Русия забрани вноса на фуражи от България заради лош контрол, включително върху ГМО

Решението няма да ощети сериозно финансовите резултати на фирмите в сектора, но удря търговската репутация на страната

Агенцията по храните ще прави допълнителни проверки в предприятията, имащи право на експорт
Агенцията по храните ще прави допълнителни проверки в предприятията, имащи право на експорт
Агенцията по храните ще прави допълнителни проверки в предприятията, имащи право на експорт
Агенцията по храните ще прави допълнителни проверки в предприятията, имащи право на експорт

Русия предстои да "накаже" българския фуражен бизнес с най-сериозната регулаторна санкция: забрана за внос на продукция, след като одит е установил слаб контрол. Ограничението, което се въвежда за първи път, е обявено за временно и ще бъде преразгледано, "след като България отстрани установените несъответствия и предостави всички необходими материали и документи".

И макар че решението няма да нанесе сериозен финансов удар върху фирмите в сектора, доколкото тази страна не е сред топ дестинациите за износ на фуражи, щети върху търговската репутация на България е възможно да има. Още повече че констатациите на руската страна звучат притеснително: твърдението е за неефективен контрол при вноса по линия на ГМО компонентите, проследимостта на продукцията на всички етапи от производството и сертификацията на стоките за износ.

Сега от агенцията по храните, която твърди, че се спазват правилата, готвят допълнителен контрол в предприятията, одобрени за износ към Русия, за което "ще бъдат уведомени своевременно руските власти". Но без ясен хоризонт в какъв срок ще се случи това.

Ограничение до следващо нареждане

В края на миналата седмица контролният орган на Русия по ветеринарните и фитосанитарни въпроси - Росселхознадзор, е взел решение да забрани вноса на фуражи и фуражни добавки от България. Мярката влиза в сила от четвъртък, 21 октомври, и е обявена за временна, като поводът за нея са резултати от проведен одит през август. В официалното съобщение на службата се посочва, че при него са открити проблеми в контрола. "Българската страна не контролира в пълна степен растителните суровини, включително идващите от територията на други държави, за наличието на ГМО компоненти", се посочва в обявление на институцията.

Според службата в българските предприятия липсва и проследимост на продукцията на всички етапи от производството, а в допълнение - сертификацията на стоки, изпращани за Русия, се извършва, без да има лабораторно потвърждение за съответствието им с показателите за безопасност.

Твърденията на Москва за слаб контрол във фуражния сектор бяха отхвърлени от бизнеса. "Не сме съгласни с констатациите. Всичко, което влиза в Русия от България, е в съответствие с изискванията", коментира изп. директор на съюза на производителите на комбинирани фуражи Атанас Божков. По думите му стоките за страната са тествани лабораторно, а в България има добър самоконтрол в предприятията, както и официален контрол. Съмненията на бизнеса са, че решението има политически характер, тъй като Москва е забранила през тази година след одити и внос от други европейски държави.

В официален отговор до "Капитал" от агенцията по храните съобщиха, че руските власти са провели дистанционен одит на одобрените за износ български фуражни предприятия между 16 и 19 август, в чийто ход са установени "несъответствия единствено по отношение на спазването на някои изисквания на руското законодателство". Институцията твърди, че контролът във фуражния сектор в България се извършва "в пълен обем и степен" за спазване на европейското и национално законодателство.

"Износът на фуражи от България за трети държави се извършва на база търговски споразумения с конкретно разписани критерии за качество и безопасност. При всеки износ за трета държава, в това число и за Руската федерация, се спазват пряко приложимото европейско законодателство, националното законодателство, както и изискванията на законодателството на третата държава, за която е предназначен фуражът", казват още от агенцията. От там твърдят, че всяка пратка е придружена от ветеринарен сертификат от агенцията по храните, която "дава гаранции, че изнасяният фураж съответства на всички законодателни изисквания". Именно към него се прилага и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория.

Данните на агенцията по храните сочат, че до момента няма нито една спряна или върната пратка от Русия с фуражи от България поради несъответствие с правилата за безопасност и качество.

Самата забрана няма да има силен икономически ефект върху българския сектор. Данните на агенцията по храните сочат, че през 2020 г. за Русия са изнесени 1785 тона фуражи, а за деветмесечието на тази година - 780 тона. Като цяло Русия не е и сред основните търговски партньори в земеделието. За 2019 г. износът на селскостопански стоки е едва 64.7 млн. евро, а през 2020 г. - 57.7 млн. евро. Това има годишен дял под 1.5% от общия земеделски експорт на България, лидер в който са зърнените и фуражни култури.

Какво предстои

Сега от агенцията по храните казват, че фирмите от фуражния сектор са уведомени за констатациите на руския одит и "са стартирали процедури за отстраняване на установените несъответствия". Институцията готви и допълнителен контрол в тях, "като за предприетите действия ще бъдат уведомени своевременно руските власти", се казва още в информацията. В нея не е посочено в какъв срок ще приключат проверките.