Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 7 юли 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 7 юли 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 7 юли 2010 г.

Елена Старидолска
4144 прочитания

© Асен Тонев


33 точки, по-малко, отколкото обикновено, но в златната среда. Доста мълчаливо заседание, почти никаква дискусия.

Шестата точка е интересна - премиерът Бойко Борисов поръчва на общинския съвет в София да реши да даде предгаровия площад и т.нар. ротонда на министерството на транспорта, а то от своя страна да даде част от парка "Възраждане" на общината. Ведомството ще включи новите територии в бъдещия договор за концесия на ж.п. гарата.

Любопитен е разговорът и по десета точка. Министърът на културата Вежди Рашидов има конкретни идеи за българските културни центрове по света. Според него на някои места те могат да се закрият, а в други държави да бъдат отворени. Издръжката също му се струва скъпа. Освен това на места има дублиране на функции - хем културно аташе, хем директор на културния център.

В едно от следващите обсъждания и обяснения на министър председателя става ясно, че ГЕРБ ще изпълнят обещанието си част от студентите да могат да взимат по-изгодни заеми за образованието си. За целта държавата гарантира финансирането на проекта, както и още един - за ремонт на мостове в страната през 2011 г. (т.13)

Любопитни, но енигматични са точките 14, 23, 24, 28 и др., но за тях се изисква допълнително проучване.

Министърът на европейските фондове Томислав Дончев пък за разлика от предшественичката му Меглена Плугчиева, може вече да се похвали, че правителството му е дало всички правомощия, които биха му свършили работа.

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

7 юли 2010 г.

Заседанието започна в 10.10 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за приемане проект на Отчет за изпълнението на Националната програма за безопасност и здраве при работа – 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Колеги, става въпрос за Отчет за Националния план за безопасни и здравословни условия на труд, приет от Националния съвет за условия на труд.

През миналата година в сравнение с 2008 година е реализиран ръст с 10 на сто на предприятията, които изпълняват изискванията по закона. Също така е намален делът на работещите при условия на труд несъответстващи на минималните изисквания по закона. Спадът е с 5 на сто. Общият брой на трудовите злополуки по оперативни данни на осигурителните институти е намалял с 781 броя в сравнение с 2008 година и е планирано намаление с 50 броя. Броят на смъртните трудови злополуки е намалял с 70 броя в сравнение с 2008 година. Злополуките предизвикали инвалидност са намалели с 16 броя спрямо 2008 година.

Считам, че отчетът за изпълнение на Националния план за 2009 година е постигнал своите ефекти и това, което залагаме през 2010 година е да свалим още броят на трудовите злополуки, включително и със смъртен изход, както и да се увеличи броят на предприятията, които са изпълнили основните изисквания по здравословните и безопасни условия на труд.

Искам да кажа, че има добра практика в Главна инспекция по труда. За първи път чрез електронен носител сме събрали около 200 000 декларации от работодатели от цялата страна, които са попълнили данни. Може би ние разполагаме с най-добрата база данни за условията на труд в предприятията в цялата страна. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за изменение на Решение № 781 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Комисия по цените на лекарствените продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и за определяне на нейния състав.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Уважаеми колеги, във връзка с настъпилите помени в служебните правоотношения на част от членовете на сега действащата комисия се затруднява нейната работа и поради липсата на кворум ние не можем да работим, поради което предлагаме промяна в тази комисия.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за изменение на Решение № 27 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне състава на Централната комисия по етика към Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

АННА- МАРИЯ БОРИСОВА: Колеги, подобна е ситуацията и в тази точка. Имаме съвсем леки промени, които се налагат поради същите причини.

БОЙКО БОРИСОВ: Искаме да я направим по-бърза, по-експедитивна и по-гъвкава.

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Точно така.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Доклад относно одобряване проект на приложение за цени за 2010 г. към т. 4.1 от Договора за рейтинг между Република България и Рейтингова агенция Moody`s Investors Service, подписан през май 2005 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Продължаваме договорът с Moody`s Investors Service, втората най-голяма кредит рейтингова агенция. Успяхме да се разберем, цената да не се променя. Знаете, че с предишно решение на Министерския съвет ние премахнахме договора с третата по големина агенция "Фич", така че по този начин спестихме една голяма сума на годишна основа.

БОЙКО БОРИСОВ: Сега работим със Standard & Poor`s и с Moody`s Investors Service.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това са първата и втората най-големи рейтингови агенции.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 197 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на механизъм за уреждане на задължения по републиканския бюджет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин министър-председател, става въпрос за допълнително включване като възможност за посрещане на задължения, които не са по обществени поръчки, а са по Закона за държавната собственост. Това са закупени апартаменти, на които задълженията са от 2009 година. Решението досега не предвижда цесията да влияе и за тях. Съгласуван е материалът с министъра на финансите така, че предлагам и тази възможност, да се включи.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на имот – публична държавна собственост, за управление на Министерството на вътрешните работи.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Колеги, става въпрос за село Горска Поляна в община Ямбол. Имотът е с отпаднала необходимост от Министерството на отбраната и го предоставяме за нуждите на Министерството на вътрешните работи за разширяване на обхвата на системата "Тетра".

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Ангелов, имах едно обещание към авиобазата в Ямбол, изпълнено ли е всичко?

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин премиер, всичко е изпълнено, има автомобил и автобус.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Ангелов, на следващото заседание на Министерския съвет, ще помоля да присъства и бригадният генерал.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин премиер, това което сте обещали е изпълнено. За следващото заседание на Министерския съвет тук ще бъде бригадният генерал.

БОЙКО БОРИСОВ: Искам и колегите да се запознаят с него, защото останах изключително впечатлен от командира и от състава на тази база.

Колеги, когато говорим за безвъзмездното предоставяне, тъй като тук са кмета на София, областния управител и министъра на транспорта, искам да ви кажа, че когато бях кмет положих много усилия, но за съжаление тогава областният управител и министър на транспорта не се съгласиха, защото имаха свои планове, не знам какви и не искам да ги виня, но в парк "Възраждане" около 30 декара са на Министерството транспорта, информационните технологии и съобщенията. Сега там има жп линии и гара, която сега е запушена, не се използва и е изоставена. В плана на София това са над 130 – 140 декара парк. Двадесет години са вземани паркове и площи.

Госпожа Фандъкова много настоява и аз полагах усилия, но не ми достигна мощност, с правителството тогава да решим този въпрос. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подготви за последното заседание на Министерския съвет доклад и да го предостави безвъзмездно на Столична голяма община, а Столична община предлагам да вземат решение на Общинския съвет, с което да предоставят на МТИТС ротондата пред Централна гара. По този начин ще дадат възможност на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ако сте готови с концесията за Централна гара и с пространството пред нея да влезе в един концесионен договор, така че новият концесионер да може да оправи предгаровия площад и самата гара.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Господин премиер, ние вече работим по този въпрос и имаме пълно съвпадение на интересите и мненията, така че това ще се случи в близките дни.

БОЙКО БОРИСОВ: На последната сесия на Столична община, да се разгледа този въпрос на заседание на Общинския съвет, и ние също да имаме готовност, като Росен Желязков и министър Цветков да го отработят.

Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги това е споразумението за подписа, на което получих от вас мандат преди три седмици, но тъй като съществува клауза за международен арбитраж се налага това споразумение да бъде ратифицирано и от Народното събрание, поради което внасям това предложение. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за изграждане и функциониране на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано на 26 април 2010 г. в Белград.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е продължение на подписаното споразумение и последващите действия за подобряване координацията в реално време с изграждането на такъв център, съвместни екипи за трансграничната и организирана престъпност и всичко свързано с предотвратяването на престъпления на територията на двете страни.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Македония за периода 2010 – 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, програмата включва сътрудничество в областта на защита на авторските права и зачитане правата на интелектуалната собственост, което е в съответствие с вътрешното законодателство на страните и международните ни задължения в тази област.

Предвид гореизложеното моля, да се приеме точката.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Сърбия в областта на културата за 2010, 2011 и 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин министър-председател, подписването на тази програма има за цел да установи общите договорни правни отношения между Република България и Република Сърбия при осъществяване на сътрудничество в областта на културата.

Предвид гореизложеното моля да бъде приета точката.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Рашидов, как върви въпроса относно културния център в Белград?

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Не съм разговарял за културния център в Белград. Мисля, че този разговор е проведен от министър Николай Младенов.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, преди месец ремонтът беше почти готов и сърбите се съгласиха за отварянето му. Ще проверя с посланика, но мисля, че е въпрос на месец или два.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, ние имаме предварителен разговор с министър Николай Младенов. Откровено искам да ви кажа, че ние имаме много културни центрове и предстои тяхното реформиране, защото всички изразходваме за тях около 5 милиона евро за един мандат. За 5 милиона евро бих представил и платил наемите на най-престижните зали, най-престижните музеи и най-престижните опери.

Смятаме, да направим една много ясна концепция и работим върху нея, превръщането им в институти, които да са работещи, които не само да се самоиздържат, но и да извършат определена работа. Необходимо е, да бъдат образователни центрове, арт центрове и центрове за културен туризъм. Провели сме разговори с министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Инфраструктурата в Париж пред културния център е много добра.

Имаме много центрове в страни, където нямаме стратегия и стратегически нямат значение, а само ги издържаме. Мисля, да направим една програма, която на едно заседание да обсъдим, за откриване на центрове в страни където наистина има нужда българската култура да бъде популяризирана. На първо време, това са центрове в Брюксел, Лондон и Испания, където нямаме културни центрове. По-добре е да насочваме средства в тези големи държави, отколкото да се харчат държавни пари в малки центрове където дефакто дейността е нулева. Благодаря ви.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: В Белград културния център е важен, Първо, защото никога не сме имали такъв. Второ, наистина е много добър. Трето, всички български общности да има къде да се събират.

БОЙКО БОРИСОВ: Българите в покрайнините много настояват да има такъв културен център. В Белград с президента Борис Тадич и премиера Мирко Цветкович, се разбрахме и в момента мисля, че нещата вървят и е хубаво да стане, за да имат българите от покрайнините място в Белград, където, ако искат да се събират.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Този разговор се провежда сега за първи път с мен. С удоволствие бих разговарял за този културен център.

БОЙКО БОРИСОВ: Николай Младенов и Вежди Рашидов да си координират действията по този център.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, разговаряхме с министър Младенов, в момента където имаме центрове имаме дублиране на дейности, като културни аташета и директори на културни центрове.

Мисля, че може да се проведе една хубава дискусия, защото няма нужда да има дублиране.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на концесионния договор от 14 юли 2009 г. за добив на част от минералната вода от район "Североизточна България" – участък "Варна", изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж № Р-82х, с. Константиново, община Варна, област Варна, сключен с концесионера "Аквабул" ЕАД.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за освобождаване на Бьоргьолфур Гудмундсон – гражданин на Исландия, като почетен (нещатен) консул на Република България в Исландия със седалище Рейкявик.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване размера на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за 2011 г. и на проект, който ще се финансира с държавен заем през 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник-министър председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин министър-председател това са два проекта. Първият проект е за Министерството на младежта, образованието и науката, който е на стойност над 40 милиона лева. Това беше предизборно обещание на ГЕРБ да могат студентите, които излизат от по-бедни семейства с по-ниски лихви, с гарантирани заеми да финансират обучението си в университетите. Това е последната стъпка това да стане от следващия семестър – есенния, да стане факт. Тук също трябва да се каже, че кметът на София госпожа Йорданка Фандъкова работи по този проект, както и министър Сергей Игнатов.

Вторият проект е, план за действие на ремонт и реконструкция на мостове България – 2011 година, който е при министър Плевнелиев. Също се дава държавна гаранция това да бъде изпълнено за следващата година.

Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Постановление за разпределение на средствата по т. 27 от Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Предложението се прави от комисия с всички заинтересовани институции и ведомства, за да се преразпределят средства, които са залегнали в бюджета. Намерили сме за уместно разпределението да отиде за общозначими проекти в областта на утвърждаване на духовни ценности, гражданско общество, здравеопазване, образование, култура, човешки права и околна среда. Така, че всички сме съгласни и мисля, че това е разумно да бъде направено с тази малка сума, която е залегнала в бюджета в размер на 153 хиляди лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 251 на Министерския съвет от 2009 г., за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, с тези промени се цели, да се повиши ефективността на мярката за постигане на по-добро обвързване на търсенето и предлагането на обучението, на безработните и на заетите лица в центровете за обучение. Това се постига чрез оптимизиране на реда за издаване на тези ваучери за прилаганата административна процедура.

Обсъдено е в Националния съвет по насърчаване на заетостта със социалните партньори и мисля, че по този начин ще облекчим още повече и системата чрез ваучерите за обучение, търсене и предлагане.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване позицията на Българската страна за участие в неформална среща на министрите по заетостта и социалната политика, която ще се проведе на 8 и 9 юли 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за изменение на Решение № 971 на Министерския съвет от 2009 г., за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Ирак за сътрудничество в областта на отбраната.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приема се точка 17.

Точка 18

Доклад относно изменение на решението по т. 17.2 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет проведено на 23 юни 2010 г. за одобряване проект на Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Постановление за изменение и допълнение за Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването приет с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми колеги, промените тук изцяло са съобразени с някои промени в европейски директиви. Това е директива 2009/11/ЕС, директива 2006/48/ЕС, директива 2006/49/ЕС и директива 2006/64/ЕС.

Това е вторият етап от тези промени. Българският Закон за кредитните институции изцяло вече следва европейските директиви. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приема се точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Промените, които се разписват в това предложения прецизират изискванията и условията за издаване на лицензии преди изграждането на енергийни обекти. В момента има известни празноти в действащите уредби, които с тези промени се изчистват.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми колеги, три основни неща целим с измененията в Семейния кодекс.

Първо, да се ускорят процедурите по осиновяване, което е много важно, за да намерят дом децата.

Второ, уеднаквяване и разясняване на много понятия, които са залегнали преди две години при приемането на новия Семеен кодекс, и които са създавали твърде различна практика при прилагане в съдилищата и различните съдилища в страната.

Трето, по проблемите на издръжката и имуществото, което се или не се счита за семейна имуществена общност.

Мисля, че сме направили един добър проект, който ще помогне за по-добро решаване на семейните отношения и отношенията родители – деца.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят: заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи; министърът на външните работи; министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 12 юли 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 64 на Министерския съвет от 1996 г. за определяне контингента на служители от държавни и обществени институции, обслужвани от Клинична болница "Лозенец".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на външните работи.

Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за изменение и допълнение на решения на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, проектът за решение цели постигането на необходимото съответствие на приетите решения на Министерския съвет свързани с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз във връзка с настъпилите промени в структурата и координацията по управлението на средства от Европейския съюз по силата на Постановление № 70 на Министерския съвет от 14 април 2010 година.

В тази връзка се правят изменения и допълнения на следните решения на Министерския съвет. Става въпрос за преразпределение на функциите във връзка с преместването на координацията от Министерството на финансите в Министерския съвет. Изменят се четири предишни решения на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Става въпрос за това, по което бяхме поели ангажимент, да дадем всички възможни лостове на министърът па управление на средствата от Европейския съюз да има всички инструменти, за да може да носи цялата отговорност.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: И е във връзка с постановлението на Министерския съвет, с което се изменят стари решения на Министерския съвет във връзка с конкретните инструменти, програма ФАР и т.н.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 898 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на дейностите, при които военни въздухоплавателни средства могат да се използват от Министерството на вътрешните работи и от Министерството на здравеопазването.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят: заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи; министърът на отбраната.

Приема се точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнение на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

Приема се точка 31.

Точка 32

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 13 юли 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 32.

Точка 33

Доклад относно одобряване позиция на българската страна за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и изследвания), което ще се проведе от 14 до 16 юли 2010 година в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 33.

33 точки, по-малко, отколкото обикновено, но в златната среда. Доста мълчаливо заседание, почти никаква дискусия.

Шестата точка е интересна - премиерът Бойко Борисов поръчва на общинския съвет в София да реши да даде предгаровия площад и т.нар. ротонда на министерството на транспорта, а то от своя страна да даде част от парка "Възраждане" на общината. Ведомството ще включи новите територии в бъдещия договор за концесия на ж.п. гарата.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK