Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 30 април 2009 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 30 април 2009 г.

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 30 април 2009 г.

2674 прочитания

© Асен Тонев


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ наМинистерския съвет 30 април 2009 г.

Заседанието започна в 10,20 часа и се ръководи от министър-председателя Сергей Станишев.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми дами и господа, започваме заседанието на Министерския съвет.

Точка 1

Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2009-2010 година.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Господин Вълчев, има ли някакви съществени промени?

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин премиер, искам да кажа няколко думи, тъй като точката не е безобидна по нея няма спорове, но според мен е правилно да бъдат информирани членовете на Министерския съвет за следното. Тази година броят на местата за обучение на студенти е 64 038, а заедно с местата за докторанти е 66 178. Това е увеличение спрямо предходната година с малко повече от 6000 студенти. Всичко това е в изпълнение на разпоредбите на Закона за висшето образование, така както бяха изменени през 2007 година и всяко висше училище върви постепенно до тавана на своя капацитет, което създава една много добра среда на конкуренция. Това, което също е добре да знаете е, че випуска тази година по статистически данни, тъй като още не са минали държавните зрелостни изпити, които са на 17 и 19 май 2009 година е 79 194 човека, а за студентите 64 038. Разбира се, както миналата година не всички от тях ще бъдат заети и респективно конкуренцията ще си каже думата.

Има две бележки от Министерството на здравеопазването.

Първата бележка е, че предлагат в проекта на Решение на Министерския съвет броят на местата за прием по специалности от професионална направление „Здравни грижи" да не са дадени по професионално направление, а по специалности. Ние сме дали за цялото професионално направления, а казват колко са лаборантите и т.н. По принцип те са прави. Проблемът е, че от всички медицински университети в България само един и това е Варненският медицински университет, които има капацитет от институционална акредитация по специалност. Самите висши училища, да нямат какви числа да ни дадат. Това е пречката. За съжаление ние разговаряхме с Националната агенция за оценяване и акредитация, те имат график и надявам се за следващата година това да бъде изчистено. В момента самите те нямат какви числа да ни дадат и ние няма какво число да одобрим.

Второто предложение е, да се преразгледа броят на местата определени за специалността „Медицинска сестра". Т.е. да бъдат увеличени. Лично аз не възразявам господин премиер и уважаеми колеги, но самите медицински университети не искат повече места. Ако кажете да им ги дадем въпреки това не възразявам, но да знаете, че те не искат повече места. Проведох среща с медицинските ректори и изрично попитах, иска ли някой в повече прием, да ви кажа това ми се вижда неестествено. Благодаря ви.

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Уважаеми господин министър председател, имам една бележка към това, което каза вицепремиера Вълчев. Да, можем да увеличим, тъй като действително това в момента се търси, но при положение, че когато се записват в тези училища се поемат някакви ангажименти, колко време ще работят в България, а ние не можем да го предоставим, т.е. това не може да се случи. Ние обучаваме хора, които заминават в страните членки на Европейския съюз, така че тук трябва да бъдем много внимателно, когато вземаме такива решения. По този начин изтича и национален доход и интелектуален продукт. Т.е. това са неща, които трябва да се режат между Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието.

ЕМИЛ РАЙНОВ: Уважаеми господин премиер, по първа точка напълно съм съгласен с това, което каза господин вицепремиера, но за точка втора отново обръщам внимание, че проблемът със сестрите в България е много тежък. Има го и това, което каза министър Масларова, че те изтичат навън, но ако това ни е мотивът да не увеличаваме броят на приема, означава че и малкото останали ще отидат навън и ние ще останем без сестри.

Поддържаме мнението да увеличим боят, но не мога да разбера съображенията на училищата. В момента при един прочит на бройките се вижда, че приемът лекарите са два пъти повече от сестрите, а реално сестрите трябва да бъдат повече от лекарите, но господин Даниел Вълчев е напълно прав.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ :Предлагам, ако не възразявате по първа точка, която е била спорна и са отпаднали съмненията. По втора точка според мен, действително си заслужава да се приеме предложението на Министерството на здравеопазването. Специално за медицинските сестри дефицитът е много сериозен и става все по-остър като проблем. Ние не можем да контролираме, че като получат образование няма да заминат, но в момента съотношението медицинска сестра - лекар е едно и едно към едно. Нормалното съотношение би трябвало да бъде три към едно. Т.е. на един лекар три медицински сестри. Имаме остър недостиг на такива кадри. Нека да направим стъпка в тази посока.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Господин премиер, искам да предложа да приемем точката на вносител. Ще помоля господин Райнов още веднъж да поканим медицинските ректори. Молбата ми е с министъра на здравеопазването или негов заместник, както преценят ще организирам среща с медицинските ректори да седнем още веднъж да ги огледаме. Веднъж да погледнем капацитетите и да отидем до тавана на капацитетите, не можем да ги нахвърлим, ако Националната агенция за оценяване и акредитация е казала, че са това, но и втори път да погледнем до какво ще доведе това. Моля да не се прави без тях, защото според мен ще има неприятна реакция, ако се направи просто така. Господин премиер, разбира се с вашите указания да бъдат възможно най-добре.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Господин премиер, искам да предложа на вицепремиера Вълчев, да прецени дали въобще трябва да се увеличава приема предвид на това, че нормативът за издръжката вероятно значително ще се съкрати през следващата година. Всяко увеличение сега означава още по-голямо съкращение на норматива. Това е въпрос на преценка.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Господин Орешарски, тук нямаме проблеми. Випускът е толкова, можем да ги увеличим десет пъти местата. Няма от къде да дойдат студенти. Ще ви припомня разговорът, от преди две години, с увеличаване на броя на местата за едно дете се създава възможност, ако иска да отиде в Софийския университет, в Пловдивския университет или в Шуменския университет и много по-лесно да бъде прието и това е въпрос на конкуренция. Например, в Софийския университет миналата година има 700 нереализирани бройки. Това е въпрос на конкуренция, но за медиците въпросът е сложен, защото от една страна пазара има нужда, от друга страна ние ги държим на ниски заплати.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Приемаме точката на вносител, че с уточнението, че по въпроса за медицинските сестри във висшите учебни заведения с медицински профил ще се направи съвместна среща между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и ректорите на медицинските университети.

Точка 2

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Велинград, област Пазарджик.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 3

Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Манлиеви срещу България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба № 37703/04)

Точка 4

Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Илиев срещу България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба № 11342/04)

Точка 5

Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Желева и други срещу България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба № 274/04)

(Точките се разглеждат едновременно)

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Не виждам. Приема се точка 3. Приема се точка 4. Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Словашката република в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище във Варна и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Варна, Бургас и Добрич, и за допускане на Едита Благоева да изпълнява функцията на почетен консул.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Не виждам. Приема се.

Точка 7

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Държавната агенция по туризъм на Република България и Министерството на туризма на Република Куба за сътрудничество в областта на туризма.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 8

Проект на Решение за определяне състава на българската делегация за участие в 14-ата сесия на смесения Българо-индийски комитет за сътрудничество в областта на отбраната, която ще се проведе на 7 и 8 май 2009 година в София.

•СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма.

Приема се.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на Българската делегациязаучастиевдипломатическата конференция за приемане на Международната конвенция за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби, която ще се проведе от 11 до 15 май 2009 година в Хонг Конг.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 10

Доклад относно годишни доклади на комисиите за контрол по изпълнението на концесионните договори, сключени от министъра на транспорта в качеството му на упълномощен представител на Република Българияза извършения контрол по изпълнение на задълженията през 2007 година.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 11

Доклад относно Национален баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства на 1 януари 2009 година и актуализиран списък на установените находища по чл. 2, ал. 3 от Закона за подземните богатства.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

ЦВЕТА КАМЕНОВА: Господин министър-председател, нямам въпрос, а искам да ви кажа, че съгласно промените в Закона за подземните богатства на Интернет страницата на Министерския съвет за първи път ще бъдат публикувани всички находища, за които има установени ресурси, което е подобрение на политиката за прозрачност свързана с използване на подземните богатства, за което приветствам Министерството на околната среда и водите.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли други бележки? Няма.

Приема се.

Точка 12

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - булканити (безалтоиди и трахитови туфи) от находище „Крушака", с. Марийка, общинаБургас, област Бургас, на „Берил" ООД - Бургас.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 13

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Баира", разположена в землището на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 14

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Белинда", разположена в землищата на гр. Момчилград с Плешинци и с.Манчево, община Момчилград, област Кърджали.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Егреците", разположена в землището на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли въпроси? Няма. Приема се

Точка 16

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали -подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Пърженака-1", разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 17

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали -подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Виолин", разположена в землищата на с. Черни рид и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Стенограма, МС, 30.04. 2009 г.

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 19

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за местния граничен трафик на общата сухопътна граница.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 20

Доклад относно предоставяне на информация за инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет и международни финансови инструменти.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване на Доклад за допълнителни мерки и действия за финансово подобряване на дейността на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Стенограма, МС, 30.04. 2009 г.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 22

Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот — частна държавна собственост.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 23

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот -публична държавна собственост, на община Чепеларе, област Смолян,

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 24

Проект на Постановление за откриване на Стопански факултет в структурата на Университета по хранителни технологии със седалище в Пловдив.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 25

Проект наПостановлениеза

утвърждаванена такситеза

кандидатстванеи за обучениев

държавните висши училища за учебната 2009/2010 година.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Колеги, искам да ви запозная, защото точката не е безобидна с това определяме студентските такси за следващата учебна година искам да ви повторя основните неща.

С това постановление определяме два вида такси.

Първо, таксите за обучение.

Второ, таксите за кандидатстване.

По отношение на таксите за обучение ние сме спазвали три принципа. Единият принцип следва от самия закон и два принципа, които самите ние през последните две години сме дискутирали, но отново ще ви повторя. Принцип номер едно е от закона и таксите за обучение не могат да надвишават 30 на сто от норматива на издръжка на съответния студент. Второ, таксите за обучение да не надвишават двукратния размер на средната работна заплата за страната. Това е нещо, което ние сме възприели, като средната работна заплата по данните, които имаме от Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2008 година за 548 лева.

Третото ограничение е, че таксите за обучение на чуждестранните студенти да не са по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението. Каквото дава държавата за един български студент, таксата за обучение на чуждестранен студент не може да е по-ниска от това, което държавата дава за български студент. Така приложени принципите и по предложение на ректорите на висшите училища се получава следното. Средно ръстът на таксите за обучение се предлага да се увеличи с 8,35 на сто, което в реално изражение представлява 42 лева на година.

Второ, за задочната форма този ръст е малко по-нисък и е 34 лева. Най-голямо е увеличението на таксите в т.нар. шеста група това е професионално направление „Изкуства", които специалности са бутикови -92 лева или 12 на сто и съответно 8,68 на сто за задочно обучение. Има намаление в растениевъдство, животновъдство, ветеринарна медицина и растителна защита където по предложение на самите висши училища намалението е с малко над 2 на сто спрямо миналогодишните такси.

Господин премиер, таксите за кандидатстване искам да припомня, че миналата година имахме дебат в Министерския съвет, ректорите бяха предложили много голямо увеличение на таксите за кандидатстване. Тогава ние приехме да не се увеличават. Тази година проведохме среща по групи с всички ректори на държавни висши училища и имаше дебат по следното. През годините има няколко висши училища, които значително са си увеличили таксите. Шампион са УНСС, които имат такса за първи изпит - 50 лева. Има висши училища, които имат такси около 10 лева.

Нашето предложение е следното, тъй като има голям дисбаланс в таксите все пак ние да се съгласим да ги увеличим на тези, които са с по-ниски, разбира се това е абсолютен предел за нас, но с уговорката, че в това постановление ги задължаваме до 1 септември 2009 година да представят на министъра на образованието и науката разходите си по кандидат студентската си кампания, за да видим тези такси разходно ориентирани ли ще се правят, или ще печелят висшите училища. За мен това е ключов въпрос, защото УНСС правят текст, а проверката на един тест не е 50 лева. Съжалявам, че посочих този пример.

Предлагам да утвърдим таксите, тъй като част от тях вече са провели предварителни кампании и ще стане комично, да се връщат нещата. Според мен, правилно е, ако считате, че този принцип важи и за тези такси, не мога да преценя, но доколкото господин Василев винаги е отстоявал разбирането, че таксата е разходно ориентиран приход. Във всеки случай да ги задължим да представят в Министерството на образованието и науката колко им струват кампаниите и през следващата година по това време да се вземе решение ще се уеднаквяват ли таксите или няма да се уеднаквяват. Колеги, това е предложението.

Колеги, от Министерството на здравеопазването са постъпили четири бележки. По първа и втора точка думите „стоматология" да се замени с „дентална медицина" и т.н. допуснато е недоразумение, не от наша страна, тъй като се отнасят до Софийския университет, а в Софийския университет въобще няма такива специалности, но ние ще проверим още веднъж. Разбира се, че стоматологията трябва да се замени, ако има нещо такова, но не успяхме да го намерим.

Второ, предлагат да отпаднат стойностите на колона „Бакалавър", това е една техническа грешка и ние я поправяме. Същото се отнася и за колона „Магистър", където също има техническа грешка.

Мисля, че по първите две бележки проблемът е при тях, няма такова нещо, иначе ние сме съгласни. Приемаме трета и четвърта бележка.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Приема се точката с направените бележки от Министерството на здравеопазването.

Точка 26

Проект на Решение за упълномощаване министъра на икономиката и енергетиката да сключи Анекс към договора, сключен между Република България и „Парк Индустрия-София Изток" АД за изграждане на елементи на общинска, пътна и ВиК техническа инфраструктура в индустриалната зона в с.Гара елин Пелин, община Елин Пелин, и за реализация на инвестиционния план на „Парк индустрия-София Изток" АД.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има една бележка от Министерството на финансите. Според мен, експертите, които за подготвили бележката не са отчели, че това не е клас „А", където това е по последната промяна в закона. Това е инвеститор първи клас и там няма това ограничение от три години, така че законово няма проблеми. Ако министър Орешарски го поддържа можем да го обсъждаме допълнително, но няма законови проблеми.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Не възразявам.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли бележки? Няма.

Приема се.

Точка 27

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на част от имот — публична държавна собственост, за управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за нуждите на дирекция „Инспекция по труда" - Търговище.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 28

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. за финансово осигуряване на задължението за допълнителна авансова такса на Република България като ответник по Арбитражно Дело № 15212/FM по описа на Международния арбитражен съд при Международната търговска камара - Париж.

АСЕН ГАГАУЗОВ: Господин премиер, това е точката, която обсъждахме на миналото заседание, но тъй като когато е сключван договора той не е направен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сега неговият бенефициент също не е в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а ние водим делото и искаме да мине това решение, за да ми дадете разрешение от бюджета на министерството, който след това министърът на финансите ще ми компенсира да заплатя тези 245 хиляди долара, които се искат като такса в Арбитражния съд в Париж.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин премиер, изцяло подкрепям министър Гагаузов да направи това и да плати съответната такса, като в контекста на това, което говорихме миналото заседание при мен остава препоръката, че е по-добре тези дела да се водят централизирано в Министерството на финансите, по-скоро пожелавам успех на министъра на регионалното развитие, но според мен за държавата е по-добре на едно място да я има тази експертиза. Опасявам се, че това ще създаде затруднение за техния екип.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли други бележки? Няма. Приема се.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в Деветата сесия на Междуправителствената българо-кубинска комисия за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе от11 до 14 май 2009 година в София.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Проект на Решение за одобряване на Морската трудова конвенция, 2006 година приета на 23 февруари 2006 година в Женева.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 31

Доклад относно резултатите и взетите решения на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, проведено на 3 и 4 април 2009 година в Прага.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Уважаеми господин премиер, решения бяха взети на това неформално заседание. Придържали сме се к предварителният мандат. Ако имате въпроси, готов съм да ви отговоря.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма.

Приема се.

Точка 32

Проект на Решение за одобряване на

Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с

правонарушенията,засягащи

финансовитеинтересина

Европейската общност (АФКОС) за 2008 г., отчет на плана за действие на изпълнение на актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейската общност за 2008 г., за приемане на План за действие за изпълнение на актуализираната

стратегия яза борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейската общност за 2005 г. и
актуализиран вариант на Стратегията за борба с измамите, засягащи

финансовитеинтересина

Европейската общност*

МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: Уважаеми господин министър-председател, представен е целият пакет на доклада за изпълнение на дейността и съответно актуализацията на плана и на стратегията за борба с измамите за 2009 година. Взети са под внимание предложенията на всички институции.

Предлагам, Министерският съвет да одобри доклада и да приеме актуализирания план за действие, както и актуализирания вариант на Стратегия за борба с измамите през 2009 година, като тези предвидени действия не предвиждат специални финансови разходи.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма.

Приема се.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване на Отчет за изпълнението на Плана за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за европейските региони) в Република България през 2008 година и на План за действие на JASPERS в Република България през 2009 година.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Уважаеми господин премиер, внасям отчета за изпълнението на плана за действие на JASPERS, както знаете JASPERS е инициатива на Европейската комисия за съдействие на страните членки при подготовка на големи инвестиционни проекти. В случая проектите са основно в двете големи оперативни програми „Околна среда" и „Транспорт". За миналата година експертите на JASPERS са участвали практически във всички проекти, които се изготвят в тези две оперативни програми. В същото време съм внесъл и писмото, което трябва да подпише координатора по JASPERS по плана за действие за настоящата година. Използвам повод, за да поставя въпроса за евентуална замяна и на координатора. Не сме направили тази промяна и финансовия министър стои като координатор, но значима част от функциите фактически се извършват от вицепремиера госпожа Плугчиева.

Предлагам успоредно с приемането на отчета, разбира се ако се приеме от колегите, да възложим или да номинираме госпожа Плугчиева като координатор и вече да прередактираме решенията, че и даваме право да подпише писмото до Инициативния комитет на JASPERS.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, ние сме съгласували по-голямата част от забележките и сме ги приели, но поддържаме една наша бележка, която не е била отразена, а тя е по отношение на дефиницията за пилотен проект. Според нас, към момента обема, обхвата, съдържанието на понятието „Пилотен проект" така както е заложено не е изяснено както в европейския, така и в национален план по отношение на законодателството. Нещо повече при провежданите семинари и разясняването и на работните срещи за обхвата на работните проекти ние смятаме, че все пак трябва да се достигне до някакъв окончателен формат, било наръчник, наредба или акт, който да очертава пилотните проекти. На самите обсъждания не всички заинтересовани страни присъстват, което до голяма степен демотивира общините, не знаейки обхвата и критериите на пилотните проекти, да не подготвят такива или да не участват адекватно в този процес.

Второ, допълнителното изясняване на схемата на взаимодействие между JASPERS, общини, управляващ орган и междинно звено, което и към момента не е изяснено трябва да присъства в цялостния план за действие.

МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: Хубаво е, че взеха отношение от Министерството на околната среда и водите, за да кажа официално и тук на заседанието, че това е едно необосновано и неаргументирано упорство от страна на министерството и вторачване в думата „пилотен проект".

На практика нещата функционират по следния начин. Системата JASPERS е създадена от Европейската комисия и от Европейската инвестиционна банка за подпомагане на новите страни членки точно при подготовката и реализацията на големите инфраструктурни проекти в сферата „Транспорт" и „Околна среда". В случая JASPERS имат съответно бюро в Букурещ и ние положихме огромни усилия за да можем да осигурим откриването на специално бюро на JASPERS тук, за да може да привлечем този капацитет на Европейската комисия, тук на място да подпомага нашите общини. Нещо повече, JASPERS предложиха именно толерирането на такива проекти под пилотни проекти, се разбира проекти на отделни общини, които да бъдат показни, да бъдат представени като моделни проекти, където JASPERS придружава бенефициента от А до Я.И по този начин облекчава и улеснява тази община. Освен това се ползва след това като модел, който да се мултиплицира като добра практика сред останалите общини. Вместо да се възползваме от това вече няколко месеца се води спора дали има формулировка на понятието „Пилотен проект" или няма. И дали общинските съвети не трябва да вземат решение, дали техните проекти да бъдат пилотни? Един абсурд, позволявам си да кажа официално. Смятам, че трябва да се затвори тази страница и абсолютно безплодна и излишна дискусия, нещо повече оказва се, че преди една година проектите по JASPERS, които се обсъждат и разглеждат се отнасят само за големи проекти със стойност над 25 милиона евро. За да се избяга от сътрудничеството с JASPERS, не знам кой е дал този неправилен съвет на общините, договаряли са се и са си правили проектите така, че да стигнат до 24 милиона 950 евро, само и само за да не се допусне сътрудничеството с JASPERS. Ние си бягаме от интереса. Умишлено сега аз съм предложила и съм се договорила с Европейската комисия, смъкнахме границата от 25 на 20 милиона евро и всичко над 20 милиона евро е в групата „Големи проекти" и по този начин не само да не бягаме, а да се възползваме от възможността, която ни дава JASPERS, както като консултации и помощ, а в същото време това е една европейска тайна, че когато проектът е съгласуван от JASPERS преминава през Европейската комисия почти автоматично. Иначе Европейската комисия се вторачва и не рядко връща тези проекти. Разяснявам всичко това и предлагам не само да одобрим доклада, но и да вземем решение Министерството на околната среда и водите да затвори тази страница и да се възползва от възможностите, които предоставя инструмента на Европейската комисия, като не възразявам и срещу така елегантната формулировка за номинацията, която на практика реално изпълнявам в последните месеци.

ЦВЕТА КАМЕНОВА: Уважаеми господин премиер, с риск да разсърдя госпожа Плугчиева искам да кажа, че мнението е, че JASPERS не са толкова перфектни консултанти, колкото ги възхваляваме. Защото, поглеждайки отчета виждам, че има дадени проекти за становища в областта на „Пътната инфраструктура" от лятото на миналата година, по които не е изразено становище. Мога да ви цитирам страница 4 за автомагистрала „Хемус". Тъй като влизаме в една критична ситуация, критична година, в които апликационните форми трябва за големите проекти да бъдат представени, за да могат да стартират проектите, следва да се направи някаква схема за по-голяма отговорност и на експертите на JASPERS към проектите, които трябва да минат по съответните оперативни програми, защото по мнение на експертите в пътната агенция много често се дават бележки от JASPERS, които са формални, след което отново се дават други бележки и така се въртим в един омагьосан кръг. За да се реши този проблем, а не само да се обвиняват българските експерти, а трябва по някакъв начин да се поставят на балансиране и равнопоставена основа с изискванията и към тези високо платени консултанти, макар че българската страна не плаща по тях. Въпреки, че госпожа Плугчиева твърди, че ще издаде малка тайна, че тези проекти ще се разгледат по-лесни в Европейската комисия, на практика се случва така, поне това е мнението и за метрото, тъй като това е единственият проект, който е отишъл в Европейската комисия, че независимо от консултациите с JASPERS, след това Европейската комисия връща проектите и апликационните форми с нови бележки. Така, че необходимостта от подобряване на координацията и взаимодействието и редовни срещи и графици между българските експерти и експертите на JASPERS според мен трябва да бъде приоритет в бъдещите действия.

МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: Мога само в едно изречение на госпожа Каменова да кажа, че част от информацията, която поднася е вярна, но голяма част от информацията й е стара. За да не влизаме в допълнителна подробна дискусия предлагам госпожа Каменова на следващата среща на заседанието, което правим с JASPERS да се включи, ако има конкретни бележки да се изчистят там, а не сега да занимаваме Министерския съвет. В същото време специално Националната агенция „Пътна инфраструктура" смятам, че в момента могат само да благодарят, че са включени и се съветват от JASPERS, а имаше един единствен случай на недоразумение с техен експерт, който по наше предложение от българска страна предложихме и е освободен. Той беше експерт по околна среда, воден сектор. Този експерт беше оттеглен от Европейската инвестиционна банка.

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин премиер, ние нямаме различия с това, което вицепремиер Плугчиева каза, но ако е имало някои несъответствия в работата по отношение координацията с JASPERS вече са в миналото според мен. Още веднъж искам да кажа и в подкрепа на нейните думи е следното. Абсолютно никакъв спор няма, че съгласно член 20 от Закона за местната администрация общините са орган по определяне на целите, задачите и ръководене на процеса като цяло за инфраструктурни инвестиции на тяхна територия. В този смисъл решението на общинския съвет е абсолютно задължително, за кандидатстването по определени проекти, нещо повече там се е и Общинската програма за развитие. Ние казваме следното, нека JASPERS да представят за целите на член 20 и на общините, ясен критерий, наръчник, правила, указания, каквото решат, какво да разбираме ние под „пилотни проекти".

Подкрепяме напълно сътрудничеството си с JASPERS, което е полезно за Враца, Габрово и Сливен, както виждаме в последствие. Разбира се и госпожа Каменова има някои договори, но не искам да коментирам компетентността на JASPERS. Това казваме ние. Много ясен и точен регламент какво разпознаваме като пилотни проекти, за да могат общинските съвети в контекста на член 20 от Закона за местната администрация да кажат - да, ще кандидатстваме за такъв пилотен проект.

Приемаме го, ако може да се приеме със забележката, че ще изискаме от JASPERS такава дефиниция, ние не сме против.

МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: Всичко над 20 милиона евро се обслужва от JASPERS. Пилотният проект и привилегирован проект, но ако трябва да се разработи и понятие.

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ: Над 20 милиона, но беше 25 милиона за сектор „Околна среда", но над 50 милиона за сектор „Транспорт". Виждате, че има едни много общи критерии, в които могат да влязат проекти и това е дефиницията за големи проекти. Това не е дефиницията за пилотни проекти. Не сме против да се приеме, но нека да представят наръчник или критерий.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Предлагам да приемем точката. Закономерно е в различните оперативни програми различен да бъде критерия за включване на JASPERS, защото в областта „Околна среда и води" проектите са на по-малка стойност. В оперативна програма „Транспорт" проектите, които са залегнали са много големи за железниците, за магистралите и т.н., логично е така да бъде. Дефиницията на „пилотен проект" едва ли можем сега да решим на заседанието на Министерския съвет. Предполагам, че общините не са искали особено съдействие на JASPERS на определен етап вярвайки в себе си и не желаейки някой да им се бърка, грубо казано, но това много често дава обратен ефект за крайния резултат за самите тези общини. Т.е. това им дава по-голяма автономия да вземат определени решения на етап избор на изпълнител и самото изпълнение, но след това поставят под риск самото финансиране в крайна сметка.

Предлагам да подкрепим точката, както и номинацията на госпожа Плугчиева от министъра на финансите.

Точка 34

Проект на Решене за одобряване проект на Решение на Съвета на Европейския съюз за подписване и временно прилагане на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие - страни по Споразумението з икономическо партньорство, от друга страна, и за одобряване на Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и държавите на Южноафриканската общност за развитие - страни по Споразумението за икономическо партньорство, от друга страна.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 35

Доклад относно и одобряване позицията на българската страна за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (индустрия, вътрешен пазар и изследвания), което ще се проведе на 4 и 5 май 2009 година в Прага.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 36

Проект на Решение за приемане на Работна програма за 2009 година в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2007-2009 г. и проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнението на Работната програма за 2008 година в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2007-2009 г.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, средствата са колкото бяха миналата година, намалени са 4 милиона лева са за цялата комуникационна стратегия в страната и зад граница.

Предлагам тази малка сума, която вече е разпределена и не може да свърши това, което очакваме от нея, но все пак с нея се правят някои много полезни събития, които няма как да се финансират от друго място да бъде приета.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 37

Проект на Решение за одобряване проект на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 година и проект на План за действие към нея.

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ: Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, проектът на стратегия и на план за действие са изготвени на основание член 75 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с изтичане срока на действие на досегашната Национална стратегия за околна среда и Националния план за действие към нея за периода 2006 година. Проектът и стратегията са рамкови, тъй като се актуализират на базата на разработваните секторни стратегии, както и на по-големите общински стратегии, които влияят пряко при реализацията на конкретни проекти. Настоящият проект за стратегия и за план за действие към стратегията са разработени в изключително широк консултативен кръг, при който са привлечени както водещи експерти, така и научни среди в лицето на БАН, за което искам да благодаря за тяхното съдействие. Всички нови предизвикателства и основни водещи принципни стратегически документи не само на Европейския съюз, но и на ООН са залегнали в изготвянето на нашата национална стратегия, както и пакети „Климат - енергетика", „Устойчиво потребление на производство" и целите за развитие на хилядолетието на ООН.

Предлагаме на вашето внимание настоящият проект за Национална стратегия и план за действие към нея. Моля да бъде одобрен.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 38

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Уважаеми колеги, обсъждахме тази точка и на оперативно заседание и на предишното заседание, смятам че постигнахме съгласие по исканията и на конкретните колеги от министерствата. Намалили сме между 5 и 15 на сто таксите. Спорни остават само нотариалните такси.

Предлагам да приеме точката на вносител, защото конкретни цифри ще бъдат посочени от първоначалното постановление. Намалили сме с по двеста лева нотариалната такса и само за сравнение ще кажа, че ако сега до 100 000 лева се плащат 418 лева, предложението сега да се плаща е 530 лева, а най-първоначалното беше 578 лева. До 500 хиляди лева нотариалната такса е 818 лева. Действащото предложение е за 1430 лева, а първоначалния вариант беше 1628 лева.

Разбира се, считано от 1 юли 2009 година. Това е нещо, което договорихме да не е от обнародване на постановлението, а считано от 1 юли 2009 година. Надявам се, че до 1 юли ще започне закупуване на имоти, защото ще бъдат закупувани на по-ниски такси.

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Уважаеми дами и господа, господин премиер, бих желал да обърна внимание върху две точки в параграф 1 и параграф 2. Министерството на земеделието и храните поддържа забележките си във връзка с това, че споразумение за създаване на уедрени поземлени имоти по член 37-е и член 37-з по закона таксата да бъде в рамките на 50 лева, а по параграф 2, член 5 да се създаде нова алинея за вписване на споразумение за създаване на уедрени поземлени имоти по член 37-е и член 37-з, да се събира такса в рамките на 15 лева.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Каква е разликата между вашето предложение?

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Господин премиер, по-ниски са.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: С колко са по-ниски?

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Не мога точно да ви кажа, какви са сумите, но са значителни и репрезентативни и в презумпцията, че се появява противоречие преди икономическия стимул за комасация и уедряване и същевременно от друга страна увеличаване на таксите.

Считаме, че сумите в рамките на 50 и 15 лева са логични. Поддържаме забележките си и предложенията на госпожа Тачева, да бъде приета точката на вносител.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Госпожо Тачева, какво е становището ви по този въпрос.

МЕГЛЕНА ТАЧЕВА: Ще помоля да приемем точката на вносител, тъй като в момента не мога да си намеря бележките. Защото те искат таксата да бъде проста, а следва да е пропорционална. В споразумението за уедряване на поземлени имоти в член 37-е от Закона за земеделските земи има предварителен текст по сделките.

Ще уточним тези неща с Министерството на земеделието и

храните.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Приема се точката на вносител.

Точка 39

Проект на Решение за покупка на имоти в полза на държавата и предоставянето им за управление на Министерството на отбраната.

НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, вие знаете, че веднъж взехме решение на вносител за покупка на имоти в Сливен и Карлово. Това е трето предложение за покупка на имоти. Искам да благодаря на колегите министри и на дирекция „Правна" на Министерския съвет, че уточнихме как да бъдат оформени решенията.

Първо, съгласно първото решение, което взехме е, че в самото решение оценките на лицензираните оценители няма да бъдат упоменати, но в досието, което се оформя в Министерски съвет тези оценки от лицензирани оценители трябва да ги има и за в бъдеще от този момент нататък тези лицензирани оценители ще бъдат извън Министерството на отбраната, както е по закон. Всички неща, на този етап надявам се са изгладени. Предлагам да се вземе решение да бъдат закупени тези имоти и оттук нататък по тази схема да продължаваме да го правим.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма.

Приема се.

Точка 40

Проект на Решение за продажба на недвижими имоти, собственост на „Български пощи" ЕАД - София.

ЮДЖЕЛ АТИЛЛА: Имам молба от семейство, което си е възстановило правото на поземлен имот, върху който има построени сгради, но те се водят като недвижими имоти и на основание член 28, алинея 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, министерството е длъжно да предостави този доклад за разглеждане за съгласие от Министерски съвет за два броя бунгала, лятна пекарна фурна.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма.

Приема се.

Проект на Постановление за приемане на Наредба за забрана пускането и предлагането на пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Уважаеми господин премиер, има една бележка от дирекция „Правна" на Министерски съвет, в която забраната за пускане на продажба на този продукт е до 15 март 2010 година. Естествено дирекция „Правна" предлага да се вместим в този срок и да го цитираме. Становището на нашите експерти е, че след 15 март 2010 година ще продължи да е опасен и практиката на Европейската комисия е периодично да удължава срока.

Ако няма такова удължаване можем да го изключим, но ако има удължаване при всяко удължаване ще трябва да работи бъдещия Министерски съвет. Смятам, че можем да го оставим така както е предложен.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли бележки? Няма. Приема се.

Точка 42

Проект на Постановление за изменение

и допълнение на Наредбата за

изискваниятакъмсъстава,

характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 година.

ЕМИЛ РАЙНОВ: Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, предлагането на този проект се обуславя от необходимостта в

националното законодателство да бъдат включени нови изисквания, които са на европейското законодателство по отношение на храните и с тази наредба се извършва хармонизиране с регламент № 2081243/ЕО относно приложение № 3 и Приложение № 4 на директива № 2006141/ЕО за храните на кърмачетата и преходните храни. Разширява се списъкът на аминокиселини и други азотни съединения, които могат да се използват при производство на храните на кърмачета, както и преходни храни.

Проектът е съгласуван с работна група „Свободно движение на стоки", всички министерства и дирекции и предлагам да бъде приет.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Имате ли бележки? Няма.

Приема се.

Точка 43

Проект на Постановление за създаване

на Национален съвет по въпросите на

социалнотовключванекъм

Министерския съвет.

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Уважаеми госпожи и господа министри, днес ще бъда изключително кратък. Предлагаме да се приеме постановление за създаване на този съвет, който е в изпълнение на Националния доклад, който ние сме приели и докладваме пред Европейската комисия. Той беше приет изключително добре. Това е мярка от този доклад. Има постъпили бележки от две дирекции в администрацията на Министерски съвет. Ние сме склонни да продължим работата на вносител.

Предлагам, да бъде приета точката на вносител.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Колеги, имате ли бележки? Няма.

Приема се точката на вносител.

Проект на Решение за даване на съгласие за извършване продажба на имоти — частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на отбраната.

НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Става въпрос за два имота, които имат стойност над 1 милион лева - единият е във Варна, другият е в Сливен.

Предлагам да разрешите продажбата. Продажбата ще бъде извършена на търг.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Бележки има ли по тази точка?

Приема се точка В-8

Точка 46

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.

МИХАИЛ МИКОВ: Технологията на издаването на новите български документи за самоличност ще бъде доста по-различна от технологията при сега издаваните документи.

През годините последователните изменения, уреждащи различни документи и механичното им добавяне в закона доведоха до неясноти, противоречия, които пречат за прилагането му. В същия са регламентирани документи с много различна функционалност, което противоречи на наименованието, съдържанието и духа на Закона за българските документи за самоличност.

Във връзка с гореизложеното и след анализ на нормативната уредба, предлагаме следните разграничения на няколко групи според предназначението им: документи за самоличност, които включват лична карта, паспорт, карта на бежанец, свидетелство за управление на МПС, документи за пребиваване, разрешения за продължително и постоянно пребиваване в Република България на чужденец и удостоверение за пребиваване на граждани на Съюза.

Във връзка с въведената систематика, се наложи промяна в използваната в закона терминология, като наименованието и в текстовете от закона се използва обобщеното понятие „български документи за самоличност'*, а сега се заменя с „български лични документи", което подчертава смисъла и значението им.

Прилагат се и регламенти на Съвета, като се дава възможност държавите членки да използват установен единен формат за разрешение за пребиваване, разрешение за пребиваване на чужденци и пр.

Това са мотивите за внасянето на измененията на Закона за българските документи за самоличност.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Колеги, имате ли бележки?

Приемаме предложението на министър Миков за промяна в

закона.

Точка 47

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. Точка 49

Проект на Решение за даване на съгласие за продажба и замяна на имоти - собственост на „АДИС" ЕООД.

(Двете точки се обсъждат едновременно.)

ИВАЙЛО КАЛФИН: Това са въпроси, които съм поставил и сме обсъждали в Министерския съвет. Става въпрос за следното. При промяната на законодателството и на Правилника за прилагане на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие им казахме, че те могат да се разпореждат с активи само чрез процедура на търг или с Решение на Министерския съвет.

Знаем, че вносител бяха колегите ни от НДСВ на това предложение, знаем и мотивите, които бяха - да се прекратят практиките, които пораждат съмнения за неособено добре обмислени сделки. Това обаче създаде един значителен проблем в едно дружество, това е единственото, което е в Министерство на външните работи - това е „АДИС" или Агенцията за дипломатически имоти в страната. Тя има като единствен предмет на дейност управление на недвижими имоти. След изменението на този правилник от декември миналата година, тя е длъжна да минава през процедури за отдаване на имоти под наем, примерно.

Знаете и си представяте, че при един конкурентен пазар надали някой ще отиде да се яви на търг за получаване под наем на жилища или на някакъв друг актив, което прави изключително неконкурентна тази компания и то във време, когато общо взето самият пазар е труден.

С това предложение се създава една възможност, дружества, които са в специален списък и имат предмет на дейност именно недвижими имоти и към които ще бъде специално вниманието така че да не извършват някакви злоупотреби, да имат право без да минават през Министерски съвет или да обявяват търг - да си вършат работата и да отдават под наем да се разпореждат с подобни имоти.

Това е смисъла на поправката, тя е съгласувана с колегите, включително с господин Василев. Предлагам да я приемем.

Докладвам заедно двете точки, защото са свързани.

Втората точка е един пример, какво се случи след приемането на закона. Тук става въпрос за две сделки, ние ги обсъждахме тук в Министерския съвет. Едната е продажба на един имот в един комплекс, който е на бул. „България" и беше започната още по време на предишното правителство, със значителни загуби за „АДИС". Бяха направени договорите, от които общо взето сравнително прилично финансово успя да излезе дружеството, минимализира ги. Остава един имот там, който е ресторант, за който е сключен договор за продажба през месец април, преди да влезе законът в сила, когато е платен и то при доста добра цена след две години опити. Тогава е платен аванс и след влизането на закона в сила, трябва да се довърши сделката, иначе трябва да се върне обратно и дружеството да плати и неустойка за това. Така че това е заварено положение и предлагам (така е вече по новият закон) да вземем решение и да разрешим да бъде довършена сделката, която е започната преди закона, но тя изцяло е приемлива.

Вторият въпрос, който е свързан с това нещо, е една втора сделка. Имаше едно предложение, което също вече по новото правило минава с решение на Министерския съвет - за замяна на два имота. Единият имот е сграда на канала на бул. „Евлоги Георгиев". Това е еднофамилна сграда, с около 1 000 квадрата застроена площ и двор -цялата площ е около 1 200 квадрата. Паметник на културата, доста стара сграда, дадена под наем дългосрочно. Приходът от нея е 10 хиляди евро на месец, но е една сравнително висока цена - 10 евро горе-долу на квадрат се получава, за офис.

Предложението е тя да бъде заменена срещу 4 апартамента, 12 гаража и един банков офис, но е горе-долу същата квадратура, на по-добро място - на ул. „Оборище" зад Докторската градина - срещу Френското посолство, в една абсолютно нова, модерна сграда. Приходът, който би имал „АДИС" от нея за година надвишава някъде около 60-65 хиляди евро - приход, свързан със старата сграда.

Интересът на дружеството е за повишаване на приходите. Сами разбирате, че доста време ние обсъждахме тази сделка, да съм сигурен, че като предлагам нещо няма да подведа и вас, и себе си. Мисля че има смисъл в нея и предлагам да бъде също разрешена по изключение.

(В залата влиза министър-председателят и продължава да ръководи заседанието.)

Господин премиер, докладвах точка В-11 и В-13 съвместно.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Заповядайте за въпроси, дискусия.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Господин Калфин, ние ще Ви подкрепим и наистина нищо лично няма в това, но аз продължавам да не мога да разбера - защо трябва да ги заменяме. Сигурно е изгодна сделката, нямам никакво съмнение в това, което казвате, за да няма някакво недоразумение. Извадете я, да я продадат. Вече сме в предизборна кампания, колеги, дребно нещо човек да направи - пак ще ни излъскат някъде. Това е единственото, нищо друго. Иначе - ще го подкрепя.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Имам неприето бележка. Основателен е отговорът от Министерство на външните работи, че предложенията са от компетентността на министъра на икономиката и енергетиката и трябва да са предмет на отделно постановление на Министерския съвет. Така и така го променяме, смятам че бихме могли да ги внесем, тъй като при тези продажби - вътре има далекопроводи, ВиК инсталации, други неща, които по Закона за енергетиката трябва задължително да се продадат или на НЕК или на RP, но го няма това като възможност да го вкараме да ги внесем тези промени. Така че и двата варианта са възможни, като го променяме да не се връщаме втори път.

ГАЛИНА МАРИНСКА: Ние също имаме бележка, която не е приета и ни е отговорено по доста странен начин, че становището не е дошло в срок при положение, че материалът е изпратен за предварително съгласуване на 8 декември и е изпратен от Министерство на външните работи. На 18 декември материалът е бил в заседание и ние сме дали становище за заседанието. Тогава явно не сте го гледали. От 18 декември до 30 април експерти от Министерство на външните работи не си направиха труд да отговорят на нашата бележка дори да не я приемат.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Каква е бележката?

ГАЛИНА МАРИНСКА: Бележката по същество е следната. Вие вече имате практика по този текст от Закона за приватизацията. Законът ви овластява да дадете съгласие да се извърши продажба или замяна, но не да определите купувача и заменителите. Това си е работа и отговорност на принципала на дружеството, в случая министърът на външните работи. Ние сме посочили в становището конкретни ваши решения. Едното беше по повод Летище София, другото беше съгласието за продажба на недвижим имот, собственост на ВиК. Това са все дружества включени в приложението към закона. По тази причина ние считаме, че от решението следва да отпадне и посочването на заменителите по т.2 и продавача в т. 1.

ИВАЙЛО КАЛФИН: На бележката на господин Вълчев - не може да стане по друг начин. Ако имаше друг начин, щях да го направя без никакви проблеми, защото това е действително сделка, от която дружеството има нужда. При продажба и след това покупка, така и от данъчна гледна точка, този актив се води при една много ниска стойност -той е в капитала на дружеството, както са всички активи в капитала на АДИС, те не са по друг начин, те са в капитала. При продажба се формира една значителна печалба. Дружеството е държавно и освен данъкът върху печалбата внася и половината от дивидента в държавния бюджет, което прави невъзможно закупуването на сравним имот. Това е единствената причина. Проверил съм го този вариант и ви уверявам, че с най-голямо удоволствие бих го направил, ако беше така. Това е причината, просто няма как да стане. Това е конкретна сделка по изключение, което минава оттук. Промяната в правилника е за отдаване под наем. Дружеството по принцип не е заинтересовано да продава и то не продава. Ако погледнете последните 4 години, почти няма продажби от „АДИС". Има приходи, но не може да се разпорежда с тези средства, защото те отиват изцяло в бюджета и затова, ако погледнете дружеството, без този безумен проект, който беше започнат преди това, няма никакви продажби - нито един продаден имот извън него.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: По бележката на госпожа Маринска?

ИВАЙЛО КАЛФИН: Съгласен съм с нея, бяхме говорили по този повод. Въпросът е следният. Тя предлага да не се пише съответно другата страна при двете сделки. При единият вариант ние можем да го махнем от Решението на Министерския съвет, но при единият вариант това е започната сделка и се знае кой е купувачът. Тя е докладвана тук.

Става въпрос за сделка, която е сключена преди влизането на Закона в сила, там се знае купувачът, той е дал аванс, ние можем да го спестим от решението, но той е същият.

По вторият случай също се отнася за конкретна замяна на два имота, за които е понятен купувачът. Не възразявам, ако го приемем на вносител, да отпаднат имената на фирмите, това не променя съдържанието, променя формата. Разбирам юридическите аргументи на госпожа Маринска.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Други становища, бележки?

Добре, колеги. Предлагам да се приеме на вносител. Разбирам че има напрежение по отношение на това, че се осъществява по изключение практика на замяна, доколкото разбирам, на имот. Всъщност беше започната тази процедура още преди влизането в сила на закона, доколкото разбирам. Господин Калфин е търсел други варианти, но становището, както докладва министърът на външните работи е, че другият подход би нанесъл повече щети, доколкото осъзнаваме и няма да се постигне цена, която е изгодна за „АДИС".

Нека го приемем, въпреки че естествено ще ни атакуват медиите и по този въпрос.

На вносител се приема, за да се внесат корекциите с Дирекция „Правна" на Министерския съвет.

Точка 45

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Става въпрос основно за Устройствения правилник на Министерство на образованието и науката. Има няколко дребни корекции и една, която е по същество, тъй като засяга бройки. Ние закриваме едно звено, което се нарича „Национален педагогически център", в което имаше по един-двама човека във всеки район и тези бройки ги прехвърляме в регионалните инспекторати по образованието, които са нашите регионални звена. Паралелно с това обаче правим неща, което коментирахме с г-жа Онцова. Тогава се е оказало някакво недоразумение. Няма проблем, ние ще си направим такива хора по регионите, които да консултират за проекти. Вероятно някакво недоразумение е имало и аз малко остро реагирах, за което ще й се извиня, но няма такъв проблем, така че ние предлагаме да си я има нашата дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"

 1. тя да стане главна дирекция и да има, както и по Закона за администрацията, да има по един човек в регионалните инспекторати, което ни се струва добра идея. Общата численост - веднага искам да кажа

 • не се увеличава в никаква степен. Просто ние назначаваме хората в регионалните инспекторати, за да няма напрежение. Две бройки даваме на фонд, „Научни изследвания" и т.н., но общата численост не се нарушава.

 • СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли бележки? Приема се.

  Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.

  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Много дребна промяна в Устройствения правилник на област Кърджали. Той за мен е една длъжност финансов контрольор с длъжността служител по сигурност на информацията и прехвърля една бройка от общата специализирана администрация без промяна на общата численост. Не е съществена промяна.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря. Бележки имате ли? Няма. Приема се.

  Точка 50

  Проект на Постановление за приемане на Тарифа, която партиите и коалициите на политическите партии и инициативните комитети заплащат диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени по БНТ, БНР и техните регионални центрове

  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Както преди всички избори, ние внасяме тази тарифа. Тя обикнонвено е плод на много дълги преговорите с двете държавни медии, които искат винаги в пъти увеличение на всички тарифи с всякакви аргументи. В крайна сметка сме постигнали приблизително тарифите от 2007 г. на местните избори. Тоест в повечето случаи това са същите тарифи, както са били през есента на 2007 г. По тяхно собствено предложение регионалните им радиоцентрове намаляват своите тарифи, някои от тарифите, например за диспут, тъй като смятат, че година след година те трябва да падат, а не да се увеличават. Иначе, ако желаете, мога перо по перо да ви кажа кое колко е било и колко става. Тарифите все пак са доста по-ниски, отколкото са в частните медии.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси?

  Приема се.

  Точка 51

  Проект на Постановление за утвърждаване на разходите по подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от република на 7 юни 2009 г.

  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Тук материята е още по-интересна. Отново сме имали разговори с всички отделни ведомства, които по различни пера разходват този бюджет. От 17 млн. и нещо, които те бяха заявили, свалихме на 13900 и няколко хиляди, тоест по-малко от 4 милиона има намаление.

  Общата сума нито е много висока, нито е много ниска. Зависи откъде изхождаме. Първо, тя е малко по-висока от изборите 2007 г. Ще ви кажа по кои пера е по-висока. От друга страна, успяхме доста да влезем под лимита, определен в държавния бюджет. Тоест ние ще имаме спестяване, господин премиер, и на първите, и на вторите избори. Причините - че действително ние подхождаме много пестеливо и навсякъде намаляване разходи. Да ви дам примери. Имаме малко увеличение за информационно обслужване, което спечели поръчката на ЦИК, макар се е с намалена цена, в сравнение със своите първоначални очаквания. Имаме увеличение на МВР разходите, значително, бих казал. ЦИК има увеличение. Държавните медии имат малко увеличение. Има някои с намаление, например, Министерство на външните работи е поискало по-малко средства от предишния път. Така или иначе се вместваме.

  Разходите започват с броя 1,013 милиона, което е доста добро и е под очакванията на медиите и на обществеността.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря. Имате ли бележки, колеги? Това решение е важно, защото трябва да осигурим чрез постановлението условия за нормално провеждане на изборите. Това е един от елементите. Трябва да сме сигурни, че хем няма излишни луксове и преразходи на базата на това, което винаги правят министерствата. Тук - дайте едни пари, защото идват избори, да ги похарчим или да решим други проблеми... Наред с това трябва да сме сигурни, че всички основни дейности са реално осигурени и няма да възникнат проблеми, защото при всякакъв проблем отговорностите носи министърът на държавната администрация и Министерски съвет и трябва да сме сигурни. Надявам се, че точно сте преценили тези неща. Хубаво е, че е под планираното, но трябва да сме сигурни, че всички реални дейности са осигурявани, а няма да възниква постоянно технически проблеми, които да ни връщат постоянно към тази тема и да даваме допълнителни средства на пожар, бих казал.

  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Мисля, че е намерен балансът, господин премиер, тъй като все пак критиците могат да погледнат от обратната страна на медала и да кажат, че все пак има увеличение немалко в сравнение 2007 г., но то идва от пера, които смятаме, че са правилни. Най-голямото увеличение е при МВР и въпреки това те са много недоволни, защото искат още по-голямо увеличение. Така че балансът е горе-долу тук.

  ИВАЙЛО КАЛФИН: Един въпрос. Няколко пъти се случва. Той е по-скоро към министър Орешарски. Няколко пъти се случва когато отпускаме средства - последният пример беше Енергийната конференция, които са целеви, след това се оказва, че това - което тук виждаме, след това се отпускат от него 90%. Така ли ще бъде и тук? Трябва да ви кажа, че ние за цялата организация на изборите в чужбина и за международния пресцентър действително сме поискали по-ниска сума от преди това, като се съобразяваме и с възможностите на държавата. Обаче ако получим от нея 90%, ме е страх, че, господин премиер, ще се върнем на този въпрос, който Вие искате да избегнете.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря.

  ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: По мое мнение, 90 на сто не е лош

  процент.

  ИВАЙЛО КАЛФИН: Тук правим целеви разход.

  ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: И бюджетните разходи са целеви.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Ако правим 90%, няма нужда да пишем 13962 хиляди, а да напишем 12.

  Изборите, демократичният процес е нещо, което е фундаментално за една държава. Това нещо трябва да се осигури в реалния размер.

  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Ние спестяваме, според мен, над 5 милиона от очакванията ни преди половин година. Така че ние всъщност сме на 70%.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: От това, което е залегнало като таван. Добре, точката се приема.

  Точка 52

  Проект на Решение за одобряване на участието, позицията, състава на правителствената делегация на Република България и мандата за представяне на позицията в извънредното заседание на формалния Съвет на Европейския съюз по здравеопазване на 30 април 2009 г. в Люксембург

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Става дума за съвета във връзка със свинския грип, доколкото разбирам.

  ЕМИЛ РАЙНОВ: Става въпрос за делегацията, с която замина днес министър Желев на извънредното заседание, където вече ще се вземат вероятно нови мерки, защото промяната от това, което е писано от доклада към вас и днес е, че вече имаме пета степен, която е пред епидемията от шестстепенната скала. От СЗО все още се изясняват някои неща. Става въпрос за нов вирус и т.н. Подробностите са много и ако искате, подробно ще ви запозная. Това, което зависи от нас, е направено. Ние си имаме действащ национален пандемичен план, който е още от времето, когато беше епидемията с птичия грип, осъвременен е, актуализиран е и очакваме последна актуална информация, която ще дойде от Люксембург.

  ИВАЙЛО КАЛФИН: Понеже започва все повече да се натрупва и напрежение, да не казвам паника, по този въпрос. Вчера ми зададоха безумния въпрос някои журналисти дали търсим по интернет кой българин случайно е в Мексико. Ние чакаме какви са решенията на Европейския съюз, които министърът ще ги донесе. Но ние си имаме национална програма, което и Вие казахте. Някак си да информираме редовно, според мен, включително и днес, какво правим с тази национална програма, а не да чакаме от Брюксел да си дойде министър Желев, за да обясни какво е европейското решение.

  ЕМИЛ РАЙНОВ: Благодаря Ви. Поемам ангажимента. Това всъщност беше направено и вчера и онзи ден, но днес също ще има министерства, актуализирано всеки ден ще има.

  За утре е предвидено и министърът, когато се върне, ще даде пресконференция, но не всичко ще бъде покрито.

  ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Преди два дена беше проведен телемост на СЗО по здравеопазване. Резултатите в този момент са, че, първо, свинският грип не е свински и няма нищо общо с прасетата и с проблемите от свинското месо. Предложението на световната асоциация е да се казва североамерикански грип.

  Второ, няма никакви проблеми по отношение на вноса на свинско мето от трети страни и просто не трябва да се изпада в паника в тази насока по отношение на всякакви спекулации със свинското.

  Третият момент е, че досегашната информация по отношение на структурата на грипа е, че по същество става въпрос за грип , който включва компоненти на птичи ДНК, животински ДНК и човешки. Дали е продукт на нормален мутагенез или на редуциран мутагенез, в момента не може да се отговори. Мисля, че това, което се коментира в момента, трябва да се спре шумът в тази връзка по отношение на паниката и консумацията на свинско месо.

  ЕМИЛ РАЙНОВ: Категорично подкрепям казаното от министър Цветанов. Затова ние през цялото време говорим за грипен вирус, тип А, който си има и съответната генна модификация - H1N1 и самото определение, което се наложи малко медийно, е неправилно.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Нека да одобрим точката, защото станалият разговор е много по-широк. Трябва да има постоянно информация от Министерство на здравеопазването и съответните институции, които отговарят за тази тема. Имаме опит от птичия грип 2005 - началото на 2006 г. Ще трябва да се действа по отработена схема. Най-важното е гражданите да знаят, че се предприемат адекватните мерки. Всеки ден трябва да има съобщения на тази тема какво е предприето. Утре като се прибере министър Желев, трябва да съобщи отделно какви общи мерки взема Европейският съюз. Ако трябва, ще разглеждаме и на Министерския съвет какви допълнителни мерки от наша страна има, защото хората се внушават от медиите, медиите създават голяма паника. Както беше и с птичия грип. Тогава не си спомням какви бяха данните. В целия свят колко души бяха починали от тази велика пандемия? Бяха похарчени сигурно десетки милиарди.

  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Този въпрос е разглеждан и на неформалния съвет на министрите на транспорта вчера. Там беше г-жа Мартинова. Поставен е много сериозно въпросът от френската страна да се спрат всякакви полети до страни, където вече е обявена епидемия. Не е било прието решението от министрите. Категорично по-големите страни са се противопоставили на една подобна мярка. Позицията е била, че с профилактични мерки на здравеопазването трябва да се противодейства, а не със спиране на движението на хора.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре,в ще докладвате текущо за развитието на тази ситуация. Интересно е, че върви от животно на животно, че се постига в крайна сметка баланс на пазара. Първо беше лудата крава, после птичият грип, сега е свинският. Всеки сектор се удря последователно. Винаги печеливша е фармацевтичната индустрия в крайна сметка.

  Точката се приема.

  Точка 53

  Доклад относно одобряване на позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси на 5 май 2009 г. в Брюксел

  ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: На поредния ЕКОФИН ще се гледат въпроси, свързани с общо икономическо положение, с платежоспособността. По-важният въпрос, който представлява интерес за нас, е увеличението на акцизите за цигарите, тъй като ние още не сме влезли в минималните равнища, така че ще има ново увеличение. За страните, които са нови членки и които са на минималните равнища или не са стигнали до тях, са предвидени по-дълги гратисни периоди. Мисля, че ни устройва 16-та година, макар че нашето искане е за по-дълъг срок. Но ми се струва, че и 16-та година е приемлив вариант.

  Вторият въпрос, който ще се постави - предлагам да подкрепим Румъния, тъй като в програмата на Румъния „Договорености с Европейската комисия и с Фонда", Европейската комисия е сложила политически ангажименти, свързани със съдебната система - корупция и други текстове, познати ни от други сфери, не от финансовите и ми се струва, че нашата позиция трябва да подкрепи румънската, че все пак трябва да има икономически критерии, а не политически - от гледна точка на обща солидарност.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки? Трябва да се подкрепи и Румъния, защото това е прецедент - разширява се механизмът за ПВР върху много други области. Тази подкрепа за Румъния, после - за Шенген и какво ли не, евро зоната. Има такава тенденция, която е опасна за България. Затова ако можем да помогнем на Румъния да не се случи, за да не се създава прецедент.

  Точка 54

  Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната и на ветераните от войните на Република Мали в областта на подготовката на военни кадри

  НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Тъй като между България и Мали няма междуправителствено споразумение, формално трябва да се вземе разрешение от Министерски съвет между двете министерства да се сключи споразумение. Става въпрос за обучение на техни военнослужещи в нашето военно училище за летци. Такива обучения ние провеждаме за

  Македония, Гърция, Румъния, Грузия, Азербайджан, Турция, Хърватия, Китай, Виетнам и сега ще прибавим и Мали. Предлагам да бъде прието това решение.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Има ли опозиция на това предложение?

  Подкрепя се.

  Точка 55

  Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

  МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: Постановлението предлага няколко промени. От една страна възможността да се разширят функциите на звеното АФКОС, на второ място - да се промени съставът на Съвета за борба с измамите, на трето място - звеното АФКОС да стане контактна точка по един регламент на Европейския съюз. Това е накратко съдържанието, формулирам в резюме промените, които се предлагат по Постановление № 18. За да може да изпълнява звеното тези допълнителни разширени функции се предлага увеличение на състава с още пет човека, като на базата на разговорите, които проведохме с финансовия министър съответно при ситуацията, в която се намира в момента бюджетът, стигнахме до компромисното предложение да влезе тази част от постановлението в сила от 1 януари 2010 година.

  Министерството на вътрешните работи има бележки. По постъпилите бележки са отразени и са взети под внимание и уважени бележките на Министерство на правосъдието, където ставаше дума в състава на Съвета да бъде включен зам.-министър от Министерство на правосъдието. Предвид необходимостта за спазване принципа за независимост на съдебната власт се счита, че трябва да отпадне това предложение. Приема се.

  Бележките на Министерството на вътрешните работи дойдоха в последния момент, затова министър Миков - с молба да каже дали стои зад тях и ако трябва да бъдат разглеждани още веднъж - то тогава остава възможността за приемане на вносител.

  МИХАИЛ МИКОВ: По-голямата част от бележките са чисто технически. Примерно „вменяване" да се замени с „възлагане". Не са приети, включително в чл. 10/а, т. 2 се нуждае от прецизиране, като бъдат изчерпателно изброени хипотезите, при които административната проверка е задължителна, защото иначе може да станат произволни решения. Другото е - влизане в сила на определени разпоредби от датата на обнародване на постановлението, а за другите от 1 октомври 2009 г. По §14, §15 и §17 са разписани различни срокове за изпълнение на отделни ангажименти, поради което следва да се предвиди, че тези параграфи също влизат в сила от датата на обнародване. Иначе сроковете как ще текат, неприятна бележка. Но, няма значение - на това не държа толкова. Две са приети.

  Но най-вече §2.

  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Да го приемем на вносител. Уточнявайте, няма смисъл да ги изчитате и да навлизате в детайли. Приема се.

  Преминаваме към закрито заседание на Министерския съвет.

  (Стенограмата от закритото заседание на Министерския съвет се съхранява в Секретно деловодство.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  Стенографски запис!


  Благодарим ви, че четете Капитал!

  Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
  Влезте в профила си
  Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
  Вижте абонаментните планове

  0 коментара

  Нов коментар

  За да публикувате коментари,
  трябва да сте регистриран потребител.


  Вход

  С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.