Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 29 септември 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 29 септември 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 29 септември 2010 г.

Елена Старидолска
3885 прочитания

© Асен Тонев


Доста интензивна работа би трябвало да е имало правителството на последното си заседание - цели 65 точки, една от които посветена на бюджета за 2011 г. Но почти по две трети от тях няма никаква дискусия.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова иска осем млн. лв за "храна, вода и отопление на затворниците".

В т. 47 министърът на земеделието Мирослав Найденов дава кратка аргументация на нов закон за браншовите организации в земеделието. В т. 51 пък предлага нов закон за горите, който според него ще направи нещо невиждано досега за последните 20 г. От публикации в печата през седмицата стана ясно, че всъщност текстът разрешава в някои от заменените гори да има строителство.

Темата о т. 54 очевидно е важна за финансирането на общините, но разговорът по нея е наясен. Симеон Дянков докладва и по т. 56 - промени в закона за данъците на физическите лица. "Единствената значителна промяна спрямо предишния закон е, че се предлага и върху офшорките да има данък от 10 %, както имат данък 10 % върху приходите на всички останали лица граждани в Република България", обяснява той. В т. 58 пък вицепремиерът обяснява какво е се случи с ДДС в туризма. Според него постъпленията няма да влязат директно в държавата, а ще останат в бранша. В закона за акцизите пък се повишава ставката за рязан тютюн от 100 на 152 лв. (т.60).

До финала на заседанието, освен допълнителни пари за инфраструктурни обекти около метрото в София, друго интересно не се забелязва (т.65)

За сметка на това има дъъълга дискусия по точката, посветен на бюджета - т. 59. Странно, в стенограмата тя е поставена след т. 60. Подобно разместване се случва за втори път за последните няколко месеца, когато обикновено има разгорещени спорове по теми и те се нуждаят от допълнителна редакция. Според в. "Труд" от четвъртък, на заседанието е имало скандал по темата за бюджета. Вижте сами.

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

на 29 септември 2010 г.

Заседанието започна в 10,10 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Минчо Николаев Минчев с орден "Стара планина" първа степен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Постановление за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Рангелов и Стефанов срещу България" /Жалба № 23240/04/, "Стефанов и Юруков срещу България" /Жалба № 25382/04/, "Радков срещу България" / Жалба № 27795/038, "Костов и Янков срещу България" /Жалба № 1509/05/ и "Кабакчиеви срещу България" /Жалба № 8812/07/

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Средец, община Средец, област Бургас, за имот – частна държавна собственост, и безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота на община "Средец", област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на образованието, младежта и науката.

Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за разрешаване на проектиране на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на кв. "Крайморие" – Бургас, и изграждане на обекти

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за даване на съгласие за придобиване от Република Сърбия право на собственост чрез покупко-продажба върху имот – частна собственост, в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Споразумението за създаване на Международна организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа /Еврофиш/

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество, подписано на 9 юни 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни /официални паспорти, подписано на 7 юли 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между Министерство на отбраната на Република България и Министерство на националната отбрана на Република Гърция относно сътрудничество във военната област подписано на 27 юли 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приемаме точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ относно създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО /Категория 2/

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на извънредните ситуации

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на Република България, Министерството на труда и социалната сигурност на Република Гърция и Министерство на труда, семейството и социалната закрила на Румъния в областта на условията на труд и защита на трудовите права

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за периода 2010-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 16.

Точка 17

Доклад относно одобряване на резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 12 юли 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 17.

Точка 18

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Дюлево", разположено на територията на община Момчилград, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 18.

Точка 19

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Трънката", разположена в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 19.

Точка 20

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Костина могила", разположена в землищата на с. Лозен и с. Герман, Столична община, област София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 20.

Точка 21

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Попин дол", разположена в землищата на с. Петрово и с. Голешово, община Сандански, област Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 21.

Точка 22

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Изгорялото", разположена в землищата на с.Чавдарци, община Ловеч, с. Кърпачево и с. Крушуна, община Летница, област Ловеч

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 22.

Точка 23

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Тони", разположена в землищата на с. Горна Кремена и с. Царевец, община Мездра, област Враца

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 23.

Точка 24

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Бистрица", разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 24.

Точка 25

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Лорен", разположена в землището на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 25.

Точка 26

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Калора", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 26.

Точка 27

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Човката", разположена в землището на с. Душинково, община Джебел, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 27.

Точка 28

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Касъра", разположена в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 28

Точка 29

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерски съвет от 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за одобряване проект на Протокол между Република България и Република Македония за изменение и допълнение на Спогодбата между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище "Говедарника" /Дружба/, област Пловдив, сключен на 4 януари 2000 г. в изпълнение на Решение № 659 на Министерски съвет от 1999 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за даване на съгласие за изменение и допълнение на Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – медни руди, чрез добив от находище "Асарел", Панагюрище, област Пазарджик, сключен на 23 декември 1998 г. между министъра на промишлеността и "Асарел-Медет" ЕАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър - Търговище

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приемаме точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. , ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1 Нови пазар", разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-11 Вранино, разположен на територията на област Добрич

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 35.

Точка 36

Доклад относно одобряване на резултатите от участието в неформалното заседание на министрите по енергетика на Европейския съюз проведено на 6 и 7 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 36.

Точка 37

Доклад относно одобряване позицията на българската страна за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност /вътрешен пазар и индустрия/, което ще се проведе на 29 и 30 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 37.

Точка 38

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъобщения, която ще се проведе от 4 до 22 октомври 2010 г. в Гуадалахара, Мексико

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: На конференцията ще има представители на КРС и двама експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които ще бъдат само в дните, в които ще се гласува, тъй като България е представила своята кандидатура за преизбирането й за член на съвета на Международния съюз за шести пореден път за регион С.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 38.

Точка 39

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в находище "Калиакра", разположено в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 39.

Точка 40

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 251 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Става въпрос за това да се разшири професионалното направление, по което се предоставят ваучери за обучение за придобиване на определена квалификация, въвеждане на понятието "ползвател на услугата" и регламентиране на дължими данъци и такси като присъщи разходи. Това е обсъдено в Националния съвет по насърчаване на заетостта, в Министерството на труда и социалната политика.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 40.

Точка 41

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Корепер ІІ, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 29 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 41.

Точка 42

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 180 на Министерски съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фон, за финансовата рамка 2007-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Тук по същия начин допълваме да се включат разходи, свързани с участието на хора с увреждания за специализирани транспортни средства и за лични асистенти, жестомимични преводи, при условие, че отговарят на общите изисквания на допустимост. Това са усъвършенствани неща по Оперативна програма "Човешки ресурси". Обсъдена е с всички министерства.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 42.

Точка 43

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност на офицер с висше офицерско звание от Министерство на отбраната

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Генерал Чулев си подаде рапорт за освобождаване от военна служба. В тази връзка се предлага да се издаде указ за освобождаването му от длъжност. Съгласувано е с президента.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 43.

Точка 44

Проект на Решение за предоставяне под наем на имот, представляващ тенис комплекс "Академик" – София, собственост на "Академика 2000" ЕАД, чрез пряко договаряне за създаване на национален тенис център

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

Приемаме точка 44.

Точка 45

Проект на Решение за приемане на Годишния план за 2010 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г. и на Годишния план за 2011 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 45.

Точка 46

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерство на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Моля да приемете направеното искане с доклад затова да бъдат дадени допълнителни средства за сектор изпълнение на наказанията. Става дума за храна, вода и отопление на затворниците.

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Говорили сме с министър Попова. Ще се постараем да успеем в рамките на тази година да отделим тези средства ,макар че ще бъде много трудно, понеже идват от централния бюджет и заради някои допълнителни разходи за магистрала "Люлин" особено, има твърде малко пари. Ще се опитаме да направим максимално възможното.

БОЙКО БОРИСОВ: За колко пари става въпрос?

СИМЕОН ДЯНКОВ: За около осем милиона.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 46.

Точка 47

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, основната цел на закона е създаване на условия за стимулиране и подпомагане на свободното сдружаване на земеделските производители и на преработватели на земеделската продукция, тъй като в момента хаоса в бранша е голям. Има какви ли не браншови организации, които много често влизат в колизия една с друга. Затова, какъвто е и европейският принцип, предлагаме този закон, който да регламентира тези взаимоотношения. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 47.

Точка 48

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и горите.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Проектът предвижда изменение на действащия Правилник за прилагане на Закона за опазване на дивеча. Тъй като с поправките на Закона за лова и опазване на дивеча бяха регламентирани по нов начин редица обществени отношения, свързани с организацията на ловната площ на страната, реда за сформиране на ловните дружинки и учредяване на ловно сдружение с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча. Това налага промени в Правилника. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: С Парламента има ли стиковка?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Да. Съгласуван е с Комисия по земеделие. Нямаме противоречие.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 48.

Точка 49

Проект на Постановление за приемане на Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин премиер, става въпрос за Постановление, с което да се приеме Наредба. Има механизми за определяне на критериите за степента на риска при участие в мисии и операции зад граница на военнослужещите от армията, служителите от Министерство на вътрешните работи и служителите от Агенцията "Национална сигурност". Това се изисква, заради практическото приложение на чл. 107, алинея 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на осигурителния стаж в съответствие с настъпилите промени.

Съгласувано е с министерствата. Две бележки на администрацията на Министерски съвет не се приемат – да се добави "и/или", тъй като не се променя смисълът. Всеки министър има право да предлага и да определя работна група с оценка на степента на риска. Също така да се замени думата "страна" това е на Министерство на правосъдието с "Република България". Тук е приложен директно текста на § 45, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили, където се казва "извън територията на страната". Има една забележка, която сега с господин Цветанов я обсъдихме, в допълнителна разпоредба да се определи какво е това мисия и операция зад граница. Аз я приемам тази забележка.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 49.

Точка 50

Проект на Постановление за приемане на Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 50.

Точка 51

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за горите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, това е един изключително важен закон. Действащият Закон за горите е приет през 1997 г., променян е десетки пъти. Той стана и нарицателен с възможността, дадена в този закон за прословутите заменки. Затова екип на министерството се нае с амбициозната задача да подготви нов закон за горите. Отне ни около година. Доста дебати имаше при подготвянето на закона, доста публични обсъждания бяха предприети. Имаше и сложна съгласувателна процедура между самите министерства. Така че този законопроект е факт. Имаме положителното становище на Комисията по земеделие и гори. Доста нови моменти предвижда този закон и вследствие на този закон ще бъде извършена най-голямата реформа в българските гори от 20 години, тоест от прехода насам. Надявам се да ме подкрепите. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 51.

Точка 52

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерски съвет от 2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин министър-председател, колеги, наредбата се разработи в изпълнението на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Промените в закона бяха направени преди известно време и влязоха в сила преди два месеца. Причините за въведените промени в Закона за биологичното разнообразие са свързани с привеждане в съответствие на член 6, алинея 3 на Директивата за местообитанията, във връзка с което имахме стартирала наказателна процедура.

Проектът на Постановление въвежда правилата и процедурите за прилагане на изменението на закона. Отразени са всички целесъобразни бележки.

Предлагам да одобрим проекта на наредба.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 52.

Точка 53

Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд Затворно дело"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме точка 53.

Точка 54

Проект на Решение за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Има някои промени в единните стандарти за всички делегирани от държавата дейности. Във функцията социално осигуряване са разработени два нови стандарта, във функция здравеопазване един нов стандарт.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 54.

Точка 55

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Европейския съюз по земеделие и рибарство, 27 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и горите.

Приемаме точка 55.

Точка 56

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите:

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тази година във връзка с политиката на това правителство за максимална данъчна стабилност, има много малко помени в четирите данъчни закона, като една огромна част от тях са продиктувани от европейски приоритети, и по-скоро минимални ставки, които България трябва достигне.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица единствената значителна промяна спрямо предишния закон е, че се предлага и върху офшорките да има данък от 10 %, както имат данък 10 % върху приходите на всички останали лица граждани в Република България. Останалите части на закона не се променят.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 56

Точка 57

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Предлагам този проектозакон да се приеме на вносител. Има един експертен коментар, който току-що дойде от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тук има две основни промени – офшорките пак свързано с предишния закон, вече ще се облагат с данък 10 %, както и за всички останали доходи. Има някои прецизирания на разпоредбите, касаещи облагане на данъчно задължени лица и срещу морско търговско корабоплаване. Затова предлагам да е на вносител, до утре да изчистим тази тема съгласувано с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 57 на вносител.

Точка 58

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона да данък върху добавената стойност

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В този проектозакон има минимални промени, всички от които са свързани с директиви на Съвета към Европейския съюз. Това са минимални промени, не засягат вдигане или сваляне на ставки. Единствената промяна, също продиктувана от съобразяване с мнения на Европейския съюз, е ДДС за туризма се изравнява на 9 % от сегашните 7 % за туроператори и организирани туристи и 20 % за неорганизираните туристи. По този начин беше изчислено и след коментари с депутати стигнахме до 9 %, така че по никакъв начин не се ощетяват туристическият бизнес. Напротив, по този начин се сваля от 20 % данък ДДС на 9 % за единичните или семейни туристи, които са преимуществено в по-слабо развитите региони. От това всъщност ще спечели туристическият бранш в цяла Северна България, в Средна и Южна България и т.н. Така че изчислено, че всъщност в туристическия бранш остават всичките пари, за бюджета няма допълнителни пари от тази мярка.

Предлагаме също да се приеме на вносител, свързано е с един експертен коментар от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 58 на вносител.

Точка 60

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В този закон се въвеждат някои изисквания на Директива 2010/12 на Европейския съюз за минимални акцизни прагове. Това е главно от гледна точка на дизел и бензин, увеличават се тези прагове, това е минимално увеличение под 1 стотинка на литър, свързано с минималните нива на облагане в Европейския съюз, които ние трябва да достигнем.

Другата промяна, която правим, е - повишава се акцизната ставка върху рязания тютюн от 100 на 152 лева, също съгласно директива на Европейския съюз. Предлагам да го приемем.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 60.

Точка 59

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е законопроекта за държавния бюджет за 2011 г. Основните параметри на бюджета са следните: целим да има дефицит от 2.5 % от прогнозирания брутния вътрешен продукт, така че да влезем в рамките на Маастриихтските критерии. Текущата сметка се подобрява и тази година и прогнозата за следващата година е, че текущата сметка се подобрява. В смисъл, че нашият износ расте доста по-бързо от вноса. Само за справка в края на 2008 г. текущата сметка беше на дефицит от 25 %, в края на 2009 г. успяхме да я свалим до под 10 %, в края на 2010 г. очакваме тя да е само около 3 % дефицит. За следващата година прогнозата ни е, че този сравнително малък дефицит в текущата сметка ще се запази. Харченето като процент от брутния вътрешен продукт в този проектобюджет пада от над 40 % от брутния вътрешен продукт за тази година до 35 % от брутния вътрешен продукт за следващата година, с което изпълняваме едно от предизборните обещания на ГЕРБ, записано в нашата програма, а именно, че ГЕРБ води дясна политика. Дясна политика означава не вдигаме никакви данъци. Пропуснах да спомена, че току-що приетите законопроекти за данъците вече България има най-ниското данъчно бреме за домакинства, за гражданите от всички страни в Европейския съюз, а от 1 януари следващата година ще имаме и най-ниското данъчно бреме за бизнеса от всички страни в Европейския съюз. Това се получава, тъй като ние не вдигаме никакви данъци. А нашият пряк съперник от тази гледна точка – Словакия, вдига данък ДДС от 1 януари. Така че, по този начин в рамките на година и нещо ни е отидохме от страната с № 7 за най-ниски данъци на № 1.

Проектозакона сте имали възможност по министерства да разглеждате. Аз бих искал да обобщя по следния начин: продължава да е трудно с парите, защото това е година за излизане от криза. Но, както знаете, първо се вдига икономиката, след това се вдигат приходите на държавата. Така че първата година на следващата година ще бъде трудна от финансова гледна точка. С този бюджет сме се опитали да покрием някои от основните дейности на държавата. Има 180 млн.лева допълнително за здравната каса, над актуализацията от тази година, която беше с 220 милиона повече. Има допълнителни пари в Министерство на отбраната, така че да могат да разплащат тези огромни задължения от миналото. Има допълнителни пари в МВР, така че да могат да разплащат останалите от предишното правителство задължения за пенсии, заплати и т.н. Парите не стигат за сега за инфраструктура, затова сме говорили многократно, че възможностите за строене на инфраструктура с новото по-кадърно ръководство в тази област са големи, но няма достатъчно фискално място поне на този етап, за да можем да удовлетворим всички желания. В Министерство на правосъдието ще бъде хубаво също да имаме повече финансиране, на този етап обаче не се вмъква в бюджетната рамка за 2011 г. Ще продължим да търсим други възможности от тази гледна точка Ще е хубаво в културата да имаме малко повече финансиране, на този етап продължава да е трудно това да се намери и да влезе в рамките на този бюджет поне в предвид на тясната фискална рамка.

Предлагам да приемем проекта на бюджета. Има някои коментари от различни министерства по този проект. Разбирам, че е трудно. Ще продължи за известно време да ни е трудно. Радващият сигнал е, че икономиката вече се вдига¸оттам ще се вдигнат и приходите. Всъщност август беше първият месец, в който приходите и от НАП, и от "Митниците" бяха над нивата за 2009 г. Това е отчасти за по-добрата събираемост, отчасти и заради много по-добрия контрол в самите институции и съвместната работа с МВР и т.н. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Най-дискутираното, което и колегите тук трябва да го знаят, това е предвиждания риск, тъй като и опозицията говори на тази тема – на базата на какво и как, по-точно Министерството на финансите, предсказва или прогнозира този растеж.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Прогнозира се на базата на анализ, който е независим от работата на министъра или въобще на бюджетния тим. Така че един вид анализът това показва.

Искам да кажа, че за 2009 г. ние бяхме казали, че спадът тогава ще бъде 5 %, а той излезе да е 4.9 %, един вид имаме основание да смятаме, че за 2009 г. анализът излезе правилен, за тази година сме казали, че ръстът ще бъде между 0.7 и 1 %. Всичко върви към това да се изпълни. Един вид има някаква тенденция, че нашите анализатори – в Министерството на финансите, преди това беше Агенцията за икономически анализи, работят с добри модели, които разбира се, са моделите на Международния валутен фонд.

Защо ние смятаме, че растежът от 3.6 % за 2011 г. е възможен? По простата причина, че последните две години е имало голямо забавяне на икономическия растеж, в смисъл икономически спад. Очакваме 2011 г. цялата година да е на растеж и се получава един вид отскок от по-ниската база за предишните две години – конкретно за 2009 г. и отчасти за 2010 г. Също така нашият износ върви много добре. За тази година на месечна основа в средата на година почти с по 50 % на месец се вдига износа ни, основно за Средния Изток, за Азия.

БОЙКО БОРИСОВ: Въпросът е, ако не стигнем 3.6, какво означава това? Актуализация на бюджета или какво?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Не. Актуализация на бюджета се прави само ако не успеем да влезем в рамките на дефицита. Понеже растежът е главно от износ, а износът е един вид - от една страна, е хубаво за икономиката ,защото повече работни места, повече корпоративен данък, от друга страна – износът, ние връщаме ДДС. Колкото повече износ има, толкова повече ние връщаме на износителите ДДС. С други думи какъв е растежът и тази, и следващата година, се оказва икономически и статистически,че няма някаква пряка връзка с какъв е дефицита и какви са приходите. Просто на износителите им връщаме достатъчно ДДС, така че поне за тази и за следващата година, дали ръстът ще е 3.6 % или дори ще е нула процента, това няма да влияе основно върху дефицита. От тази гледна точка единствената тема, която може да излезе проблем за следващата година е развитието на европейските икономики¸които тази година започнаха някои от тях да вървят добре, сега за септември има по-лоши данни за Германия. С други думи растежът от 3.6 % дори да е 2 %, дори да е 0 %, той няма пряко да засегне актуализация на бюджета.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо толкова много опозицията го изважда напред като атака към бюджета?

Задавам въпросите, които ще ви бъдат зададени, за да могат колегите да ги слушат и да знаят логиката на мислене при внасяне на бюджета.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Отчасти, защото според мен няма добро икономическо разбиране по два въпроса. Единият въпрос е, че растежът за следващата година, която и да била, зависи от растежа от предишната година. С други думи, каква е базата. И понеже базата 2009 г. се сви, 2010 г. съвсем с малко ще порасне, 2011 г. така или иначе, понеже е намалена базата, дори и при нормален растеж, той ще се окаже процентно по-голям отколкото ако 2011 следва силна година. С други думи, ако имаше една-две слаби години, следващата година статистически е по-добра.

Другата основна тема, която също не се разбира добре според мен от опозицията и част от икономистите е, тази за износа. Че ако икономиката расте главно от износ, което не е било в предишните години, тя главно е растяла от строителство на сгради, хотели и такива неща, а от тази година расте главно от износ. В първите една-две години на икономически растеж на износ, всъщност този икономически растеж няма пряка връзка с приходите. В смисъл ние получаваме корпоративен данък от износа и след това го връщаме като върнато ДДС за тези износители.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Понеже аз не разбирам от финанси, но това, което се прави като износ, това означава, че ние сме направили трудова заетост на голям брой българи. Което във всички положения е плюс, защото няма да лежат на социалните програми на Тотю Младенов. Може би затова опозицията казва, че е важно да има все пак ръст и на износа, защото това означава, че сме осигурили работна ръка и се ползват български консумативи за производството на дадени стоки, които се изнасят. Аз давам за пример веднага "Аркус,", който в момента има брилянтни договори с Йемен и в момента те са назначили сто нови работници.

БОЙКО БОРИСОВ: И "Аркус", и Сопотските заводи, "Арсенал".

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да.

Растежът на износа не влияе може би на финансовите баланси, които са свързани с ДДС-то, с корпоративния данък. Но при всички положения дава отражение върху трудовата заетост на хората, които в същност са заети и няма да бъдат на трудовата борса и няма да получават социални помощи от бюджета.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Ако мога да дам един пример. До месец август за първи път от 1997 г. България има по-голям износ, отколкото внос, към целия свят, не само към Европейския съюз. В смисъл винаги нашата икономика се нуждае повече от външни стоки. За първи път тази година ние изнасяме повече. Това наистина е хубаво от гледна точка на корпоративен данък. Министър Цветанов е прав, по този начин има много по-голяма заетост и не ни се налага да плащаме социални поддръжки и т.н. От друга страна, това, което в началото на такъв рязък скок на износа влияе, че, както знаете, ако се произвежда за вътрешния пазар те плащат на държавата 20 % ДДС, ако изнасят навън – ние им плащаме 20 % ДДС.

БОЙКО БОРИСОВ: Въпросът е: ние сигурни ли сме, че 3.6 ще бъде постигнато?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Анализът това показва. И понеже анализът беше прав за 2009 г., аз съм сигурен, че ще е прав за 2010 г., която е най-трудната година да се прогнозира, защото тогава става завоят, за 2011 г. аз съм още по-убеден, че това ще успее, колкото и опозицията да смята, че не е така. Сметките просто го показват. И според мен, затова това не може да се разбере, понеже икономиката ни по време на кризата се сви, но се и преобразува, и този огромен ръст на износа, който не го е имало всъщност никога по време на прехода, други икономисти статистици, които не разполагат с пълните данни, не могат напълно да го разберат.

БОЙКО БОРИСОВ: За мен е важно да ми е гарантирано, че 3.6 ще имаме и няма да отиваме след някой и друг месец да се разправяме в парламента. Като кажем на нашите депутати – това е бюджета, ние стоим зад него, 3.6 ръст и оттам нататък те да го защитят, трябва да сме сигурни, че нашите изчисления са верни. Това питам.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз съм убеден в ръст 3.6. Темата, която се работи много и се надявам, че ще имаме още успехи там, е борбата за източването на ДДС. Става още по-важна в икономика, в която износът расте толкова бързо и връщането на ДДС е една основна тема. Така че, там се надявам, че всички ще работим съвместно, за да можем да спрем колкото може повече от източване от ДДС. Това бих казал е единствената тема, която донякъде може да определи успеха.

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Плевнелиев.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Ще дам едно предложение във връзка с Вашия въпрос, който зададохте – ако не порастем 3,6%, а примерно 2,6%. Нормалното е да направим една оценка на риска, тя не е толкова трудна и сложна, в помощ на депутатите е, в помощ на министрите, на всички останали. Министерство на финансите може много бързо да сметне и да каже какъв е рискът и да имаме план Б, защото ние винаги трябва да имаме план Б. Ако не са 3,6%, а 2,6% разликата е 1%. Един процент от брутния продукт е примерно 770 милиона. Държавата преразпределя 36 или 38% от 700 милиона, са примерно 250 милиона. Такъв ли е рискът и имаме ли план Б за този риск? Мисля че не е драматично, просто можем да го имаме като план Б.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Ние всъщност сме изчислявали бюджета, какво ще стане ако ръстът не е 3,6%, а 2%, 0%. Сметките излизат понеже ръстът е толкова свързан с износ. Сметката няма да излезе, ако източването на ДДС се увеличава с увеличаването на износа пропорционално. Но понеже юли и август виждаме доста по-добра събираемост, особено август сме събрали с около 200 милиона повече ДДС спрямо предишния август. Това означава, че всичките мерки, които се взимат явно работят и затова аз нямам основание да смятам, че следващата година ще е по-лоша от тази – напротив, мисля че успешната борба с източването на ДДС ще ни даде по-добър резултат следващата година.

БОЙКО БОРИСОВ: Тук трябва да се намери инструмент и да стимулираме тези служби, които разкриват повече далавери с ДДС. Така че там трябва да има инструмент за действие.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, аз рядко ви занимавам, но искам наистина да ви прочета няколко неща, които касаят бъдещия бюджет на Министерство на културата. Няколко думи ще кажа и за бюджета, с който тази година управлявахме министерството. Длъжен съм да го направя по една проста причина, че притесненията ми са страхотно големи.

Извадил съм конкретни данни. В хода на бюджетната процедура Министерство на културата представи своите бележки и предложения по проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година. Предложението от министерството текстове за въвеждане от 1 януари 2011 година на делегирани бюджети за финансиране на културните институти и сценичните изкуства са приети, с което ние сме се разбрали и сме съгласни, което създава нормативна основа за осъществяване на следващия етап от реформата в театралното и музикалното изкуство.

За съжаление не са приети дори частично предложенията ни за увеличаване на разходите за Министерство на културата за 2011 година, които отново са определени на 94 милиона лева или на нивото на намаления бюджет от 2010 година.

Мотивиран единствено от целта и загрижеността за съхраняване на българската култура отново предлагам да се обсъдят възможностите за: първо – увеличаване на общите разходи на Министерство на културата за 2011 година поне на 128 милиона лева. Допълнителните средства в размер на 34 милиона са необходими за следните приоритетни дейности. Първо, въвеждане системата на делегирани бюджети в сценичните изкуства – 8 милиона лева.

Колеги, да, разбира се трудна реформа, но през месец януари аз ще ви докладвам за завършена реформа. Министър Дянков каза реформа срещу пари, но вие всички си давате сметка, че тази реформа, ако я приключим с делегираните бюджети януари месец, ние не можем да ги направим без средства. И те са реални средства, в никакъв случай тук няма напомпване, няма изхвърляне, цяла година съм знаел, че е трудно положението, примирихме се. Много не съм ви занимавал, мъчил съм се да изкарам годината, но трябва да ви кажа тук, че за октомври, ноември и декември нямам пари да платя тока, парното, а вече нямам пари и за заплати на театрите. Това значи сиреч да ги вдигнем на крака, да ги изправя под прозорците. Ако забелязвате общо взето театралната реформа върви гладко, хората са убедени, една година съм провеждал дискусии, цяла година дебати имаше, събирал съм кметове, всичко тихо, мирно, без да вдигам много шум. Убедени са артистите, имам тяхната подкрепа – най-талантливите. Тук-там има неразбории, но те са чисто административни.

Уволнил съм 550 човека този месец, което е болезнен процес, всички разбирате, че това никак не е приятно, но се налага наистина да се направи едно прочистване в структурите на театрите. Законът за сценичните изкуства почти е готов, който ще го дебатирам отново с обществото, както и с експертите. И тъй като сме на бюджет, на Нова година минавам на делегирани бюджети. Тези средства са ми необходими. Иначе ще дойдат под балконите, отново ще им дадем, защото не можем да ги оставим гладни – това са живи хора. Държа тук да ви кажа, 70% от бюджета на министерството са за заплати, това са живи хора.

Да не ви убеждавам, вие сте сериозни хора, хора, които безкрайно почитам, че ако образованието на един човек, което е толкова необходимо и важно, разбира се като приоритет, започва от 7-ми клас, културата започва от люлката, от разказите на Ангел Каралийчев. Много са важни и двете неща, но ако ние не произведем големите имена, утре няма как да четете христоматия, нали все пак трябва да я произведем . Един Радичков, един Валери Петров, Ангел Каралийчев.

Субсидия за филмово производство. Съгласно разпоредбите на Закона за филмовата индустрия – 18 милиона, има Закон за киното. Тази година ги убедих, че сме в тежка кризисна година, но догодина ще плачат много силно и им се полага по закон. Трябва да ги насоча към Министерство на финансите и към Министерския съвет, защото не ги плащам аз.

Аварийно укрепване, охрана, поддръжка на паметници на културата, придобити по Закона за културното наследство – към 2 милиона. Подкрепа на фестивали и други културни събития със световно и национално значение – 1 милион. Неотложни ремонти на сградите на културните институти и училища – 2 милиона. В окаяно състояние са. Ние говорим само за театри цяла година, но имаме 110 второстепенни разпоредители и мога да ви заведа – 24 училища имаме, където децата ни учат в отвратителни условия. Ние нямаме един лев за дейности, за капитално строителство. Пет неотложни ремонти в сградите на културните институти и училища – 2 милиона.

Археология и реставрационни работи, недвижими паметници на културата. Вижте, не можем да говорим за културен туризъм, ако не си разкрием археологията. Повярвайте, ще ви дам, изкарал съм на най-добрата френска фирма – 6 дена посещение в Париж, туристическа дестинация. Ще видите къде ги водят и как се печелят пари, 120 милиона минават през Колизеума само и 20 евро е билетът, сметнете за какви пари говорим. И не случайно Берлускони ми говори дълго време, че им е спаднал туризма, че 12% от приходите. Ние направихме първото нещо от 20 години насам. България не е имала ясна стратегия за музейното си дело. Като дойде Жан Новел беше изумен и каза – за какво съм дошъл, когато вие вече сте свършили. Да, ходих на Запад, знам как стават нещата и сме го направили. Пак не сме вдигали шум, бавно и спокойно работим.

Откупки на произведения на изкуството за обогатяване на музейните фонодев – 1 милиона, това е нищо. Художествените академии бълват професионални творци. От 20 години няма за дейности, за нито една картина, ние плащаме само заплати, а дейността, развитието на културата са парите, реално за дейности, реално за създаване на нови пиеси, на нова опера, на нови археологически разкопки. Това е културата, това е дейността ни. За дейности до тук не говорим въобще, защото ги нямаме парите.

Второ, предлагам в целевите разходи на културния и централния бюджет да се приемат 21 милиона лева за строително ремонтни работи на първия етап от изграждането на Национален музей на визуалните изкуства. Само България няма музей, сега идвам от Македония, имат 80 милиона евро бюджет в същата криза. В момента изграждат малкия музей, археологически музей, правят 25 метра паметник на Александър Македонски. Вече са приключили на Гоце Делчев и на Яне Сандански, на Кирил и Методий. И нашият посланик само ми казва – те ни откраднаха героите. Да, но ние защо не си ги правим?! Това са все пари.

Музей трябва да имаме, индикира се добре, мина прекрасно един конкурс и България е единствената държава без музей. Всички огромни дворци в света са техните музеи и те са посещаеми, защото има такава туристическа дестинация, а ние не сме създали.

Прилагане на системата на делегираните бюджети в сценичните изкуства при изпълнение на собствените приходи – 5 милиона лева. Това формира тази сума – 128 милиона. Ако тази сума я имам, аз ви казвам – нека не изпадаме в унизително положение. Аз за всяка стотинка моля господин Дянков, разбира се и той има безкрайно много работа, но проблемите са налични. Едвам издържахме тази година, това изпълних, стиснах зъби, убедих хората, но аз не искам нищо повече освен да изкараме догодина без да ви притеснявам, без да ви моля за нищо. Знам че ще е тежка годината и го осъзнавам. Няма да ви притискам, но ми дайте реален бюджет, в който наистина да изплатя на хората парите, хляба им, да мога да ремонтирам няколко училища много спешни и да не ви закачам повече.

Ще допълня – най-ниският бюджет за култура в света е българският. Направил съм и тази статистика. Милиард и половина евро е на Гърция, която е 10 милиона, 80 милиона е на една Македония, която е 2 милиона души. Извинявайте, казвам това нещо, защото наистина издъхвам. Ако не разбираме какво е култура, значи нямаме идентичност.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Аз също рядко вземам думата обаче съм изключително притеснен от ситуацията, бюджетът за образование и наука е 3,3%, беше 4,2%. Статистиката е следната – под 3,5% са само неразвитите страни, тоест – с бюджет 3,3% ние казваме, че образованието е основен неприоритет. Като имате предвид, че в системата има един милион деца и ученици, не включвам учителки, родители. Към 400 хиляди студенти. Всъщност ние казваме, че системата, която и сега е в доста тежко положение, дори не можем да кажем, че тя ще оцелее, тя ще скърца. Средното образование, за да оцелее, му трябват още 50 милиона по най-пестеливи изчисления.

Ние трябва да запишем текст в Закона за държавния бюджет, че се създава инструмент. Тоест, една сума се отделя, ние искаме 40 милиона, а може да е малко по-малка, за провеждане на политика пари срещу реформи, тъй като университетите ще оцелеят тази година с изключение на 3-4, които са в по-тежко положение, но това ще бъде положението до януари. Оттук нататък те вече нямат мазнини подкожни, на които да оцелеят.

Така че хубавото на кризата е, че влизаме в режим, който принуждава хората да се реформират и модернизират, но за да стане това, трябва да заделим една сума и като им казваме – направете съкращения, ние трябва да платим за обезщетенията – това, което се правеше, частично и сега. Закрихме 20 училища тази година, трябва да се платят обезщетения, демографската криза ни притиска.

Аз не мисля за себе си, ще отговоря нещо, когато ме питат, но 3,3% от 4,2% - за една година!? Сумата е приблизително същата – сто и няколко милиона е разликата. Обаче след като на сто процента имаме някакво увеличение на БВП. Пак ви казвам един милион са само децата и учениците, никакви учители тук не споменавам, не споменавам персонал и родители. Сложете и студенти около 400 хиляди и можем бързо да ги умножим и като снежна топка ще се увеличи броят на тези, които активно и ежедневно са свързани с образованието. Много е притеснително това нещо, не съм математик, как да направя изчисленията, че тези 3,3% да станат над 3,5% - това аз не мога да го направя. Но поне ни дайте инструмента, да можем да кажем – да, модернизирайте се, реформирайте се, обаче ние трябва да имаме един малък финансов ресурс за проникване в системата. Ще въведем закона и ще им кажем на университетите – обединявайте се, тоест – трябва да намалим броя на държавните ВУЗ-ове, но и за това нещо се плаща.

Зная че образование и здравеопазване са най-горещите теми, но навсякъде, когато попитат хората удовлетворени ли сте от живота, се оказва сега, че последното изследване на "Нюзуик", което всички четохме, основните теми, които се обсъждат са образование и здравеопазване. И да паднем за една година под границата 3,5% е много притеснително нещо. Това са неразвити страни, трябва да ги търсим в Африка и в Азия, които са под 3,5%.

Моля да се замислим преди да придвижим докрай текста!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Искам да обърна внимание, че 2011 година е първата година по схемата М+2; М+3, в която ако не плащаме достатъчно ще започнем да губим пари. Това е т.нар. автоматично освобождаване.

От сметките, които имаме от всички управляващи органи, т.нар. недостиг по отношение на ресурс за плащания достига 696,7 милиона лева, това е без транспорта. Моля да не се шокирате от тази цифра, става дума почти за 700 милиона, не става дума за пари, които трябва да се похарчват, става дума за целия годишен период за оборотни средства. В тази сума не се държи сметка ние какви пари ще получим като възстановяване от това, което сме плащали в края на 2009 година и това, което ще получим възстановено в края на 2009 година, платено в началото.

За да имаме съвсем конкретна представа, настоявам представител на Министерство на финансите заедно с Национален фонд да направим детайлизирана сметка какво имаме да възстановяваме от платеното през 2010 година и какво ще получим възстановено в рамките на 2011 година. Това не са пари, които ги харчим, това са пари, които само ги даваме и после ги получаваме обратно.

Приветствам че е предвидено ползването на 200 милиона от заемното споразумение с Европейската инвестиционна банка за съфинансиране. Най-късно до утре сутринта ще получите справка за финансовите корекции по управляващи органи.

На срещата ни в петък да изработим работещ модел с минимален товар върху бюджета, който да позволи да плащаме повече.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: В момента усвояването по проектите на Фонд "Земеделие" е много голямо и това трябва да ни радва, че повече средства са отишли, защото тези средства след това се връщат. Няма как да прогнозираме до милион колко ще бъдат примерно подадените проекти. Все пак вървим в посока да се усвояват повече средства.

СИМЕОН ДЯНКОВ: 230 милиона не са милион или два, това е една значителна част.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Вероятно се дължи на високите аванси, които не са верифицирани като разход.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Променихме от 20 на 50% авансирането, преправихме мерките, за да улесним усвояването.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Включвам се не за друго, знам че добра дума за културата няма да каже никой, но господин Плевнелиев е тук – това, което казва министър Дончев и много точно, защото в момента ние сме министерството, което е подписало за 60 милиона с Министерство на регионалното развитие и благоустройството по еврофондовете и ние имаме реални затруднения с първоначалното финансиране. И утре ще ни питате защо не усвояваме европарите.

Въпросът е много важен и смятам, че е правилно поставен. Наистина трябва да се намерят лостове и способи наистина тези пари, които се връщат, колкото по-бързо ги инвестираме, толкова по-бързо да се върнат. Аз съм готов догодина още за 40 милиона имам да подписвам, 100 милиона за културата да усвоя от европарите. Не вдигаме шум, защото искаме да работим. Но може някой да ни похвали, имаме нужда и от добра дума.

БОЙКО БОРИСОВ: Толкова пари има – толкова пари разпределяме. Стягате се всички, разходи се намаляват, далеч сме от намалението на разходите, които още могат да се направят. Хиляди агенцийки, служби, изтичат по невероятен начин пари.

В Съединените американски щати се удивих на чудесии, примерно на Министерство на външните работи. В Ню Джърси навремето Петър Младенов като е ходил по една-две седмици да стои, имаме имот, който не можете да си го представите – резиденция в най-скъпия квартал, с басейни. Понеже кварталът е най-скъп през ден се коси трева. Ако не се коси – глоба, глоба, имаме към 30 милиона долара глоби. Но тази резиденция стои десетки години. Кой нормален истински стопанин от вас, ако е частна тази вила, ще остави да протече водата, да дойдат да ни глобят от общината, да се съсипе десетилетия наред, да й плащаш и да не получаваш лев от нея…?! Кой нормален стопанин?! Блокове с апартаменти – собственост на държавата, консулски служби – собственост на държавата, посолства – собственост на държавата. Отделно пари се плащат за наеми по 5-6 хиляди долара на месец.

Абсолютно е прав Дянков да реже здраво там. Ако не ви нареже, вие няма да си направите всичко това. Защото аз видях с очите си. Нашият генерален консул им каза на Министерство на външните работи – ако ми дадете за 4 месеца наем, наемът му е 5 хиляди долара за жилище, аз с тези 20 хиляди долара ще направя ремонт на консулството и ще заделя стая с баня, където ще живея. Сиреч, като дам 20 хиляди долара сега, а за годината Министерство на външните работи плаща 60 хиляди долара за наема. Те му казват – иди си плати наема по 5 хиляди долара, за това имаме пари, но не можем да ти дадем 20 хиляди долара да си го направиш и да ни спестиш 40 хиляди долара. И това е някоя Минка, Цецка или там, която е във външно, която абсолютно не я интересува, че нашите глави са на дръвника всеки ден, защото всеки от нас като няма пари излиза и почва да вдига рамене.

Сиреч, ако вие тези там, които са си се насадили и понеже го мързи да извади една партида да прехвърли в друга и да го реши този елементарен проблем, който държи имотите на външно министерство, с кои очи трябва да иска да остане на този пост само заради тази вила в Ню Джърси? С кои очи той получава заплата?! Да имам аз моя вила в Ню Джърси, ами аз ще съм станал милионер само от наеми и от мениджмънта на тази вила. Ще я давам за посолства, тя е за приеми, тя е за кралски особи, такава вила имаме. Ние сме я оставили да се разруши и вече от глобите на общината, която ни ги е начислила, ние няма как и да я продадем. Ако я продадем трябва да доплатим да я продадем.

И там има някой началник отдел сигурно, началник дирекция, началник на направление – там са сигурно 6-7 началника по вертикала. Само там, защото съм го видял. А какво е на другите места?

В Швейцария имаме замък, но пак никой – 20 години. Уволнявайте, този, който го е допуснал – махайте го и пишете отгоре с големи букви мотива – за безстопанствено отношение, за нанасяне щети на държавата. И това е точно този средният ешалон, където са ги набутали през годините, който абсолютно не го интересува, че ние се мъчим да изцедим всеки лев само и само да мине кризата.

И затова тактиката на Дянков е права. Режеш и оставаш. Вие тогава ще стигнете до моя извод. Като вече няма и за вас заплати ще кажете – чакай, дай да видим и ще огледате тези отдолу, които са направили поразиите и правят поразии. Ето давам пример, 120 хиляди лева само можеше да спестим от един наем, за да си направи ремонт, а за 120 хиляди лева сигурно ходите по десет пъти при Дянков да ви ги преведе.

Да не говорим дали толкова народ трябва да има по посолствата, които като отиде примерно един път президента, един път премиера в годината, какво правят през останалото време? Каква дейност, кой български интерес защитиха? На български бизнес, на еди какво си.

Вие сте свидетели, чуждите посланици в София всеки ден са при мен и при вас – всеки ден. Първите лобисти на съответно този национален бизнес са посланиците. При мен не е дошла една фирма чужда без да не е с нея посланика. Те трябва да ви напишат в отчета – дойдоха десет български фирми – тази, онази, водих ги там, има възможност. За да може това, което говореха преди малко вицепремиерите – ръстът на икономиката, износът да излиза навън. Това е елементарно – като продаваш навън, вкарваш пари вътре.

Повече не искам да слушам, съсредоточавате се, режете и действате. Това, което ви задължаваме по тези оперативни програми е да има инструмент и всичко, което е необходимо да се кофинансира и да се плаща. И за държавата и за общините. И такива като Найденов или агенцията, които допуснат такова нещо – ще ги санкционираме.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: То е за похвала, господин премиер, парите са усвоени.

БОЙКО БОРИСОВ: Щом е дефицит, за мен не е добро.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Не е дефицит.

БОЙКО БОРИСОВ: Когато без да знае финансовият министър вкарваш дефицит, това е наказуемо. Затова са ви всъщност секретарките – да ви свързват помежду ви и всяка такава тема да се обсъжда. Примерно казвате – колега, ще платя 150 милиона, това е хубаво, защото тези пари влизат веднага в обръщение в производителите, виж там да имаш готовност, защото ще излезе отметка на дефицита, Дончев, питай в Брюксел, кога ще ни ги възстановят, защото ни е важно дали ще е октомври или другия септември. Защото ако ще е другият септември ние ще задържим плащането да приключи финансовата година, ще ги вкараме януари. Сложно ли е? Плащаш – връщаш, за да може да не натоварваме бюджета. Защото ние като влезем сега с 250 милиона на минус. В случая ми е жал за Дянков, но той като ги няма налично на каса той не може да ги преведе на Маргарита Попова за затвора и тя излиза и вика – не ги храня днес затворниците, защото Дянков не ми даде пари. Или както Борисова излиза и казва – прави са лекарите, искат заплати, но Дянков да ги плати. Хубаво, ама ги няма налични, вие сте ги похарчили и ги няма налични на каса.

Така ли е, Горанов?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В касата има, но ние ако изхарчим всичко, което е в касата и намалим фискалния резерв означава на практика да дестабилизираме държавата. Има гласуван дефицит, който е 4,9 и ние не бива да го надхвърляме.

БОЙКО БОРИСОВ: На практика няма в касата. Ти го казваш по другия начин. Ние сме казали, че в този джоб парите – фискалният резерв не ги пипаме, все едно сме ги забравили, нямаме ги. С една дума в другия ги няма и трябва да дойдат постъпленията, за да извадим и да се разплатим.

Ролята на министъра е координираща. Той е човекът, който вдига телефона и говори с другия министър, съгласувате, работите и ако не можете да се разберете, тогава идвате при мен или при ресорния си вицепремиер. Миналата година беше зле отбраната, сега дадохме за отбраната достатъчно, поне военните да не казват, че ще храним чужда армия. Сега сте доволни.

НОНА КАРАДЖОВА: Искам да взема отношение по § 40 от Преходните и заключителни разпоредби. Не зная от какво е произтекъл този текст, отнасящ се до следното ограничение, че общините могат да бъдат подпомагани от фонд ФЛАГ със средства в размер до 4 млн. лв. при изпълнение на проекта от европейски фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерски съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в България.

Две теми има по повод на този текст. Едната се отнася за това, че смятам, че има много добри критерии, условия и ред в момента. Много добре работи този фонд ФЛАГ и не знам защо трябва да минава през Министерски съвет някакви правила и критерии. Поне нямаме оплакване до момента. Това означава, че докато се разработят, докато минат през Министерски съвет, пак ще се блокира работата на фонда.

Второ, по оперативна програма "Околна среда" има доста големи проекти. Тези 4 милиона доникъде няма да стигнат на общините като осигуряване на тяхното съфинансиране. И без това по оперативна програма "Околна среда" имаме два типа проекти: съоръжения за отпадъци, битови отпадъци и пречиствателни станции за отпадъчни води и канализации. Кметовете хич не са ентусиазирани да кандидатстват за такива проекти. Създават им само неудобства – разкопани улици, след това произтичащи задължения, свързани със заплащане на съответните услуги, които са по-модерни и във връзка с това и по-скъпи. В никакъв случай не са като добър предизборен ход, защото много по-хубави са проектите, свързани с градинки, паркове, детски градини и т.н. Ако не осигурим някакъв достъп за осигуряване на тяхното съфинансиране, това означава, че ние по никакъв начин не може да ги размърдаме да кандидатстват. Това означава две неща: едното е, че сме изтървали сроковете за привеждане в съответствие с директивите за битови отпадъци и за отпадни води; второ, че си стоят неусвоени парите по оперативната програма, тоест не влизат в строителния бизнес. Така че моля за разяснение защо е това ограничение или може би с текста, свързан със заема от Европейската инвестиционна банка се счита, че ще се осигурят повече средства.

Ако позволите, една втора тема. Ако си спомняте, преди 5 или 6 месеца внесох в Министерски съвет на оперативно заседание за вземане на решение по следната неприятна и тежка тема, във връзка с одобрявани по липсващи на практика критерии проекти във водния сектор по оперативна програма "Околна среда" в сектор "Води". Имаше изключително големия риск да бъде спряна цялата програма и в тази връзка ние направихме преглед и изтеглихме от програмата…

СИМЕОН ДЯНКОВ: Одобрявани от предишното правителство.

НОНА КАРАДЖОВА: Категорично, става въпрос за проекти, одобрени 2008 г., за които не е имало правила, критерии. Ние извадихме една част от тези проекти от оперативната програма. Същевременно бенефициенти на тези проекти са общините. За тях са били одобрени тип проекти още 2008 г., сключени са договори за безвъзмездна помощ. Те са сключили договори с изпълнители, тоест донякъде самите общини нямат вина, че безпринципни проекти са одобрявани. Взехме решение по някакъв начин, за да спасим програмата, защото на практика щеше да бъде спряна, ако и това не беше направено, освен всички останали неща, които прекроихме по програмата – с обещанието, че в някакъв момент ще намерим някакъв механизъм за тези разплащания, които мисля, че бяха около 8 милиона. Сега виждам, че ги няма в бюджета за следващата година. Напълно разбирам притесненията на бюджета. Не настоявам да бъдат включени. Само моля ако някакъв резерв се отвори догодина в някакъв момент, ако има такъв фонд - резерв, да започнем тези разплащания, защото това е ситуацията. Това са двете теми. Иначе министерството, независимо че европейското екологично законодателство бълва ежедневно и нарастват непрекъснато ангажиментите, ние успяваме да прекрояваме, да приоритизираме нещата и да се вместим в строгите лимити на Министерството на финансите. Просто имам дисциплината да го правя.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Мисля, че първата тема може да се разреши технически. Сега говорихме за това. Мисля, че до края на деня можем да я разрешим. По втората тема многократно сме разговаряли и при присъствие на някакви излишъци и резерви мисля, че можем това да го покрием, както по програмата "ПУДООС". Знаете, че тази година успяхме да разплатим една значителна сума. Това трябва да продължи.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Приемам напълно Вашата критика г-н премиер. Това е част от усилията на министър Младенов да съкрати в рамките на възможностите до максимално тези разходи. Това безспорно ще стане. Не е необходимо да казвам, че, разбира се, ние сме на критичния минимум, но няма да адресирам този въпрос от тази гледна точка. Единствено искам да отбележа пред господин Дянков, че има действително един неприемлив висок процент на очакваните приходи от нашата консулска дейност през 2011 г. Трябва да го поставя. Очаква се 45,5% от приходите към министерствата да дойдат именно по тази линия. Ако допуснем, че се присъединяваме към Шенген, надявам се, първата половина на 2011 г., тази задача е изключително амбициозна. Но това – по този въпрос. Съзнателно не искам да акцентирам върху нашите проблеми. Ние ще ги решим. Просто бих искал да Ви призова още веднъж, господин министър-председател, чрез Вас да потърсим съдействието действително на всички министерства да работят по-активно за реализирането на международните ангажименти, поети от министър-председателя и министрите по време на техните посещения в чужбина, особено в страни от Персийския залив или залива като цяло, в Азия, отделно, разбира се с нашите традиционни партньори в Европейския съюз. Това е изключително важно, за да икономизираме нашата външна политика и, разбира се, едно по тясно сътрудничество, свързано с дейността на икономическите служби, които са по линия на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Ако се приеме решението те да бъдат в по-тясна координация или да минат към Министерство на външните работи, това още повече ще даде икономическо измерение на нашата външна политика и разходите ще бъдат оптимизирани. Това е, което бих искал да кажа.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, аз ще кажа някои неща, които смятам, че трябва да бъдат изведени като приоритет за всеки един от нас.

Първото и важно е, че трябва да стане национална политика възможността да усвоим повече европейски фондове, защото говорим, че в момента не достигат парите и няма сфера и област, където те да стигат. Но ние трябва да мобилизираме максимално ресурса си, всяко едно ведомство, което може да се възползва по оперативните програми и това да бъде основен приоритет на държавата.

Това, което е много важно, за да се случи – трябва да си увеличим контролните функции, за да не компрометираме някои от програмите. Това може да стане само и единствено като ангажимент на всяка една от институциите, която има отговорност по проектната готовност и всичко, което трябва да се свърши.

Това, за което се обръщам към Вас и което беше споделено и в Брюксел вчера и онзи ден, е Проектът "БОРКОР". Той трябва да стартира някъде, предполагам, до 20 дни, но отнасяйте се съвсем сериозно и отговорно към него – да дадете вашите служители, за да могат да работят и да отстраним проблемите, които има по Закона за обществените поръчки. Това е и основната роля на този проект "БОРКОР", за да можем да направим прозрачните процедури, да няма дискредитирането на отдадени участници в дадени процедури и да ползваме добри практики, които немският експерт е привлечен и с федералното министерство на Германия ни е предоставена безвъзмездно неговата помощ, и отделно осигуриха 30 хиляди евро, които да са за проектната готовност.

По това, което каза господин Дянков, аз искам да подчертая, изключително доброто взаимодействие в борбата срещу ДДС схемите и измамите с НАП. Трябва да ви кажа, че това определено не е било в предишните години и оттам могат да дойдат допълнителни резерви, ако продължим в същия устрем на работа. Това, което според мен сме длъжници и тук донякъде личностните противоречия, които възникнаха с тема митници, но аз смятам, че там има сериозен потенциал за развитие, защото в момента колкото и да отчитаме, контрабандата към настоящия момент отново е проблем и особено с това, че не бяхме готови да реагираме адекватно специално на контрабандните цигари, които влязоха и в момента правим всичко възможно да залавяме количествата във вътрешността на страната. За да са разпространени обаче във вътрешността, те са влезли през съответната граница и вина имат и митничари, и "Гранични войски", тук не искам да прехвърлям отговорности, но смятам, че оттук също може да дойде допълнителен резерв и смятам, че подходът, който направихме към дисциплинирането на някои от производителите, специално в алкохолния бизнес, даде една добра перспектива за по-голяма събираемост и наслагването малко по малко ще даде някаква стойност, която ще бъде удовлетворителна за някое ведомство, което да покрие определени разходи.

Пак се връщам към това, което е най-важно – европейското финансиране. Тук може би, господин Дончев, е хубаво да се даде прогноза на връщане, което ще дойде 2010 г. – това, което каза премиерът, това, което трябва да платим и евентуално каква е ползата и евентуално усвояването като прогноза по дадени оперативни програми. Изключително важно е там да консолидираме и да мобилизираме абсолютно целия си административен капацитет на всичките звена, които работят по европейските програми. Давам ви го за пример това, което се случи с Шенген. Добрата организация, която направихме и съгласуването със г-н Дянков и това, което успяхме – 100% по Шенген сме усвоили парите на Европейската комисия. това означава, че не беше необходимо допълнително да даваме национално финансиране, за да покрием един критерий, който е основен приоритет на българското правителство. В момента 4-годишното управление на това правителство в международен планще бъде запълнено с влизането ни в Шенген След това вече – постъпките, които ще бъдат за влизане в еврозоната.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Това, което министър Цветанов каза, понеже за първи път имаме дирекция в министерството и наистина това, което казвам, не е лъжа, може би министерството е отличник. Имаме желание, разбира се, да усвояваме еврофондовете. Но има един синдром, който аз трябва да ви го кажа и това трябва да го знаете, защото казваме думата прозрачност, казваме думата експедитивност и усвояване. Но тук се появява един синдром също в законодателството, което е страшно голяма пречка и лост, за да ни вървят европроектите бързо. Това е формата на провеждане на конкурси, от които винаги има – примерно, вече имахме първия пример – рязко дъмпингиране на цената, която дори не покрива материалите и започва един процес на обжалване, което вече проточва всичко във времето. Може би трябва много сериозно да се промени.

Има проблем с формата и стила на работа на фирмите, които се явяват. Скоро имахме един проблем, слава Богу, минахме – КЗК, господин Плевнелиев ни прати екип, но има един стил на дъмпингиране, който автоматично забавя и отхвърля, с всичките процедури, забавя всички тези проекти и много от проектите могат да не бъдат осъществени и парите – усвоени. Така че може би трябва да променим нещо в начина на процедурите на извършване на търговете, нещо трябва да се случи. Имаме един обект, който сега ще го влачим две години по обжалването, за съжаление.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Като обсъждаме бюджета за следващата година, е хубаво да си припомним, че ние пред 14 месеца наследихме най-бедната държава в Европейския съюз в период на най-голямата икономическа криза в Европа от 65 години насам. Това е хубаво да си спомним – 65 години насам. Ние вече сме направили много, за да излезем от тази криза и с нещата които вече се правят, с нещата, които са планирани за следващата година, както току що чухте, аз съм убеден, че до края на мандата българската икономика ще е по-силна от когато и да е било в миналото.

С други думи, ние още в рамките на този мандат ще успеем да се отлепим от последно място в Европейския съюз по доходите. Но за да го направим това, ние трябва да сме здрави и в момента ние, един вид, ние се лекуваме, защото, както всички знаете постоянно първата година намирахме какви ли не борчове оставени тук в това министерство, там оставени в онова министерство и всъщност ние всички досега и продължаваме, както чухте, в отбраната всъщност увеличението на бюджета отива изцяло за покриване на заеми от предишното правителство. В МВР е по същия начин, при Нона Караджова чухте, че е по същия начин. Така че ние сега сме в този оздравителен период оставени от предишното управление. Отгоре на това, в най-дълбоката криза от 65 години насам. Ще се оправим . Оправяме се вече, има всички сигнали, че се оправяме, но просто ни трябва този период, за да сме здрави, а за да сме здрави, трябва да минем през тази тежка тренировка, не знам как да го кажа, за да можем до края на мандата ние да постигнем всичките цели, които сме си набелязали. С този бюджет, това, аз съм убеден, е една крачка към постигане на всичките ни цели.

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, този проектобюджет отива в парламента, там се разисква в зала между първо и второ четене ще приемем сигурно и някои от предложенията на депутатите. Така че, това е, бих казал, в рамки, в суров вид. Оттук нататък можем да коригираме нещо и в образование, и в култура, и в правосъдие. Въпросът е сметките да излязат и това, което и Цветанов каза – резервите, които сме длъжни да увеличим, това са именно от сивия сектор. Там просто службите трябва да бъдат изключително по-агресивни, още по-активни, защото всяко едно спиране на източване на ДДС или спиране на контрабанда – директно парите отиват за култура, правосъдие, образование и т.н. Сиреч, разликата, която не ни достига сега, за да направим един балансиран по-приемлив за всички вас бюджет, това са около 200-300 милиона лева. Ние с повече усърдие от страна на всички нас, не казвам, че не се влага, но още повече трябва да изцедим службите, защото това ще се отрази цялостно на държавата. Това е резервът ни.

Приемаме точка 59.

Разбира се, понеже видях и Фъндъкова, метрото трябва да бъде до 2012 г. изцяло финансирано, би трябвало да има и точка по тази тема.

Точка 61

Проект на Решение за обявяване на имоти – частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на държавно предприятие "Строителство и възстановяване", за имоти – публична държавна собственост

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 62

Проект на Постановление за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ за Република Молдова за пострадалото от наводнение през 2010 г. население от български произход

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 63

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от бюджета на Министерство на вътрешните работи за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Щом Цветанов си мълчи, значи е доволен.

Приемаме.

Точка 64

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН, което ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2010 г. в Брюксел, Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 64.

Точка 65

Проект на Постановление за одобряване допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столична община за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти, съпътстващи изграждане на метрото

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се единодушно.

Доста интензивна работа би трябвало да е имало правителството на последното си заседание - цели 65 точки, една от които посветена на бюджета за 2011 г. Но почти по две трети от тях няма никаква дискусия.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова иска осем млн. лв за "храна, вода и отопление на затворниците".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK