Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 27 октомври 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 27 октомври 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 27 октомври 2010 г.

Теми - пенсионна система, нов състав на ДКВР, още пари за министерство на културата

Елена Старидолска
3957 прочитания

© Асен Тонев


Няколко теми са обсъждани на последното заседание на правителството в сряда, 27 октомври 2010 г. Най-важните от тях - за професионалните пенсионни фондове и нарастването на задължителния стаж за пенсиониране, бяха отложени за следващата седмица, за да се обсъдят още веднъж в тристранния съвет за сътрудничество. Все пак дискусията по тази точка - 38, е много интересна.

Извън това става ясно, че в системата на министерството на културата недостигът на средства до края на годината е 10 млн. лв. На този етап министър Вежди Рашидов осигурява 2 млн. лв. Сред аргументите му е и този: "Освен това от месец септември повечето културни институции имат недостиг на средства за заплати, осигуровки, поради което независимо че бяха съкратени над 500 щатни бройки се налага възнагражденията да се намаляват с 30 до 50 на сто от дължимия размер" (точка 4).

Точка 15 пък е за това, че министерството на отбраната предоставя безвъзмездно бившето военно пристанище в Балчик за рибаско пристанище. Ще се модернизира със средства от ЕС.

По предложение на министъра на здравеопазването Стефан Константинов се променя наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на степен бакалавър в специалността "акушерка" или "медицинска сестра". Вече ще може да се учи без за това да са нужни приемни изпити, стига кандидатите да са издържали успешно матури (т.25)

В т. 29 става дума за промени в споразумение с Европейската инвестиционна банка за финансиране на два пътни участъка - единият е част от Южната дъга на околовръстното шосе на София - от разклона за кв. Симеоново до "Младост", а другият е кръгово движение на две нива в Бургас, до кв. "Меден рудник". Първата копка за софийското шосе премиерът ще направи в неделя, за да "форсира" работата по него, а за втората реконструкция крайният срок е преди началото на следващия летен сезон. 

Новият състав на Държавната комисия за водно и енергийно регулиране пък е одобрен като т. 37 от дневния ред.

27 октомври 2010 г.

Заседанието започна в 10.30 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Богдан Богданов с орден "Стара планина" първа степен.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Министерство на образованието, младежта и науката предлага професор Богдан Богданов да бъде награден с орден "Стара планина" първа степен. Поводът е 70-годишнината от рождението му. Това е един от най-големите живи български интелектуалци и досега не е бил награждаван с нищо в нашата страна. Докато на Юг го смятат за днешния съвременен Аристотел. Има огромен теоретичен и практически принос за реформирането на образованието в България, в развитието на гражданското общество. Това е преводачът на Платон, на цялата старогръцка литература, най-големият специалист по класическа древност.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Постановление за определяне размера на линията на бедността за страната за 2011 г.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Предлагам точка 2 да се отложи, тъй като не е разгледана в Националния съвет за тристранно сътрудничество, който трябваше днес да се състои. Ще го гледаме другия път.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на културата за 2010 г.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер и колеги, предлагам за приемане проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерство на културата за разплащане на най-неотложните текущи разходи и гарантиране нормалната дейност на системата до края на годината. Средствата ще се използват за частично разплащане на просрочени задължения за електроенергия, топлоенергия и горива и материали. Почти всички театри, опери и музеи имат забавяне в тези плащания от три до шест месеца. Освен това от месец септември повечето културни институции имат недостиг на средства за заплати, осигуровки, поради което независимо че бяха съкратени над 500 щатни бройки се налага възнагражденията да се намаляват с 30 до 50 на сто от дължимия размер. В периода на извършваща се реформа в сценичните изкуства и началото на новия творчески сезон неплащането на заплатите на артисти и тяхното забавяне, както и прекъсване на захранването с електроенергия и топлоенергия, неизбежно ще наложи прекъсване на тяхната дейност и ще предизвика остро социално напрежение в цялата система на културата. Общият недостиг на средствата в системата до края на годината възлизат на 10 милиона лева. На този етап съгласувано с министъра на финансите предлагам да подкрепите проекта за предоставяне на бюджета на Министерство на културата за 2010 г. допълнителни средства в размер на 2 милиона лева за най-неотложни плащания.

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков, осигурени ли са?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Да, осигурени са тези пари.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5.

Проект на Решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Васил Сашов Петров срещу България" /жалба № 63106/00/, "Филипов срещу България" /жалба № 40495/04/, "Коцева-Денчева срещу България" /жалба 12499/05/ и "Въчкови срещу България" /жалба № 2747/02/

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на Сливенската митрополия - Сливен

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Имотът се намира в гр. Сливен и представлява имот заедно с пет сгради. Имотът е бил предоставен за безвъзмездно управление на Сливенската митрополия със срок от 10 години и към момента той се ползва от тях. Искането на Сливенският митрополит е подкрепен от областния управител, като по този начин ще се компенсира дори и частично отнетите през периода 1945-1976 г. над 40 имота на Българската православна църква.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост, в собственост на община Варна, област Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 12 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне на национално координационно звено по програмата за сътрудничество "България – Швейцария"

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, уважаеми колеги, добре знаете, беше подписано споразумение със швейцарските партньори, което беше ратифицирано от българския парламент. Сега е дошло времето то да се изпълнява. Във връзка с това е определянето на министъра по управление на средствата от Европейския съюз за ръководител на националното координационно звено.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионално развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по инструмента за предприсъединителна помощ

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на меморандума за разбирателство между министъра на регионално развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнението на ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония С ССІ номер 2007 СВ16ІРО007

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Доклад относно одобряване резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност /вътрешен пазар и индустрия/, проведено на 29 и 30 септември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Доклад относно неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/, проведено на 30 септември и 1 октомври 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.

Точка 13

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, алинея.1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площта "Девенци – река Искър", разположена на територията на община Червен бряг", област Плевен

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Имаме бележки, поддържаме становището, което е дадено на министерството.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13 с направените от Министерство на здравеопазването бележки.

Точка 14

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2010-2011 г. в изпълнението на националната стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 г.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, колеги, с този документ се обединяват усилията на държавните институции и неправителствените организации, работодателски и синдикални организации за разработване на общ документ, който включва мерки и дейности, за реализиране на процеса за учене през целия живот в образователните институции, на работното място, в къщи и през свободното време. Според резултатите, получени от изследване се оказа, че България е на едно от последните места с най-ниски стойности в Европейския съюз 1.3 – 1.4 % при 9.5 средно за страните на Европа. Това е план за действие, разработени са всички мерки.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Имаме редакционни бележки, дадени са на Министерство на образованието, младежта и науката, които поддържаме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14 с направените бележки.

Точка 15

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Министерство на земеделието и храните

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за имот с отпаднала необходимост от 7,5 дка със 6 сгради и две хидросъоръжения в Балчик за рибно пристанище. Това е бивше военно пристанище и имотът е с отпаднали нужди. Предоставяме го на Министерство на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Това е бившето военно пристанище в Балчик, което в момента става рибарско пристанище и за което има осигурени 4 млн.евро по Оперативната програма "Рибарство" за модернизиране. Това е едно от четирите пристанища, които ще бъдат модернизирани с европейски средства. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Браво!

Приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за отнемане на имоти – публична държавна собственост, от Държавната комисия по сигурността на информацията и безвъзмездното им предоставяне в управление на Министерство на вътрешните работи

ПАВЛИН ДИМИТРОВ: Господин министър-председател, с Решения на Министерския съвет от 2005 и от 2007 г. имоти публична държавна собственост в района на Младост, местността "Цариградско шосе" са предоставени на ДАНС. В резултат на реконструкция и преустройство са доизградени цитираните в двете решения сгради. Издадени са разрешения от съответните компетентни органи за ползване на сградния фонд. Поради отпадане на необходимостта от тези имоти Държавната комисия по сигурността на информация изразява съгласие те да бъда отнети. Имотите са необходими на МВР с оглед на предоставянето им за ползване от ГД "Борба с организираната престъпност".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите, отговорни за Кохезионната политика на Европейския съюз, която ще се проведе на 22 и 23 ноември 2010 г. в Лиеж, Кралство Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 17.

Точка 18

Проект на Постановление за откриване на институти в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, в проекта за преобразуване на Висшето училище в университет, който мина неотдавна, оценен положително от Националната агенция по оценяване и акредитация, като основни звена в структурата му са посочени освен съществуващия досега факултет и департамент, също така и два института, откриването на които се предлага с това Постановление. Първият е Институт за научни изследвания в областта на организация, управление и защита на културно-историческото наследство. Другият институт е за научни изследвания и обучение на докторанти, в който ще се подготвят докторанти по пет специалности, акредитирани са вече от Националната агенция за оценяване и акредитация. Предлагам да открием тези два института.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Кръстю Атанасов Станилов с орден "Стара планина" без лента, първа степен

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, господин Станилов е човек с изключителен принос в поставянето на основите на някои от важните индустриални отрасли в България – подемно-транспортна техника, електроника, електротехника, металорежещи машини с цифрово програмно управление и комплексна автоматизация. Поводът е 75 години от рождението му.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за предложение до Народно събрание за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, в сила за Република България от 1 август 1973 г., и за ратифициране на изменението на Конвенцията за създаване на митническо сътрудничество, прието в Брюксел от съвета за митническо сътрудничество на 30 юни 2007

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерство на икономическата ,енергетиката и туризма на Република България и немското дружество за техническо сътрудничество ГМБХ във връзка с проекта "Регионална програма за учредяване на "Дунавски компетентен център" за укрепване на региона по средното и долното течение на река Дунав в Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна и Молдова

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Става дума за подкрепа на проекти, свързани основно с туризъм и местната икономика по течението на река Дунав.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 21.

Точка 22

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 28 и 29 октомври 2010 г. в Брюксел

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми колеги, това е може би един от най-важните европейски съвети от приемането на Лисабонския договор досега. Дневният ред включва приемане на доклада за реформиране на икономическата политика, отношенията с Русия, с Г 20 и със САЩ. Но най-важните решения, за които е хубаво всички да бъдат информирани, са следните:

Първо, ще се дискутира въвеждането на постоянен механизъм за спасяване финансово на държавите в еврозоната, впоследствие не само на еврозоната, по примера на това, което се направи с Гърция и Испания.

Второто е, ще се обсъжда налагането на механизъм за финансови санкции за държавите членки, които не спазват бюджетната дисциплина и не спазват заявените предварително в Брюксел съгласувани бюджети.

Трето, ще се дискутира въпросът за политически санкции върху държавите, които не спазват бюджетната дисциплина, включително и суспендиране на правото на глас в Европейския съвет.

В голяма степен това всичко ще изисква и вероятно промяна на Лисабонския договор. Промяната на Лисабонския договор е сложен механизъм, текат още сложни дискусии относно становището на Германия и на Европейската комисия са различни за обхвата на такава промяна и дали има нужда. Нашата позиция е съгласувана с Министерството на финансите и е в подкрепа на създаването на такъв механизъм за спасяване на държавите членки и в подкрепа на механизъм за финансови санкции към страните членки с внимателен анализ дали има нужда от промяна на Лисабонския договор, защото това все още остава спорен въпрос. Нашето предпочитание е това да стане без промяна на Лисабонския договор, но ако се наложи такава промяна, мандатът най-вероятно ще бъде даден в четвъртък и петък от Съвета на Европейския съюз и мандатът да бъде ограничен само за създаването на механизма за спасяване. Защото всякакъв друг дебат ще отвори цялата дискусия относно институциите в Европейския съюз. Това означава референдуми в страните членки, много тежки процедури, които фактически създават риск за системата. Основният мотив всичко това да се направи, е всичко това, което се случи с някои страни членки през последните месеци, както и създаване на система, която да държи еврото стабилно, което е изискването за механизма за спасяване. Рискът от това разбира се, за да може да се предпазят страните членки от този риск, са тези много тежки системи за финансови санкции, суспендиране на средства, блокиране на средства от Европейския съюз, включително и политически санкции, както казах, за отнемане на правото на глас в европейските институции. Това е революционно, откъдето и да го погледнете, че 27 държави, суверенни, обсъждат въобще такова решение. Затова това ще бъде един от най-важните съвети в четвъртък и петък, който ще определи и логиката на всичко това, което правим. В случая нашата страна в това, което до този момент е успяла да постигне, е стабилна финансова дисциплина и това се отчита от всички. Защото това не е случаят с много други страни членки.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, предлагам на Вашето внимание Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения, четири пункта съществени в закона. Облекчаване на административните процедури в частност разрешителни за ползване на лечебни растения. Отразяване на несъответствия със Закона за защитените територии. Отразяване на промените в управлението на горите в частност премахването на фонд "Българска гора" и кумулиране на средства в горските стопанства и облекчаване на воденето на документация в предприятията, които се занимават с билкозаготовка. Законът е съгласуван с всички министерства и ведомства. Направените бележки са отстранени. Днес беше представена бележка от министъра на здравеопазването за замяна на термина "лекарствени средства" с "лекарствени продукти". Няма никакъв проблем това да бъде отразено.

Промените не пораждат спорове и възражения.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, госпожо Манева, ние имаме една бележка, не знам дали сте погледнали, която не е приета и е свързана със срока за доклад от билкарите, който е 5 януари, а ние смятаме, че е много трудно в първите два дни след Нова година да се представи такъв доклад, за това какво е направено през цялата предишна година. Също не е съвсем ясно дали отпада и предишния срок – 31 януари, или този е допълнителен. Моля това да съобразите.

ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Ще го уточним. Приемам тази бележка, така че за това не я докладвах, като не приета.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 23 с предложенията на министър Трайчо Трайков.

Точка 24

Проект на Постановление за приемане на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за образователно-квалификационна степен "Бакалавър", приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин премиер, с проекта на постановление се правят следните изменения. Въвежда се възможност приемът за обучение да се извърши без конкурсен изпит на кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити, и някои терминологични промени се привеждат в съответствие с разпоредбите на наредбата със Закона за здравето. Уточнява се, че продължителността на обучението е четири години. Практическото обучение е 1140 академични часа.

Целта на тези промени е да се намали дневната натовареност на студентите по време на обучението, а по време на преддипломния стаж да се затвърдят практически умения, които са от съществено значение за упражняване на професията "Медицинска сестра" и "Акушерка". Конкретизирано е съдържанието на държавните изпити.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, правят се предложения, които регламентират регистрацията на лицата осъществяващи дейности по предоставянето на помощните средства както и техния контрол. Прецизират се текстове свързани с функциите на изпълнителния директор, регламентират се нови функции в дейностите на самите дирекции и водене на регистри за лицата осъществяващи тези дейности.

Това е изключително важно, за да може да има един общ регистър за тези фирми дистрибутори, които дават помощните средства за хора с увреждания и да има един строг контрол осъществяван от агенцията за тези средства.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, Институтът по публична администрация, който преминава към Министерския съвет, в приложението е дадено изменението в Правилника на Министерството на младежта, образованието и науката.

В този институт има 23-ма човека, които остават при нас. Бройките трябва да преминат към Министерския съвет, но това не е отразено. Единствената забележка е тази.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, главният секретар да го отрази.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин премиер, това ще се уточни, включително и в нашия устройствен правилник.

Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Република България и Португалската република за сътрудничество в борбата срещу престъпността.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване проект на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България-Транзитни пътища V").

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В този проект са включени пътни участъци с дължина 1535 километра. С проекта се цели хармонизиране на националната транспортна мрежа. Измененията на финансовия договор предвиждат промени в техническото описание с цел включване на два нови обекта.

Първият обект е пътен възел Бургас – Меден рудник при път 1.9 и път 2.79 и Софийския околовръстен път – Южна дъга от километър 42.800 до километър 844.720 в обхвата на проект "Транзитни пътища V".

За пътен възел Бургас – Меден рудник, проектното решение е на две нива: с долно кръгово ниво в направление Бургас – Созопол и горно ниво Софийски околовръстен път – Южна дъга е свързването на основните радиални булеварди на София и облекчаването на трафика в централните части на града.

БОЙКО БОРИСОВ: За тези, които не знаят, "Меден рудник" е близо 100 хиляден квартал в Бургас.

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: 110 хиляден квартал е вече.

БОЙКО БОРИСОВ: В същото време целият трафик особено в туристическия сезон от магистрала "Тракия" отива на един светофар, където се кръстосва с жителите на този квартал.

През лятото там стават по три, четири километра опашки и задръствания в двете посоки. За това правим тази трансформация, конкурсите са минали, а сега чакат там технологичните срокове за обжалване и след това избираме надзор и в рамките на един месец, месец и нещо, след като минат процедурите и за обжалване, стартираме изграждането на този изключително важен възел, който е на две нива с кръгово движение, което буквално ще развърже трафика на Бургас и Южното Черноморие.

Що се отнася за Околовръстния път на София, знаете че това е продължението на Южната дъга от "Симеоновско шосе" до "Младост". На практика сега след възможностите потока да отива към "Овча купел", по бул. "България", по бул. "Черни връх", по "Симеоновско шосе" и отиваме вече посока "Бизнес центъра" и Камбаните. Това е изключително важен път и много се радвам, че успяхме за тези две съоръжения да заделим пари. Разбира се, те са могли да бъдат направени много отдавна, когато е имало излишъци, пари и не е имало криза, но приоритет на нашето правителство е инфраструктурата и за това влагаме тези пари, така че да започнат да излизат.

Уговорката ми с министър Плевнелиев е за горното ниво на "Меден рудник", сиреч транзита за Южното Черноморие, да стане за туристическия сезон, а южната дъга ще се форсира максимално бързо и в неделя в 10,30 часа ще направим първа копка за стартирането, за да започнат строежа.

Приема се точка 29.

Точка 30

Доклад относно одобряване на доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра по управление на средствата от Европейския съюз във връзка с подписано от управляващия орган по КФ1164/94/ИСПА в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изменение към Договора за осигуряване на независим надзор и инженер по ФИДИК за целия срок за изпълнение на проектно-строителните работи на мост на река Дунав при Видин-Калафат, Договор № 2 EUROPEAID/117502/D/SV/BG.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, на оперативно заседание на Министерския съвет проведено миналата седмица в сряда, министър Цветков ви е запознал с проблемите свързани с изпълнението по този Договор № 2. Вариантите за решения са два. Имаме писмо от инженер-консултанта във връзка с редицата забавяния от страна на изпълнителя и във връзка с допълнителните дейности, които са свързани с неговата работа. Бюджетът е изчерпан по договора. Вариантите са два за решаване на този казус. Прекратяваме с него и пристъпваме към избор на нов инженер консултант или вариант две – сключване на изменение на този Договор № 2 със сегашния инженер при условията на действащия изменяем и акцесорен договор.

Нашето предложение е да се приеме втория вариант, тъй като той носи по-малко рискове за продължаване на изпълнението на обекта.

БОЙКО БОРИСОВ: И най-вече, ще го построим по този начин. Казусът е абсолютно идентичен като магистрала "Люлин".

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Точно така.

БОЙКО БОРИСОВ: Изправени сме пред избора или да дадем допълнително и да построим "Дунав мост 2", или да го замразим и да ги вкараме в процедури каквито бяха и за магистрала "Люлин".

Мисля, че е хубаво тук както за магистрала "Люлин", така и за "Дунав мост 2", да го вкараме в парламента, за да видят тези, които се опитват в безпомощността си да ни атакуват, да видят и за "Дунав мост 2" какво сме наследили и благодарение на изключителните ни усилия, които полагаме, разбирането на Европейската комисия, разбира се и общите ни действия с премиера на Румъния господин Бок, да достигнем до положителен край, в смисъл да нямаме побити колони в реката, а да имаме реален мост.

Приема се точка 30, така както се предлага от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министър Томислав Дончев.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Португалската република.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на "Автомагистрала "Тракия" ЛОТ 2 Стара Загора – Нова Загора от км 210 + 100 до км 241+900" на територията на областите Стара Загора и Сливен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и заместник министър-председатетелят и министър на финансите.

Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Нова Загора – Ямбол ЛОТ 3 от км 241+900 до км 277+597 – Реконструкция на електропроводи и далекосъобщителни мрежи" на територията на областите Сливен и Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и заместник министър-председателят и министър на финансите.

Напомням, че когато дойдохме, ние на Автомагистрала "Люлин" това дори не беше направено и загубихме доста време.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Господин премиер, искам да допълня, че става въпрос, че с тези четири точки не става въпрос за изместване на трасето, а става въпрос за отчуждения във връзка с линейните мрежи и техните измествания. Не става въпрос за изместване на трасето отново повтарям, или за промяна на проекта. Тук става въпрос за съвсем малки имоти, които са свързани с изместването на водопроводите, газопроводите и електрическите мрежи.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря ви за уточнението, защото в някои от медиите излезе такава информация, че променяме трасето на магистралата, което не е така, а това са съпътстващите линейни мрежи, които вървят около нея.

Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Стара Загора – Нова Загора, ЛОТ 2 от км 210+100 до км 241+900 – Напоителни и отводнителни канали и реконструкция на газопроводи" на територията на областите Стара Загора и Сливен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Ямбол – Карнобат, ЛОТ 4 от км 276+200 до км 325+280 – електропроводи, далекосъобщителни мрежи и газопроводи" на територията на областите Ямбол и Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 35.

Точка 36

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми колеги, това постановления е съгласувано с Министерството на финансите. Става въпрос до 9 милиона за посрещане на спешни нужди за местния персонал, който работи в българските посолства и приключването на процедурата по оптимизацията на задграничния ни състав.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Дянков, имаме ли парите?

СИМЕОН ДЯНКОВ: В момента имаме налични около 2 милиона и 600 хиляди лева, които можем веднага да предоставим. Останалите се надявам до края на годината да успеем да намерим, но за това е записано в проектопредложението "до 9 милиона лева".

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за освобождаване и избиране на членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателя и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин премиер, с това проекторешение предлагаме от състава на комисията сега, да бъдат избрани Ангел Семерджиев, Анжела Тонева и Цветанка Андреева. Новите предложения за членове са четири: госпожа Евгения Харитонова, която е електроинженер по образование. Господин Андон Роков, който е магистър по право и член на Софийската адвокатска колегия, господин Димчо Маргитов, на който специалността е "Топлоенергетика и ядрена енергетика" и госпожа Милена Миланова, която е юрист по образование. Била е главен юрисконсулт в Столична община.

По този начин подбраните кандидати като група изпълняват изискванията на закона, да има минимум един икономист, това е госпожа Тонева, минимум един юрист господин Роков в енергетиката и госпожа Миланова във "В и К". Всички кандидати отговарят на изискванията на закона за минимум 10 години общ трудов стаж и минимум 3 години специализиран стаж в областта на енергетиката или водоснабдяването и канализацията.

Предлагам да приемем новите членове на ДКЕВР. Това е съгласувано с министерствата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 37

Точка 38

Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, тъй като беше съгласувано вчера в трипартитния Надзорен съвет на Националния осигурителен институт с участието на синдикати, работодатели и правителство, промените в Кодекса за социално осигуряване искам да кажа няколко момента, които са важни за дълготрайна устойчивост на пенсионната система в следващите 20 години, които предлагаме и за адекватност от пенсиите, които ще се получават.

С промените, които предлагаме с бюджета, който беше приет на Държавното обществено осигуряване и с увеличаване на осигурителната вноска от 1 януари 2010 година с 1,8 на сто с предвидените увеличаване на осигурителен стаж и възраст както за трета категория труд, така и за първа и втора категория труд, но плавно се постига през 2017 година дефицита във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване да бъде нула.

До 2025 година се дава възможност на хората, които получават пенсия да получават един заместващ доход от пенсия от 65 на сто спрямо заплатата, която са получавали и се гарантира финансовата устойчивост и адекватност на пенсиите, които ще се получават. Също така от 1 януари 2017 година се предлага да се увеличи коефициентът с 1,2 при определяне размера на пенсиите, в момента е 1,1.

Освен това се предлага от 1 януари 2011 година осигурителните вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване за професионалните пенсионни фондове да се превеждат по сметката на фонд "Ранно пенсиониране" от където и ще се изплащат пенсиите отпускани от 1 януари 2011 година за работещите при условията на първа и втора категория труд.

Смятам, че по този начин ще поправим една несправедливост, която беше допусната преди десет години от тогавашните управляващи, които на практика заложиха един казус за решаването на проблема на пенсионирането на категорийните работници, това са тежките професии – миньори, металурзи, химици, летци, водолази, хора които работят в БДЖ и т.н. защо? Защото никъде в Европа професионалните пенсионни фондове не са изградени на капиталов принцип тези, които плащат основна пенсия, а не допълнителна пенсия, както са останалите частни пенсионни фондове.

Тъй като се получава така, че от 1 януари 2011 година тези хора получавайки тези пенсии от професионалните пенсионни фондове ще получат едни изключително ниски размер за пенсии, в порядъка между 50 и 200 лева, при положение че до момента Националния осигурителен институт въпреки, че 10 години не получава осигурителните вноски, а те отиват в професионалните фондове, плаща средна пенсия на тези хора от 465 лева.

Именно от тази гледна точка, за да защитим в максимална степен интереса на хората, които са работили и които продължават да работят и им предстои пенсиониране да получат един заслужаващ доход от целия труд, който са полагали през живота си в тежки условия на труд, аз смятам, че трябва да поправим тази несправедливост, защото тя ще задълбочи проблемите в пенсионната система. Това предлагаме.

За днес беше свикан официално и Национален съвет за тристранно сътрудничество до всички страни, който не е отменян писмено. Явиха се синдикатите, за съжаление работодателите не се явиха и смятам, че тези дискусии трябва да продължат, но ние сме длъжни да приемем тези промени в Кодекса за социално осигуряване, за да вървят в пакет в парламента. Ако има някои текстове, които трябва да се доизчистят предлагам тези промени да се приемат на вносител.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако искате, аз малко да разясня темите. Слушах внимателно и ръководството на Националния осигурителен институт, слушах внимателно и синдикатите, слушах внимателно и частните пенсионни фондове. В общи линии знам и мнението на работодателите.

Много е важно този проблем да се започне и да се проследи от 2000 година, защото влизането от различни години по темата води след себе си различни анализи, до различни констатации и се достигна дори до думички като национализация.

Когато през 2000 година се решава, че ще има такъв инструмент наречен частни пенсионни фондове още тогава се знае, че те никога няма да съберат толкова пари, че да могат да плащат на категорийните работници достатъчно големи пенсии за каквито говорят, още тогава. Нали така Младенов?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Да, така е.

БОЙКО БОРИСОВ: Въпреки всичко се прави, модерно е, европейско е, макар че се оказва, че в никоя европейска държава няма подобни фондове, които касаят тежките професии или категорийните работници. Затова, когато се говори амблок звучи едва ли не, че искаме да национализираме от някакви частници. Тук обаче трябва да кажем, че в тези фондове парите по партиди и по сметки са на хора живи, работещи в различните професии. Те не са на частниците. С една дума законът тогава, който и до ден днешен е валиден казва: От всички нас или от тези хора категорийни работници по партиди се внасят парите, а тези фондове ги управляват с дълготрайни, с къси, с дълги финансистите ги наричат по различен начин пари, инвестират, връщат с цел да получат по-голяма ликвидност.

Какво се премълчава, много удобно, за да ни изкарат едва ли не проляво, или комунистическо включително, или да ни върнат във времето на социализма.

Премълчава се, или както сутринта господин Костов каза: "Не сме съгласни от общите пари на тези, които работим да се плаща за някакви Андрешковци, които не са си платили парите". Тук има пак много важни няколко неща за разясняване.

До 2000 година много хора в тези професии са работили, но схемата е започнала да действа след 2000 година и тогава започват да се натрупват парите им, а той и до тогава е бил водолаз или миньор, и с основната ангажираност на държавата да гарантира, че всички които са работили ще получават пенсия, се отива в т.нар. солидарен модел. Сиреч, от НОИ, от общите пари събрани от всички за пенсии се доплащат тези пари. Какво се получава на практика?

За тези например 20 години, ако не бъркам цифрата беше 95 или 98 милиона лева.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: За 10 години са събрани в професионалните фондове около 465 милиона лева, от които те са превели на Националния осигурителен институт – 98 милиона лева, а Националния осигурителен институт е платил пенсии на тези хора за 300 милиона лева. Т.е. НОИ за 10 години е в дефицит от 200 милиона лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Тук вече отговаряме на това, което казва господин Костов, както и частните фондове. Защо и при кой остават тези 200 милиона лева дефицит. Пак остават при хората, които работят и плащаме от солидарните пари. Сиреч, ние не сега ще минем на тази схема. Тази схема е в момента. Събират се едни пари, разбира се тук имат право и тези, които казват и пак трябва да се върнем към минали години, че когато някой работодатели не са плащали сега те могат да се скрият зад това решение. Но аз мисля, че много ясно тук трябва да се обясни на всички работници от тези тежки условия на труд, какво са им правили работодателите досега.

Между другото много се удивих, когато видях онзи ден на преговорите за "Брикел" с министър Трайков и Нона Караджова господин Ковачки, защото по документи той никъде не се води в "Брикел", там се води някакво 25 – 26 годишно момиче, което сигурно преди пет, шест години е било доста по-младо, по моята теория за възрастта.

Така, че аз не мога да схвана всичко това, което толкова време е правено и се е мълчало, защо сега искат да ми го препишат на мен и на това правителство. Повтарям, и в момента НОИ, държавната организация да се нарече, където се събират парите от солидарния модел е вече с 200 милиона лева дефицит заради тези работници, които додава за невъзможността на тези частни пенсионни фондове да платят цялата тази пенсия, което така е заложено още от 2000 година.

Освен това още едно нещо, което се премълчава. В частните пенсионни фондове се събират и пари за т.нар. универсална пенсия.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: За родените след 1960 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Родените след 1060 година и те имат там вече събрани около 3 милиарда лева. Ние тези пари не ги пипаме. Сиреч, не говорим за национализация или за каквото и да било, те остават там.

Тези фондове продължават да работят. Нещо повече, с вдигането сега с 1,8 на пенсионната осигуровка това им гарантира още повече приходи през следващите години. Къде е национализацията? Сиреч ние говорим, Трайков, за тази част от универсални, частния пенсионен фонд си събира универсалните пари, те имат около 3 милиарда лева и повече там. Мъничката разлика е за категорийните работници. Само, че понеже те не могат да плащат толкова колкото плаща НОИ – 465 лева, а ще могат да платят 50, 60, на някои които работодателите са били изрядни ще отидат до към 250 – 260 лева. Сиреч, НОИ пак ще продължи да помпа дефицит вътре в тази схема. Кое им национализираме? Бих казал точно обратното. Пасивът за мен, а при тях никаква отговорност. Като казвам за мен, имам предвид за всички вас. Нашето предложение е повече от ясно, работете си плюс даваме ви повече въпреки, че работодателите или ние самите като десни хора не сме съгласни с това, че трябва още да вдигаме с 1,8, но глобално от времето когато е дошло това правителство пенсионната вноска е с 0,2 на сто по-малка. Като казват скок или скачане на пенсионната вноска в същност тя подскача с 0,2 на сто по-малко от това, което е била и министър Дянков казва: "Аз не мога повече да помпам този дефицит в НОИ, защото той ми генерира до този момент около 2 милиарда лева дефицит в НОИ и нещо трябва да се прави". Имаме два варианта.

Казваме на тези частни пенсионни фондове само за тази част, повтарям, големите им пари, дългите им пари, сериозните им пари в универсалните фондове, те са там и работят и стоят, няма никакъв шум по системата. За тази разлика, ако искате по закон от 1 януари започвайте да плащате. Какво може да им се случи тогава?

Когато пред работниците, които ще отидат да си вземат парите, когато се пенсионират, и той му изплати 50 или 60 лева, първо да се компрометират фондовете, да спрат хората да внасят там пари и второ, както в "Брикел" онзи ден вие какво чухте: "Държавата да ни плати. Държавата да се погрижи за нас. Държавата да направи каквото и да било". За собственика нищо, за собственика който от 2003 година е избрал да си излапа парите за 20 хиляди часа и сега да каже "Готово". Нищо, работниците казват "Не, не" и кмета казва: "Тук ми спират парното. Ще ми спре болницата. Ще ми спрат училищата". Просто като се чуят веднага следва, че държавата действително трябва да се намеси чисто социално, да извади пак едни пари, които да налеем там и пак собственика без никакви проблеми. Още нещо тук прикриват и се правят, защото не им е изгодно.

Ако ние оставим, Трайков, частните пенсионни фондове така, както са днес, и те от 1 януари започнат да плащат, когато са променяли закона за ранното пенсиониране, не са променили и този закон тук. Това означава, че три години се губят. Това означава, че тези миньори, които работят сега оставим ли ги и тръгнат ли от 1 януари пенсионните фондове да плащат реално възрастта за пенсия скача с 3 години, така ли е, Младенов?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Точно така, единадесет години Националният осигурителен институт плаща ранното пенсиониране досега на категорийните работници, а от 1 януари 2011 година професионалните фондове е заложено в закона преди десет години, че ще плащат осем години за първа категория труд.

БОЙКО БОРИСОВ: И питам аз, защо държавното НОИ да плаща единадесет години, а частния пенсионен фонд, за който толкова сме лоши, да плаща осем години. Нали толкова говорим, че частното и държавното са равни по Конституция. Защо не са променили и тук закона?

Разяснявам ви го, защото стана една седмица ставам и лягам със срещи по тази тема и колкото повече ги слушам разбирам, че пак тази трънска поговорка "Колкото го по режеш, то не става по дълго, става по-късо", и през 2000 година те са заложили модел, който е къс и никога не може при идеални условия да даде пенсиите, които са необходими и господин Костов прекрасно го знае, само че какво по-хубаво за пред десния електорат да обясняваш, че ГЕРБ е социалистическа партия, че се връщаме към комунизма, че нещо искаме лошо да направим. Да, като пропуснеш трите години разлика между НОИ и пенсионните фондове, като пропуснеш това, че ще плащат 50, 60 лева, а ще дотира Дянков от бюджета и това му прави дефицит, което означава, че вземаме парите от всички министерства, като се пропуснат тези неща, като се пропусне, че тези същите фондове ще продължат да управляват над 3 милиарда и ще получат с 1,8 повече от парите на хората, къде е проблемът?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, ако това е въпросът искам да взема отношение.

Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, проблемите, които очертахте са абсолютно верни и валидни, и е добре да се сложат на масата и всички да знаят за тях.

Опасявам се обаче, че решението, което ни се предлага с този законопроект, е грешно и вредно по много причини и ще ви кажа защо смятам така.

Първо, защото ако активите на професионалните фондове отидат в НОИ, за да служат за един разходопокривен модел с тях могат да се случат две неща:

Едното е, да се похарчат, за да се дадат за пенсии, което е идеята на разходнопокриния фонд, т.е. те трябва да се осребрят, да се превърнат в пари, защото иначе не е разходопокривен модел, което би било опасно и погрешно от гледна точка на капиталовия пазар, на инвестициите и ще нанесе вреди, с които ще се борим дълги години.

Втори вариант, преместваме ги, но не ги осребряваме, а ги управляваме, кой да ги управлява? НОИ няма такава експертиза.

БОЙКО БОРИСОВ: В момента и двата фонда, които са там в НОИ, и учителския и фондът за гарантиране на вземанията са с над 100 % ликвидност и на тях кризата не им е повлияла, сиреч, ликвидно е. Тяхното управление е било по-добро от на частните пенсионни фондове, които се оправдават с кризата и имат една година или две спад, не си спомням. Сега в 11,30 часа ще дойдете с мен, тук ще бъдат и НОИ, фондовете, Дянков, Младенов и синдикатите, и ще съпоставим. Защото, когато идват поотделно, всички носят различни числа. Сега ще поставим числата на масата и ще попитам: "Съгласни ли сте с тези числа?". Ако някъде има разминаване ще изпратя проверка и след един час ще имаме истинските числа.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, най-важното е, че по този начин ние ще спасим и ще замажем точно тези некоректни работодатели.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Защото, вече и хората, които сега трябва да вземат 50 лева от натрупаните си партиди и тези, които трябва да вземат 250 лева ще вземат едно и също и няма да се види как господин Ковачки ги е осигурявал на минимална заплата, защото неговият тарикатлък ще бъде покрит от всички останали. А най-важното е, че наистина, който каза национализация сбърка, не само сбърка, това изцяло не отговаря на истината, защото това не са средства на фондовете, но са средства на хората, които имат индивидуални партиди. Защо, ако аз имам натрупани 15 хиляди лева, ще трябва да получавам същото като някой, който има натрупани 1000 лева? Ако НОИ трябва да додава – нека да додава, да се види колко додава, за кой и по чия вина.

БОЙКО БОРИСОВ: С толкова додава – 200 милиона лева досега пасив.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин Трайков, частен пенсионен фонд професионален за ранно пенсиониране дава пенсия 50 лева, НОИ доплаща 400 лева и това според някои било национализация на парите на хората. Не мога да разбера.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Имам два коментара. Първият коментар, предлагам да отложим разговора, приемането дори и на вносител на Кодекса за социално осигуряване за следващата седмица поради това, че днес тристранка не е имало. Изпратени е писмено до всички социални партньори по молба на бизнесасоциациите да отложим до петък сутрин в 10.00 часа, така че те да могат да се запознаят с тези изчисления от страна на НОИ и от страна на частните пенсионни фондове, които до тогава ще са готови. Също да се запознаят и с предварителния доклад на МВФ, който по чисто стечение на обстоятелствата (това беше договореност през февруари с МВФ), вчера завърши тяхната двуседмична мисия тук и ни даде предварителния си доклад, така че работодателите искаха да се запознаят с него преди да стане това решение. Това ще стане в петък в 10.00 часа. Така че тристранка официално не е имало и не можем ние дори и на вносител да приемем нещо, което не е минало през тристранката. Това е първият ми коментар.

Вторият ми коментар обаче е по-принципен, дори не е на наболялата тема за пенсионните фондове – темата за пенсионната реформа като цяло. В така предложения втори вариант на Кодекса за социалното осигуряване Министерство на труда и социалната политика – вносителят, напълно отстъпва от първоначалните идеи за пенсионната реформа и просто отлага проблема, говорейки за плавното увеличаване на стаж и на пенсионна възраст, който в първия вариант почваше от 2011 година, сега по незнайни причини почва от 2015-2017 година. Разликата отива в бюджета, един вид социалното министерство отстъпвайки и взимайки по-лесния път дава на Министерство на финансите тежката задача да намира допълнителни пари във всички тези години. Не мога да разбера защо отстъпваме по този начин, защо социалното министерство реши да отстъпи по този начин от техния първоначален проект. Както виждате МВФ вчера ясно каза – в България тази криза се е натрупвала, не казаха дори 10 години, казаха 15 години се е натрупвала тази криза, дефицитът в НОИ е един от най-големите и ако не се вземат решения, както смелото решение, което взехме миналата сряда, да направим нещо за пенсионните фондове от 2011 година, но също и за плавното увеличаване на стажа и на пенсионната възраст. Това въобще го няма в този проект, има пълно отлагане на реформата за някакво следващо правителство, за някакъв следващ мандат. Мисля че това е грешната политика, мисля че ние трябва, както приемаме тук, че трябва да има решение 2011 година, така и по стаж и по пенсионна възраст трябва да има решение през 2011 година, да се върнем към първоначалния вариант, който Вие, господин Младенов, бяхте предложили, мина през Министерския съвет. Защо сега отлагаме това? Това е допълнително натрупване на дефицит в НОИ.

Предлагам да обсъждаме това на следващото заседание, ако е необходимо да имаме извънредно заседание в началото на следващата седмица, но да сложим всичките карти на масата и да кажем – ние правим, както в здравеопазването направихме пълна реформа, която е отлагана с 10 години, така и тук да направим реформата, така че да можем да сме горди и след като свършим този мандат.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: На втория въпрос, господин Дянков, с бюджета за Държавното обществено осигуряване за следващата година, което се прие от Министерския съвет и вече е в парламента ние намаляваме дефицита в Държавното обществено осигуряване с 460 милиона лева.

Второ, ние не си измисляме откога да се вдига стаж и възраст, а го правим на базата на разчети в една дългосрочна визия. И една реформа не може да се изпълнява само от един мандат на едно правителство, изпълнява се от няколко такива мандата. Това, което сме заложили – казах ви 2017 година дефицитът във Фонд "Пенсии" става нула, който в момента е над 2 милиарда лева и всичко това е разпределено до 2031 година. Така че вдигането на стаж и възраст става на база на разчети, на база на една дългосрочна визия, така както го правят в Германия, във Франция и във всички европейски страни – плавно и последователно, за да знаят хората в един дългосрочен период от време кога трябва да се пенсионират.

По отношение на първия Ви въпрос, ще Ви помоля, господин Дянков, да кажете кога ще има Национален съвет за тристранно сътрудничество, където да се гледат промените в Кодекса за социално осигуряване, защото вече една седмица отлагате тези въпроси, а в парламента трябва да вкараме тези промени?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Петък, 10.00 часа, вече е изпратено до всички.

Пак искам да кажа – вашите сметки се правят, понеже взимате по-лесния път и натоварвате Министерство на финансите и бюджета, ние пак да намираме допълнителни пари. МВФ ясно казва, че от 2011 година трябва да почне дигането не само на стажа, те казват възрастта с шест месеца на година. Първоначално във вашия проект за КСО вие бяхте казали с една година 2011 година, сега изведнъж си променихте решение и казвате 2015-2017 година. Защо? Първият проект беше ваш, сега след месец си променяте мнението и тръгвате с друг проект. Това е отстъпление от пенсионната реформа.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Напротив, ние я правим по-устойчива в един по-дългосрочен период от време, както го прави Франция. За следващите 12 години те предвиждат да дигнат възрастта за пенсиониране с 2 години – от 60 на 62. При нас в момента е 60 за жените, 63 за мъжете и тя ще стане 65 за мъжете и 63 за жените през 2024 година, откогато започваме да вдигаме плавно с по 6 месеца възрастта. Както Франция го прави за 12 години, така и ние го предвиждаме да го правим за един по-дълъг период от време. И пак казвам – това е на база актюерски разчети, свързано с демографската картина. Ние не можем да си измисляме от кога да вдигаме възраст и стаж и с колко. Това става плавно по дадените разчети.

БОЙКО БОРИСОВ: Въпросът на Дянков е, че до преди един месец тези разчети не са ли били такива?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Първо, във Франция пълната пенсия се плаща на 66 години и сега. Така че това, което те в момента правят като реформа е просто да направи възможността за пенсиониране с две години да я изтегли във времето. Въпросът тук е, че преди месец казахте 2011 година и с по година на година, сега изведнъж напълно се отказахте от това и казвате 2015-2017 година. Защо такава промяна на мнението? През това време кой плаща? Бюджетът плаща през това време.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Защото такъв ни беше хоризонтът на реформата – 4 години. Сега хоризонтът ни е 20 години, което мисля че е по-правилно. С 460 милиона лева ние намаляваме дефицита догодина в Държавното обществено осигуряване.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това пак го прави Министерство на финансите, защото ние вдигнахме социалните осигуровки. Един вид социалното министерство пасува реформата и казва – вие се оправяйте в бюджета, вдигайте осигуровките, което направихме, затова влизат тези допълнителни пари. Вие също трябва да поемете тежестта, това е вашият ресор.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Тежестта се поема от хората от 2000 до 2010 година, когато непрекъснато се увеличаваше стаж и възраст. Нека да си починат една-две години хората и ще продължим да го правим.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Международният валутен фонд казва – 2011 година, иначе България е една от страните в света, не само в Европа, с най-тежка демографска криза от една страна и понеже 15 години, а не 10 години отлагане решаването на главния въпрос и вие ако отложите пак ще се появи през 2020-2025 година. Нашите актюери каквото и да смятат те ще са по-добре ако почне плавното вдигане на стажа и на възрастта по-рано, по това няма спор. Просто повече пари ще влязат в НОИ още от следващата година.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Аз не съм видял актюерските разчети на МВФ за да знам точно с колко предлагат да се увеличи от 1 януари догодина и какъв ще е финансовия ефект за държавното обществено осигуряване.

АНЮ АНГЕЛОВ: Няма да взимам отношение по общия въпрос, въпреки че и на мен ми е неудобно, че индивидуални партиди се закриват и се прави солидарен фонд.

Имам конкретен въпрос относно § 31. Никъде в Кодекса за социално осигуряване не се намалява абсолютен размер на пенсиите. С второто изречение в ал. 2 на този параграф се намалява абсолютният размер на пенсиите на летци, парашутисти, подводничари, водолази и на участници в мисии. До сега размерът на пенсиите се изчисляваше 1 към 3 – една година стаж за три години по трета категория. Сега с новото правило се въвежда 3 за 5 – това е съвсем различен коефициент. И на практика ще загубят 45% от номиналния размер на тяхната пенсия. Това съм го казвал и в нашата парламентарна група, сега го казвам още веднъж. Това води само и единствено до едно, и това не касае много голяма група от хора, това води до изпразване от военни летци на ВВС, където има лавинообразно увеличаване.

БОЙКО БОРИСОВ: Това, което чух от Дянков, Трайков, Младенов и Ангелов и това, което чухте от мен виждате, че не случайно толкова правителства толкова години отлагат взимането на каквито и да били решения, защото това не само че не е лесна тема, тя касае реално човешки съдби. И всеки един от своята си камбанария е прав за себе си. Обаче тук трябва да се отчете и факторът, че България е на първо място и по най-голяма смъртност. С една дума – увеличаването на времето за пенсиониране намалява времето, в което един човек, работил доста години, може да се порадва на старините си. Болшинството от вас са млади, но им пожелавам да стигнат и те на 65 години.

Константинов, колко е средната продължителност на живот в България за мъжете?

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Към 69 години, ако не се лъжа.

БОЙКО БОРИСОВ: Практически ако приемем, че отиваме на 66 години, както казва МВФ, четири години средно ще могат да ползват пенсиите си мъжете. Колко е смъртността при жените? И 71 – при жените – 7-8 години жените.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Забелязвам у хората, с които общувам, че те не се много радват на пенсиите си. Няма особен стремеж на хората. Винаги, поне в моята сфера, са били драми, когато човек тръгне да се пенсионира. Да се има предвид и това. Не знам колко са радостни, когато минават с такива пенсии.

БОЙКО БОРИСОВ: При тази ситуация аз мисля, че ако с една седмица отложим приемането на тази точка и проведем среща с пенсионните фондове и с тези, които изброих, не е фатално и до тогава можем да изчистим всички тези проблеми и да вземем категорично решение.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Според мен все още имаме възможност за полезни идеи, които да отговорят на целите, които всички си поставяме, които Вие много правилно дефинирахте и които и социалното министерство иска да постигне.

БОЙКО БОРИСОВ: За мен най-лесното решение е да спазим закона – от 1 януари частните пенсионни фондове да почнат да плащат.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да и ние това го решихме на миналото заседание.

БОЙКО БОРИСОВ: Това обаче води след себе си два проблема мигновено – компрометиране на фондовете и отново плащане от нас на тези пенсии. Сиреч, ние нямаме трети вариант.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Нека НОИ направи такъв фонд ранно пенсиониране, който обаче да си е отделен и да не се бъркат с индивидуалните партиди и оттам да си доплащат. Ако искат да го управляват, нека постигнат по-висока доходност. Ако хората видят, че той постига по-висока доходност, да имат право да си прехвърлят партидите и никой нищо няма да загуби.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние и сега, ако аз му забраня на Дянков да дотира тази дейност, от 1 януари частните пенсионни фондове са компрометирани. Ако, примерно изберем твоят вариант – кой, където избере, тези, които са избрали частния пенсионен фонд на 31 януари като отидат за пенсии ще се прехвърлят веднага на опашката на НОИ и ще кажат – чакайте, чакайте, ние не сме виновни, че десет години тук са си играли игрички с нас, ние си искаме 465 лева пенсия. И тогава Дянков пак трябва да бръкне и ще бръкне в касата и ще вдигне дефицита. Тук не е въпросът да си играем на демократи и на много десни. Какво ще се случи, когато това се случи? Едно е да говориш от телевизията, едно е, когато си го правил, да си го правил така, както трябва. Трето и четвърто е да си го изпълнявал през годините и да си го контролирал.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Сега на наш гръб всеки може да се упражнява.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз не искам. Затова на масата всичко.

Въпросът е, че пак ние трябва да намерим пари.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Аз смятам, че се предлага изцяло грешна технология.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Аз мисля че предложението на Симеон Дянков да има още една седмица за решаване е добро, защото току що получихме информация, която сега проучваме, че унгарският парламент снощи късно е гласувал да се суспендират плащанията към частните пенсионни фондове и всички те оттук нататък да минат вече в държавния пенсионен фонд, което постига същият ефект, защото те имат същият проблем, че трябва да съкратят дефицит, имат същото предупреждение от МВФ.

БОЙКО БОРИСОВ: Те взимат целия втори стълб. Те взимат и за универсалните фондове. Там е много тежко, много радикално и ще имат проблем със сигурност. Ние големите пари на частните пенсионни фондове, които би трябвало да са ги инвестирали правилно с дълги, дълги схеми, които да носят по-голяма ликвидност, ние не им ги закачаме. Ние слагаме на масата само сегашния проблем, който идва от 1 януари и който и сега съществува и заради който НОИ влиза в допълнителен дефицит с още 200 милиона. Ние за да помогнем на НОИ отидохме с 1,8% отгоре. Оттук нататък обаче ще продължим ли да го правим това, или да търсим кардинални решения? Това е.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Една малка добавка. Това ще е полезно и вчерашната ви среща с частните фондове. Аз също имах среща с тях. Все пак е много полезно за нас, за обществото да кажат защо до сега са мълчали. Защото аз вчера ги питах защо не са казали до сега, че липсват много пари от страна на някои работодатели. Техният отговор беше, че не са ги питали. Аз им казах, че като имам проблем в моя бюджет веднага тичат при премиера и му казвам, че имаме проблем, трябва по някакъв начин да се решава, а те защо не са казвали на предишните правителства. Отговориха, че са нямали разбиране. Това не сериозно, за 10 години никой не ги е питал и е нямало разбиране.

БОЙКО БОРИСОВ: Специално с фонд "Топлина", тогава взимат решение, Ковачки прави този фонд "Топлина", всички миньори, които са по него – 5-6 хиляди души работници ги прехвърлят в този фонд, убеден съм че не е много по желание, но всичките ги прехвърлят и веднага ги завежда на минималната работна заплата и веднага започва да плаща ниските осигуровки. И сега, когато ДПС, БСП излизат да ни говорят на тази тема или експерти от НДСВ, да кажат защо са го позволили.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Действително, хубаво е да се отложи с още една седмица, Министерският съвет да вземе най-доброто решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 38 за следващия министерски съвет.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: В петък трябва да имаме гаранция, че ще има тристранен съвет, защото е крайно време и синдикатите и работодателите и дружествата за пенсионно осигуряване, тъй като те имат вина през всичките тези 10 години това да се случи, до момента и законодателят, който е приел това глупаво решение, което го няма никъде в Европа за капиталов принцип на плащането на парите за ранно пенсиониране, всички са заинтересовани да седнат на масата на преговорите с нас и да намерим най-доброто решение. Защото на всички е ясно, че това е грешно решение, взето преди 10 години и ние трябва да го поправим, за да гарантираме правата на хората.

БОЙКО БОРИСОВ: За следващата сряда. Съгласни, несъгласни, мен ме интересува вашето категорично отношение – на Дянков и Тотю Младенов по тази тема. Това, което ми предложите, това ще приемем на министерски съвет.

Закривам заседанието.

Няколко теми са обсъждани на последното заседание на правителството в сряда, 27 октомври 2010 г. Най-важните от тях - за професионалните пенсионни фондове и нарастването на задължителния стаж за пенсиониране, бяха отложени за следващата седмица, за да се обсъдят още веднъж в тристранния съвет за сътрудничество. Все пак дискусията по тази точка - 38, е много интересна.

Извън това става ясно, че в системата на министерството на културата недостигът на средства до края на годината е 10 млн. лв. На този етап министър Вежди Рашидов осигурява 2 млн. лв. Сред аргументите му е и този: "Освен това от месец септември повечето културни институции имат недостиг на средства за заплати, осигуровки, поради което независимо че бяха съкратени над 500 щатни бройки се налага възнагражденията да се намаляват с 30 до 50 на сто от дължимия размер" (точка 4).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK