Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 юли 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 юли 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 14 юли 2010 г.

Елена Старидолска
4487 прочитания

© Асен Тонев


Традиционно вече - 39 точки обсъдени и гласувани. За първи път обаче "стенограмата" е така объркана - започва, както може да се очаква, от първа точка, но след втората следва шестата, а после 13-та, 14-та...Накрая, след докладването на 38 точка, според документа, премиерът казва "Приемаме точка 39". Няма обяснение защо се е получило това разбъркване, на става ясно и от репликите, които са публикувани. В публичното пространство вече няколко пъти се появяват съмнения, че "стенограмите" всъщност са изчистени от по-разгорещени спорове, или пък че истинското обсъждане на важните теми не е официално, а е на неформална сбирка преди заседанията на Министерски съвет.

Видът на последната публична стенограма затвърждава подозренията. Може би в бъдеще всички министри трябва да се поучат от формулировките, използвани от колегата им Тотю Младенов - благодарение на това точка 26 е пълна загатка:

"Проект на Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приемаме точка 26".

Една от разместените точки - 39 е за допълнително финансиране на магистрала "Люлин". Зам.-министърът на регионалното развитие Екатерина Захариева за отпускане на допълнителни "86 100 хил.лева" за дострояването на обекта. Бойко Борисов се намесва - "Колеги, да разясня. Тъй като бяхме изправени пред избора или блокираме магистрала "Люлин", защото безобразно е строена до този момент и губим 350 млн.евро от Европейския съюз. Тъй като и министърът, и министерството, а и аз самият не искам да нося чужди пасиви, затова ние внесохме магистрала "Люлин" в Парламента, за да получим одобрението на Парламента и при актуализацията на бюджета заделихме 62.5 млн.лева за тази година и 28 млн.лева за 2011 г., за да можем да я приключим. Но я прекарахме през Парламента, за да могат тези, които са надробили този батак да си го признаят и в същото време да стартираме на чисто, за да можем да си завършим магистралата".

Точките 8, 9, 10, 23 са свързани с националната сигурност, изграждане на телекомуникационни системи на МВР. Няма коментар.

Въпреки, че се чака международната екооценка за проекта Бургас-Александруполис, за да стане ясно дали ще се осъществи, Министерският съвет продължава да структурира българската компания в него (т.21). Министърът на финансите Симеон Дянков обяснява какво решение предлага. "Знаете, че с предишно Постановление на Министерски съвет проектът Бургас-Александруполис премина към Министерството на финансите. Вече юридически всичко е организирано и за да има самостоятелно юридическо лице предлагаме увеличение на първоначалния капитал с още 150 хил.лева, това са акции по сто лева номинал. Така че вече да може напълно самостоятелно да представя България и нашите интереси в проектната компания "Транс-Балкан Пайплайн" и за в бъдеще каквито теми излязат по този газопровод".

Правителството намали таксата за студентите докторанти по медицина в софийския университет (т.29). Разговорът между министъра на образованието Сергей Игнатов и Бойко Борисов звучи странно, най-вероятно записът не е пълен, или пък образователният шеф не е бил достатъчно концентриран.

Министърът на отбраната Аню Ангелов влиза в ролята на защитник на шест общопрактикуващи лекари във Военно медицинска академия (т.33) и успява. По следващата тема - промяна на закона за лекарствата, министърът на здравеопазването Ана Мария Борисова обяснява "Регламентират се неинтервенционните проучвания, отпада ограничението за откриване на повече от 4 аптеки на територията на страната от един търговец. Отпада изписването на личните данни на ръководителите на аптеки. В търговията на дребно примерно дрогериите се изисква да бъдат само медицински специалисти и някои други подробности".

Край Шумен ще има международен скаутски лагер се разбира от три проекта за решение, внесени от министъра на отбраната Аню Ангелов. Три имота на военните, с "отпаднала необходимост" се предоставят на Шумен - два на областния управител за разпореждане, и един - на общината. В петък премиерът трябваше да посети града.

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

на 14 юли 2010 г.

Заседанието започна в 10,35 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерски съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, колеги, става дума за изменение в Устройствения правилник на МОНМ, което е продиктувано от нашите ангажименти по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Финансовият механизъм първо е бил към Министерството на финансите, от там са го дали на икономиката, и по някакъв начин МОН го е получило и ние нямаме експерти, които да се занимават със строителство, археология и други такива неща, които трябва да наблюдаваме. Това, което трябва да ръководим е извън компетенциите на нашето министерство. Така че имаме нужда от тази промяна.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: С настоящия проект на Постановление предлагаме да се отмени стария Устройствен правилник на Агенцията и да се приеме нов. Досега действащият правилник е бил променян многократно в годините, има много пропуски по отношение на редица нови функции, които агенцията изпълнява от години, а не са отразени като нейни функции. Включително по толкова важни въпроси в областта на климата, включително необходимостта от наличието на финансов контрольор, който е задължително по закон. Оптимизира се структурата във връзка и с утвърдената численост от месец ноември, като се преразпределят функциите така, че да бъдат поети и нови отговорности, които изпълнява агенцията във връзка с редица нови европейски директиви и регламенти в областта на оценка и мониторинг на околната среда. Отразени са всички бележки. От две институции са получени бележки след изтичане на определения срок, ние ги приемаме и в окончателния вариант ще бъдат отразени.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 6

Проект на Решение за предоставяне на имот – публична държавна собственост, безвъзмездно за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 6.

Точка 13

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от междуведомствена делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и каса за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма "Урбакт ІІ"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Македония, участващи в програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 14.

Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Факийска река", разположена в землищата на с. Драчево и с. Богданово, община Средец и с. Габър, община Созопол, област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 15.

Точка 19

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като национален партниращ орган, Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като управляващ орган, Министерство на публичните финанси на Румъния, действащо като сертифициращ орган и Одитния орган /Асоцииран към румънската сметна палата/, действащ като одитен орган, относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите-членки на Европейския съюз и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – кабинет на националния ръководител в качеството на сертифициращ орган и Сметната палата на Република Унгария в качеството на одитен орган за изпълнението на оперативна програма "Югоизточна Европа" 2007-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 20.

Точка 39

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри и заместник-министри, предлагаме на вашето внимание проект на Постановление, с което се предвижда отпускане на допълнителни средства по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на завършване строителството на Автомагистрала "Люлин" по бюджета на Агенцията "Пътна инфраструктура" в размер на 86 100 хил.лева. Промяната се налага от необходимостта да осигурим допълнително финансиране за завършването в срок на така важния за България проект, който е финансиран от предприсъединителна програма ИСПА. БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, да разясня. Тъй като бяхме изправени пред избора или блокираме магистрала "Люлин", защото безобразно е строена до този момент и губим 350 млн.евро от Европейския съюз. Тъй като и министърът, и министерството, а и аз самият не искам да нося чужди пасиви, затова ние внесохме магистрала "Люлин" в Парламента, за да получим одобрението на Парламента и при актуализацията на бюджета заделихме 62.5 млн.лева за тази година и 28 млн.лева за 2011 г., за да можем да я приключим. Но я прекарахме през Парламента, за да могат тези, които са надробили този батак да си го признаят и в същото време да стартираме на чисто, за да можем да си завършим магистралата.

Приемаме точка 39.

Точка 3

Проект на Решение за изменение на Решение № 775 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне състава на Комисията по позитивния лекарствен списък

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за включване на земеделски земи в държавния поземлен фонд

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приемаме точка 5.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост, в собственост на община Симеоновград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Разпореждане за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот от държавния горски фонд – частна държавна собственост, представляващ гори и земи, разположени в землището на с. Шипковица, община Трън, област Перник, за разполагане на телекомуникационно площадково съоръжение със система за затежняване и наземно фундиране – обект, непосредствено свързан с националната сигурност, във връзка с изпълнението на проект "Телекомуникационна инфраструктура на Министерство на вътрешните работи"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Разпореждане за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот от държавния горски фонд – частна държавна собственост, представляващ гори и земи, разположени в землището на с. Богослов, община Кюстендил, област Кюстендил, за разполагане на телекомуникационно площадково съоръжение със система за затежняване и наземно фундиране – обект, непосредствено свързан с националната сигурност, във връзка с изпълнението на проект "Телекомуникационна инфраструктура на Министерство на вътрешните работи"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Разпореждане за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот от държавния горски фонд – частна държавна собственост, представляващ гори и земи, разположени в землището на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград, за разполагане на телекомуникационно площадково съоръжение със система за затежняване и наземно фундиране – обект, непосредствено свързан с националната сигурност, във връзка с изпълнението на проект "Телекомуникационна инфраструктура на Министерство на вътрешните работи"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото "Червенякова срещу България" пред Европейския съд по правата на човека /Жалба № 42953/06/

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 12.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване на становище на Министерски съвет по конституционно дело № 13 за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерството за защита на гражданина на Република Гърция за сътрудничество в областта на извънредните ситуации

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи

Приемаме точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за разрешаване пребиваването на научноизследователския кораб "SОRCERER ІІ", плаващ под флага на Съединените американски щати, в териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България, влизане във вътрешните морски води и посещения в пристанищата Варна и Бургас в периода от 1 август до 20 септември 2010 г. включително, във връзка с реализацията на изследователски проект за установяване на биоразнообразието от микроорганизми и микроби, откриване на нови биологични гени с екологично значение и събиране на данни за актуализация на свързаните с геномиката база данни

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 18.

Точка 21

Проект на Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Знаете, че с предишно Постановление на Министерски съвет проекта Бургас-Александруполис премина към Министерството на финансите. Вече юридически всичко е организирано и за да има самостоятелно юридическо лице предлагаме увеличение на първоначалния капитал с още 150 хил.лева, това са акции по сто лева номинал. Така че вече да може напълно самостоятелно да представя България и нашите интереси в проектната компания "Транс-Балкан Пайплайн" и за в бъдеще каквито теми излязат по този газопровод.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

КАМЕН КИЧЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлаганите изменения са насочени най-вече в продължаване на поетапния процес на оптимизация на агенцията, съкращаване на бройката от 622 на 598, а именно 24 човека. Другите изменения се налагат във връзка с влизането на Закона за достъпа до пространствена база данни, в който се определят функциите и задачите на агенцията. Като цяло функциите на ГД "Електронна съобщителна мрежа за национална сигурност" са преформулирани и нямат функционални промени, които да водят до промяна на задачите и целите на тази дирекция. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Разпореждане за учредяване на безвъзмездно право за ползване върху недвижим имот от държавния горски фонд – частна държавна собственост, представляващ гори и земи, разположени в землището на с. Дрипчево, община Харманли, област Хасково, за разполагане на телекомуникационно площадково съоръжение със система за затежняване и наземно фундиране – обект, непосредствено свързан с националната сигурност, във връзка с изпълнението на проект "Телекомуникационна инфраструктура на Министерство на вътрешните работи".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за изключване от горския фонд при промяна на предназначението им на поземлени имоти – собственост на "Елаците – Мед" АД, представляващи гори и земи, разположени в землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София, във връзка с реализацията на проект "Увеличаване на експлоатационния живот на хвостохранилище "Бенковски-2" чрез усвояване на допълнителни обеми към въздушните откоси на хвостова стена "Сулуджа дере"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за приемане на Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приемаме точка 25.

Точка 26

Проект на Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приемаме точка 26.

Точка 27

Проект на Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в неформален съвет на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи", част "Правосъдие", който ще се проведе на 15 и 16 юли 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

МАРГАРИТА ПОПОВА: За два въпроса става дума – за ролята и значението на Евроюст и взаимодействието с други органи, които имат огромно значение при разследването на национална трансгранична криминална престъпност и за изграждането на електронно правосъдие. Взели сме позиция, която споделят и останалите държави членки за засилване на сътрудничеството и за изграждане на електронен портал за Евроюст.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 104 на Министерски съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2010-2011 т.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Тези, които вчера идваха, са част от цялата тази група, защото освен таксите по медицина в Софийския университет, предложението е да се намалят в Музикално и танцово изкуство, Театрално и филмово изкуство, Теория на изкуствата, изобразителни изкуства. Освен Софийски университет, това са Техническият университет – Варна, Националната музикална академия в София.
Трябва да кажа, че всички тези такси идват по предложение на ръководствата на съответните университети. Ние само ги утвърждаваме. Те не са по искане на Министерски съвет. Министърът на образованието и науката е длъжен до 30 април да внесе в Министерски съвет. В края на май, след като университетските ръководства на тези университети разбраха, че студентите няма да се запишат при тези високи такси, защото те вдигнаха таксите уплашени от съкращаването с 20 %, което е голяма тежест и мислеха, че по този начин ще закърпят бюджета. Оказа се обратното. Студентите имат проблем със записването и те сега внасят ново предложение, с което намаляват таксите. БОЙКО БОРИСОВ: Обяснете го на студентите и на всички нас.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Обяснили сме го. Сега министър Борисова ми каза, че таксата, която Софийският университет предлага за докторанти по медицина 5400 лева не е нормално, защото обучението по медицина е много скъпо, но медицинските ректори са се договорили за по-ниски такси. Затова предлагам да приемем намалението, без обучението за докторанти по медицина в Софийския университет, да поискаме отново да се прецизира тази такса. Защото, приемайки днес, след месец-два ще имаме студенти докторанти, които ще искат намаляване на таксите. Наистина такса от 5400 лева за България е висока. БОЙКО БОРИСОВ: Воден ли е разговор с университета?
АНА МАРИЯ БОРИСОВА: На нас ни е изпратен този проект и по него ние възразяваме, че е много висока таксата за докторантура - 5400 лева при условие, че в другите университети е 900 лева. Шест пъти по-висока.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29 с предложението, което правят министрите Игнатов и Борисова.

Точка 30

Проект на Решение за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това е във връзка с влизане в сила на европейски регламент. Трябва да си приведем нашето законодателството в съответствие с европейския регламент.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Точка 32

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерски съвет от 2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Това е изключително важно. В случая става въпрос за следното: намаляваме праговете за класа на инвеститора, с което целим да стимулираме инвестициите.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Няколко министерства имаха допълнителни коментари, с които допълнително може да се улесни работата и на нови инвеститори, и на вече съществуващи инвеститори. Моля точката да се приеме на вносител, за да може някои от тези допълнителни идеи да намерят отражение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 32 на вносител.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

АНЮ АНГЕЛОВ: Министерство на отбраната настоява да се приеме нашето предложение, става въпрос за чл. 8, ал. 4. Там е казано, че лечебни заведения могат да осъществяват дейност на територията на лечебно заведение за болнична помощ, само ако това лечебно заведение е едноличен собственик на капитала в тях. Военномедицинска академия не е едноличен собственик на капитала. Едноличен собственик на капитала е държавата – това първо. Второ, по силата на Закона за лечебните заведения Военномедицинска академия няма право доболнична помощ да сключва договори с касата. Затова е предложено от нас и моля да го приемете, продължение на това изречение с думите "или лечебно заведение по чл. 5, алинея 1 от Закона за лечебните заведения". Два пъти е предлагано, отхвърлено е с мотивите "ако искате направете го търговско дружество". Военномедицинска академия няма да стане търговско дружество, това е невъзможно. Така че добавката на това изречение за нас решава въпроса. Иначе трябва да прекратя всички договори, там работят 14 джипита, общо шест диагностични центрове, те са под наем и много лесно работят, защото специализираната помощ е в самата академия. От тази гледна точка предлагам да приемете тази добавка, иначе не мога да съгласувам тази поправка. АНА МАРИЯ БОРИСОВА: Аз в момента не мога да отговоря, трябва да го консултирам с юристи.
АНЮ АНГЕЛОВ: Предлагам да го приемем на вносител, за да добавим това изречение. АНА МАРИЯ БОРИСОВА: Добре, на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 33 на вносител. Аргументите на министър Ангелов са коректни.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

АНА МАРИЯ БОРИСОВА: Тези промени се налагат и то в спешен порядък, тъй като имаме забележки от Европа по някои части от този закон и ние бързаме да въведем точно тези неща. Ние въвеждаме нов регламент № 1234/2008 на Европейската комисия, който е влязъл в сила от 1 януари 2010 г. и е свързан с прякото извършване на промени в разрешенията за употреба на лекарства и процедурите между държавите членки. Регламентират се неинтервенционните проучвания, отпада ограничението за откриване на повече от 4 аптеки на територията на страната от един търговец. Отпада изписването на личните данни на ръководителите на аптеки. В търговията на дребно примерно дрогериите се изисква да бъдат само медицински специалисти и някои други подробности.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 34

Точка 35

Доклад относно одобряване позицията на Република България по въпроси от компетентността на МВР за участие в неформалното заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 15 и 16 юли 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на община Шумен, област Шумен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Всъщност внасям три проекта на решения. С първия проект се отнема от Министерство на отбраната и се предава на областния управител имот – частна държавна собственост, което е "Лагерът" до с. Ивански и се предлага за създаване на международен скаутски лагер. Предлагам да се приеме това решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 36.

Точка 37

Проект на Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост на областния управител на област Шумен

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Ангелов.

АНЮ АНГЕЛОВ: Това е следващият имот, бившия пети полк в Шумен, който е с отпаднала необходимост и го предоставяме на областния управител за жилищно строителство и за възможности за използване в интерес на община Шумен.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 37.

Точка 38

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на областния управител на област Шумен

АНЮ АНГЕЛОВ: Това е отново имот с отпаднала необходимост. Предлагам да приемем това решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Това са три имота на Министерство на отбраната, от които два предоставяме на областния управител на Шумен и един на общината, всъщност за гражданите на Шумен.

Приемаме точка 39.

Традиционно вече - 39 точки обсъдени и гласувани. За първи път обаче "стенограмата" е така объркана - започва, както може да се очаква, от първа точка, но след втората следва шестата, а после 13-та, 14-та...Накрая, след докладването на 38 точка, според документа, премиерът казва "Приемаме точка 39". Няма обяснение защо се е получило това разбъркване, на става ясно и от репликите, които са публикувани. В публичното пространство вече няколко пъти се появяват съмнения, че "стенограмите" всъщност са изчистени от по-разгорещени спорове, или пък че истинското обсъждане на важните теми не е официално, а е на неформална сбирка преди заседанията на Министерски съвет.

Видът на последната публична стенограма затвърждава подозренията. Може би в бъдеще всички министри трябва да се поучат от формулировките, използвани от колегата им Тотю Младенов - благодарение на това точка 26 е пълна загатка:


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK