Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 23 септември 2009 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 23 септември 2009 г.

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 23 септември 2009 г.

Момчил Милев
5520 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

23 септември 2009 г.

Заседанието започна в 10.05 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

БОЙКО БОРИСОВ:Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 23 септември 2009 година.

Точка 1

Доклад относно утвърждаване на разходите за командировка за второто тримесечие на 2009 г. на заместник министър-председателите и министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите, областните управители и на органите по чл. 21а, ал. 1 от Закона за пътищата

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

Приема се.

Точка 2

Проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, в Националния осигурителен институт са постъпили заявления на лица и решения на общинските съвети за отпускане на персонални пенсии за 25 деца, за които липсва законово основание за отпускане на наследствени пенсии по общия ред след смъртта на един или двамата родители и социалния им статус е влошен. С отпускането на персоналните пенсии на предложените деца ще бъдат подпомогнати 17 семейства за издръжката на децата, останали в затруднено финансово положение след загубата на единия или двамата родители. В Закона за бюджета са планирани съответните средства, които са в размер на 6807 лева за тези 25 деца до края на тази година, тъй като те се отпускат всяка година.
Предлагаме Министерският съвет да отпусне считано от 1 октомври 2009 година персонални пенсии в размер на 90,77 лева, което е 90 на сто от социалната пенсия. Персоналните пенсии по точка първа се изплащат от фонд „Пенсии”. По отношение на пенсиите отпуснати с това решение се прилагат съответните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Изпълнението се възлага на Националния осигурителен институт.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 3

Проект на Решение за признаване на сдружение „Национална организация „Малки български хора” за представителна организация на национално равнище

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: На основание чл. 10, ал. 1 от Правилника за устройство и дейността на Националния съвет за интеграцията на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания, Министерският съвет признава сдружение „Национална организация „Малки български хора” със седалище гр. София за национална представителна в Националния съвет за хора с увреждания, където членуват общо 18 неправителствени организации за хора с увреждания. Тази организация покрива критериите на база на правилника, поради което предлагаме да бъде включена в този списък.
Благодаря ви!

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 4

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност на офицер с висше офицерско звание от Министерството на отбраната и проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за назначаване на офицер от Министерството на отбраната на длъжност за висшия команден състав

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, става въпрос за бригаден генерал Иван Мечков, който в момента е началник на служба „Военна полиция”. Предвид факта, че на генерал Мечков му бе отказан достъп до класифицирана информация, каквото е изискването, за да може да изпълнява функциите си, той изпада в обективна невъзможност да изпълнява тази функция. Именно поради това предлагам Министерският съвет да предложи на Президента на Република България да освободи бригаден генерал Иван Мечков от длъжността и също да предложи на негово място да бъде назначен полковник Данчо Дяков. Полковник Дяков е от кариерата. В служба „Военна информация” е преминал всички длъжности до началник на отдел, завършил е специализирани курсове във Военна полиция в САЩ, щабен курс за офицери от Военната полиция във Висшата школа на френската жандармерия, както и други курсове в НАТО. Притежава нужните документи за достъп до класифицирана информация.
Предложението е съгласувано с президента и съгласувателното писмо е налично в документите. Полковник Дяков е един от сериозните хора, които могат да възстановят равновесието в служба „Военна полиция”, която да започне да изпълнява функциите си така, както е по закон, с което да се прекрати изключително неприятната ситуация, създадена в следствие на разместването на началника и назначаването на генерал Мечков малко преди изборите, което е станало във фактическо нарушение на процедурите и практиките. Той е бил номиниран без да има достъп до класифицирана информация, след което достъпът му е бил отказан.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 5

Проект на Решение за разрешаване изпращането на кораб от Военноморските сили на Република България – фрегатата „Дръзки” с щатното си въоръжение и екипаж, извън територията на страната за участие в операцията на НАТО в Средиземно море „ActiveEndeavour”

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, става въпрос Министерският съвет да разреши участието на фрегатата „Дръзки” в операция на НАТО в Средиземно море. В нея ще участва екипаж от 152-ма човека от 4 октомври до 31 октомври 2009 година, както и българската фрегата. Тази операция е една от ключовите на Северноатлантическия алианс във връзка с подготовката от евентуални терористични заплахи и действия срещу търговски военни кораби в Средиземноморието.
Не се изисква допълнителен бюджет във връзка с тази операция. Средствата са осигурени от бюджета на Министерството на отбраната. Искам да отбележа, че във връзка с бюджетните съкращения, с които всички трябва да се съобразяваме, допълнително участие на фрегатата беше анулирано, тъй като преценихме, че не е належащо от гледна точка на това с какви средства в момента разполагаме. Но това учение, тази операция „ActiveEndeavour” не може да бъде анулирана, защото ще се разпадне цялата операция на НАТО. Предлагам да одобрите участието.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 6

Проект на Решение за одобряване проект на Пети допълнителен протокол към Споразумението за многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, става въпрос за бригадата в Югоизточна Европа. За нейното развитие трябва да бъде одобрен Пети допълнителен протокол към Споразумението за многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. Протоколът фактически довежда до повишаване на оперативната съвместимост между бригадата и НАТО. България ще заеме допълнителна длъжност в щаба на бригадата. Всичко това е съгласувано с Министерството на външните работи и предвид факта, че България сега започва председателството на Съвета на министрите на отбраната за Югоизточна Европа, чиято първа среща ще се състои през месец октомври в София, от изключително значение е ние да одобрим този допълнителен протокол. Неговата ратификация от Народното събрание също ще бъде належаща.
Предлагам на Министерския съвет да предложи на Народното събрание да ратифицира този документ, както и да бъда упълномощен да проведа преговорите и да подпиша проекта за Пети допълнителен протокол към споразумението. Благодаря ви!

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 7

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия, от името на Европейската общност, и Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия, Кралство Швеция, като донори, и Европейската инвестиционна банка, като Управител, подписано на 26 януари 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

МАРИН РАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, още на 29 май 2009 година беше одобрен с решение на Министерския съвет текстът на предложение до Народното събрание за ратифициране на това споразумение. Документът беше предложен в Народното събрание и макар че беше обсъден и беше обект на дискусия в пленарни заседания, не се достигна до гласуване на тази ратификация.
Обръщам внимание, че нашата страна следва годишно да плати в този Доверителен фонд сумата от 650 хиляди лева, които са годишната вноска на България в попечителския фонд на NeighborhoodInvestmentFacility (NIF) към Европейската инвестиционна банка, която е управител на фонда. Министерството на финансите вече е извършило плащането на първия транш. Смятам, че нашите международни ангажименти налагат да приемем това решение, за да продължи ангажимента ни към този Доверителен фонд. Благодаря ви.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Господин министър-председател, тъй като Министерството на земеделието и храните е изпратило становище в срок, което не е отразено в проекта, ако не възразите да бъде отразено и в точка 1.1.2 като допустим сектор да бъде включено и земеделието. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката с поправката на министър Мирослав Найденов.

Точка 8

Проект на Разпореждане за промяна на органа, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Академика 2000” ЕАД – София, и „Академика – Спорт” ЕАД – София

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на образованието, младежта и науката и министърът на физическото възпитание и спорта.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги, в момента Министерството на образованието, младежта и науката е едноличен собственик на капитала на две търговски дружества, в активите на които има доста интересни спортни имоти. Смятаме, че не се използват ефективно.
С оглед на създаването на специално Министерство на физическото възпитание и спорта, смятаме, че много по-ефективно може да се използва тази база, включително за развиване на ученически и студентски спорт, който е основен приоритет на нашето министерство. Предлагаме да бъде сменен собственикът, като очакваме Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на физическо възпитание и спорта да работят при пълна съгласуваност за развитието на ученическия и студентския спорт при най-ефективно използване на цялата спортна база в страната. Благодаря ви!
СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, съгласен съм с това, което каза министърът на образованието, младежта и науката. Мисля, че тези спортни обекти могат да се използват по предназначение и както казахме в пълна съгласуваност, да ги предоставим на младежите и на децата, за да може един час сутрин и един час след обед безплатно да се ползват от децата, за да могат да растат здрави и в същото време да изграждаме качества. БОЙКО БОРИСОВ: Мисля, че по този начин възстановяваме една справедливост и очевидно е, че няма логика тези имоти да бъдат в Министерството на образоването, младежта и науката, като тук е зала „Фестивална”, тук е Зимният дворец и зала „Христо Ботев”. Идеята е била, разделили са си на квоти, както всичко останало, и от барчета, и от съпътстващите дейности, както се наричат от Марин Райков, да изкарат по няколко хиляди лева. В същото време буквално те са се сринали и не изпълняват основното си предназначение, за това да му мисли сега министър Нейков.

Приема се точката.

Точка 9

Проект на Решение за изменение на Решение №879 на Министерския съвет от 2007 г. за предприемане на действия за прекратяване на концесионни договори за добив на минерална вода и за упълномощаване министъра на околната среда и водите да представлява концедента по сключен концесионен договор

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, настоящото решение се отнася до концесионен договор за добив на минерална вода от находище изключителна държавна собственост, село Михалково, област Смолян. С проекта на решение са предлага да се отмени точка 2 от Решение №879 на Министерския съвет от 2007 година, по-конкретно точка втора, с която неправомерно се предлага едностранно прекратяване на концесионния договор. В доклада, който е приложен към проекта на решение, детайлно са описани мотивите за настоящото предложение за упълномощаване на министъра на околната среда и водите да представлява концедента, включително и пред съда, за продължаване на концесионния договор за добив на минерална вода от сондажи №1ВКП и 1аВП на находище „Михалково”, село Михалково, област Смолян, изключително държавна собственост, сключен със концесионера ТПК „Михалково” и да осъществява контрол по изпълнение на концесионния договор.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

ЖАНЕТА ПЕТРОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми членове на Министерския съвет, в организационния състав на Министерството на правосъдието е включена Главна дирекция „Охрана”, която организира и осъществява охраната на съдебните сгради и охраната на съдии, прокурори, следователи и т. н., както и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, която организира и осъществява режимната и надзорно-охранителната дейност на места за лишаване от свобода. Личният състав на двете дирекции използва автоматично огнестрелно оръжие за изпълнение за дейността си. Предлаганото допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите има за цел да изключи приложението на режима установен от този закон, така че в дейността на тези две дирекции да бъде позволено използването на автоматично оръжие.
Министерствата не са направили бележки по законопроекта. Бележки са постъпили само от страна на Държавна агенция „Национална сигурност”, като някои от тях са приети. Останалите след повторно разглеждане не се приемат от Министерството на правосъдието. Предлагам проектът да бъде приет във варианта, предложен от Министерството на правосъдието. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката във варианта, който е предложен от Министерството на правосъдието.

Точка 11

Проект на Решение за одобряване на Национална програма за участие в Република България в Междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

МАРИН РАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, предлагам на вашето внимание проект на решение, което има пряко отношение към начина, по който нашата държава ще реализира своята външна политика в Съвета на Европа. Проектът е изготвен въз основа на програмите на Съвета на Европа за междуправителствените дейности за тази година. Предложенията на заинтересованите български министерства и ведомства са отчетени много внимателно и следва да се има предвид, че този проект е съгласуван на заседание на Координационния съвет по участието на България в дейността на Съвета на Европа през юни.
Действително приемането на това решение ще осигури едно пълноценно включване на нашата страна в дейността на Съвета на Европа и ще гарантира възможност ние да реализираме своите приоритети в тази ключова международна организация. Искам да добавя, че финансовата обосновка е приета от Министерството на финансите. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 12

Доклад относно изпълнение на решението по т. 19.2 от Протокол №31 от заседанието на Министерския съвет на 12 август 2009 г. относно предприемане на действия по прекратяване на договорите за доставка на употребявани самолети за нуждите на Авиоотряд 28

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин министър-председателю, уважаеми колеги министри, В изпълнение на решението от 12 август т. г. назначих комисия, която проведе преговори с лизингодателя на двата самолета и финансиращата институция "Дойче банк". Това са самолетите за нуждите на Авиотряд 28 за изпълнението на специалните полети. Преговорите преминаха много интензивно.
След като бяха подадени претенциите на доставчика BHAir много интензивно преговаряхме и последната оферта, която получихме на 16 септември т. г. от доставчика, е следната: прекратяваме договора по позиция №1 - за единия самолет, по взаимно съгласие, като BHAir се отказват от всякакви претенции по отношение на неустойки и санкции за прекратяването на този договор, а сумите, платени за придобиването на първия самолет, се приспадат от вноските, които са дължими за втория самолет, като те остават за сметка на министерството, тоест министерството ще изгуби платените вноски по правото на ползване - лихви и такси за ползване - на първия самолет, които са в размер на 1 милион и 12 хиляди долара. След направения правно-икономически анализ на договора и за двата самолета е налице реалната опасност от загуба на платените до момента вноски по двата самолета при прекратяването и на двата договора. Това са по 5 милиона и 54 хиляди долара на самолет, включително и претенции за щети от страна на доставчика BHAir в размер на 5 милиона и 100 хиляди долара на самолет. След провеждането на тези интензивни преговори считам, че това е най-благоприятната възможност и развръзка от всички до този момент възможности така, че минимизираме всички възможни и потенциални загуби, като остава за сметка на министерството единствено тази такса за ползване и лихвите по договора за единия самолет, който прекратяваме.
В този аспект е докладът до Министерския съвет, като предложението е да бъде променена точка 1 от протоколното решение на Министерския съвет по точка 19 от заседанието на 12 август т. г., за да не бъда задължен да развалям договора за доставка на самолети по позиция №2. Благодаря ви. БОЙКО БОРИСОВ: Господин Цветков, обяснете в цифри, за да можем да вземем правилното решение: ако прекратим днес договора и си вземат двата самолета, с колко пари "изгаряме" до този момент?
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ако прекратим и двата договора днес - каквото беше нашето първоначално желание - почти сигурно е, че ще изгубим почти всички платени до този момент вноски в размер на 14,5 милиона лева. Допълнително доставчикът на самолетите BHAir ще претендира за пропуснати ползи, щети и вреди от едностранното прекратяване на договорите. БОЙКО БОРИСОВ: Че са стояли самолетите тук - на паркинг - месеци наред, а не са летели? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Не само това. Те са имали съответни разходи по доставката на самолетите, преоборудването им и т. н. Техните претенции са в размер на 5 милиона и 100 хиляди долара за един самолет - тоест още около 14,5 милиона лева ще бъдат претенциите за пропуснати ползи, щети и вреди.
БОЙКО БОРИСОВ: И стават около 30 милиона лева! АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Да. Почти. Това е най-лошият вариант - ако съответно съдът присъди за тяхна вреда. БОЙКО БОРИСОВ: Предполагам, че договорът е юридически издържан. Ние едностранно го прекратяваме, а те нарушили ли са нещо по този договор?
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Не. В рамките на договора няма никакво нарушение и договорът изключително добре е изработен. Финансиращата институция е "Дойче банк" и договорът е изключително прецизен. По него няма никакви нарушения. БОЙКО БОРИСОВ: Тоест, ако днес вземем решение за прекратяване на двата договора за двата самолета, губим веднага днес 15 милиона лева и почти сигурно още 15 милиона лева. Ако отидем на втория вариант - да задържим единия самолет - какво е изражението в цифри?
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ако задържим единия самолет, прекратяваме договора за другия самолет по взаимно съгласие, при което двете страни няма да имат никакви претенции една към друга за прекратения договор - за никакви неустойки или санкции. А платените до момента суми за придобиването на този самолет ще бъдат приспаднати от вноските за оставащия в сила договор за самолета, който оставяме. БОЙКО БОРИСОВ: Тоест, ще имаме един самолет Ербъс и за него ще ни се приспаднат колко милиона, които сме платили до този момент за другия самолет? Колко му е общата цена на самолета, който евентуално ще оставим? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Общата сума на самолета, който остава не се променя - 44 милиона долара.
БОЙКО БОРИСОВ: Колко ни остава още да платим от тези 44 милиона, като се приспаднат вноските за самолета, който евентуално ще върнем? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Имаме погасителен план. До този момент са платени 5 милиона и 54 хиляди долара за единия самолет. От този самолет, за който прекратяваме договора, ще ни бъдат възстановени 4 милиона и 41 хиляди долара. БОЙКО БОРИСОВ: Значи приблизително към 10 милиона долара сме платили вече и ще ни останат да плащаме още примерно 33-34 милиона долара.
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Точно така. Като за тази година вноските ще бъдат поети почти изцяло от BHAir. Тоест, погасителният план за тази година ще бъде погасен с парите от BHAir, като от последната вноска - декемврийската, остават 950 хиляди долара, които ние ще трябва да платим. Финансовата обосновка е съгласувана с Министерството на финансите и съответно парите са осигурени. АНА МИХАЙЛОВА: От името на Министерството на финансите искам да добавя, че ние бихме искали да видим разчети по години за финансовите ангажименти на държавата по придобиване на самолета, обхващащи периода 2009-2014 г.
От гледна точка на правилата на бюджетиране и отчитане на касова основа на операциите по финансовия лизинг следва да се има предвид, че в годината на доставяне на самолета по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да бъде отразена като капиталов разход цялата стойност на финансовия лизинг без компонента на лихвата, а текущ разход ще бъде лихвата, която ще се заплаща до края на 2009 г. За следващите години по техния бюджет, като текущ разход ще остане само този компонент - на лихвата. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Във финансовата обосновка, която сме представили на г-н Дянков, сме направили погасителния план за следващите три години, но няма проблем и ще направим до края на целия период погасителен план и ще го предоставим на Министерството на финансите. МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Еднакви ли са двата самолета?
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Абсолютно еднакви са двата самолета. БОЙКО БОРИСОВ: Еднакви. Стари, пътнически, без никакви отделения - бизнес класа, първа класа, каквито обикновено има в самолетите на другите авиокомпании. Освен това са тесни, неудобни, непригодени за нуждите, за които са взети. Сделка, която е целяла да се изкара единствено и само комисиона. Няма никакъв мотив и логика да се купят два такива големи самолета за толкова много пари при положение, че един малък Фалкон прекрасно върши същата работа и спокойно е можело да се купи втори такъв - първият да вози президента, а вторият за правителството или за Народното събрание, ако има нужда. При (не дай, Боже) по-труден случай - имаме Спартан. Той е много модерен военен самолет и при необходимост вътре се монтират седалки. Малко по-бавно лети, но върши същата работа, каквато вършат другите самолети. Въпросът, накратко, е дали да се простим с тези пари!? Иначе мотив - никакъв!
ЖАНЕТА ПЕТРОВА: Министерството на правосъдието изразява становище, че е необходимо да разполагаме със самите договори, за да подпомогнем с правна експертиза. В доклада, който е предложен, не е добре разработен вариантът за прекратяване на договорите - какви са възможностите. Законът за обществените поръчки, по силата на който е проведена поръчката, доколкото разбирам от доклада на вносителя, препраща към Търговския закон и към Закона за задълженията и договорите, а там има възможности за защита по съдебен ред. Бих искала да получа информация и по въпроса кой е съдът, кой е компетентният съд съгласно договорите за разрешаване на споровете - дали това е българският съд или чуждестранен арбитраж. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ще ви предоставим екземпляр от договорите, за да се запознаете и да изразите становище.
БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Не може ли да го купим и след това да го продадем, след като нямаме нужда от такъв самолет? БОЙКО БОРИСОВ: Няма такава държава по света, която да купи подобен самолет за правителство, или президентство, или Народно събрание! За такива цели има друг тип самолети - по-евтини, по-малки, по-икономични, с подходящ вътрешен интериор, за да може по време на пътуване да се води разговор, диалог, мини-съвещание. Нали идеята е да се пести време и времето, което преминава в пътуване, да се използва за съвещание!? Като пътуваш за Брюксел или за другаде на международна среща с 3-4-5 министри (каквито са обикновено делегациите), заедно с техните екипи и с по закон налагащото се да вземеш (охранителен и медицински екип), ако се пътува с гражданската авиация излиза по-скъпо и по-неудобно и се губи времевият ресурс. За това е направено по този начин. Само че всеки се "разпростира според чергата си", колкото може. България се е изсилила и накуп е купила два Ербъса, които са за по 150 пътници! А те са пък и употребявани, и са от ниско тарифна компания! И вътре е възможно най-неподходящото обзавеждане за подобно пътуване. Тоест - купуваш си кола без екстри и след това искаш да я продадеш по-скъпо!? Това е твоят въпрос, г-н Димитров!
АНА МИХАЙЛОВА: Още веднъж искам да акцентирам върху това, че в рамките на ограничените бюджетни ресурси за 2009 г., ако бъде взето решение за доставка на този самолет през тази година цялата сума на разходите трябва да бъдат предвидени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. БОЙКО БОРИСОВ: И тогава излиза въпросът: в БДЖ ще съкращаваме хора, а ще плащаме самолета, договорен и купен от правителството на Станишев! Кое от двете да предпочетем!? То не е и въпрос на предпочитания! Колеги, колкото и да ми е неприятно (аз не съм човек, който обича да губи) моето предложение към вас ще е да мобилизираме целия си правен ресурс в Министерството на правосъдието, за да се прецени дали не може да се защитим поне по наказателните клаузи за предявените претенции - поне за вторите близо 5 милиона и 100 хиляди долара, които искат да ни вземат, като глоба за глупостта на предишното правителство. Ако можем поне тях да ги спестим! В края на краищата самолетите им са стояли тук и за това, че са стояли са получили 5 милиона долара.
Да се огледа правно. РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Тъй като в работата на комисията участваше и представител на Министерския съвет… Финансиращата институция е "Дойче банк" - в нейна полза са заложени и двата самолета. При неплащане на вноска банката, като заложен кредитор може да прибере самолетите и да се удовлетвори със 75% от тяхната стойност. Така, че остават 25%, за които ние ще влезем в спорове с лизингодателя. Всъщност, становището, което сме изразили и ние чрез нашия представител в работата на групата, е, че между двете злини трябва да изберем по-малката. Има направен цялостен правен анализ от водеща кантора за всички правни последици от прекратяването, в това число и от прогласяването на нищожност на договора. Всичките правни последици са в наш ущърб. При всяко положение ние ще загубим. Дали сумата ще бъде от платените до момента суми за придобиване на собственост и ползване или ще бъдат натрупани и претърпените загуби и пропуснатите ползи от страна на лизингодателя въпросът е само в размера - беше цитирано - 14 или 28 милиона.
При всяко положение бихме били укорени, че не сме направили това, което предлага министърът дотолкова, доколкото платените вече суми няма как да бъдат оправдани при положение, че заложният кредитор "Дойче банк" прибере самолетите и се удовлетворява по начин, който ние не можем да влияем, а това може да стане във всеки един момент. Така, че нашето становище е, че от двете злини трябва да изберем по-малката. Поне на настоящия етап няма вариант, при който да задържим тези два самолета, да влезем в дела и в резултат на тези спорове да преценим каква е ползата. При всяко положение търпим щети - въпросът е дали целесъобразността от това да приемем прехвърлянето на извършените плащания по позиция №1 от единия самолет към втория и да задържим единия самолет с ясното съзнание, че минимизираме на две претърпяната към момента загуба (претърпяната загуба, като целесъобразност на сделката изобщо) или да влезем в диренето на цялостната справедливост, което не включва разбира се търсенето на наказателна отговорност за тези, които са допуснали това разхищение.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Ако оставим единия самолет, не може ли поне да се лишим от някой от другите самолети на авиоотряда - например от Ту-154, от където да излязат някакви спестявания на разходите? Те взаимно заменяеми ли са? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Самолетът Ту-154 на авиоотряда се нуждае от подновяване на неговия летателен ресурс, който може да бъде за една или за три години още. Този самолет в момента не може да изпълнява нормални граждански полети в Европа и съответно би могъл да бъде продаден извън Европа - ако се вземе такова решение. Не мога да се ангажирам обаче с цената, на която той би могъл да се реализира. Специално за Ербъса, който евентуално бихме могли да задържим - той е в състояние до 2 седмици да бъде готов, оборудван, съответно с екипаж, за да изпълнява полетите.
Междувременно ще представим на вашето внимание и една стратегия за развитието на авиоотряда с оглед оптимизиране на неговия състав, разходи и съответно летателен парк. Но това решение остава за след приемането на решение относно Ербъсите. БОЙКО БОРИСОВ: А това, което г-н Божидар Димитров зададе като въпрос - не да го продадем, защото явно няма да има кой да го купи, а да го пуснем в експлоатация - да лети, за да има възвръщане на средствата, разходвани за него!? Да го предоставяме, например, на авиокомпания? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Изпълнението на полети от страна на авиоотряда се нуждае от едно по-специално проучване и внимание, тъй като авиоотрядът подлежи на по-специална регулация и съответно търговските полети и цената, на която той би могъл да ги извършва, не могат да бъдат решени еднозначно в този момент.
БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Имах предвид на частна авиокомпания да се продаде самолетът. МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: В крайна сметка трябва да има по-голям правителствен самолет освен Фалкона. Вместо да удължаваме ресурса на руския Ту-154 колко ще струва, ако се махнат и двата и се търси някакъв вариант за един нормален самолет? Няма ли да излезе по-евтино, отколкото ако трябва да плащаме за Ербъса още 34 милиона? Защото всъщност трябва да има втори самолет, по-голям от Фалкона. Ако оставим единия Ербъс и трябва за него да плащаме още 34 милиона няма ли да излезе по-евтино в рамките на тази сума да се купи друг, защото в момента цената на новите самолети е паднала? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Вероятно в тази кризисна година е възможно да се постигне по-добра цена. Аз считам, че цената от 44 милиона не е най-добрата, за която може да се говори. Но тук говорим за избирането на по-малката злина, тъй като прекратяването на договора и връщането съответно на единия самолет означава загубването на средствата, които са платени до момента плюс риска да бъдем осъдени за пропуснатите ползи и нанесени вреди.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Но освен злината трябва да мислим и за в бъдеще, че ние трябва да разполагаме с втори самолет. И, след като този не е оборудван, както и премиерът каза, а Ту-154 може да се удължи най-много с една до три години значи трябва да вземем решение, водени и от това какъв самолет ще имаме като втори. БОЙКО БОРИСОВ: А има ли шанс да говорим да дадат по-малък самолет вместо този Ербъс? Например, втори Фалкон или нещо от този тип - 12-13 местен. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Те не разполагат с друг такъв самолет. Тези са налични и доставени - те в момента са в София.
БОЙКО БОРИСОВ: Да - видях ги, стоят на аерогарата. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Въпросът беше дали можем да го продадем или преотдадем на авиокомпания, а не на друга държава за използване, като правителствен самолет? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Разбира се, съществуват и такива възможности - да се отдава под наем или съответно продажба. Но финансовият резултат от едно такова мероприятие не е сигурен.
БОЙКО БОРИСОВ: Все едно да влезем в ролята на банка - все едно даваме кредит на някоя авиокомпания да си купи самолет, само че ние й го купуваме и й го даваме да вършат работа!? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: И всъщност няма да разполагаме със самолет, ако се наложи правителството да пътува. БОЙКО БОРИСОВ: И няма да имаме самолет в случай на нужда, защото той в този момент лети за някъде.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Целта е друга авиокомпания да поеме вноските, които иначе ние плащаме. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: В този момент на редуциране на полети в кризисния момент никой няма да поиска… БОЙКО БОРИСОВ: Министър Трайков разсъждава прагматично. Ако ние имаме някое летателно "бижу" в момента, за което "съкровище" да се надпреварват авиокомпаниите да го имат в своя авиопарк - е абсолютно резонно. Но те си имат такива безброй, които стоят по летищата - нискотарифни самолети. И ние просто сме помогнали на някой да се освободи от тези самолети!
Целият парадокс е, че в момента ние обсъждаме подписан от правителството на България договор. Това е трагичното! Аз съм човек, който уважава институциите и това, че подобни на нас хора са подписали такъв договор, би трябвало по презумпция да се приема, че те са мислили, приели са най-правилното решение и ние сега, като приемственост, изпълняваме това, което трябва! Затова го поставям на дискусия сред министрите, защото аз не мога да намеря нито една логична стъпка в цялата сделка, освен обвързана с последната ни точка - безстопанствената небрежност. Умисълът на безстопанствената небрежност! БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Ако се пазят стенограмите - да се публикуват! БОЙКО БОРИСОВ: Публикуват се.
Въпросът сега е дали да загубим 15 милиона; дали с риск още толкова да ни глобят, ако не се намери вариант, както каза г-жа Петрова от Министерството на правосъдието - да оборим пред съда договора; министърът, който е внесъл това предложение или го е предложил, предварително е амнистиран, че е проявил безстопанствена небрежност (ами небрежен бил човекът и законът му го прощава); и въпросът е, ако го приемем днес да носим глобите и загубите и утре да ни кажат "Добре де, но все пак можехте за още 34 милиона да имате един Ербъс.", който да ни стои тук, защото той безспорно е по-неикономичен, отколкото Фалкона. Ербъсът е голям самолет - тоест ние трябва да си търсим едва ли не повод да пътуваме вкупом, за да влезе той в експлоатация. А това се случва максимум един път в годината, най-много два пъти. Той дори до САЩ не може да стигне, ако например тръгнем на такова посещение, където да са повече хора - защото ще кацаме няколко пъти! РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Очевидно трябва да вземем решение. Очевидно губим пари и в двата варианта, но тези два варианта могат набързо да се сметнат. В първия вариант, в който губим вноските, които до момента сме платили (около 15 милиона), но печелим другите 15 милиона лева. Да - ще има дело, но разсрочваме другите 15 милиона лева може би за след година, две или три при една добра работа от Министерството на правосъдието с качествени адвокати. Тоест, тези 15 милиона няма да ги плащаме веднага, а в момента парите струват много пари!
От тази гледна точка при една бърза сметка, която набързо бих направил съм на мнение, че вариантът да се откажем от тези два самолета е всъщност по-малкото зло. Защо? Защото във втория вариант, в който трябва да смятаме - отпада единият, но остава другият - там, за да довършим сметката със загубите трябва да добавим и друго нещо. Обикновено всяка покупка има някакъв хоризонт на покупката и примерно ние сега си купуваме един употребяван самолет, какъвто и да е, но той също се купува с някакъв хоризонт. И трябва да сметнем общата загуба за периода. Тоест да кажем, че след 5 години той вече няма да бъде наш. И тогава вече смятаме, че след тези 5 години той ще е изгубил стойност, ще сме похарчили еди колко си пари, защото той е голям, ненужен, защото ще сме поддържали персонал, защото ще сме си търсили начин да го вкараме в експлоатация за нужни или ненужни схеми. От тази гледна точка, ако довършим калкулацията за втория вариант трябва да се пресметне след 5 години колко общо губим, ако запазим този един самолет. Аз съм дълбоко убеден, че по-коректното е да се откажем от двата самолета и да се помисли сега, когато производители дават отстъпки по 30-40 процента, да се направи нещо, което е по-икономично, по-изгодно и в хоризонт 5 години всъщност ще доведе до по-малка загуба.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: За тези 34 милиона!? Един чисто нов Фалкон струва по-малко. И Ербъс струва по-малко. БОЙКО БОРИСОВ: Тази сутрин прочетох едно съобщение: българската нискотарифна авиокомпания WizzAir доставя чисто нов самолет Ербъс А320 за България директно от завода на Ербъс. Те си купуват чисто нов самолет от завода на Ербъс!
Можем ли да разсъждаваме една седмица до следващото заседание? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Разбира се, че можем да разсъждаваме и да направим още по-задълбочени анализи. Само отбелязвам, че в настоящия момент "Дойче банк" са в правото си да приберат самолетите и съответно да ги реализират по начин, по който те преценят. Те изчакват нашето решение, за да стане ясно как ще се процедира с единия самолет. Бихме могли съответно да ги помолим да изчакат още една седмица. БОЙКО БОРИСОВ: Единият със сигурност могат да си го вземат - няма какво да чакат. За единия въобще не става въпрос.
Колеги, предлагам тази точка да я отложим за следващата сряда, за когато искам писмено становище на Министерството на правосъдието за шансовете. НОНА КАРАДЖОВА: А може ли до следващата сряда по същия начин да се проучи възможността за това, което каза г-н Плевнелиев - колко струва един нов самолет и във времето какво би означавало това, както и евентуални възможности за продажба и за разсрочване във времето на този самолет? Кратко е времето, но все пак някаква информация и някакво проучване? АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Да. Проучване за цените на нов самолет към настоящия момент могат да бъдат направени и ще бъдат предоставени.
БОЙКО БОРИСОВ: И все пак направи разговори още веднъж с тях евентуално дали не би могло по-малък, по-евтин самолет - да търсят те да си го предложат тези Ербъси на друга държава, на друго правителство, за да може ние в рамките на парите, които сме дали и още не повече от 15-20 милиона да вземем нещо по-оптимално. РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Министър Цветков положи неимоверни усилия - аз бях свидетел на преговорния процес и на всичките упреци и обвинения, които бяха насочвани към него за "извиване на ръце", за силовост във воденето на преговорите. Така, че на този етап не съм сигурен, че за тази една седмица ще може да се постигне повече от това, което е постигнато, като резултат. По-скоро всички анализи, материали и становища да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието за една преценка - условно казано - на трета страна. БОЙКО БОРИСОВ: Не, аз не се съмнявам в министър Цветков, защото той ме информираше за хода на преговорите и позицията ми е била неизменно такава.
Въпросът е, ако толкова пари сме загубили и в рамките на тези 15 милиона понесем щета - мисля, че прокурорът е сезиран по тази сделка. Парадоксът на всичко това е, че накрая ще бъде оправдан човекът, който е внесъл предложението за тази сделка, защото до юли 2008 г. са си внесли закон, който да ги оневинява за всички подобно, което са направили. Да отложим до следващата сряда, за да видим дали имаме шанс за другите около 15 милиона поне да спасим. Защото, ако станат 30 милиона щета - по-добре ще е да вземем самолета. Така си мисля. Пак ще имаме нещо - иначе за 30 милиона ще имаме нула. А така за 44 милиона долара ще имаме самолет - поне нещо ще имаме. Пък след това, ако не ни е нужен - можем да го заложим в "Дойче банк" за кредит. Вътрешното му преустройство ще е поне още 2 милиона, за които ще трябва да се обяснява на хора защо се дават още толкова милиони за лукс!
Този самолет не е удобен за по-дълги пътувания. Той ще удобен в общи линии за сектора на министър Александър Цветков, а може би и за сектора на министър Трайков. За другите ще е неуютен. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ако отидем на варианта да задържим единия самолет веднага след това трябва да видим какъв е пазарът за по-нататък - тоест колко ще загубим, ако го препродадем или преотдадем. БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, отлагаме тази точка.
Министерството на правосъдието за следващата сряда да представи официален правен анализ. До тогава: - да се проучи за цената на нов самолет; - още веднъж да се проведат разговори дали не може да се промени нещо;
- да се види какъв е пазарът за стари самолети. В смисъл - ако вземем решение да го купим колко ще можем да получим при продаването му например още на следващия ден. Като се види каква е разликата в цената му ще блесне цялата безпощадна истина за тази сделка. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Бих искал да ви информирам, че преговорите бяха много трудни именно поради тази причина, че в момента пазар на стар самолети почти няма поради стагнацията на този пазар. Както трудно се продават стари коли - така трудно се продават и стари самолети! В момента има много голямо предлагане на стари самолети!

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме тази точка до окончателното й приемане.

Точка 13

Проект на Решение за определяне функциите на националния координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: С внесения проект на Решение за определяне на национален координатор на инициативата „Десетилетие за ромското включване” предлагам да бъде определен Милен Михайлов Миланов и се регламентират неговите функции. Неговата автобиография е представена. Искам да кажа, че 13 авторитетни неправителствени организации с принос за равноправното интегриране на ромите в българското общество, подкрепят неговата кандидатура. Тя е съгласувана с господин Цветанов. Предлагам във връзка с това решение на Министерски съвет за избирането на господин Миланов за национален координатор и в същото време за отмяна на Решение №484 от 24 юли 2008 г. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Уважаеми господин Борисов, колеги, внасяме този проект и предлагаме да го одобрите във връзка от една страна с поемане на нови функции в Министерство на образованието, младежта и науката. Имам предвид младежките политики, Института за публична администрация. От друга страна, за по-добра координация и взаимодействие вътре в министерството. Ще кажа две-три неща, които са важни. С предложените промени се осъществява една мярка, с която е поет ангажимент за оптимизиране и ограничаване на бюджетните разходи за 2009 г., като се оптимизира администрацията на самото министерство чрез намаляване на нейната численост с над 5%. От друга страна се прецизират правомощията на министъра и се добавят функции, които ще осъществява по отношение на държавната политика в областта на младежките дейности. Много важен момент е, че всички дирекции, които до този момент нямаха в своите функции ангажименти, свързани с анализ на политиката на Европейския съюз и въвеждане на европейските практики в системата на образованието, получават тази функция. Също така получават и функции, произтичащи от отмяната на Закона за управление при кризи и измененията и допълненията на Закона за защита при бедствия и аварии, което е една много важна част от дейността на Министерство на образованието. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване на Законодателната програма на Министерски съвет за периода 1 септември – 31 декември 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Може ли едно допълнение. В програмата аз съм написал само един закон. Предлагам още един – Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Само да уточня, че става въпрос за следващите шест месеца. БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Да.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се и предложението на Божидар Димитров.

Точка 16

Проект на Решение за освобождаване и избиране на председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, на основание член 57, алинея 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация представям на вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за освобождаване и избиране на председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Съгласно Закона за енергетиката, регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). ДКЕВР е колегиален орган и се състои от 13 членове, комисари, включително председател и двама заместник-председатели. Съгласно член 11, алинея 2 от Закона за енергетиката, Министерският съвет с решение освобождава и избира председателя, заместник-председателите и членовете на ДКЕВР и те се назначават съответно със заповед на министър-председателя. С Решение №715 от 3 септември 2004 г. Министерският съвет е избрал господин Константин Шушулов за председател на ДКЕВР. Мандатът на господин Шушулов е 5 години и изтече на 11 септември т. г. Освобождаването на г-н Шушулов се налага предвид изтичането на мандата му като председател на ДКЕВР.
Комисията регулира дейностите по производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, преноса и разпределението на природен газ, търговията с електрическа енергия и природен газ, производството и преноса на топлинна енергия. Във връзка с посочените дейности е необходимо председателят на ДКЕВР да притежава богат професионален опит и подготовка, както и отлично познаване на проблемите в регулираните от комисията сектори. Видно от приложената автобиография, съгласно член 64, алинея 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предложеният за избиране за председател на комисията господин Ангел Семерджиев притежава тези качества. Предлагам на основание член 11, алинея 2 от Закона за енергетиката и във връзка с изтичането на мандата на господин Шушулов, Министерският съвет да приеме решение за освобождаването му като председател на комисията и да избере Ангел Семерджиев за нов председател на ДКЕВР с мандат от 5 години. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в 2963-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност /вътрешен пазар, индустрия и изследвания/, което ще се проведе на 24 и 25 септември 2009 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, аз ще участвам утре на този Съвет на Европейския съюз по конкурентоспособност.
Дневният ред на заседанието включва: Първо, преглед на общностната иновационна политика. Второ, подобряване функционирането на вътрешния пазар с няколко подточки.
Трето, състояние на изпълнението на директивата за услугите. Четвърто, предложение на директива на Парламента и Съвета за изменение на Директива на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества по отношение на микропредприятията. Пето, развитие на европейското изследователско пространство и въпроси на политиката, отнасящи се до основаните на научни изследвания иновации.
Шесто, разни. В приложения доклад сме представили проект на позиция на българската страна по отделните точки. Бих искал да ви помоля позицията на бъде одобрена. Благодаря. БОЙКО БОРИСОВ: Младенов!
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря. Като бивш евродепутат все още съм пристрастен към тази тема. Бих помолил, ако може да информирате и нашите евродепутати, които са в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент за позицията, която България ще заеме, защото тези директиви ще бъдат разглеждани и в парламента. Те поемат ангажименти и по линия на Европейската народна партия, да има съгласуваност на действията. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря. Подобна комуникация ми се струва в реда на нещата и добрата практика. БОЙКО БОРИСОВ: Свържете се днес и ги информирайте. Ще го приемат добре. Или утре, ако намериш време, преди или след, когато идваш, свържете се с тях, ако могат да се съберат всички, които са там, излъчени от България. Ще им покажеш и уважение, и ще ги информираш.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Аз ще се посъветвам с Постоянното представителство.

БОЙКО БОРИСОВ: Точка 17 се приема.

Точка 18

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №61 на Министерски съвет от 2006 г. за създаване на Комисия за превенция и противодействие на корупцията

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник-министър председателят и министър на вътрешните работи.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, ще изложа съвсем накратко три съображения, които налагат изменение в решението на Министерски съвет за създаване на Комисията за превенция и противодействие на корупцията от 2006 г. Първото съображение е предизвикано от това, че е необходимо решението да се приведе в съответствие с новата променена структура на Министерски съвет. Тоест, това е чисто формално съображение.
Второто съображение е, че е необходимо да се създадат по-добри условия за провеждане на по-ефективна антикорупционна политика чрез формулирането на нов и ясен мандат на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Това е заложено в някои от точките на днешното решение, което предлагаме – точка 2.3 и други. На трето място, смятам за много важно да отбележа, че промените в тази комисия е заложено като мярка 23 от Графика за неотложни мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт по изпълнението на препоръките от евродоклада от месец юли, които бяха одобрени от Министерски съвет преди около три седмици. С оглед на всичко това смятам, че е наложителна промяна на решението на Министерски съвет за създаването и дейността на тази комисия.
БОЙКО БОРИСОВ: Младенов. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря. Тъй като тук става въпрос за състав на комисията, който е съставен още 2006 г., аз искам да предложа, ако не възразяват колегите, да се включи и министърът на отбраната, тъй като ние вече сме създали собствена комисия, горе-долу със същия мандат в министерството. Мисля, че сме и обект в общи линии на тази комисия. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Аз мисля, че няма проблем.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се. Включваме и министъра на отбраната.

Точка 19

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията в сила към 16 февруари 1989 г.), заедно с неговото изменение, прието с Решение №596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

АНА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, Република България се присъединява към Международната банка за възстановяване и развитие на 25 септември 1990 г., подписвайки учредителния й договор. Изменението на този договор сега се отнася до промяна на член V, раздел 3(а) в посока въвеждане на гъвкав механизъм за определяне на основните гласове в рамките на институцията, тяхното увеличаване и обвързване със записания дялов капитал. То е част от предприетите от Международната банка за възстановяване и развитие мерки за институционални промени в нейното управление, които се разглеждат като първа стъпка в процеса на реформиране на организациите от Групата на Световната банка. Обсъжданите в момента следващи стъпки на реформата в рамките на самата институция и инициативите за реформа на международната финансова архитектура на ниво Г-20 могат да наложат необходимост от по-нататъшни изменения. Предвид на гореизложеното предлагаме на Народното събрание на основание член 85, алинея 1, т. 2, 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие и приетото с Решение на Управителния съвет №596 от 30 януари 2009 г. изменение по него.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване на искане на Министерски съвет до Конституционния съд на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

Само ще ви зачета няколко от мотивите.
„Съгласно член 1 от Закона за амнистията амнистират се, като се освобождават от наказателна отговорност и от последиците на осъждането, лицата, които до 1 юли 2008 г. са извършили престъпления по непредпазливост, за които по закон се предвижда лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание. С разпоредбата на чл. 1 от ЗА не се амнистират само осъдени лица, които изтърпяват наказания, а се заличава престъпният характер на определени деяния. Спорен и несъобразен с принципа на правовата държава – чл. 4, алинея 1 от Конституцията, е начинът за определяне на деянията, чиито престъпен характер се заличава. По този начин се амнистират деяния по непредпазливост, наказуеми с лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание, които попадат в различни раздели на Наказателния кодекс – престъпления срещу собствеността, престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система, а така също и престъпления, извършени при осъществяване на публични функции.” До 2008, юли месец. Тоест, това за вас не важи. „Айдуците” са посочени в този период. Оттук нататък другите носят отговорност. Не са имали срам да кажат, че е само за тях, но както и да е. Просто ви информирам.
В мотивите на законопроекта се казва: „Съдебната система е натоварена с изключително голям обем дела, което е пречка за ефективно и бързо правораздаване. Това обосновава предложението за амнистиране на някои нетежки престъпления, които вече са извършени.” Тоест, можеш да си правиш престъпления, те вече са направени, правиш и те те амнистират предварително. И е поставена строго фиксирана граница за такива престъпления – до 1 юли 2008 г. След това вече няма. „Това е гаранция срещу възможността да бъдат извършвани, но ненаказани престъпни деяния в периода до обнародването на закона и неговото влизане в сила.” Какво ще рече това, господин Желязков, за обнародването?
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Срокът, за който говорите е 22 април. БОЙКО БОРИСОВ: А влиза в сила реално от 22 април т. г. ЖАНЕТА ПЕТРОВА: Отложено е, това прави впечатление.
БОЙКО БОРИСОВ: Сиреч, до изборите всички негодници са невинни. Нали разбирате, пише 1 юли, но реално то е от 22 април 2009 г. Нали така. В Колумбия все едно кокаиновите босове да си вкарат закон, в който да казват, примерно: до април месец който се е занимавал с кокаин, вече е освободен от наказание. Ето това е и нашето бивше правителство. „Тези мотиви обаче могат да обосноват не обявяването на амнистия, а единствено мерки за оптимизиране работата на съдебната власт. В този смисъл те пораждат съмнение, че с тях се прикриват същинските мотиви за приемането на закона, свързани с избягването на наказателната отговорност от лица, заемали висши държавни длъжности в периода до 1 юли 2008 г.”, всъщност трябва да бъде до 22 април 2009 г. Ето това е реалността. „Създаването на подобен прецедент, макар и формално да намира основание в член 83 от Наказателния кодекс, създава опасност не само от нарушаването на конституционния принцип на правовата държава, а и на принципа на равенство на гражданите пред закона, съгласно който всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. Това е така, защото по този начин се отнема възможността на съдебната власт да упражни контрол върху лицата, извършили тези деяния, като се прегражда възможността по отношение на тях да бъде повдигнато обвинение, и се създава неравнопоставеност между лицата, извършили съответните деяния преди 1 юли 2008 г. и след тази дата.
По посочените съображения считаме, че член 1 от Закона за амнистията противоречи на членовете съответно чл. 4, алинея 1, член 6, алинея 2, член 31, алинея 1 от Конституцията и следва да бъде обявен за противоконституционен”. В случая, дами и господа, въпросът е, освен чисто морален, политически, и все пак аз бих искал да видя и Конституционният съд как би отсъдил на толкова видно нарушение. Имайте предвид, че в и доклада на Европейската комисия този текст, този закон е посочен като грешка. Нали така, госпожо?
ЖАНЕТА ПЕТРОВА: Да. БОЙКО БОРИСОВ: И въпреки всичко, толкова много ги е страх, защото видно е, ето със самолетите, за договора с ПАРИБА, са нанасяни умишлени щети в полза на частни интереси. Умишлено. И този закон всъщност ги амнистира. Надявам се, приемате нашата жалба.

Приемаме точка 20 да сезираме Конституционния съд.

Точка 21

Проект на Решение за приемане на Икономически мерки за възстановяване на българската икономика (27 юли 2009 г. – 27 април 2010 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

АНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Това всъщност са мерките, които са били представени на миналото оперативно заседание на Министерски съвет от министъра на финансите. Те бяха дискутирани през изминалата седмица с парламентаристи, както и с Мисията на Международния валутен фонд. В момента някои от тях са съкратени и стават 76 мерки. Целта е да покажем, че сме готови за бързо справяне с негативните последици от икономическата криза и че имаме ясна политическа визия и единен подход в борбата с кризата. Благодаря. БОЙКО БОРИСОВ: Заповядайте. БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Дали е възможно да прибавим нещо?
Господин министър-председател, господа министри, аз предлагам в точка 6 – ускорено осъществяване на мащабни инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт”, питам се дали е възможно да включим един транспортен възел, който е изключително важен и който не го виждам тук, а за него много се говори последните месеци. Имам предвид пътния възел на изхода на Бургас за 120-хилядния квартал „Меден рудник”. Обикновено се пише, че това е връзка между двата Бургаса, но това не е съвсем точно. При този възел се кръстосват два пътя, водещи до граници и до гранични пунктове – до границата при Малко Търново и до границата при Свиленград през Сакар. Освен това, има и четвърти, изключително важен път, който се влива там. Това е пътят за Южното Черноморие, с неговите две-три хиляди хотела. Тоест, този пътен възел, който струва 22 милиона, плановете отдавна са готови, но пари за строителството му не бяха отпуснати, тъй като Бургас има кмет на ГЕРБ и предишното правителство не ги даде тези 22 милиона. Да ги дадем там. Пътят има не само градско, даже има най-малко градско значение, той има не регионално, а национално значение. Затова много държа. РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Запознат съм с проекта, той е изключително съществен и важен. Проблемът е, че не може да бъде включен в Оперативна програма „Транспорт”, тъй като там нещата са много ясно описани и съгласувани вече с Европейската комисия. От тази гледна точка не може да бъде финансиран с пари от тази програма. Трябва да се търси държавно финансиране. БОЙКО БОРИСОВ: А на базата на това, което говорихме, за проектите на общините с кредит от Европейската инвестиционна банка?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Това вече е извън Оперативната програма. БОЙКО БОРИСОВ: Ако условно си изтеглите кредит и след това си ги връщаме през годините. РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Така би могло. Общината…
БОЙКО БОРИСОВ: Дали общината, дали ние ще им помогнем… Но това е много важна тема. И двете естакади - и в Бургас, и във Варна, са идентични като пътни възли, които развързват движението. Може би помислете за предложение от този кредит, който има, да го дадем и след това през годините да го разсрочим, да им помогнем, защото е важно. АНА МИХАЙЛОВА: Включването на този проект може да стане в рамките на бюджетната процедура при изготвяне на бюджета за 2010 г. Може би Министерство на регионалното развитие и благоустройството да го подаде като информация за включване в проектобюджета.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21. НОНА КАРАДЖОВА: Извинете, виждам, че в проекта на решение в частта екологични инфраструктурни обекти, мисля че сега е добавено в точка 8 по Оперативна програма „Околна среда”, някои от посочените обекти не са по Оперативна програма „Околна среда”. Така че, моля да уточним след това текста, тъй като не е коректно. Не зная от къде идва грешката. Благодаря. БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря на Нона Караджова.

Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Постановление за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, имаме разрешение от Европейската комисия за изменение в Програмата за развитие на селските райони, което да позволи разходите за назначаване на допълнителен персонал към Управляващия орган на програмата и към Разплащателната агенция да се финансират изцяло от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или по-специално средствата за работна заплата, осигурителните вноски и цялостната издръжка на персонал. От стартиралите до момента мерки по програмата за развитие на селските райони има постъпили над 10 хиляди проекта, които трябва да се гледат само от 60 човека. Затова предложението за Постановлението е назначаване на допълнителен персонал от 200 човека, които да отидат в регионалните поделения, като това стане изцяло за сметка на техническата помощ по същата програма за развитие на селските райони. Тоест няма да струва нито една стотинка на държавния бюджет. Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Да си го пожелаят и другите министерства. Това е един сериозен жест.

С това днешното заседание приключва.

Заседанието завърши в 11,30 часа.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

4 коментара
 • 1
  gorskia avatar :-|
  gorskia

  приема се

 • 2
  outside avatar :-P
  outside

  Бързо са се справили.

 • 3
  Avatar :-|
  Владимир от Варна

  Доста са се закучили на точката за еърбъсите, и то с право - общо-взето, каквото и да се прави, това си е губеща сделка, като ще се вземе един стар самолет и ще се платят още едни милиони за него, като после ще гледат да го препродадат или преотдадат, а вторият окончателно се връща. Това е положението, Минке, както се казва. Кой знае какви още са ги надробили другарите от бившата Тройна коалиция...

 • 4
  Avatar :-(
  Цоцо от побит кол.

  Абе господа Министри и под министри това ли е стенограмата дека си говорите на иди ми дойди ми точката е приета от господин Министер Председател и повече не трябва да знаят тези от простолюдието дека им плащат хилядарките а говориме че няма нищо скрито покрито ама ядец има


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.