Стандартът за качество на течните торове има своето място в България

Хусейн Ахриев, управител на "Лебозол България"

Хусейн Ахриев, управител на "Лебозол България"
Хусейн Ахриев, управител на "Лебозол България"
Хусейн Ахриев, управител на "Лебозол България"
Хусейн Ахриев, управител на "Лебозол България"
Бюлетин: Агробизнес и финансиране от ЕС Агробизнес и финансиране от ЕС

Най-важното от сектора на агробизнеса и еврофинансирането за земеделието всеки месец във вашата поща

Профил

"Лебозол България" е регистрирана през 2010 година. Тя е част от голямото семейство на "Lebosol® Dünger GmbH". В България дружеството се управлява от Хусейн Ахриев, чиято любов към растенията го кара да стартира бизнес в посока на тяхното пълноценно хранене. Във фирмата работят над 30 души - агрономи, консултанти, административен персонал.

Амбициите на компанията за България са в разширяване на търговската и складовата база, както и към възможности за осъществяване на част от производството на техните продукти именно тук.

Кои са "Лебозол"?

- "Лебозол" е средно голямо предприятие, което е специализирано в разработване и производство на течни торове. Повече от 30 години произвеждаме продукти, които в глобален смисъл допринасят за обезпечаване на перспективите в земеделието. То се променя непрекъснато - променят се климатът, атмосферата, изискванията на растенията, критериите на земеделските производители, стандартът в храненето на културите. Наблюдаваме тези процеси изключително зорко, движим се заедно с тях и това предопределя нашата лидерска позиция и роля в производството на течни торове. Никога не създаваме продукт без поглед към реалните проблеми и предизвикателства пред земеделието в съчетание с конкретните нужди на самото растение. Именно на основата на гъвкавото производство на висококачествени продукти, включително и в биосегмента, и компетентна агроконсултация изградихме дълготрайни отношения с клиентите и завоювахме авангардна роля в областта на листното торене. Емблематичен пример е предвиждането от наша страна и създаването на продукти, отговарящи на изискванията, заложени в "Зелената сделка" още преди да се заговори за нея.

Какви продукти предлагате на земеделците и кои са най-търсените?

- Нашият профил е производство на течни еднокомпонентни и комплексни торове за листно хранене, органични разтвори на азотни торове, растителни подсилващи средства, листни торове за специфични култури, нутриплант NPK серия. Широката продуктова гама и ориентираните към клиента услуги са предназначени за стопанства с полевъдство, овощарство, градинарство, лозарство и зеленчукопроизводство, както и за такива със специфични култури като хмел, тютюн, коледни дръвчета, декоративни растения и др. Нашият безспорен best seller е "Аминозол" - пълен набор от аминокиселини с мощно антистресово действие. Това е продукт без аналог на пазара в световен мащаб и е еталон в листното подхранване, към който се стремят всички производители на торове. Той стои в основата на всички други наши продукти. Чрез непрекъснатите продуктови иновации, висок стандарт на качество и решения, съобразени с конкретните потребности и на растенията, и на фермерите, нашите продукти успешно се наложиха и извън границите на Европа. В момента в производствена база на Lebosol® Dünger GmbH, компанията майка в Германия, се произвеждат над 60 вида листни торове в течна форма, които достигат до българските земеделци чрез нас, "Лебозол България", като дъщерно дружество.

"Ние произвеждаме продукти с голяма любов към растенията и голямо уважение към земеделците."

Хусейн Ахриев

управител на "Лебозол България"

Какво стои зад корпоративната философия на "Лебозол" и какво ви прави лидери в сегмента?

- Лидери в сегмента ни прави изключителното качество на нашите продукти, отношението към клиентите, непрекъснатият обмен на опит между всички дъщерни дружества на компанията и знанията, които имаме за спецификите в храненето на растенията.

Нашата философия не може лесно да се обобщи в няколко думи, трябва да погледнем върху цялата картина малко по-отдалеч. Нашата страст е земеделието и е естествено да започнем от него, тъй като чрез него стартира и дейността ни. Земеделието, както казах, вече е изключително динамично и климатичните изменения неспирно създават предизвикателства пред стопаните и респективно към нас, чиято мисия е да бъдем тяхно опора и помощ.

Lebosol® Dünger GmbH отговоря на тези промени винаги от позицията на перспективни шансове - шанс да предизвикаме себе си в успешното решаване на всички дилеми, възможност да защитим интересите на земеделските производители, начин да помогнем на културите да преминат през стресовите ситуации с минимална турбуленция.

Доверието на нашите клиенти, близостта ни до практиката и нашата идентичност са много важни елементи на фирмената ни култура и по този начин и на корпоративната ни философия. През годините вложихме характер и упоритост в надграждането ни като фирма. Ще продължим да използваме този опит и в бъдеще.

Каква е мисията на "Лебозол" и какво стои в основата ѝ?

- Залагаме на качество, надеждност, сигурност и гъвкавост. Тези фундаменти са основата на работата ни още от разработката и производството на продуктите, през контрола на качеството до самото приложение. Целият този път е съпроводен с пълно обслужване от наша страна. Към това, разбира се, се причислява оптималната консултация на нашите клиенти с оглед избора на правилен продукт и прецизно дозиране, съобразено с нуждите на растението. Стремежите оттук нататък са към авангардна роля в значими за нас дейности като иновация, устойчивост, компетентност и удовлетворяване на стопаните.

Осъзнаваме дълга си към обществото като цяло и в частност към селското стопанство, както и към следващите поколения, и затова ще се стремим до допринасяме за бъдещата сигурност на земеделието. Ще продължаваме да произвеждаме продукти с голяма любов към растенията и голямо уважение към земеделците.

Как ще продължи развитието на "Лебозол България"?

- "Лебозол България" е дъщерно дружество на Lebosol® Dünger GmbH и като такова стриктно следва високите стандарти и идеология на фирмата майка. Избрахме град Плевен като наша локация в България, тъй като считаме, че областта е със стратегическо местоположение и ни предоставя близък контакт със земеделците. Работим в тясна връзка с общината и бизнеса в града. Участваме в различни инициативи на местни фондации в полза на по-добрата инфраструктура. Тесните взаимоотношения с местното общество са важна част от нашата философия.

Базата ни в Плевен е наша собственост и по отношение на нея предвиждаме ново разширение на складовото пространство през тази година. В процедура сме и по включване на изградената ни вече фотоволтаична система за собствени нужди като част от философията ни за устойчиво развитие. Усърдно работим в посока на максимално дигитализиране на всички наши процеси - от материали в полза на маркетинга до процеса на консултация. В тази връзка в момента разработваме приложение, което ще обхване всички наши представителства и езиците, на които те обслужват. Крайната цел ще е отново близостта ни до земеделските производители и предоставяне на достъпност до знанията ни, които са в помощ на тяхната работа.

Основните ни идеи за развитие на местния клон на фирмата са обучението на млади специалисти, които да продължат работа при нас.