Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 28 април 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 28 април 2010 г.

Елена Старидолска
5011 прочитания

© Асен Тонев


На редовното си заседание в сряда правителството прие 36 точки. По-интересните от тях са свързани с проблема с отпуските, намаляването на състава на Комисията за защита на конкуренцията и за защита от дискриминацията. "Всъщност, нашата основна цел е "тарикатите" да ударим, които са направили по 200, по 300, по 100 дни и т. н. отпуски. Защото, аз съм сигурен, че този шеф на градушките, който има 300 дни отпуска, той, първо, нито се е преуморил от работа. Аз съм сигурен, че той е обиколил всички възможни почивни станции и си е почивал със сигурност, или не е ходил на работа", казва премиерът Бойко Борисов, когато се обсъжда т. 32 - отпуските. Междувременно "шефът на градушките" Венцислав Ценов беше уволнен през седмицата. Правителството в крайна сметка реши, че неползваните отпуски трябва да се "изчистят" до края на 2011 г.

Премиерът обяснява и защо учителите имат повече дни за почивка. "Аз ще задам обратния въпрос, защо тогава на учителите са дадени повече отпуски? Да ти обясня ли като на министър? Знам от майка ми, защото беше учителка. Защото учителят е подложен на изключително нервно напрежение. Това са по 30-40 деца, които тичат, играят, скачат, викат, непослушни са – първо. Второ, учителят не може да седне и да си почине - той е концентриран в час, защото го гледат 40 чифта очички и попиват всичко, което прави. Става рано, първият час е рано. След това се концентрира, проверява диктовки, съчинения и какво ли не. Взема решения, от които всяко едно дете или плаче, или се радва. Затова законодателят, когато е правил отпуските, е преценил, че тази работа изисква повече почивка за този човек. Иначе учителката става нервна, започва да мята тебешири – това, което виждаме по новините, започва да бие, да вика. Децата отиват в къщи, родителите вече имат проблем".

Борисов разкрива, че като главен секретар на МВР пет години не е излизал в отпуска, защото нямало кой да го замества и да "подписва" вместо него. Сега обаче, с промени в закона за МВР вече има длъжност заместник на главния секретар.

На заседанието са одобрени и предложенията на министъра на отбраната Аню Ангелов за новите генералски звания, които по традиция се връчват на празника на армията - 6 май, Гергьовден. "Знаете за конфликта, който възникна относно съветника на президента, искаше да бъде вдигнат с една звезда повече. Генералитетът много яростна съпротива оказа. За да пазим мира, аз направих три срещи и с министъра, и с генералитета, но бяха категорични", коментира премиерът по темата.

Стенографски запис!

Заседанието започна в 10.25 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за промени в състава на Националния осигурителен институт

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, има предложение от министъра на здравеопазването на мястото на доктор Власковска да бъде включена заместник-министър Гергана Павлова.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се предложението.

Приемаме т. 1.

Точка 2

Проект на Решение за изпълнението на Решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Колеви срещу България" (Жалба №1108/02), "Тончев срещу България" (Жалба №18527/02), "Корийски срещу България" (Жалба №19257/03), "Найденов срещу България" (Жалба №17353/03), "Гочев срещу България" (Жалба №34383/03), "Алийков срещу България" (Жалба №333/04) и "Мутишев и др. срещу България" (Жалба №18967/03)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме т. 2.

Точка 3

Проект на Решение за отнемане на имот – публична държавна собственост, и обявяването му за имот – частна държавна собственост

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е имот, който в момента принадлежи на НАП, той не се използва от тях, защото е отдалечен от града. Областният управител на Русе поиска този имот за нуждите на областта и ние му го предоставяме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме т. 3.

Точка 4

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на община Етрополе, Софийска област

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Имотът досега се ползваше от Министерството на финансите за Териториална данъчна служба. С отпаднало ползване е. Същевременно, без да има никакво въздействие върху държавния бюджет, общината ще си получи имота и ще си направи регионален център за услуги и информация на гражданите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме т. 4.

Точка 5

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на община Годеч, Софийска област

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Получават и стадиона. Една доста забавена преписка. Областният управител има положително становище. Има положително становище и от Министерство на физическото възпитание и спорта. Така че, без да има въздействие върху държавния бюджет, общината получава стадиона си. Ще се грижи за него, ще го използва по един добър начин.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме т. 5.

Точка 6

Проект на Решение за разрешаване пребиваването на научноизследователския кораб "Steauademare І", плаващ под румънски флаг, в териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България, влизане във вътрешните морски води и посещения в пристанища Варна, Несебър и Созопол в периода от 6 до 16 май 2010 г. включително за извършването н а проучвания във връзка с реализация на двустранното споразумение №812 между Република България и Румъния от 2010 г. за съвместни научни изследвания в рамките на националните програми за събиране, използване и управление на данни в сектор "Рибарство" за 2009-2010 г- на двете държави

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се т. 6.

Точка 7

Проект на Решение за освобождаване на Франк Бейли – гражданин на Съединените американски щати, от длъжността почетен (нещатен) консул на Република България в Съединените американски щати със седалище в Бостън и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Масачузетс

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме т. 7.

Точка 8

Проект на Решение за назначаване на почетен (нещатен) консул на Република България в Съединените американски щати със седалище в Бостън и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Масачузетс

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме т.8.

Точка 9

Проект на Решение за даване на съгласие за допускане на Иво Георгиев Прокопиев – български гражданин, да изпълнява функциите на почетен консул на Канада в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме т. 9.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване проект на споразумение за сътрудничество в областта на здравословните и безопасни условия на труд между Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика на Република България и Националната инспекция по труда на Република Полша

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приемаме т. 10.

Точка 11

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерство на вътрешните работи на Република България и Националната агенция за борба с природните бедствия на Ислямска република Афганистан за сътрудничество при бедствия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме т. 11.

Точка 12

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на Република България и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно логистична поддръжка и обслужване на подразделенията от Българските въоръжени сили в район 1 (LOT-ВИТЕЗ) на Европейските сили в Босна и Херцеговина

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приемаме т. 12.

Точка 13

Проект на Решение за изменение на решението по т. 18 от Протокол №28 от заседанието на Министерски съвет на 17 юли 2008 г. относно одобряване на Европейската конвенция за насърчаване на транснационална дългосрочна доброволческа служба за младежи

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

Приемаме т. 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската официална делегация за участие в 14-ата сесия на Българо-тунизийската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе от 18 до 20 май 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме т. 14.

Точка 15

Доклад относно намерения на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за стартиране на подготвителни действия по предоставяне на концесия на обекти – публична държавна собственост, представляващи пристанищни терминали, части от пристанища за обществен транспорт с национално значение

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приемаме т. 15.

Точка 16

Проект на Решение за едностранно прекратяване на Договора от 16 април 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – въглища, по чл. 2, ал.1, т. 4 от Закона за подземните богатства от находище "Паисий" – област Сливен, сключен между министъра на енергетиката и енергийните ресурси и "Мина Балкан 2000" ЕАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма..

Приемаме т. 16.

Точка 17

Проект на Решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от блок 1-7 "Търнак", разположен в областите Враца и Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме т. 17.

Точка 18

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Чипровец", разположена в землището на гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме т. 18.

Точка 19

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Поточето", разположена в землището на с. Микре, община Угърчин, област Ловеч

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме т. 19.

Точка 20

Проект на Решение за административно-териториални промени в границите на общините Созопол и Бургас, област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, звучи малко гръмко, всъщност е нещо изключително интересно за всички нас като събитие и като начин, по който е проведено.

Става въпрос за с. Извор, което е с 508 човека население, което е гранично между община Созопол и община Бургас, в момента е в община Созопол. Намира се по-близо до Бургас, отколкото до Созопол, няма и пряка транспортна връзка със Созопол, но е в община Созопол. Това, което е важно, че хората си направиха подписка, направиха си референдум, има решение след това на Общинския съвет в Созопол, който е съгласен те да бъдат отделени от общината, има решение на Общинския съвет на Бургас, който е съгласен да ги приеме. Няма забележки. И така инициативата на 508 човека довежда до решение на Министерски съвет, с което на тях ще им бъде по-удобно, ще имат по-добра транспортна връзка и по-добра услуга от гледна точка на близостта до гр. Бургас.

Така че отделяме с. Извор от община Созопол и я прехвърляме към община Бургас. Честито на хората, те сами си инициираха и подготвиха това решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме т. 20.

Точка 21

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за изменение на Указ №168 от 8 юни 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, Проекти на Решения за предложение до президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност на офицери с висше офицерско звание от Българската армия, за освобождаване от длъжност на офицер с висше офицерско звание от Министерство на отбраната и за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на офицер от Българската армия, за удостояване с висше офицерско звание на офицер от Националната разузнавателна служба, за удостояване с висше офицерско звание на офицери от Националната служба за охрана и за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на офицер от Българската армия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин министър-председател, колеги, всички предложения, които са на вашето внимание, са съгласувани с президента на републиката, както измененията в Указ №168, така и по отношение на индивидуалните актове за освобождаване и назначаване. Ако разрешите, да ви запозная по-подробно за кого става дума.

Има предложение за освобождаване от длъжност на бригаден генерал Ангел Василев Главев – командир на 2-ра лекопехотна бригада.

Освобождаване от длъжност поради съкращаване на длъжността началник щаб на Центъра на НАТО в Бидгошч, бригаден генерал Нейко Ненов Ненов.

За освобождаване от длъжност поради съкращаване на длъжността на комодор Валентин Любомиров Гагашев от длъжността "началник щаб на НАТО "Скопие".

Освобождаване от длъжност на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев – началник щаб на НАТО "Тирана", считано от 30 юни 2010 г.

Освобождаване от длъжност на комодор Димитър Минев Денев, който сега е директор на Дирекция "Логистика", и назначаване в Щаба на НАТО в Лисабон, Португалия – това е новооткрита длъжност.

Назначаване на генерал-майор Георги Танев Георгиев за началник на Военна академия "Георги Стойков Раковски". Той беше назначен за една година, сега всъщност ще получава съответното назначение без срок. Същото се отнася и за началника на Националния военен университет бригаден генерал Цветан Харизанов.

Във връзка с изменение на Устройствения правилник на Министерство на отбраната се преназначава Стефан Динчев Янев от директор на Дирекция "Политика за сигурност и отбрана" за директор на дирекция "Отбранителна политика".

Предлага се да се назначи бригаден генерал Йордан Тодоров Йорданов на длъжност заместник-началник на отбраната с висше офицерско звание "генерал-майор", да бъде повишен.

Назначаване на полковник Живко Михайлов Михайлов на длъжност директор на дирекция "Логистика" и присвояване на първо генералско звание "бригаден генерал".

Предлага се назначаване на полковник Марин Панайотов Начев на длъжност директор на дирекция "Подготовка и използване на войските и силите" в Щаба на отбраната и повишаване в първо висше офицерско звание "бригаден генерал".

Назначаване на полковник Петър Петков Петров на длъжността командир на 2-ра лекопехотна бригада с висше офицерско звание "бригаден генерал".

Предлага се да бъде повишен в звание генерал-майор Кирчо Иванов Киров, директор на Националната разузнавателна служба, със звание "генерал-лейтенант"

Предлага се да бъде повишен в звание генерал-лейтенант и директорът на Националната служба за охрана генерал-майор Димитър Радославов Димитров.

Предлага се за повишаване в звание заместник-директорът на Националната служба за охрана полковник Тодор Коджейков и присвояване на първо висше офицерско звание "бригаден генерал".

Освобождаване на бригаден генерал Кольо Йорданов Милев от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада поради навършване на пределна възраст, и назначаване на полковник Красимир Кънчев Кънев на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и да бъде повишен с висше офицерско звание "бригаден генерал".

Всички предложения са съгласувани с президента.

БОЙКО БОРИСОВ: Знаете за конфликта, който възникна относно съветника на президента, искаше да бъде вдигнат с една звезда повече. Генералитетът много яростна съпротива оказа. За да пазим мира, аз направих три срещи и с министъра, и с генералитета, но бяха категорични. Държа това да го знаете, защото имаше реакции в медиите от страна на президента.

Не само че нямаше умисъл или някой да е искал да направи проблем. Точно обратното. Генералитетът излезе писмено, че не са съгласни с подобен начин на издигане на офицерско звание. Както се казва, и с моето мнение не се съобразиха. Казвам го за информация, защото всички сте чули по медиите за напрежение, което се създаде. Опитах се да го предотвратя, но принципът на генералите в случая не ми даде основание да оказвам по-голям натиск. Опитах се да повлияя с метода на убеждението, опитах се да ги убедя, но министър Ангелов, генералитетът не се съобразиха с моите леки препоръки в тази посока. Именно защото знаех каква ще е реакцията. Реакцията веднага – "антикризисните мерки няма да дадат достатъчен резултат". Да знаете, че всички тези реплики са в резултат на решенията на Съвета по отбрана, където се събират генералите и всичко това се обсъжда и има протокол.

Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за предложение до Народно събрание за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на държавата Катар

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме т. 22.

Точка 23

Доклад относно одобряване на доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта през 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме т. 23.

Точка 24

Проект на Решение за определяне на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" и отменяне на решението по т. 37 от Протокол №48 от заседанието на Министерски съвет на 10 декември 2008 г. за определяне на допълнителен бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

Приемаме т. 24.

Точка 25

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Чеирите", разположено в землищата на с. Здравец и с. Аврен, община Аврен, област Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката¸енергетиката и туризма.

Приемаме т. 25.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", приет с Постановление №83 на Министерския съвет от 2008 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приемаме т. 26.

Точка 27

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме т. 27.

Точка 28

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме т. 28.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, представяме на вашето внимание проект за изменение и допълнение на Закона за водите. Проектът на закон е качен на интернет страницата на МОСВ преди повече от три месеца, съгласуван е и е консултиран с Националното сдружение на общините. Направени са срещи с неправителствени организации, Асоциацията на хидрогеолозите и други заинтересовани страни.

Мотивите за промените на Закона за водите е транспониране на изискванията на директива относно оценка и управление на риска от наводнения. Срокът изтече в края на миналата година за транспониране на тази директива, но към момента на встъпването ми в длъжност не бяха започнати никакви подготвителни работи. Веднага създадох работна група и съответно разработихме текстовете, с които транспонираме тези изисквания..

Какво се въвежда в Закона? Първо се изисква да бъде направена предварителна оценка на риска от наводнение до края на 2011 г. за речни басейни и прилежащите им брегови зони.

На второ място, до края на 2013 г. да се направят карти за опасност от наводнения и карти за риск от наводнения за места, където съществува такъв риск от наводнения, и след това да се разработят планове за управление на риска от наводнение до 2015 г. за зоните с идентифициран реален риск от наводнение или където може да се предположи такъв риск.

Втори мотив е създаване на правно основание за транспониране в подзаконова уредба на другите три директиви на Европейския съюз.

Друг мотив е създаването на предпоставки за гарантиране изпълнението на програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни на национално ниво от правителството, тъй като това са едни много сериозни планови документи и са част от една последователна шестгодишна политика за управление на водите. Първите планове вече са одобрени по сега действащия закон, но в бъдеще предлагаме те да се одобрят от Министерски съвет.

Облекчаваме също така разрешителните режими в областта на водите. Правим две промени в списъка на комплексните и значими язовири, като включваме като допълнение на сега съществуващия списък и яз. "Бели Искър" и яз. "Цанков камък". Мотивите са следните: първият е неразделна част от водостопанската система и е включен в месечните графици за язовирите, а вторият е новоизграден язовир, който отговаря на критериите за комплексни и значими язовири.

Една следваща промяна, която предлагаме, е предоставяне на общините, при тяхно желание, за управление на някои от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, които са приложение към закона. Мотивите ни за това предложение са, че голяма част от ресурсите на тези минерални води, под 20% се усвояват от находищата. Общо находищата са 102. Има находища, които имат само по едно разрешение или въобще не се ползват. Същевременно водата се излива в околната среда. Смятаме, че така ще се стимулира местната инициатива да се направят публично-частни партньорства или най-малкото там, където водата не е с много подходящи характеристики, съответно поне да се ползва за социални дейности и това е законно. Искам да ви кажа, че аз лично съм обиколила над 170 сондажа по Струма, те са в недобро състояние и мислим, че това ще подобри тяхната ползваемост.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз мисля ,че по това нямаме спор.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, понеже при съгласувателната процедура имаше много забележки, които бяха направени от Министерство на вътрешните работи, голямата част бяха приети, други не са приети. Мисля, че има какво още да се изчисти. Предлагам точката да се приеме на вносител, а спорните текстове да бъдат допълнително изчистени с експертите от двете ведомства.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме т. 29 на вносител.

Точка 30

Доклад относно Годишен доклад от комисията за текущ контрол по изпълнението на сключените концесионни договори към министъра на околната среда и водите за изпълнението през 2009 г. на концесионните договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, и концесионен договор за защитена територия – част от Национален парк "Пирин", контролът по които се организира от министъра на околната среда и водите от името на държавата

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Към 31 декември 2009 г. са в сила общо 29 концесионни договора, които се координират от Министерство на околната среда и водите, от които 28 са за минерални води. През 2009 г. са преведени общо годишни концесионни плащания в размер на 2 797 753 лева в републиканския бюджет.

Направихме редица заседания във втората половина на 2009 г., за да контролираме изпълнението на концесионните договори. Там, където установихме, че има забавяне на концесионните плащания, предприехме веднага мерки и съответно дължимите концесионни възнаграждения бяха изплатени. Направихме контрол на изпълнението на техническите параметри на концесионните договори. Там, където не бяха изпълнени санитарно-охранителните мерки съгласно концесионните договори, се дадоха предписания, съответно проконтролирахме и всичко беше изпълнено. Смятаме, че към момента концесионерите изпълняват своите задължения. Това е основното от миналогодишната дейност на министерството във връзка с концесиите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме т. 30.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Закона за изменение на Закона за защита от дискриминация

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, това е във връзка с Решение №870 на Министерски съвет от 10 ноември 2009 г. за одобряване доклада на заместник министър-председателя за оптимизиране състава и мандата на независимите регулаторни органи. Изразено е становище, че броят на членовете на регулаторните органи, в Комисията по дискриминация не трябва да бъде повече от 5 човека. Анализът на европейската практика по отношение на продължителността на мандата на членовете на подобни органи сочи, че в повечето европейски регулаторни органи продължителността е не повече от 5 години. На това основание и в съответствие с компетентността на министъра на труда предлагам намаляване на числеността на Комисията за защита от дискриминация от 9 на 5 души, от които поне трима юристи, с произтичащи от това промени в броя на избраните от Народно събрание от 5 на 3 души, и назначените от президента от 4 на 2 души. Това е нашето предложение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме т. 31.

Точка 32

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин министър-председател, искам да направя един коментар. Ние направихме забележка във връзка с изчистването на отпуските до края на 2010 г. Очевидно е, че ако всички решат да си използват отпуските, просто администрацията ще блокира.

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, за съжаление няма как да накажем виновните за това. Ако имаше начин да се накажат виновните, аз щях да съм категоричен, че до 2010 г. трябва да се изчистят отпуските. Но, така или иначе, много от тези хора, с мълчаливото бездействие на държавата, на отделните агенции, министерства, са правели тези безобразия. И сега тези популисти – и от ляво, и от дясно, искат да изкарат, че видите ли, ние искаме да ощетим всеки един човек, на който по някаква причина му е залежала отпуската. Всъщност, нашата основна цел е "тарикатите" да ударим, които са направили по 200, по 300, по 100 дни и т. н. отпуски. Защото, аз съм сигурен, че този шеф на градушките, който има 300 дни отпуска, той, първо, нито се е преуморил от работа. Аз съм сигурен, че той е обиколил всички възможни почивни станции и си е почивал със сигурност, или не е ходил на работа.

За съжаление, ние, съсредоточени в тази посока, действително можем да накърним някои интереси на хора, които просто не са ги пуснали да излязат в отпуск. Включително сега с промените в Закона за МВР сложихме заместник на главния секретар на МВР. Преди главният секретар нямаше по закон заместник, сиреч аз не съм излизал пет години в отпуск, защото няма на кого да оставиш функциите да подписва, докато си в отпуск. А това беше една длъжност в държавата. Всички останали имат заместници. Затова мисля, че ние, за да не станем отново подвластни на популистката вълна, която и от ляво, и от дясно се носи, да не говорим за президента, защото той също би трябвало, когато тези безобразия са правени, тогава да е бил толкова гласовит, колкото е в момента… Няма лошо да е гласовит, но когато са правени тези безобразия защо не е излизал и по същия начин гласовито да го е казвал. И тогава ние щяхме всички да знаем - и опозицията, и всеки един човек.

Затова аз считам, че правилното решение е да дисциплинираме сега всички държавни и общински администрации в рамките на 2010 г., да оставим до края на 2011 г. да се доизчистят отпуските и фактически от 2012 г. да излезем на чисто. Това е моето предложение. Защото, повтарям, никой няма да отчете безобразията, които са правени, а ще бъдем обвинени, че искаме на работника да му вземем 1, 2 или 5 дни натрупан отпуск. Работниците нямат много натрупани отпуски, защото те самите ползват малко отпуск. Затова, тази година всички министерства, агенции трябва да си чистят отпуските. Имате си заместници, взимате си отпуска, никой не ти пречи да си работиш в къщи. На края на годината може да ти остане една седмица, която да прехвърлиш за другата година - това го разбирам. Но такива не ползвали отпуска в такива размери! Който иска да работи, той може да си работи в отпуска. Отпуските 2010 г. се чистят, със срок до 2011 г. да се доизползват. Оттам нататък компромис няма. Това е моето предложение.

Отпуските са дадени, защото по-умни от нас хора са се борили десетилетия преди това за по-големи отпуски и за да ги има тези отпуски. Това са социални придобивки, за да може да отдъхнеш, да възстановиш организма си, да работиш след това повече и да си запазиш здравето.

Младенов, моля те, като говориш със синдикатите, къде са били синдикатите през това време?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: И те имат вина.

БОЙКО БОРИСОВ: Имат огромна вина. Ако ние направим само една частичка от това, което е правено отпреди, вдигат вой до Бога. Така че много внимателно им обяснявайте всички наши мерки и където имат вина, да си я понасят и те. Не при всяко мое или на кабинета решение да ни плашат със стачка. Ако искат стачки, и ние отиваме да стачкуваме - срещу тези 20 години, срещу президента, срещу опозицията, срещу всички. Който иска да дойде да се оправя с тези бакии, които са ни оставили. Те мислят, че ги плаша. Не, хич не ги плашим. Така им предай. Бяха тихи четири години като мушички всичките. Тихи. Пръв излизам да стачкувам. Стачка – аз от другата страна стачка срещу тях, срещу президента, срещу това, което са направили, и - където се съберат повече хора.

Ние сме поели 2012 г. държавата да изглежда по друг начин - магистрали, метро, всичко. Ако не искат, по-добре сега. Все 4% ще направи ГЕРБ, ще седна в Парламента на първия ред срещу Станишев и ще му кажа "Господине, какво сте правили Вие? Я да ти видя Първанов кризисните мерки!". Нали му видяхме кризисните мерки.

А Министерство на отбраната в какво състояние го заварихме?! Върховен главнокомандващ, пряко отговарящ за армията! Иначе защо ще се казва "върховен главнокомандващ". Колко е дългът на отбраната?

АНЮ АНГЕЛОВ: Дългът е 156 милиона лева, а неосигурените финансово договори – 616 милиона лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо тогава не е правил кръгли маси и да го обяснява това? А сега - Министерство на отбраната не се погрижило за социалната дейност. А тогава защо не излезе да каже "Министър Цонев краде, Свинаров, този, онзи" - да им даде оценка. Чухте ли такава оценка? Защото аз не съм чул.

АНЮ АНГЕЛОВ: Всеки ден излизат нови и нови, господин министър-председател, ето сега за Близнаков за някакво летище, други работи. Значи аз трябва да се занимавам само с това.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз предлагам тогава да го приемем на вносител и да променим датата от края на 2010 до края на 2011 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз съм категоричен по това решение. Моля, гласувайте! Който е за предложението до края на 2011 година да изчистим отпуските, да гласува. До края на 2011 година!

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ние приехме на оперативното заседание да бъде до края на 2010 година, но тъй като становищата на отделните министерства и това, което Вие казахте, както и синдикатите, аз мисля, че е добре до края на 2011 година - да се приеме на вносител, да се изчистят отпуските.

БОЙКО БОРИСОВ: Именно, с ясното обяснение - ще слезеш и ще обясниш: заради безобразията и мълчанията през всичките тези години, ние сме принудени сега да правим всичко това, защото те са мълчали, не са си гледали работата. Това ясно да се каже.

И приемаме до 2011 година да се изчистят отпуските.

А 2010 година – всички по график. Правите си график в министерствата – 20 дена лятото, 10 дена зимата или седмица или еди колко си. Максимум седмица да се прехвърля.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Училищната мрежа няма да може да изчисти до края на 2011 година. Натрупани са много и има опасност да закрием училища.

БОЙКО БОРИСОВ: Как са натрупани много? Нали учителите излизат лятото три месеца ваканция?

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Средно е 200-300 дни натрупани. В образованието е така.

БОЙКО БОРИСОВ: А какво са правили лятото? Зимната ваканция са си в къщи.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Правят изпити и други неща. Ако ги пусна в отпуск, трябва да затворим училищата. Няма кой.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво, да приемем, че за образованието…

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: За образованието може да кажем учебната 2011/2012 е крайният срок.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Според мен, ако влезем в подобна хипотеза, това означава, че всяко едно ведомство може да извади сума аргументи в тази посока.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние от 2010 удължаваме до 2011 година.

Приели сме 2011 г., Игнатов, ще си направят график. Ще си направят по 5, по 5, между изпитите, ако има такъв проблем. Директорката си прави график и започва – от 2010 до 2011 края са две години. Започва да изчиства. Ако на края на 2011 г. възникне подобен проблем, тогава ще седнем да го обсъдим пак. А започнем ли да отлагаме, веднага армията ще дойдат и ще кажат: Ние бяхме на учение, другите ще кажат: Правихме операции, не си взехме отпуските – и готово! График!

Аз ще задам обратния въпрос, защо тогава на учителите са дадени повече отпуски? Да ти обясня ли като на министър? Знам от майка ми, защото беше учителка. Защото учителят е подложен на изключително нервно напрежение. Това са по 30-40 деца, които тичат, играят, скачат, викат, непослушни са – първо. Второ, учителят не може да седне и да си почине - той е концентриран в час, защото го гледат 40 чифта очички и попиват всичко, което прави. Става рано, първият час е рано. След това се концентрира, проверява диктовки, съчинения и какво ли не. Взема решения, от които всяко едно дете или плаче, или се радва. Затова законодателят, когато е правил отпуските, е преценил, че тази работа изисква повече почивка за този човек. Иначе учителката става нервна, започва да мята тебешири – това, което виждаме по новините, започва да бие, да вика. Децата отиват в къщи, родителите вече имат проблем.

Затова законодателят, Игнатов, е направил отпуските на тези хора и ти си длъжен да осигуриш отпуските им. Длъжен си. Не да им я прехвърляш за 2020 година, а да им осигуриш възможност да почине, да релаксира, за да бъде добър учител. Ние това искаме с това решение на Министерски съвет да кажем на хората и това, Младенов, искам да бъде акцентът, когато го говорите – ние осигуряваме времето, искаме те реално да починат, защото то носи след това по-голям дивидент.

Много по-умни от нас са го измислили. Иначе нямаше да има отпуска. Влизаш в кабинета, четири години нямаш отпуска – и след това ти я плащат или си я взимаш.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: В тази подкрепа, господин министър-председател, искам да кажа, че тъй като днес е Световният ден за борба с безопасността на труда и културата на труда, голяма част от трудовите злополуки са именно заради това, че хората не си ползват отпуските и са неотпочинали. Това е констатация на Инспекцията по труда.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз съдя по себе си. Понеже нямам началник – нещат ГЕРБ да ме извикат да ми го наложат, събота – в Сирия, в неделя – в Сирия, в понеделник - в Сърбия, вчера – във Варна. Всяка събота и неделя имам и други мероприятия. Всъщност, сутрин в 7.30 часа, вечер – снощи свършихме в 21.30 часа. Профсъюзите не искат да ме пазят. Така сте сигурно и всички вие. И така са много хора. Затова навремето са създадени синдикатите, Младенов, за да предпазват от подобно нещо хората. И затова август месец така си планирайте, ако не сте планирали – от 1 до 20 август кабинетът излиза в отпуск. Оставяте заместници. Който иска да си седи в министерството, Ваш проблем си е. От 1 до 20 – така правят цивилизованите държави, кабинетът излиза отпуск. Ако искате, почивайте. Аз съм длъжен да ви осигуря на вас почивка, за да бъдете работоспособни след това. Имате семейства, имате деца. Трябва да знаят, че от 1 до 20 имате нужда от отпуск. И всеки българин го прави. Един – една седмица, друг – две, друг – три, някои целогодишно почиват.

АНЮ АНГЕЛОВ: Моите предложения към промени в Кодекса на труда не са свързани с обсъждания днес въпрос, но са важни за всички министерства. Става въпрос за следното. Съгласно чл. 328 от Кодекса на труда, пенсиониран военнослужещ или цивилен служител от МВР по друг ред, по друг закон не може да бъде освободен при навършване на 63 години възраст за мъжете и 60 години за жените. Не може да бъде освободен и по Закона за държавния служител, чл. 106. Това връзва ръцете на практика, аз имам 64-65-годишни, които продължават да работят и не мога да ги освободя на това основание. Затова сме предложили едно изменение в чл. 328 с една допълнителна алинея и в чл. 106 – на държавния служител, да могат да бъдат освобождавани при навършване, тъй като те се пенсионират без изискване за възраст, да могат да бъдат освобождавани при навършване на пределна възраст по Кодекса за социалното осигуряване.

БОЙКО БОРИСОВ: Младенов, какво мислите?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Изпратено е в парламента и ще се обсъжда в комисиите.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре.

Приемаме точка 32. Приемаме я на вносител. В смисъл - приемаме на вносител именно, защото корекцията е тази, която днес трябва да излезе по този начин. И г-н Младенов ще отиде след това в Гранитна зала да обясни и точно и ясно да каже какво съм имал предвид.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Понеже бяхме направили и други предложения във връзка с промяната на Кодекса на труда, които не са отразени, са свързани с повишаването на гъвкавостта на пазара на труда - ако я приемаме на вносител бих искал и тези промени да имаме възможност да ги дискутираме.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин Трайков, подготвят се промени в Закона за насърчаване на заетостта и мисля, че там им е мястото, които ще бъдат обявени след около месец.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добре.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Със Закона за гражданското въздухоплаване се въвежда новата правна рамка, установена в Европейския съюз за сигурността в областта на гражданското въздухоплаване.

С проекта на закона се определя и състав на съвет за сигурност за гражданско въздухоплаване. Предвижда се Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване да се утвърждава след съгласуване със съпредседателите на този съвет.

Със закона се постига точно определяне и разделяне на отговорностите между летищните оператори и органите на Главна дирекция "Гранична полиция" на територията на летищата.

Със закона се правят и промени при предоставянето на концесия на обособени части на летища за обработка на товари, багажи и поща.

Правят се също така и изменения във връзка с преминаването на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.

Във връзка с малко по-късно получените становища и бележки на Министерството на отбраната предлагам точката да се приеме на вносител.

АНЮ АНГЕЛОВ: Имаме определени бележки, касаещи взаимодействието между военните въздухоплавателни средства и гражданските и управлението, затова министър Цветков предлага да приемем точката на вносител. Аз също предлагам да приемем на вносител, за да обсъдим още веднъж някои неща.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точката на вносител - пълна координация между двете системи.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по рибарство, което ще се проведе на 4 и 5 май 2010 г. във Виго, Испания

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за изменение на Решение №16 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Бих искала да отложим точката за следващия път, тъй като г-жа Гергана Павлинова Павлова-Николова, заместник-министър при мен, беше предложена, но, тъй като тя вече ще работи вМинистерството на труда и социалната политика, следващия път ще ви предложа други двама кандидати, очаквайки третият си заместник, който да предложа да влезе в касата.

Така, че предлагам точката да остане за следващия път.

БОЙКО БОРИСОВ: Понеже сте нов министър, правя това изключение. Не е редно да внасяме на Министерски съвет точки и да ги отлагаме.

Отлагаме точката за следващото заседание.

По предложение на министър Борисова и предложение на депутатите на ГЕРБ днес парламентът ще гласува шеф на НЗОК.

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Приета е вече.

БОЙКО БОРИСОВ: Нека да й е честито!

Веднага се събирате и започвате всичко по клинични пътеки, по безобразното харчене, скъпи операции… Сега от другата страна вече ме чакат, от ДАНС - маса сигнали вече имам по тази тема. За мен вече е ясно какво трябва да направим в здравната реформа. Абсолютно ми е ясно! Дори и имената са ми ясни, които трябва да се махат и които всъщност представляват лобистките интереси.

Така е направено, така са вкарвани включително и клинични пътеки само с решение на касата - без да мине през Лекарски съюз и т. н.! Затова, министър Борисова, този проблем го атакувайте днес! Всъщност една операция струва 100 лева или една услуга, другата - 700 лева, има по 10, по 15 хиляди лева операции! В смисъл - минават плащания по клиничните пътеки - в пъти, пъти по-скъпо от други! И тези директори на болници, които имат връзки с министерството, с касата - лобизма, там са скъпите операции и те всъщност точат касата много. Това, което говорихме в "Пирогов" - имплантите - там незабавно! Разпределяш състава - за съжаление трябва да наваксаш 8 месеца и то за около седмица!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Не е осем месеца, а 20 години е времето.

БОЙКО БОРИСОВ: В смисъл - 8 месеца от нашето време и 20 години от преди това!

Точка 36

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №645 на Министерския съвет от 2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект "Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40, намиращи се на територията на област София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Честито кмете, защото съм сигурен, че ще приемем точката! Ако това ми го бяха приели и прочели преди две години, още щях да благодаря.

Приемаме точка 36.

На редовното си заседание в сряда правителството прие 36 точки. По-интересните от тях са свързани с проблема с отпуските, намаляването на състава на Комисията за защита на конкуренцията и за защита от дискриминацията. "Всъщност, нашата основна цел е "тарикатите" да ударим, които са направили по 200, по 300, по 100 дни и т. н. отпуски. Защото, аз съм сигурен, че този шеф на градушките, който има 300 дни отпуска, той, първо, нито се е преуморил от работа. Аз съм сигурен, че той е обиколил всички възможни почивни станции и си е почивал със сигурност, или не е ходил на работа", казва премиерът Бойко Борисов, когато се обсъжда т. 32 - отпуските. Междувременно "шефът на градушките" Венцислав Ценов беше уволнен през седмицата. Правителството в крайна сметка реши, че неползваните отпуски трябва да се "изчистят" до края на 2011 г.

Премиерът обяснява и защо учителите имат повече дни за почивка. "Аз ще задам обратния въпрос, защо тогава на учителите са дадени повече отпуски? Да ти обясня ли като на министър? Знам от майка ми, защото беше учителка. Защото учителят е подложен на изключително нервно напрежение. Това са по 30-40 деца, които тичат, играят, скачат, викат, непослушни са – първо. Второ, учителят не може да седне и да си почине - той е концентриран в час, защото го гледат 40 чифта очички и попиват всичко, което прави. Става рано, първият час е рано. След това се концентрира, проверява диктовки, съчинения и какво ли не. Взема решения, от които всяко едно дете или плаче, или се радва. Затова законодателят, когато е правил отпуските, е преценил, че тази работа изисква повече почивка за този човек. Иначе учителката става нервна, започва да мята тебешири – това, което виждаме по новините, започва да бие, да вика. Децата отиват в къщи, родителите вече имат проблем".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал