ще има повече оборот и регулатора ще е друг.
  А господина ще го попитам - това което са направили може да е законно, но дали е морално?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход