Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 20 октомври 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 20 октомври 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 20 октомври 2010 г.

Елена Старидолска
9608 прочитания

© Асен Тонев


Ето и цялата стенограма от последното заседание на Министерския съвет на 20 октомври 2010 г. Част от нея, правителственият пресцентър разпространи още в сряда - става дума за обсъжданията по точка 38, за пенсионните вноски.

В останалата част е интересна т. 24, която се отнася до промени в Наказателния кодекс, но в дискусията се включват повече министри. Има и промени в подзаконови нормативни актове свързани с обществените поръчки, но не става ясно за какво точно се отнасят. Министърът на икономиката Трайчо Трайков казва само, че по текстовете има 25 неприети бележки от другите министерства (т.31)

ЗАСЕДАНИЕ

 

на Министерския съвет

на 20 октомври 2010 г.

Заседанието започна в 9.15 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване становище на Министерски съвет по конституционно дело № 15 за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за определяне на председател на българската част на Смесената комисия "България – Баден-Вюртемберг"

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за определяне на председател на българската част на Постоянната комисия "България – Бавария"

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн /KFW/ за финансиране на проект "Техническа инфраструктура 2010-2013"

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, да информирам, че сме минали всички процедури. Заем за 85 млн.лева, с вицепремиера Дянков сме изчистили всичко, договорът е подписан отдавна, предстои ратификация. 20-годишен договор при гратисен период 5 години, лихвата е 3.08 %, изключително изгодно. Става въпрос за три основни проекта – корекцията на р. Русенски лом, тъй като цялата индустриална зона и градската зона на Русе, съоръжение за защита на речния бряг на р. Силистра – също имаше големи драми и наводнения, и третото е брегозащита и укрепване на свлачищата при Поморие, там целия път Бургас – Варна ще отиде в скоро време в морето. Така че се фокусираме върху тези три много важни проекта. Стартираме веднага с Поморие, има екип, подготвяме проекти. Изключително е важно, че имаме много ясна визия, ясни проекти, всичко е договорено. Благодаря за подкрепата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка  5

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Корепер ІІ, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 21 октомври 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за одобряване на участието, позицията и състава на правителствената делегация на Република България в първия универсален преглед на България по правата на човека в рамките на Съвета по правата на човека на Организацията на обединените нации, който ще се проведе на 4 и 8 ноември 2010 г. в Женева

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване позицията на българската страна за определяне на националните цели и реформи в областта на социалното включване и намаляване на бедността до 2020 г.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, общата национална цел за насърчаване на социалното включване и намаляване на бедността е във връзка със Стратегията Европа 2020, което предлагаме, намаляване на броя на лицата, живеещи в бедност с 260 хиляди, 16 % от бедните за 2008 г., което включва намаляване на броя на децата на възрастовия интервал от 0 до 18 години живеещи в бедност със 78 хиляди лица, намаляване на броя на лицата на 60 и повече навършени години, живеещи в бедност,с 52 хиляди лица, намаляване броя на безработните лица във възрастовия интервал от 18 до 64 години със 78 хиляди лица, намаляване броя на заетите лица във възрастовия интервал 18 – 64 години, живеещи в бедност, с 62 хиляди лица. Отговаряме напълно на изискванията за тези цели на Европейската комисия, одобрени са подходите и предлагам да се приеме като стратегическа цел на нашата страна.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.

Точка 10

Доклад относно резултатите и взетите решения на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 21 септември 2010 г. в Ла Фулп, Белгия

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, представил съм доклад от неформалното заседание, проведено в Ла Фулп, Белгия. На него обсъждахме резултатите от проведения обществен дебат за бъдещето на общата селскостопанска политика и запазване на първи стълб на подпомагане, и може ли бъдещата обща селскостопанска политика да придобие необходимата гъвкавост и да отговори на регионалните особености. Изложихме позицията на България, която всъщност се подкрепя и от позицията на останалите нови страни членки на Европейския съюз. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.

Точка 11

Доклад относно резултатите и взетите решение на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 27 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – природен газ, находище "Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, сключен на 29 юли 2004 в изпълнението на Решение № 524 на Министерския съвет от 2004 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение към Договора за представяне на концесия за добив на подземни богатства - нефт и природен газ, находище "Маринов геран, община Кнежа, област Плевен, сключен на 30 април 2004 г. в изпълнението на Решение № 180 на Министерски съвет от 2004 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни – индустриални минерали – кварц-каолинитови среднопластични глини – подземни богатства по чл. 2, алинея.1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Кара Михал", разположено в землището на с. Владимировци, община Самуил, област Разград

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 14.

Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,алинея.1, т. 5 от Закона за подземни богатства, в площта "Белец", разположена в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 15.

Точка 16

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,алинея.1, т.5 от Закона за подземни богатства, в площта "Кастаньола", разположена в землищата на с. Стефанов и с. Друган, община Радомир, област Перник

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 16.

Точка 17

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 5 от Закона за подземни богатства, в площта "Дражковица", разположена в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Точка 18

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 5 от Закона за подземни богатства, в площта "Брановица", разположена в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за откриване на производство за издаване на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 3 от Закона за подземни богатства, в площта "Блок 2 Силистра", разположена на територията на областите Силистра и Добрич, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, понеже това е тема, която предизвикваше интерес, това е вторият от двата блока, за които Шеврон заяви желание да извършва проучване за шистов газ. С това вече поставяме началото на конкурса. След публикуването в Официалния вестник на Европейския съюз текат 120-те дни, в които ще получим офертите от заинтересованите компании.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република, подписано на 25 април 2010 г. в Дамаск

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за AIR POLICING

АНЮ АНГЕЛОВ:: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за споразумение между двете държави, когато извършват дейност по охрана на въздушното пространство на всяка една от държавите, посещавани в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. При това положение ако има въздухоплавателно средство, което е нарушител на въздушното пространство и на правилата за полети, и преминава в съседното въздушно пространство със съответни процедури се дава разрешение на изтребителите на съответната държава да преминат въздушното пространство на друга държава, за да изпълнят своята задача по прекратяване на този полет. Предстои ратификация. Решението дава мандат на мен да подпиша на 1 ноември т.г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – фелдшпат – кварцови пясъци, от находище "Арчар", разположено в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 22.

Точка 23

Проект на Постановление за пренасочване на неусвоените средства по приложение № 7 към чл. 12, алинея 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, правя следното предложение: ежегодно съгласно Закона за държавния бюджет на Република България в специално приложение се одобрява списък на екологични инвестиционни обекти за финансиране от държавния бюджет. Направихме проверка на хода на изпълнение на тези проекти и се оказа, че поради спестявания на един от обектите в гр. Царево в резултат на тръжната процедура, са спестени 1 895 хил.лева. Тъй като има обекти, които вървят изключително добре като напредък на строителните дейности и могат да се усвоят допълнителни средства, с оглед по-бързото завършване на тези обекти предлагам тези средства да се пренасочат за две общини. Това са община Карлово, на която предлагам да се предоставят един милион лева за завършване на етап от пречиствателната станция, след което общината ще може да кандидатства за довършване по ОП "Околна среда", и за община Козлодуй за канализационни системи. Надявам се, че ще приемете направеното предложение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господа министри, всичко това е свързано с промените, които правим във връзка със синхронизиране с европейското законодателство, като страна кандидатстваща и надявам се, че ще бъде приета в Шенгенското пространство. Първият етап беше със законодателните промени, свързани със Закона за МВР, които вече са в Парламента. Това е втората част като продължение на всичко свързано с прилагането на Шенгенското пространство.

МАРГАРИТА ПОПОВА: И аз да допълня, ако разрешите. Това, което докладва вицепремиерът Цветанов е една част от предложенията за изменения в Наказателния кодекс. Другите три неща са свързани с транспониране на вторично право на Европейския съюз в Наказателния кодекс във връзка с няколко рамкови решения и с една директива. Всъщност става дума първо за признаване на присъди, които са постановени по отношение на различни неща в рамките на Европейския съюз да бъдат признавани и когато тези лица бъдат съдени на територията на България . Другото рамково решение е свързано с борбата срещу тероризма, третото с расизма и ксенофобията, да приведем в съответствие нашия Наказателен кодекс. Последният документ е Директива 2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с замърсяване на кораби и налагане на санкции, за което сме имали задължение до 16 ноември т.г. да приведем нашето законодателство в съответствие. Така че си изпълняваме ангажиментите и заедно с Шенгенските неща, предлагаме да приемете.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Поели сме ангажимент, има консенсус между работодателите и синдикатите, за регламентирането на укриването на осигурителни вноски. Ако е възможно по някакъв начин да се конкретизира това нещо.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Това е сериозна тема. Гледахме всички предложение от Министерството на труда и социалната политика, които бяхте изпратили, когато започнахме работа по тези рамкови решения и директиви. Нямаше как това нещо да се вмъкне в темата, първо, защото излиза извън тематиката, и второ, защото тези рамкови решения са свързани с определен срок. Третото, най-важно нещо е, че предложенията, които бяха представени, аз си направих труда да направя проверка, са предлагани преди години по същия начин, но са обявени от Конституционния съд за противоконституционни. Сега трябва да седнем и много внимателно да направим текстове, които да не ходят втори път в Конституционния съд.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията има едно предложение, което отдавна се обсъжда в общественото пространство, а именно да се криминализира като по-тежко наказуем състав унищожаването и повреждането на обекти на железопътната инфраструктура, тъй като това буквално е ежедневие. От началото на годината до сега има над 700 кражби от железопътна инфраструктура и това е предпоставка за много тежки инциденти. Тъй като обикновено това са евтино струващи елементи, съответно и наказанието за такива престъпления не е достатъчно високо. Затова сме предложили да се увеличат тези наказания, да се инкриминират като по-тежко престъпление, дори аз бих го нарекъл като тероризъм или саботаж.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, тази тема за тези кражби, за които говорите, това са също и електропреносните мрежи. Това, което съм разговарял преди месец-месец и половина с госпожа Нона Караджова, създадохме една експертна работна група, в която участват и от МИЕТ, от МОСВ, тук обаче трябва да ви кажа, че това, което експертите към настоящия момент говорим за ограничаването на тези лицензирани изкупвателни пунктове. За да решим проблема с тези кражби, не толкова трябва да завишаваме наказателната отговорност, която трябва да бъде респектираща, а трябва да ограничим предпоставките за правенето. И точно в тази посока трябва да ви кажа, че експертите са мнение за много радикални мерки и да вземем моделите, които има в Германия. Не може в едно населено място да има примерно 50 изкупни пункта и всеки да влачи някакви железа и някакви капаци от шахти, или релси, или каквото и да било. Просто ще бъдем много радикални, но до няколко дни това ще бъде готово и ще го обсъдим чисто политически, за да вземем решение, защото доколкото разбрах, вече съсловните, гилдията за изкупуване на вторични суровини веднага са казали, че това е много радикално, много драстично и това за бизнеса няма да е добре. Какъв бизнес е това, когато примерно щетите, които се нанасят на държавата, са много по-големи, отколкото изкупните …

БОЙКО БОРИСОВ: И на държавата, и на общините, особено със шахтите, пътните знаци.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Така че тук ще имаме радикално мнение, но нека експертите да завършат.

БОЙКО БОРИСОВ: По-важен ни е срокът. Това още от главен секретар го говорим.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: До десет дни мисля, че ще имаме доклад.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, разбираме се отговорник Цветанов по всичките тези теми да се съберат, и тук са и заложните къщи.

НОНА КАРАДЖОВА: Вчера е била работната група, току-що колегите ме информираха за напредъка по работата. Почти са финализирали.

АНЮ АНГЕЛОВ: Над 30 километра кабели вече са откраднати от системата за управление на държавата във военно време.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да добавя, че проблемът не е само с пунктовете, а и с леярните, защото те минават през леярните, отиват там не като релси или кабел.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Докладът ще бъде готов до 10 дни и ще ви запозная.

БОЙКО БОРИСОВ: Да се огледа от всички на съгласуване и в следващия месец да го приемаме и да отиде в парламента.

НОНА КАРАДЖОВА: Това все пак не пречи да има респектиращо наказание, това са две успоредни мерки.

БОЙКО БОРИСОВ: Колкото и да са строги наказанията, когато има предпоставки, то винаги ще става. Затова трябва да се ликвидират предпоставките. А предпоставките са в заложните къщи анонимността, отива някой и оставя компютър и след десет дни ако се е продал, ще вземе пари. Всички знаят, че те са вързани един с друг. Ако има лична карта този, който го е оставил, като открием, че е краден този компютьр, ще го хванем този, който е крадецът. Същото е и тук, ако няма къде да продаде шахтата или няма къде да продаде релсата или жицата, тогава няма да отиде да ги краде.- така че вината е в нас. Бързо да се направят тези поправки.

Приемаме точка 24

Точка 25

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, приета с Постановление № 110 на Министерски съвет от 2007 г.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, приета с Постановление № 18 на Министерски съвет от 2009 г.

/Точки 25 и 26 се докладват заедно/

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги точки 25 и 26 са свързани, затова моля да ги гледаме заедно.

И в двете точки целта на промените е да се удължи срокът ,в който производителят на електроенергия може да подава заявление за издаване на сертификат за произход. В момента този срок е толкова къс, че ДКЕВР няма практическата възможност да събере данни от съответните производители да се разбере дали тези данни са достоверни или не. По този начин преди издаването на гаранция или сертификат, ние предлагаме да имаме малко повече време, така че регулаторът да си върши работата и да удостоверява достоверност на данните. Това важи за т. 25, която е за 2009 г. да се сертифицира енергията, и за т. 26, която е първото полугодие на 2010 г. Предлагам и двете точки да ги одобрим.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемат се т. 25и т. 26.

Точка 27

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 183 на Министерски съвет от 2010 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми колеги, поради допусната фактическа грешка за синхронизиране на сроковете за влизане в сила на наредбата за третиране на излезли от употреба гуми, която приехме през м. август т.г. и която влиза в сила от началото на януари 2011 г., не е направен съответният синхрон с тарифата за таксите, която също трябва да влезе от 1 януари 2011 г. , поради което предлагаме да се приеме тази промяна, защото двете наредби са свързани. Всъщност този пропуск беше допуснат поради факта, че колегите от МИЕТ представиха бележки за самото заседание на Министерски съвет, те бяха резонни, няколко месеца да се отложи влизането на наредбата, за да има време за адаптация, но не съобразихме в същия този ред да предложим и тарифата, която върви заедно с наредбата, да влезе в сила от 1 януари 2011 г. Предлагам да приемем това Постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерски съвет от 2002 г.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Тази наредба синхронизира с европейски регламент и се касае за храни, които се използват за определени физиологични състояния, при спортисти какви минерали трябва да съдържат, какви елементи. Всъщност ние синхронизираме нашите наредби с европейски регламент.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерски съвет от 2000 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Десет бройки се дават за европейския фонд, който оперира по ОП "Човешки ресурси", за сметка на 10 бройки от бюрата по труда, тоест няма промяна на числеността. Това се прави с цел укрепване на капацитета на администрацията, която усвоява средствата по оперативната програма.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми колеги, това е във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки от 9 юли 2010 г. За да се осигури правното прилагане на новите правни норми се налага да бъдат изменени и допълнени някои от подзаконовите нормативни актове. Това са Правилника за прилагане на обществените поръчки, Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, Наредба за възлагане на специални обществени поръчки и Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки. Имаме 25 неприети бележки от различните министерства, така че ако вие ги поддържате, аз предлагам да се приеме на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31 на вносител.

Точка 32

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерски съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, предложеният проект на Постановление е по повод измененията на Закона за народната просвета от тази година. Става дума за петгодишните. Те са свързани с въвеждането на задължителната предучилищна подготовка на деца две години преди постъпването им в първи клас, не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. За предучилищната подготовка на всяка дете навършило 5-годишна възраст през 2010 г., посещаващо детска градина или училище, се осигурява комплект учебни помагала за безвъзмездно ползване, които ще се закупуват всяка учебна година. Финансовият ресурс, необходим за осигуряване на комплекти учебни помагала за безвъзмездно ползване на предучилищна подготовка през 2010 г. в размер 1 900 хил.лев и е за сметка на средствата за образование за 2010 г. в централния бюджет. Проектът предвижда министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да предостави от централния бюджет за 2010 г. допълнителни средства в размер на тези 1900 хил.лева по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи съответните детски градини и училища за осигуряване на тези учебни помагала. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят допълнителните средства между детските градини и училища, като разликата между средствата, разпределени и разходваните средства за съответната детска градина или училище, може да се използват само за допълнително закупуване на учените помагала и/или пособия на същата детска градина или училище. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на земята, транспорта и морските дела на Република Корея за обмен и сътрудничество в изграждането на транспортната инфраструктура

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Меморандумът за разбирателство се сключва с цел да насърчава взаимния интерес чрез обменна технологии и опит в строителството на транспортна инфраструктура и да разширява сътрудничеството между съответните организация за строителство между двете страни. За изпълнение на договореностите в меморандума се предвижда създаването на работни групи на експертно равнище за обсъждане на формите на сътрудничество и обмен на информация, като подписването на меморандума е предвидено за 26 октомври т.г.

БОЙКО БОРИСОВ:Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване проект на декларация "Виа Карпатия" за продължаване на най-краткия пътен маршрут по оста Север-Юг, свързващ Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България и Гърция.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: С подписването на декларацията официално ще се обяви разширяването на проект "Виа Карпатия" към нови страни, а именно – Гърция, България и Румъния. Разширяването на проекта към нови страни ще стимулира транзитните превози по оста Север-Юг между Балтийско и Черно море, съответно Средиземно море. Целта е развитието на пътната инфраструктура в региона и включването й към трансевропейската транспортна мрежа, а с това и икономическо развитие на източните райони на Европейския съюз.

Международният проект "Виа Карпатия" ще даде възможности за по-пълно натоварване на трасето по важните пътни проекти, които страната ни изгражда по маршрута на общоевропейски транспортен коридор № 4.

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Къде на Дунава излиза трасето при нас?

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: На Дунав мост 2 при Видин-Калафат.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за одобряване позицията на българската страна за участие в неформалната среща на министрите, отговарящи за политиките за борбата с бедността, която ще се проведе на 19 октомври 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за одобряване позицията на българската страна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 21 октомври 2010 г. в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 октомври 2010 г. в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 37.

Точка 38

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Младенов.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, вчера в Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъдихме бюджета за Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година с новите параметри, които са следните:

Увеличава се размера на вноската на Фонд "Пенсии" в Държавното обществено осигуряване с 1,8 на сто от 1 януари 2011 година. Вноската за гарантиране вземанията на работниците и на служителите от 0,1 на сто става нула за периода 2011-2013 година поради натрупани достатъчно средства във фонда. Запазват се номиналните заплати в бюджетната сфера за 2011 година на достигнатите равнища за 2010 година. Договарят се осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Увеличаването на минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии е с 5,6 на сто в сравнение с 2010 година. По-високите осигурителни прагове оказват положително влияние върху нарастването на средния осигурителен доход.

В проектобюджета за ДОО за 2011 година средният осигурителен доход е 609, 86 лева. Тоест, заложено е увеличение с 6,3 на сто спрямо очакваното му равнище за тази година. Въвежда се дефиренциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица своеобразно облагаемите им доходи за 2009 година в размери съответно – 420, 450, 500 и 550 лева по скала, определена по чл. 8 от закона за 2011 година, а за земеделските производители и тютюнопроизводителите на 240 лева.

Участието на държавата в трансфери във Фонд "Пенсии" възлиза на 2 милиарда 480 милиона лева за 2011 година. В тези средства са включени трансферите на всички осигурени и самоосигуряващи се лица.

В областта на разходите, удължава се с още една година въведения с антикризисните мерки нов режим за изплащането на парични обезщетения за временна неработоспособност, като първите три дни от настъпването на неработоспособността се изплащат за сметка на осигурителя – 70 на сто, съгласно § 22 от преходните разпоредби, а от четвъртият ден – на ДОО. Удължава се действието на § 4 на Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2011 година. Отменя се максималният размер на обезщетението за безработица и се изчислява на база 60 на сто от осигурителния доход на лицето, преди загуба на работа.

Разчетите за пенсии за 2011 година се основават на параметрите, заложени в средносрочната фискална рамка на правителството и на естествените тенденции за повишаване на индивидуалния коефициент. За 2011 година осъвременяване на размерите на пенсиите по чл. 100 на Кодекса за социално осигуряване на се предвиждат. Максималният размер на получаването на една или повече пенсии се запазва на 700 лева месечно.

Ефектът от увеличаването на осигурителната вноска от 1,8 на сто от 1 януари следващата година подобрява приходната част на консолидирания бюджет с 372,8 милиона лева. Договарянето на по-високи осигурителни прагове по икономически дейности от 2011 година увеличава приходите допълнително със 110 милиона лева. Общият финансов ефект от прилагането на промените в частта на краткосрочните обезщетения върху разходната част на бюджета за 2011 година се очаква да бъде с намаление на разходите с 15,5 милиона лева в сравнение с миналата година.

Предлагам, тъй като е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество, да се приеме и от Министерския съвет проекта за Закон за Държавното обществено осигуряване за 2011 година.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, аз също предлагам да подкрепите проектозакона за Бюджета на ДОО за 2011 година с една промяна. Конкретно в § 6, т.6 относно промени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса на социалното осигуряване (КСО) в момента се предлага да се отложи с още една година – до 31 декември 2011 година преходните и заключителните разпоредби за ранното пенсиониране. Предишното правителство е направило на три пъти такова отлагане през 2006, 2008 година и месец преди изборите в 2009 година винаги с коментар, че им трябва още малко време да решат този въпрос. Има една хубава българска поговорка "Да не оставяме днешната работа за утре". Мисля че имаме достатъчно време в Националния съвет за тристранно сътрудничество – и не формални и формални срещи, няколко пъти сме разговаряли по това, има добри предложения от работодатели и от синдикати, как този въпрос може да се реши веднъж завинаги, а не да го отложим за още една година и в края на следващата година пак да сме в хипотезата на предишното правителство – три пъти го е отлагало.

Тази тема стои във вниманието на много страни в Източна Европа, така че ние сме запознати и с това, което те са вземали като решене. Според мен има достатъчно време и достатъчно желание в Националния съвет за тристранно сътрудничество вместо да се отлага това решение за още една година, то да се вземе до края на тази година. И затова предлагам конкретно да приемем Закона за бюджета на ДОО, но да не отлагаме с още една година срока в § 6, т. 6.

БОЙКО БОРИСОВ: Освен това има подписано писмо от председателите на двата синдиката – за КТ "Подкрепа" – д-р Тренчев, за КНСБ – Пламен Димитров. Ще прочета първите три точки от писмото.

"Първо, запазване условията за ранно пенсиониране за лицата, работили в условията на първа и втора категория труд, установени в § 4 на ПЗР на КСО до 2014 година.

Второ, изграждане на солидарен фонд за ранно пенсиониране в ДОО под управлението и отговорността на НОИ по примера на функционирането на Учителския пенсионен фонд. За целта до края на 2010 година трябва да се приемат необходимите нормативни изменения в КСО. От 1 януари 2011 година вноските за работещите при условията на първа и втора категория труд в установените размери, съответно 12 и 7 на сто постъпват в новосъздадения фонд. От фонда се изплащат пенсиите за всички лица, придобили право за ранно пенсиониране при условията на § 4 от ПЗР на КСО за сметка на този фонд. "

Какво е правило предишното правителство? Като дойде време т.нар. частни пенсионни фондове да почнат да изплащат пенсии те го отлагат за следващата година. Като дойде пак време да изплащат пенсии – те го отлагат за по-следващата година. Като дойде време пак за изплащане на пенсии, говорим за категорийните работници – преди всичко говорим за миньорите, за тежкия труд, те го прехвърлят още един път за следващата година вече когато идваме ние. Ние първо застанахме и искахме обективно да преценим каква е реалната ситуация и казваме, че щом по закон частните пенсионни фондове трябва да плащат, за това около 500 милиона има ресурс налети в тях - да си плащат, такъв е законът, защо ние ще влизаме в това разплащане. Само че се оказа, че ако от 1 януари изпълним закона, те могат да платят примерно по 50 лева пенсия на миньор, защото има толкова натрупани. Защото в тези фондове около 20% от парите отиват за разходи. Там са скъпи коли, там са скъпи секретарки също така. И това харчи много пари. Това го знаят синдикатите, знае се по принцип, но няма политическа воля, защото това са големи частни пенсионни фондове и рискът да почнат да ни натискат от големите държави, силните държави в Европа, е голям.

Погледнато обаче ние, въвеждайки имаме и прецедент. Учителският фонд, който е в НОИ има 104% ликвидност. Сиреч – работи перфектно. Аз не виждам защо ние да продължаваме да обслужваме политика и да отлагаме за края на 2011 година. Ако не го направим днес, ще дойде краят на 2011 година, ще го направим още веднъж след това. Или трънската поговорка е "Три пъти, казва, го режа, а то все късо и късо". Няма как, когато е сбъркана изконно формулата това да се случи. И затова ние, както в здравеопазването, така и в пенсионната реформа слагаме истините на масата и взимаме решение съгласно истините и законността им. Защото това, което слушате от сутринта или от вчера следобед по дебата по здравеопазването, ние сме си изпълнили всички точки в споразумението. Реално за следващата година в здравеопазването влизат 3 милиарда и 5 милиона лева. Повече, отколкото през миналата година и през по-миналата.

Изпълняваме си основния ангажимент - парите от здравните вноски да отиват за здраве. Основният ангажимент, 8% - толкова има за здраве. Какво обаче сега ни казват? Има дейности, които са здраве, ама вие сега ще намерите от друго място пари, за да ги платите от другото място и тях. Нали искахте до вчера пари за здраве да отиват за здраве и казахте, че това било предостатъчно. Тогава аз ви обяснявах, че фактически ние през т.нар. резерв на касата подпираме борда, а взимаме отдолу под масата – и предишното, и сегашното правителство да плащаме разликите. Те обаче излизат и казват – държавата да го направи. Чакайте, тази държава на кой е?!

Всички българи си плащат данъци и тези данъци се преразпределят. Какво казва Лекарският съюз – от здравните вноски ще се дават само за това, което е за здравноосигурените хора, ама другото ще го допълвате от другите данъци, защото тези хора са си платили само за здравните осигуровки. Да, ама и другите хора са си платили данъците и може би и тези същите са си платили и другите данъци. И на практика Дянков откъде ги взима парите – няма никакво значение, те са едни и същи. И спорът, който се поведе е за хемодиализата. Хемодиализата медицинско действие ли е? Ама в нея можели да отидат и неосигурени хора, защото така било. Слагаме истината на масата.

Трябва това, което предложихме и в началото – да намерите непротиворечащ на Конституцията текст – всички да си плащат за здраве. В противен случай хората трябва да знаят, че има едни тарикати, които не си плащат, измислят си всякакви причини, и други, които плащат и с техните пари ние щем нещем преразпределяме. И ние сме в този кюп на плащащите, защото и нашите пари се преразпределят от нашите заплати също така.

Ние казахме – от тези пари ще се плаща за всички медицински дейности, свързани със здравето. Иначе трябва да взема от Плевнелиев, от инфраструктурата и вместо да преасфалтираме пътища или да кърпим дупки или да строим магистрали, естакади, трябва да ги вкараме отново там. Сега, разбира се, новият министър работи много усилено тези дни. Бързо реформата, сега! Изтичането на всички тези пари от 1 януари трябва да бъде спряно. Министър Константинов, имате пълната подкрепа на кабинета и абсолютно моралното право. На Лекарският съюз, да им кажем – господа, не само че си изпълняваме споразумението, но и вие бъдете така добри да не разглеждате държавата като трета страна. Защото, първо римско, ако трябва да запишем – всички български граждани плащат данъци и тези, които плащат данъци, техните пари се преразпределят за образование, наука, отбрана, сигурност, здраве, театри, екология, спорт, всичко останало. И ако всеки по този начин разсъждава – дайте си ми моето и ми додайте още малко (това малко е около 340 милиона още) няма как да излезе сметката.

Ако това направим, Константинов, за това трябва да им обясняваш, ще нарушим финансовата стабилност и тогава ще обеднеят всички българи, както при Жан Виденов – наведнъж. Така че тезата – лошият Дянков, трябва да я забравят. В случая Дянков защитава интереса не само на пациентите, а и на всички българи, които след това ще обеднеят вкупом, ако той се поддаде и раздаде всички пари, които искат.

Това трябва да си го внушите, да го знаете и да си правите сметката вътре в бюджета, който имате. И това, за което говорих и миналия път – увеличаване на приходите.

Увеличаване на приходите, почти навсякъде има държавни фирми при вас, трябва да ги изцедите – сиреч, максимално малко личен състав, максимално големи печалби. Какви са тези държавни фирми, които отчитат по половин милион, един милион дивиденти?! Къде го има това?! С личен състав стотици хора. Оставяте ги на нивото, както работят частните компании – къде, с колко човека, колко печалба прави.

Така че спорът е този. Ние не сме излъгали абсолютно в нищо. Обещахме 65 милиона допълнително, дадохме. Сега и другите 65 до 130 сме гарантирали на Константинов, месец по месец ще бъдат дадени, за да може министърът да прави реформата така, както трябва.

И се връщам отново на пенсионната реформа. Всъщност с това си действие, което днес на базата на предложенията на синдикатите и на предложението на министър Дянков започва реалната пенсионна реформа. И тя е в продължение на следващите 20 години. Това е, колеги, което исках да чуете.

Тук е мястото да кажа и за "Брикел". Разпоредил съм се в петък да има среща между министър Трайков, Нона Караджова, Тотю Младенов и ръководството на "Брикел" и там още веднъж на работниците да им се обясни, че 2003 година Брюксел е дал да се избира дали собственикът, дали 20 хиляди часа да работи и след това затвори предприятието, или да влага пари в екология и да се удължи животът му. Сиреч, да ни дойдат на проверка 2014 година, ако това се прави по график. Само че те приемат варианта по-добре да излапаме парите веднага, а пък после държавата пак да му мисли. Само че тук трябва да обясните и на работниците и на всички, след това можете да излезете и да го кажете. Санкцията от Брюксел, ако ние изпълним исканията сега на работниците и продължи да работи "Брикел" ще дойде някъде от порядъка на минимум 100 милиона лева. И тогава пак всички българи ще платим заради тези, които са излапали парите, правителствата, които са ги търпели и са знаели, че ще дойде този един срок. Между другото ние сме в аналогична позиция по ТЕЦ "Варна" в момента. Ако на ТЕЦ "Варна" аз се подведа сега и подпиша, министърът съответно, 20 хиляди часа, както искат, по същият начин както "Брикел", няма да имаме никакъв проблем до 2014 година. Само че в 2014 година ще осъмнем със спрян ТЕЦ "Варна" – системна топлоелектрическа централа, която видяхте при проблемите сега в VІ блок, веднага ние включваме студените резерви, които имаме в ТЕЦ "Варна", Бобов дол и затова няма да има режим на тока.

Ако обаче подпишем и така направим, както предишните правителства и тогава спре токът, по същия начин аварира един от хилядниците, ние не можем да го подпрем и влизаме в режим на тока. Така че и по тази тема ви моля ясно и точно да отговаряте.

Освен това, когато се срещате, ние имаме по европейските фондове пари, тези работници да ги водим, колко време да им плащаме заплати? Дянков или Младенов?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Те ще получат своите обезщетения при напускане от работа. Обаче искам да уведомя, че има един срок, който не е спазен. При масови съкращения работодателят трябва да уведоми 45 дена по-рано Агенцията по заетостта, това не е направено. И той дължи големи глоби, ако не спази това правило.

БОЙКО БОРИСОВ: Това в петък на срещата си – всичко това обществеността трябва да го знае. И ред трябва да има. Гледах по държавната телевизия снощи в предаването "Референдум" всичките гости така бяха подбрани, че всичките бяха против това, че данъчните са осветлили незаконни палати, имоти и всичко останало. Бях дори втрещен. Как сме надничали на практика зад дуварите на хората в най-неприкосновената им лична собственост. Господа, тези палати са откраднати пари болшинството от самите българи. Какво лошо, че хората са видели?! Защото, както един казал, че жена му се съмнява, че й изневерява, а той казал – добре, че се само се съмнява, а не подозира истинските мащаби. Така че и българите не са се съмнявали, че има такива неща, но те не са подозирали истинските мащаби на това, което се е случило. На Маями бийч няма такива вили, в Сен Тропе няма такива вили.

Да, много остро ще бъде всичко насочено срещу нас, но точната дума е да не ви пука. Това е правилното. И понеже те си казаха – нека след шест месеца да се видим пак, да видите че нищо няма да се е случило. Дянков има шест месеца до тогава да се приберат данъците от всички тези и да видим колко е тотала от летенето с хеликоптера. Похарчили сме няколко хиляди лева, да видим колко данъци ще съберем. И съответно какви процедури по незаконното строителство ще тръгнат до тогава. Всичко незаконно, така както е по закон да се спази стриктно. Сложихте ли нов шеф на ДНСК.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Госпожа Гечева.

БОЙКО БОРИСОВ: Тестът на госпожа Гечева е шест месеца. Запиши си и тя да си запише този срок.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Подкрепям предложението на вицепремиера Дянков, което впоследствие Вие развихте. Смятам че това е правилният начин. Присъединявам се към апела за реформи. В анализите Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е изцяло на разположение.

Бих искал да уточня, че в АЕЦ "Козлодуй" няма авария. При планов ремонт е открит дефект на някои от детайлите, но те не са аварирали, просто ги сменяме, затова е плановият ремонт – да се откриват такива дефекти.

БОЙКО БОРИСОВ: Нека все пак да се направи една обстойно проверка, кога са внесени, дали не е охладен рязко. Искам да бъдеш мнителен при тази проверка и да се направи една действително сериозна проверка, защото съвпада с доста неща този ремонт. Затова искам да се направи проверката лично под твоя пряк контрол.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това се прави, включително и това, което засегнахте. Всичко това е известно. Но това не променя факта, че няма авария.

БОЙКО БОРИСОВ: Разбирам, никой не говори за авария. Плановият ремонт да се направи качествено в срок, не прибързвайте. Но това също са ни загуби.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Бързаме много, защото всеки ден са милион и половина. Така че десет дни са 15 милиона лева грубо загуби, макар и не в мащабите, за които сега се говори за стотици милиони. Но 15 милиона са си 15 милиона.

БОЙКО БОРИСОВ: Петнадесет милиона лева как би ги понесъл Вежди Рашидов. С каква радост би ги приел. И не само той.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не само той.

БОЙКО БОРИСОВ: Затова преди малко казах – държавните фирми да спрат да се дължат все едно не ги интересува бюджетът. Не е едно и също печалба един или два милиона, не е едно и също дали печели АЕЦ-а 50 или 100 милиона, защото нашият проблем е да увеличим приходите. Разходите сме ги свели до нула.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: И в тази връзка искам да ви кажа, че в системата на предприятията, на които Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е принципал предстоят такива преструктурирания .

БОЙКО БОРИСОВ: Кажи ми сега, да си запиша пък аз срок. Кога ще ги приключиш?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Приключихме срока на подготовка. В момента извършваме функционален анализ във всички големи дружества. За съжаление факт е, че ще има съкращения на хора. И това трябва да се знае.

БОЙКО БОРИСОВ: Трайков, още на паркинга на "Булгартранс газ" стоят пасати и фолксвагени, оградени с лента, които са купени и не се карат. Естествено че ще се съкратят тези хора. Вие можете ли да си представите да се купи автомобил "Пасат" на цената на нов, когато вече на пазара е следващият модел. Дали е на същата цена, дали фирмата има интерес да го продаде на същата цена, дали не е дала отстъпки или нещо друго? Някой от вас би ли си купил дадена марка автомобил след като на пазара излиза следващия модел и можеш да си го купиш от магазина за нов стария модел?! Дали някой здраво мислещ човек би направил подобно нещо?! Може, но на половин цена, разбира се. Те на половин цена ли са? Проверете ги!

Точка 38 се приема с предложението.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Напълно съм съгласен с Вас, господин министър-председател, така трябва да стане. Въпросът е, че това са два различни закона. В бюджета за ДОО ние сме длъжни да запишем тези текстове, като превантивна мярка за § 4. Начинът, по който ще стане плащането се решава в Кодекса за социално осигуряване, който се надявам да го приемем следващата седмица след подписването на това национално споразумение със синдикатите и с работодателите. И затова ние в бюджета на ДОО в § 7 сме записали, че си даваме срок до 30 юни 2011 година, може да е 1 януари, може да е 2 февруари – няма значение. Министърът на труда да внесе законодателни промени в тази посока. Да е ясно, че ние гарантираме правата за ранно пенсиониране на хората и затова нека с промените в КСО да го направим това, което Вие казахте.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това просто отлага с още 6 месеца. Имаме 70 дни до края на годината. Знаем каква е процедурата. Имаме разговори в тристранката, да се реши веднъж завинаги. Каква ни е гаранцията, че до средата на следващата година ще има такова решение.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ако не приемем промените в КСО навреме, ще лишим хората от ранното пенсиониране от 1 януари.

СИМЕОН ДЯНКОВ: КСО е отделен документ, отделен закон и той минава на следващото ни заседание. Тук в бюджета за НОИ няма според мен причина ние да отлагаме изкуствено с една година вземането на решение. Това решение трябва да се вземе сега, иначе сме като предишното правителство – постоянно сме в режим на отлагане.

БОЙКО БОРИСОВ: Тези две неща трябва да вървят едно с друго. Ако днес се приеме това, на следващото заседание на Министерския съвет трябва да се приеме и КСО.

Така че приемаме точка 38 с направените предложения от министър Дянков. Възлагаме, на следващото заседание на Министерския съвет (или на подпис, за да стане по-бързо, за да е в рамките на това, което правим), депутатите участват много активно в този процес, участват на всички срещи, информирани са. Възлагаме на министър Младенов.

Можеш ли да се справиш, Младенов?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ние сме готови, обаче аз искам преди това да сключим това национално споразумение, където сме подготвили тези параметри.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние пред себе си имаме документ, подписан от двамата председатели на синдикатите. Аз лично съм говорил с тях, това са техните предложения. Вчера час и половина са обсъждани с мен от двата профсъюза. И аз не считам, че те ще се отметнат от това, което са казали, а го имам и написано и подписано. Какво още да обсъждаме?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Работодателите.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво касае това работодателите? От 1 януари по закон, три пъти е отлагано, аз не искам да отлагам повече. Миньорите трябва да отидат под прозорците на частните пенсионни фондове да ги питат защо ще им изплатят 50 лева пенсия. Само че миньорите няма да отидат под частните пенсионни фондове, а ще дойдат тук пред мен и ще искат от мен тези пари. Нали така?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Така е.

БОЙКО БОРИСОВ: Като е така, миньорите са хора, ще отидете и ще им обясните какво правим, как са лъгани и как са отлагани във времето.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Тоест, от 1 януари вноските на професионалните фондове минават към НОИ.

БОЙКО БОРИСОВ: Ясно и точно.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Добре.

БОЙКО БОРИСОВ: Така искат и синдикатите и са ми го дали писмено. Иначе и аз ще излизам и ще го късам най-демонстративно.

Приемаме точка 38 с всички тези поправки, забележки и всичко останало.

Ето и цялата стенограма от последното заседание на Министерския съвет на 20 октомври 2010 г. Част от нея, правителственият пресцентър разпространи още в сряда - става дума за обсъжданията по точка 38, за пенсионните вноски.

В останалата част е интересна т. 24, която се отнася до промени в Наказателния кодекс, но в дискусията се включват повече министри. Има и промени в подзаконови нормативни актове свързани с обществените поръчки, но не става ясно за какво точно се отнасят. Министърът на икономиката Трайчо Трайков казва само, че по текстовете има 25 неприети бележки от другите министерства (т.31)


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    bobr avatar :-|
    Ivan Hristov Minov

    Новините не са новини, министрите не са министри, държавата не е държава.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK