Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 септември 2010
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 септември 2010

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 септември 2010

Елена Старидолска
4040 прочитания

© Асен Тонев


В първото заседание на Министерския съвет за новия политически сезон точките са подобоващо много на брой - 69. Правителството не беше се събирало близо месец, от 4 август 2010 г.

По т. 5 министърът на образованието Сергей Игнатов докладва за нужните пари докрая на годината за осигуряване на целодневно обучение на децата в училище. Министър председателят настоява да се работи "много внимателно, внимателно" и да се зачита мнението на кмета на София и бивш министър на образованието Йорданка Фандъкова, "защото й имам доверие за тази работа, за да не объркаме нещо с децата".

По т.7 министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев внася промени в правилник, за да "постигнем равнопоставеност при определяне възнаграждението на органите за управление в търговските дружества" с държавно участие.

По т. 9 министърът на финансите Симеон Дянков съобщава, че "Единствените институции, в които това не е така и фонд "Работна заплата" продължи да нараства и в началото на първите шест месеца на тази година, са съдебната власт и някои общински бюджети".Има и коментар от премиера по повод писмото с похвали за България изпратено до председателя на Еврокомисия Жозе Барозу от президента на Световната банка Робърт Зелик "С писмото на господин Зелик до господин Барозу много ясно това е подчертано. А какво означава преведено на наш език – пускат те на терена на Шампионската лига, ако можеш – да играеш; от теб зависи. Това направиха с това посещение в България от страна на Световната банка и с това писмо, което мисля, че е уникално по своята същност като кореспонденция между две подобни огромни институции, между Вашингтон и Брюксел".

По т. 18 министърът на финансите изненадващо става повод за страничен коментар от Бойко Борисов. "Не зная дали знаете, в Асеновград има запазени цели скелети на динозаври. С министър Дянков сме се разбрали с министъра на културата да погледнат и да помислим как тези изключителни находки, които са не само атракция, но имат и образователна цел за децата, да се помисли как да бъдат изложени, така че да могат да се видят от повече хора. За тази година са минали да ги видят двама или трима туристи". Министърът на културата Вежди Рашидов пък разказва какво представлява посещение на една група в Париж.

"Една работна седмица на един турист е следната: Първият ден е посещение на Лувъра и на гарата. Вторият ден е посещение на Айфеловата кула, Трокадеро и Операта. Третият ден е посещение на Флорентина Бло и Версай. Четвъртият ден е посещение на исторически обект. Последният ден е за пазар. Така че, ако наистина не разбираме понятието културен туризъм и не направим наистина една добра реална политика, ще строим хотели, които ще бъдат общежития за настаняване на туристи. Този въпрос е много важен и правилно се поставя от Вас".

Точка 47 е интересна. Става дума за т.нар. електронно правителство. Министърът на транспорта Александър Цветков предлага следното "В тази връзка предложеното от нас решение е именно да се възложи на всяка една администрация да направи пълна инвентаризация на своите информационни мрежи и необходимите финансови средства за привеждането им в съответствие, така че те да бъдат интегрирани при наличието на съответните бюджетни средства и да бъдат интегрирани към общата система за електронно управление".

По т. 56 докладва министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев. С проект за постановление за приемане на наредба той предлага нотариусите да имат достъп до данните от база "Население", които се пазят във ведомството му. "Става въпрос за достъп, който се осъществява по електронен път чрез потребителски интерфейс по защитен канал и с ползване на електронни подписи от нотариусите, които да имат достъп до база данни "Население", обяснява Плевнелиев.

По т. 59 докладва министърът на правосъдието Маргарита Попова. Тя представя промени в закона за съдебната власт, които според нея са "най-важният детайл от реформите в съдебната система". Тя внася и промени в Административнопроцесуалния кодекс.

Интересна е и т.66, която се отнася до строежа на "Дунав мост 2". В хода на разговора премиерът настоява на всеки два месеца да се прави проверка докъде са стигнали работите. Томислав Дончев, министърът по европейските въпроси, обяснява, че след решението на МС за добив на строителни материали, "единственото, което ще остане, са непрекъснатите спорове за пари с изпълнителя. Оттук нататък технологични причини да не бъде завършено в срок няма. Единственото, което ще остане, са споровете за оскъпяване на проекта".

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

1 септември 2010 г.

Заседанието започна в 10.15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване на Годишен доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожаване към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия с технологии с двойна употреба за 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за избиране на председател на Управителния съвет на Националния доверителен фонд

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за създаване на Междуведомствена работна група със задача разработване на План за изпълнение на т. 172 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, включително административно, финансово и технологично интегриране на държавните комуникационни мрежи – Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Постановление за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас в държавните и общинските училища

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, искам да кажа само няколко думи. До края на годината имаме нужда от 7 милиона и половина, които са предвидени за въвеждане на целодневната форма на организация. Тя се въвежда тогава, когато имаме съгласието на родителите. За следващата 2011 година необходимите средства ще бъдат в размер на 21 милиона 428 хиляди лева. Тези средства ще бъдат необходими за осигуряване на целодневната организация на учебния процес.

БОЙКО БОРИСОВ: Създадена ли е организация, защото има ученици от 5 годишна възраст до 11 клас, които се намират в едно и също училище. Къде ще спят тези деца? Какво ще правят?

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: В момента се извършва постепенно и поетапно въвеждане, като задължително трябва да имаме съгласието на родителите. Всъщност, като пилотни проекти това се прави отдавна в страната, но за пръв път ние планираме тези пари и казваме, че ще бъдат за осигуряване на целодневната форма, защото досега директорите решаваха на базата на делегирания бюджет. Където училищната база позволява и където имаме съгласието на родителите, ще бъде въведено. Естествено, организацията върви вече цяла година и при записването на децата е отразено.

БОЙКО БОРИСОВ: Трябва много внимателно. Ще Ви помоля да зачитате мнението на Йорданка Фандъкова, и да се ползва, защото й имам доверие за тази работа, за да не объркаме нещо с децата. Внимателно, много внимателно.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Точно това казвам, постепенно и поетапно там, където имаме условия, възможност и съгласие на родителите. Никой няма да бъде насилен.

БОЙКО БОРИСОВ: Съгласие на родителите – 100%, и внимание.

Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, става въпрос за промените в Кодекса на труда, които са свързани с признаването на трудов стаж, придобит в друга държава-член на Европейския съюз и страна по Споразумение на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, с цел ползване на трудовите права в България.

С постановлението са изменени и допълнени Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и Наредбата за служебните командировки и специализация в чужбина. Съобразили сме се със становищата на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Предлагам точката да се приеме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Постановление за изменение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, ние обсъдихме темата на оперативно заседание на 2 юни 2010 година. Всички забележки са отстранени. Става въпрос за нещо много елементарно и ясно, което ние обсъдихме и се обединихме, а именно – да постигнем равнопоставеност при определяне възнаграждението на органите за управление в търговските дружества.

Конкретният пример беше, че, например, ВиК - Ловеч, което е АД има много по-малък обем и дейност, същевременно ВиК – Варна има огромен обем клиенти и дейност, но е ООД и за съжаление в този правилник управителите на дружествата с ограничена отговорност са лимитирани с до седем месечни работни заплати, а изпълнителният директор на акционерните дружества – до 12 месечни работни заплати. По този начин ООД-та, които са с много по-голям обем на клиенти и дейност получават несправедливо по-малка заплата. Въпросът беше обсъден и всички забележки са отразени.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Работихме заедно по този проект, така че е съгласуван.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Постановление за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на парични награди на пожарникарите, участвали в Международната мисия за оказване на помощ от гасене на пожари в Руската федерация

БОЙКО БОРИСОВ: Искам да поздравя министъра на вътрешните работи и министъра на финансите, че осигуриха средствата за момчетата. И премиерът Путин за това се обади, за да каже, че най-адекватната, най-бързата и най-точната помощ, са получавали и че това е помощта, която им е трябвала. Мисля, че парите, които даваме, са заслужени.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин премиер, ние осигурихме парите авансово, защото се договорихме с Министерството на финансите, че няма да има проблем по осигуряването, така че хората вече са си получили парите преди почивката и сега в момента само ще регулираме нещата, които трябва да се преведат като пари в министерството.

БОЙКО БОРИСОВ: Така трябва да се действа, когато поемаме обещания – да ги изпълняваме.

Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Консолидираната фискална програма към 30 юни 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Най-важното в този отчет са три точки.

Първо, към края на първото полугодие на 2010 година бюджетният дефицит възлиза на 1 милиард 515 милиона лева, или около 2,2 на сто от прогнозирания брутен вътрешен продукт.

Хубаво е да се каже, че активната политика в сферата на реформите в държавната администрация от страна на всички министерства и Министерски съвет вече започва да дава резултат, така че разходите за първото полугодие на тази година – става въпрос за фонд "Работна заплата", капиталови разходи и т. н. в държавната администрация, са по-ниски от същия период на 2009 г. Оптимизацията, с която ние започнахме още от миналата година, вече дава и реален ефект от гледна точка на спестявания.

Единствените институции, в които това не е така и фонд "Работна заплата" продължи да нараства и в началото на първите шест месеца на тази година, са съдебната власт и някои общински бюджети.

Този доклад отива в Европейската комисия и в него се отчита, че в края на този период трите рейтингови агенции, като последната беше "Мудис" от вчера, потвърдиха рейтинга на България, нещо което много малко страни от Европейския съюз успяха да постигнат.

Предизвикателствата до края на годината остават, но вече има редица сигнали за европейската икономика как излиза от кризата, така че с европейската икономика нашият износ вече девет месеца се увеличава. Оттам имаме показатели за последните два месеца – месец юли, който е извън този отчет, и първоначални показатели за месец август, че извън външната търговия вече и сферата на услугите започва да бележи растеж.

По-късно днес Министерството на финансите ще обяви данните и баланса за месец юли, където ще имаме също положително салдо за месеца. Месец юли беше добър от гледна точка на приходи. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Мисля, че на фона на изказванията на господин Костов и Станишев за нас е по-важно какво казват най-големите кредитни агенции, какво казва Световната банка, какво казва Европейската комисия. Така че пътят, който е избрало правителството, много точно и ясно е отбелязан с думите "положителна перспектива". Има перспектива, която е положителна. Така че, продължаваме в този дух и темп и трябва да се удвоят и утроят усилията по усвояването на еврофондовете.

С писмото на господин Зелик до господин Барозу много ясно това е подчертано. А какво означава преведено на наш език – пускат те на терена на Шампионската лига, ако можеш – да играеш; от теб зависи. Това направиха с това посещение в България от страна на Световната банка и с това писмо, което мисля, че е уникално по своята същност като кореспонденция между две подобни огромни институции, между Вашингтон и Брюксел.

Така че, Дончев, имате пълен картбланш, с всички министри, разбира се, които са в тази посока. Това е шанс да се докажем. Много искат да имат такъв шанс, но знаете, че на Станишев му спираха фондовете. Сега просто – мобилизация на всички министри, които работят по програмите.

Работната група по Закона за обществените поръчки да се оглави от Томислав Дончев. Трайчо Трайков има много работа, независимо че агенцията е при него, но и да може цялата тази кореспонденция…

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, за да спазим Закона трябва най-малко от нашето министерство да се оглави…

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, няма значение за мен заповедта как ще бъде изведена. Обичам да имам отговорен човек, който, когато утре дойде в доклада, че нещо не е така, както трябва в закона, да знам че Дончев е виновен, ако правилно ме разбрахте. Когато Дончев повика хората от тази комисия, те да имат ясно даден мандат от министрите, че отиват и работят докато не се направи точно така, както се иска от Брюксел.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: С това съм съгласен.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за определяне на национален ръководител и ръководител на разплащателния орган

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин премиер, във връзка с някои промени в Министерството на финансите предлагам заместник-министър Боряна Пенчева да бъде определена за национален ръководител и ръководител на разплащателния орган в Министерството на финансите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Постановление за приемане на Наредба да продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: На основание чл. 319, ал. 2 и чл. 53 от Закона за държавната собственост се предлага нова наредба - във връзка с ограниченията, продажбата на жилища да става възможно само в населени места, където няма такива структури. Материалът е съгласуван. Има няколко бележки, специално от Министерството на вътрешните работи, които не приемаме, тъй като на практика са редакционни и не се променя същността на работата.

Предлагам наредбата да бъде приета.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, става въпрос за отпускането на персонални пенсии са 60 деца, ненавършили 18-годишна възраст, по отношение на които липсва законово основание за отпускане на наследствена пенсия по общия ред, тъй като починалите им родители не са имали необходимият стаж.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Министерството на финансите съгласува това предложение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на Договор с община Ботевград за финансиране изграждането на елементи на общинска пътна инфраструктура за промишлена зона в Ботевград и проект на Договор с "Пайплайф България" ЕООД за изпълнение на инвестиционния проект

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за изграждане на завод за производство на пластмасови тръби. Инвеститорът е сертифициран като инвестиция клас "А". Държавата се е ангажирала да помогне с 240 хиляди лева за част от инфраструктурата. Това ще бъдат пари от бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма чрез Българската агенция за инвестиции. Не са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Враца, област Враца

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, става въпрос за имот, който е с отпаднала необходимост, по искане на Община Враца.

С предоставяне на имота на Община Враца ще се реализира на местна почва Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" чрез разкриване на Център за настаняване от семеен тип към Дома за лишени от родителски грижи "Асен Златаров".

БОЙКО БОРИСОВ: Имате ли възражения? Няма.

Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост, в собственост на община Ямбол, област Ямбол

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин премиер, отново става въпрос за имоти с отпаднала необходимост. По искане на Общинския съвет на гр. Ямбол и с одобрението на областния управител се предоставят седем имота за изграждане на музеи и други социални обекти на община Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, в областите Благоевград, Сливен и Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Всъщност, искаме впоследствие да предприемем мерки за разпореждане с тези имоти с отпаднала необходимост, затова искаме да бъдат деактувани от публична държавна собственост в частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и предоставяне правото на управление върху имота на областния управител от област Русе

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на образованието, младежта и науката и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, колеги, управляващото имота – Професионална гимназия по механотехника в гр. Русе, държавно ведомство – Регионалният инспекторат по образование, изразява становище, че имотите не са необходими на гимназията, която ги управлява в момента, както и на другите държавни училища и обслужващи звена. Това мнение е потвърдено с писмо от 16 март 2010 година на областния управител на Област Русе, който изразява положително становище. Имотът ще бъде използван за осъществяване на държавната политика в областта на образованието и интеграцията на хората с увреждания. Там ще бъде обособен център за обучение и администриране на деца със специфични нужди.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Попово, област Търговище

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Предоставяме късна антична крепост "Ковачевско кале" на общината, а общината получава шанс да кандидатства по Оперативна програма "Регионално развитие". Получава шанс да реконструира и, разбира се, има и изключителната възможност да генерира туристически поток, както и допълнителни туристически приходи. Това е нещо, което ние постоянно правим от гледна точка на правителствената подкрепа за общините.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Преди няколко дни имах възможност да посетя Асеновата крепост, която по наша инициатива с министър Плевнелиев преди около два месеца беше дадена на община Асеновград. Само за два месеца потокът на туристи е нараснал близо осем пъти. Направени са някои подобрения, спрямо които вече общината работи за следващия туристически сезон, потокът да надмине около 25 пъти потока в миналото.

По този начин, от една страна, се запазват тези туристически и археологически обекти и се дава възможност за допълнителна работа. На Асеновата крепост в момента вървят допълнителни археологически разкопки.

От друга страна, се дава възможност за допълнителни приходи на общините.

БОЙКО БОРИСОВ: Не зная дали знаете, в Асеновград има запазени цели скелети на динозаври. С министър Дянков сме се разбрали с министъра на културата да погледнат и да помислим как тези изключителни находки, които са не само атракция, но имат и образователна цел за децата, да се помисли как да бъдат изложени, така че да могат да се видят от повече хора. За тази година са минали да ги видят двама или трима туристи.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, вчера разговарях с вицепремиера, имам една дестинация, например, в Париж на една туристическа група. Искам да ви кажа това, защото въпросът, който поставяте е много важен за възпитанието на децата.

Една работна седмица на един турист е следната:

Първият ден е посещение на Лувъра и на гарата. Вторият ден е посещение на Айфеловата кула, Трокадеро и Операта. Третият ден е посещение на Флорентина Бло и Версай. Четвъртият ден е посещение на исторически обект. Последният ден е за пазар. Така че, ако наистина не разбираме понятието културен туризъм и не направим наистина една добра реална политика, ще строим хотели, които ще бъдат общежития за настаняване на туристи. Този въпрос е много важен и правилно се поставя от Вас.

Ще ви посоча още един пример, в Лондон има една практика, която ме изуми, в Националния музей се водят малки деца в униформи. Приготвени са възглавници, които се поставят пред една картина и има уредници, които умеят да говорят на децата за сериозните неща под формата на приказка. Това е пътят да върнем нашите деца към културата. Много е важно… в духовна сфера тези 20 години в преход сме забравили, някои неща откъде трябва да тръгнат. Разбира се, това са спортът и културата. По някакъв начин трябва да върнем децата в правилна посока. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Подгответе ни предложение, за да се обсъжда.

Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Сливен, област Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за късноантична и средновековна крепост "Хисарлъка". По същия начин Община Сливен е кандидатствала за финансиране.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собствеността на община Перник, областПерник

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Имотът от 20 години се ползва от Община Перник като заседателна зала на Общинския съвет. Имотът се стопанисва от тях и ремонтира два пъти.

Сега се формализира прехвърлянето, за да могат да го ползват безвъзмездно.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Ямбол, област Ямбол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Става въпрос за радиопредавателен център със 170 квадратни метра застроена площ, предоставен за управление на Министерството на вътрешните работи. Имаме подкрепата и от вицепремиера Цветанов да го прехвърлим към община Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Бяла Слатина, област Враца

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Имотите са обслужвали гимназия по промишлен и енергиен монтаж в с. Габаре, която е закрита през 2008 година. Сега ще се използва от новосъздаденото училище "Христо Ботев".

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Националната здравноосигурителна каса за нуждите на Регионалната здравноосигурителна каса – Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Става въпрос за две стаи - №15 и №16, които се предоставят за нуждите на Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична държавна собственост, на Министерството на земеделието и храните за нуждите на областна дирекция "Земеделие" – Кюстендил

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Става въпрос за четири стаи от областната управа за нуждите на Министерството на земеделието и храните.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Плевен, област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Става въпрос за антична крепост "Сторгозия", община Плевен. Отново шанс да кандидатства по Оперативна програма "Регионално развитие".

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Националната служба за съвети в земеделието

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Договорът за този имот е изтекъл. Става въпрос за три стаи с обща площ 58 квадратни метра.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, на ОбщинаСъединение, област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Става въпрос за 354 квадратни метра – един етаж, който прехвърляме на общината.

Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в изпълнение на резолюции 1807 (2008), 1844 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1907 (2009) и 1016 (2010) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно Демократична Република Конго, Сомалия и Еритрея

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за разрешаване пребиваването на научноизследователския кораб "Poseidon", плаващ под германски флаг, в изключителната икономическа зона на Република България във връзка с провеждането на комплексни научни изследвания, свързани с оценка на мащабните газови емисии и изучаване на газовите хидрати, които се планира да се реализират в северозападната акватория на Черно море за времето от 6 до 23 декември 2010 г. включително

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за изменение на Решение № 613 на Министерския съвет от 2008 г., за разрешаване участието на контингент от въоръжените сили на Република България в състава на гражданската мисия за наблюдение на Европейския съюз в Грузия.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приема се точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за полицейско сътрудничество, подписано на 20 май 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване проект на Протокол за прилагане на Споразумението между Европейската общност и бившата Югославска Република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписано на 18 септември 2007 г. между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване проект на Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на сигурността на Босна и Херцеговина за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Естония за сътрудничество при управлението на границите и полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за одобряване Проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея за сътрудничество в областта на информационното общество

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 37.

Точка 38

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в шестата сесия на българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе на 9 и 10 септември 2010 г. в Ереван

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 38.

Точка 39

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Шафкаалан", разположена на територията на община Аврен, област Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 39.

Точка 40

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Извор", разположена в землищата на с. Извор и с. Зидарово, община Созопол, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 40.

Точка 41

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Косталево-2", разположена в землищата на с. Косталево, община Враца, и с. Върбешница, община Мездра, област Враца

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 41.

Точка 42

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Искър-2", разположена в землищата на гара Бов и с. Бов, община Своге, област София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 42.

Точка 43

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Мандрата-1", разположена на територията на община Бургас, област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 43.

Точка 44

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Старите лозя", разположена на териториите на община Симеоновград, област Хасково, и община Гълъбово, област Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 44.

Точка 45

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Марковото", разположена в землището на община Карлово, област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 45.

Точка 46

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Лома-1", разположена на територията на общините Ружинци и Димово, област Видин

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 46.

Точка 47

Проект на Решение за предприемане на спешни мерки, свързани с осъществяванетона електронното управление

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е предложение за спешни мерки, които трябва да бъдат предприети от всички администрации във връзка с изпълнение на Закона за електронното управление, а именно – създаване на електронното правителство.

Мерките, които Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията вече е предприело и е осигурило всички базови предпоставки за сертификация на системите на администрацията, но действията оттук нататък вече са отговорност на всяко отделно министерство.

В тази връзка предложеното от нас решение е именно да се възложи на всяка една администрация да направи пълна инвентаризация на своите информационни мрежи и необходимите финансови средства за привеждането им в съответствие, така че те да бъдат интегрирани при наличието на съответните бюджетни средства и да бъдат интегрирани към общата система за електронно управление.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Министерството на финансите подкрепя тази точка.

Искам да дам един пример за електронно управление. От днес започва подготовката за електронното преброяване, за първи път в историята на България. Надявам се, че за следващите избори ще имаме готово преброяване. Ако си спомняте, на последното ни заседание преди лятната ваканция ние приехме да започне още от тази година, а не така както беше записано в закона от началото на следващата година, с цел да може да влезе и електронното преброяване в Република България. Днес започна в 8 часа сутринта първата процедура, което е пример как можем да използваме нови технологии за по-точно и по-евтино преброяване.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 47.

Точка 48

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства за ремонта на реставрацията на катедрален храм "Св. Св. Кирил и Методий" в Созопол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър Божидар Димитров.

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Точката е във връзка с осигуряване на по-добри условия за съхраняване и излагане на мощите на Свети Йоан Предтеча. Църквата днес е малка и е разположена на неудобно място и не може да побере огромния поток желаещи да се поклонят на мощите. Около 100 хиляди души са преминали само от началото на месец август досега, което е осигурило много сериозни приходи в регионалната икономика.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 48.

Точка 49

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на министрите по енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе на 6 и 7 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 49.

Точка 50

Проект на Постановление за създаване на процедура за провеждане на избор за кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, става въпрос за следното. На 29 юни 2010 година българският съдия в Общия съд на Европейския съюз господин Теодор Чипев подаде оставка по здравословни причини. Междувременно, с влизането в сила на Лисабонския договор, всички номинации от страните-членки за съдии се разглеждат от комисия, която вече е създала практиката да връща редица кандидати за съдии. Част от причините за връщането са непрозрачни процедури на избора на номинацията от държавата-членка. Именно поради това с госпожа Попова създадохме процедура, която мисля, че за първи път в историята на българските номинации се прави по този прозрачен начин, за да може ясно да се подбере най-добрият кандидат, който да бъде в съда. Процедурата е записана в постановлението на Министерския съвет. Надявам се в най-кратки срокове да може да се реализира и да намерим подходящ представител на България в тази институция.

Предлагам да се приеме точката на вносител, тъй като в последния момент имаме още една допълнителна промяна в постановлението, която е свързана с осигуряването на бюджета за работата на комисията. Допълнението е съвсем кратко и техническо и може утре да се направи.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 50 на вносител.

Точка 51

Проект на Решение за одобряване проекти на решения на управителните съвети на Международната банка за възстановяване и развитие и на Международната финансова корпорация

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това са някои промени в уставите на тези две международни институции. Вече са съгласувани в предишни заседания. Съгласувани са в Европейската комисия. С това решение се съгласуват и от името на Република България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 51.

Точка 52

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №245 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007-2013 г.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам да приемем на вносител точката. Има два текста, които да доизгладим с Министерството на финансите и с министъра по управлението на средствата от Европейския съюз.

От две години програмата, след много одити и препоръки от одитните институции, които са го направили, опитваме сега да прецизираме текстове, да опростим, да извадим някои рестриктивни досега формулировки. Това, което към момента не сме доизгладили и затова предлагаме да го приемем на вносител, е, че има леко неразбиране между допустими разходи, от една страна, и от друга страна – непредвидени разходи. Това, че ние искаме да въведем понятието "непредвидени разходи", не означава, че те няма да са недопустими. Тоест, ние говорим категорично за допустими разходи, но някои от тях са непредвидени.

Става въпрос за детски градини, става въпрос за пенсионни домове, вие правите там реконструкции, блъскате фасади, виждате кабели, които трябва да се променят или нови защити и такива дребни неща. Ограничаваме ги като сума. И тъй като все още понятието "недопустим", примерно, с представителите на министъра по управление на европейските средства, като чели все още не можем да формулираме, че непредвиденият разход е недопустим според тях, според нас е допустим и единствено финансираме допустими, но те могат да бъдат непредвидени първоначално. Така че моля да го приемем на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 52 на вносител.

Точка 53

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление №322 на Министерския съвет от 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това проектопостановление цели хармонизация с европейски регламенти. Конкретно се намалява таксата за издаване на копия от документи от КРС, а таксата за разглеждане на заявление за изменения на идентификационни данни, които също се издават от КРС, се премахва.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 53.

Точка 54

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с Постановление №96 на Министерски съвет от 2004 г.

НОНА КАРАДЖОВА: Предлаганият проект на Постановление е в изпълнение на измененията на Закона за опазване на околната среда и цели синхронизиране на текстовете на наредбата с текстовете на споменатия закон във връзка с въвеждане на възможността за схема за зелени инвестиции и разпределение на евентуалните постъпления от тази схема чрез Националния доверителен екофонд.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 54.

Точка 55

Проект на Постановление за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Настоящият проект е на нова наредба, която съдържа подобрена уредба на изискванията за безопасна експлоатация, като са детайлизирани изискванията за безопасни разстояния при разполагане и монтиране на съоръженията. Прецизирани са експлоатационните и технически мерки, осигуряващи безопасна експлоатация, както и правилата при ремонт и поддръжка. Това е във връзка с нова директива.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 55.

Точка 56

Проект на Постановление за приемане на Наредба за достъпа на нотариусите до Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Предлагам да приемем тази точка. Става въпрос за достъп, който се осъществява по електронен път чрез потребителски интерфейс по защитен канал и с ползване на електронни подписи от нотариусите, които да имат достъп до база данни "Население".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 56.

Точка 57

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Проектът за изменение на закона предвижда структурни промени, с които центровете за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части в Русе и Пловдив да бъдат трансформирани в единна контролно-техническа инспекция заедно с центъра в София. Оптимизира се администрацията, намаляват се разходите, това е целта на промяната на закона.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 57.

Точка 58

Проект на Решение за приемане на координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

БОЙКО БОРИСОВ: Точка 58 се оттегля.

Точка 59

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

МАРГАРИТА ПОПОВА: Господин премиер, колеги, това е най-важният детайл от реформите в съдебната система. С пространни и многобройни изменения в Закона за съдебната власт сме засегнали основно няколко неща – атестирането, конкурсите. Въвеждаме тотално конкурсно начало. Въвеждаме процедура за много строг подбор на младшите магистрати, чийто избор и назначаване за младши магистрати в системата на прокуратурата и на съда да става не само след централизиран конкурс, но и след изпит, който ще е след деветмесечното обучение в Националния институт на правосъдието. Това нещо се връзва и с възможност да бъдат върнати държавните стипендии, които ползваха кандидат младшите магистрати, когато те не могат да покрият изискванията в Националния институт на правосъдието или откажат назначаването на място, на което те попадат след този конкурс.

Струва ми се, че с тези допълнителни икономически стимули и с всичките разпоредби, които сме дали, реформаторски, изключително реформаторски в Закона за съдебната власт, правим решителна крачка за подобряване на работата в съдебната система и за подобряване на управлението на съдебната система, за по-добра работа между Висшия съдебен съвет и административни ръководители и техните ръководни екипи по места, тъй като в момента връзката между управителния орган и административните ръководители ми се струва, че е тотално скъсана.

Предлагам да гласуваме тези многобройни изменения и да вървим напред с измененията и с реформите в съдебната система, от което зависи имиджът не само на държавата навън, но и вътре, пред нашите граждани.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 59.

Точка 60

Доклад относно допълнение на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: За пореден път се внася допълнение към тази концепция. Внасяни са през 2009 г. и март т. г. Изключително много се разчита, за да се използват около близо 300 милиона субсидии за преструктуриране на нашата болнична система и за нейното оборудване. За нас е изключително важно одобрението, което Европа има към нашата теза за това, че националната стратегия на България в тази област сега е онкологията - ранна диагностика и съвременно лечение в областта на онкологията. Това Европа впечатли, одобри и ние вървим в тази посока – да оборудваме около девет големи болници за ранна диагностика на ракови заболявания, три големи центрове за адекватно съвременно лечение на ракови заболявания. Освен това, ние ще подкрепим онкологичните диспансери с оборудване, касаещо диагностика и лечение.

В рубриката "Подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение на населението", което е важна компонента на нашето преструктуриране, ние сме подбрали две групи болници съгласно представените от Европейската комисия два големи списъка. Едното е да подкрепим големите общински болници, а другото е за малките общински болници, които ще бъдат оборудвани адекватно според тяхното ниво на компетенция.

На последно място, ние имаме интервенции с оглед изваждане от домовете за медико-социални грижи на малките деца до 3-годишна възраст и тази инвестиция също е изключително важна за нас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 60.

Точка 61

Проект на Решение за одобряване на Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, Решение на Съвета за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, и за одобряване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки и Република Корея, парафирано на 15 октомври 2009 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 61.

Точка 62

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

МАРГАРИТА ПОПОВА: Следващият закон, който е изключително важен в хода на съдебната реформа. Той решава няколко неща, но две са важните. Това е разтоварване на Върховния административен съд и зареждане с работа на 28-те административни съдилища, които преди няколко години бяха направени, но както много неща се случваха преди няколко години, едно беше направено, три не бяха направени. Още тогава трябваше Административнопроцесуалният кодекс да се промени, така че тези съдилища да имат работа. Сега това нещо го правим. Засилваме малко правомощията на прокуратурата и оставяме Върховния административен съд да се занимава с това, което му е вменено като задължение по Конституцията на Република България. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 62.

Точка 63

Проект на Постановление за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Предложеният проект е в изпълнение на разпоредбата на §9, алинея 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитие на академичния състав. Уреждат се процедурите по прием и обучение на докторанти, процедурите и единните държавни изисквания за придобиване на научна степен "доктор" и "доктор на науките". Уредени са единните държавни изисквания за заемане на академичните длъжности.

Предлага се, също така, проект на Правилник за дейността на Арбитражен съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация, където се уреждат редът и условията за обжалване пред този съвет на приключили процедури.

И, нещо, което е изключително важно, с проекта на Постановление се предлага отмяна на Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания. Второ, отменя се Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти, приета с Постановление на Министерски съвет през 2000 г. Трето, изключително важно, отменя се класификацията на специалностите на научните работници, тоест така наречените шифри.

С тази промяна можем да кажем, че най-голямата и най-разтърсващата реформа в сферата на висшето образование и науката в България е направена, тъй като напоследък в пространството, поради липсата на средства, се говори, че никой не мисли за тези сфери. Академичната реформа ще продължи в посока на по-голяма автономия и естествено – на по-голяма отчетност.

Мога да кажа, че тъй като този проект стоя около един месец на сайта на министерството, са отчетени всички предложения, които не противоречат на закона, тоест които не го дописват и които не противоречат на духа на промяната.

Предлагам да подкрепите тази промяна. Благодаря.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Тъй като становището на Академията на МВР беше подготвено и изпратено на 30 август т. г., аз предлагам да бъде прието на вносител и да се вземат бележките, които смятам, че са разумни от гледна точка на логиката на противоречащи текстове, с които можем да изпаднем в колизия със закона. Предлагам да бъде на вносител, но да се вземат предвид и предложенията, които са направени. Става въпрос за някои текстове и аз ще цитирам само един от тях – за хабилитирането на лица, които са минали на конкурсна процедура, евентуалната неуспешна защита трябва да се счита за окончателна. Нали така? А да не се дава възможност за повторен опит.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: В закона е казано, че ако комисията прецени и му каже "трябва да си оправиш примерно нещо".

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато се счита вече за окончателно, тогава не трябва да му се дава.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Тогава да.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Чисто козметични. Аз смятам, че ако бъдат приети за разумни някои от тези предложения, е хубаво да се имат предвид.

БОЙКО БОРИСОВ: Точка 63 я приемаме на вносител. Да се изчистят тези текстове и да се приключи.

Точка 64

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, много добре знаете, че един от проблемите при ефективното използване на средствата от Европейския съюз е недостатъчният административен капацитет на отделните звена. Като част от причините за този слаб капацитет към момента е формалната законовата невъзможност да бъдат ангажирани качествени експерти с разумно възнаграждение само за периода на осъществяване на конкретния проект или конкретната програма. Практиката за масово използване на граждански договори е критикувана от одитните структури с основание и тя не може да бъде продължена.

С предложеното постановление се създава длъжността сътрудник по управление на европейски проекти и програми и възможност за създаване на специални звена, които да отговарят и за програмирането, и за изпълнението на конкретни проекти и програми, финансирани изцяло със средства от Европейския съюз. Бързам да уточня, че тези звена и тези нови служители по трудово правоотношение са със срочни договори, разходите, свързани с тях ще бъдат покривани на сто процента със средства от Европейския съюз. Има възможност такива структури да съществуват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, както и в редица агенции.

Поради допълнителни коментари, пристигнали от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на околната среда и водите, моля предложението да бъде прието на вносител, защото имаме желание да бъдат отразени. Убеден съм, че това е една от последните пречки, които съществуват.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 64.

Точка 65

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на отбраната

АНЮ АНГЕЛОВ: Става въпрос за кредити до десет милиона за бюджета за 2010 г. за завършване на Националния армейски център окончателно, за да можем да получим разрешение за ползване и за преустройство на хотелската част в офис част, с която да се удовлетворят нуждите на Министерство на правосъдието - Агенцията по вписванията.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е сградата на…?

АНЮ АНГЕЛОВ: Това е сградата на военното НДК. С тези пари ще я завършим и ще я преустроим по изходни данни от Министерство на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията и някои съдилища.

БОЙКО БОРИСОВ: Това цялата сграда ли ще запълни като вкараме тези две структури?

АНЮ АНГЕЛОВ: Министерство на отбраната ще продължи да ползва кино-конферентната зала, един ресторант и паркинга. Високата част остава на Министерство на правосъдието.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 65.

Точка 66

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Балта лата" – контур "1" и контур "2", разположена в землищата на с. Кутово и с. Антимово, община Видин, област Видин

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам да подкрепим това решение с цел защита на особено важни държавни и обществени интереси. Става въпрос за строителството на обекта с национално значение Дунав мост 2 при Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура, включваща изграждане на жп линия, първокласен път, четири пътни възела, четири надлеза над железопътната линия. За изпълнението на тези съоръжения е необходимо осигуряването на достатъчен ресурс от земни материали.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е за Дунав мост 2, там, където имаха проблем.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Да. Сега решаваме този проблем.

БОЙКО БОРИСОВ: Видях, че сте били Дончев и Цветков там, как върви строителството на Дунав мост 2?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Има засилване на темповете на изпълнение. Съответно изпълнителят твърди, че няма как да е готов по-рано от средата на 2012 г., което не ни устройва. Защото ние трябва до 2012 г. да сме приключили проекта, а имаме едногодишен период на докладване на дефекти, което означава, че мостовото съоръжение и основните съоръжения трябва да са готови до края на 2011 г., както беше съобщено и на изпълнителя. Това ще бъде фиксирано в план графика, който трябва да бъде утвърден до края на месец септември т. г.

С приемането на това предложение решаваме един от основните проблеми, който съществува от около две години. От около две години няма адекватно решение за осигуряването на около един милион кубически метра пръст за насипи по отношение на прилежащата инфраструктура към моста. Надявам се, след това решение проблемът до голяма степен да е решен. Единственото, което ще остане, са непрекъснатите спорове за пари с изпълнителя. Оттук нататък технологични причини да не бъде завършено в срок няма. Единственото, което ще остане, са споровете за оскъпяване на проекта.

БОЙКО БОРИСОВ: Много ви моля всеки месец по една проверка на моста. Защото Европейската комисия направи нещо, което много рядко прави – удължи ни срока и ни остави пари. И ние не можем на никоя фирма или фирмичка да позволим да ни разваля репутацията.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Едно от условията за формалното удължаване на меморандума до 2012 г., последното писмо, което имам от Европейската комисия, е именно намирането на разрешение с изкопните маси. Ако ние нямахме това решение днес на Министерски съвет, до края на септември аз съм убеден, че ние нямаше да получим формално удължение. Сега този проблем се надявам да е решен.

БОЙКО БОРИСОВ: Разбрахте ме.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Да, така е. Ние сме се ангажирали изключително тясно с реализацията на обекта и не само че сме решили основния препъни камък, а и сътрудничеството с Румъния. Затова успяхме да се обединим за удължаването на меморандума. Следим много изкъсо нещата. Смятам, че това беше основният препъни камък, който да отпушва нещата напълно и да нямат оправдание оттук нататък.

БОЙКО БОРИСОВ: Плевнелиев, четвъртък или петък да направим инспекция на строителството на Автомагистрала "Люлин". Обещал съм им на 20 дни да ги наблюдавам лично.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: В петък сутринта.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, в петък, да видим дали са струпали техниката, която трябваше, и дали наваксват графика.

Приемаме точка 66.

Дончев, с точка 66 да се запознае и Европейската комисия.

Точка 67

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 7 септември 2010 г. в Брюксел

СИМЕОН ДЯНКОВ: Две са главните теми – европейският семестър. Там България, Германия и Полша водят група, която смята, че, макар че идеята за европейски семестър е добра, това дава повече влияние на комисията в бюджетирането за следващите години. Тя трябва да бъде прецизирана и от тази гледна точка не може да влезе преди пролетта или лятото на 2011 г.

Другата тема са такси върху банките и данък върху финансовите операции, която тепърва започва да се разглежда. Така че на този етап ние само информираме дотук какви регулации има по тази тема в България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 67.

Точка 68

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление №254 на Министерския съвет от 2006 г.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин министър-председател, става въпрос за две принципни промени. От една страна, в Правилника е регистрирано сега, че началната тръжна цена при разпореждане с имоти е данъчна оценка плюс десет процента, тоест тя е фиксирана. С предлаганата промяна даваме възможност за отделни атрактивни имоти да се поиска по-висока тръжна цена.

Второ, въвежда се механизъм на разсрочено плащане при цена над три милиона лева.

Тъй като има някои забележки от Министерството на правосъдието, предлагам да приемем точката на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме на вносител точка 68.

Точка 69

Проект на Постановление за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект "Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2010-2011 г. чрез ново самолетно заснемане" за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е условието на Европейската комисия, за да получим за 2010 г. 655 милиона субсидии на единица площ. Трябва да бъде заснета 60 процента от територията на България. За целта ние проведохме специална обществена поръчка. Цялата сума по обществената поръчка е 9 230 000 без ДДС или 11 076 000 с ДДС. Тъй като обществената поръчка е разделена 60 процента за 2010 г. и 40 процента за 2011 г. сумата за 2010 г., която е необходима, е в размер на 5 538 000 без ДДС или 6 645 600 с ДДС. Тъй като в Министерството на финансите е получена информация за цялата сума, ние се уточнихме с министър Дянков, че сумата е по-малка, тоест едната част трябва да бъде в бюджета за 2010 г., а другата в бюджета за 2011 г., предлагам постановлението да бъде прието на вносител и той да получи потвърждение от неговата администрация.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 69 на вносител.

Закривам заседанието.

В първото заседание на Министерския съвет за новия политически сезон точките са подобоващо много на брой - 69. Правителството не беше се събирало близо месец, от 4 август 2010 г.

По т. 5 министърът на образованието Сергей Игнатов докладва за нужните пари докрая на годината за осигуряване на целодневно обучение на децата в училище. Министър председателят настоява да се работи "много внимателно, внимателно" и да се зачита мнението на кмета на София и бивш министър на образованието Йорданка Фандъкова, "защото й имам доверие за тази работа, за да не объркаме нещо с децата".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK