Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 3 ноември 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 3 ноември 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 3 ноември 2010 г.

Елена Старидолска
7401 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

3 ноември 2010 г.

Точка 1

Доклад относно информация за изпълнението на Републиканския бюджет към деветмесечието на 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Докладът се прави на всяко тримесечие и е за Народното събрание. За деветмесечието на 2010 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1,518 млрд. лв., каквото беше и след месец февруари, така че първите два месеца се набра това отрицателно салдо главно понеже масово разплащахме стари договори от предишното правителство. От март до септември всъщност имаме балансиран бюджет. Фискалният резерв към 30 септември 2010 г. възлиза на 6,7 млрд. лв. Това са основните показатели, с които смятам, че също трябва да сте запознати. 

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на областните управители по местонахождението им в областите Сливен, Стара Загора и Габрово.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Става дума за сгради, които сега се ползват от териториалните звена на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. Във връзка с настъпили структурни промени и промени в числения състав и оптимизиране на дейността, тези огромни сгради могат да се предоставят на областните управи за по-рационално използване. Това е целта на предлаганото решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Става въпрос за парцел 220 кв.м., собственост на НКЖИ. Остава в НКЖИ. Няма статут на публична държавна собственост. Предложението е от НКЖИ. Приемаме го. Преобразуваме го от публична в частна. Оттам нататък те ще преценят да го ползват по предназначение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Република България и Република Унгария за сътрудничество в областта на превенцията и борбата с престъпността.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за одобряване на резултатите и взетите решения от заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, проведено на 14 октомври 2010 г., в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5.

Понеже видях тук областния управител на Смолян. За село Осиково това, което се споразумяхме между "НЕК" и "Алпине Бау" да направят пътя, да дадем по милион и половина двете страни. Докъде я докарахте?

СТЕФАН СТАЙКОВ: Господин премиер, аз съм подготвил доклад при Вас. Всъщност "Алпине Бау" трябва да даде цената. Даден е работният проект, дадено е и строително разрешение. Ако "Алпине Бау" представят много висока цена за пътя, защото те работят в други категории, вие знаете това, в такъв случай ще трябва да потърсим друго решение с наши фирми.

БОЙКО БОРИСОВ: Под наши фирми разбирате български фирми?

СТЕФАН СТАЙКОВ: Да, наша фирма, която да изберем, разбира се.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо не се разберете, така и така сме си стиснали ръцете за по милион и половина, с този милион и половина те да направят до макадан, примерно, и канавки, отводняване, ако има нещо, Плевнелиев да ви помогне още днес да прати някой от експертите там, те да започнат това да го направят, защото през зимата не можем да асфалтираме – там е планина, а напролет, живот и здраве, ние до положим асфалт.

СТЕФАН СТАЙКОВ: Има фирма, която може да направи всичко, разбира се, тъй като прогнозата за ноември е доста благоприятна. Но въпросът е за финансирането. Ние мислехме евентуално или да се преведат пари по "Бедствия и аварии", за да мине бързо, или по едно целево финансиране да мине към областната управа, да ни се отвори кредитирането и ние да си възложим поръчките и да го направим. Аз съм Ви приготвил подробен доклад.

БОЙКО БОРИСОВ: На мен не ми трябва подробен доклад. Министър Трайков.

СТЕФАН СТАЙКОВ: Три варианта сме ви направили. Единият е "Алпине Бау", ако е добра цената…

БОЙКО БОРИСОВ: Като свърши Министерски съвет, министър Трайков и министър Плевнелиев сядат и гледате тези три проекта, избирате един от тези три варианти, защото този ангажимент, който сме поели пред селото е – и с австрийците се разбрахме, те дават милион и половина, ние даваме милион и половина.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, най-просто би било: ние даваме милион и половина и те го правят, вече без да ни занимават каква е цената. Ние приемаме, че те дават милион и половина.

СТЕФАН СТАЙКОВ: Това е най-доброто, господин министър, но…

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Те могат да си контролират разходите. Ако те ще го направят, те ще гледат да се вместят в този милион и половина, който дават те все едно, а на тях ще им излезе реално дори по-малко, защото те го правят.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние не искаме да даваме пари така, без да знаем къде отиват. Самият проект за колко пари е?

СТЕФАН СТАЙКОВ: Работния проект – едната оценка е за 3 милиона и 50 лева, другата, която е направена от "НЕК" и вчера ми я представиха, е за 3 257 000. Тук не влиза надзорът, който няма да е…

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков, какъв е вариантът "НЕК", тъй като те имат споразумение с "Алпине Бау" до май месец да не им изплащат лихви, да не им изплащат такива неща, и то отива някъде до 30 милиона отстъпка, която ни направиха – да се направи такава финансова схема, че "НЕК" да си преведат или да си дадат парите там, защото това е общ проект и са разкопали пътя, а съответно "Алпине Бау" да си ги преведат и да може да се започне още веднага строителството на пътя?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Би трябвало да е възможно това, но трябва да се провери кой…

БОЙКО БОРИСОВ: След Министерски съвет областният управител остава, тримата сядате и намирате вариант. Докато позволява времето, поне на чакъл трябва да се използва да влезем в зимата. Така или иначе сме се разбрали да се направи този път. Грехота е 1 милиард лева да се изсипе в този регион и да се оставят хората да нямат път. Грехота е. Не че е наша вината, знаем на кого е вината, но така или иначе сме поели ангажимент и сме намерили 50% от финансирането. Така че това го направете.

Приемаме точка 5.

Точка 6

Доклад относно Годишен доклад на комисиите за контрол върху цялостното изпълнение по концесионните договори, сключени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за добив от находища на подземни богатства за извършения контрол през 2009 г.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми колеги, общо 244 концесии за добив на подземни богатства са в министерството. Общият приход за 2009 г. е 11,2 млн. лв. Разбира се, това е една доста завишена сума спрямо това, което през 2008, през 2009 г., така че всяка година приходите от концесии вървят нагоре. Десет милиона са от концесионни възнаграждения, 19 хиляди са лихви. Неустойки сме наложили над 300 хиляди лева.

Какви са нередностите просто да ви запозная и с това приключваме. Плащане след крайния срок е установено на 96 обекта, неплащане – на 5 обекта. Там сме взимали банкови гаранции, направили сме процедури, включително за прекратяване. Третата основна е частично плащане на 14 обекта на концесионната такса. Четвъртата нередност, която е констатиране, е непредставяне на банкови гаранции на 14 обекта.

Това са основно параметрите на този доклад за 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити и варовици, от находище "Бояново-2", разположено в землището на . Бояново, община Елхово, област Ямбол, на "ПСФ Мостинженеринг" АД – Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Шабла", разположен на територията на Черноморския шелф и изключителната икономическа зона на Република България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Гайтаниново", разположена в землищата на с. Лъки и с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Точка 10

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Карапелит-2", разположена в землището на с. Плазище, община "Джебел", област Кърджали.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Кривата пътека", разположена в землището на с. Дедово, община "Родопи", област Пловдив.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2011-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на Третия допълнителен протокол към Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г. на Съвета на Европа.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2011 г.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, колеги, това е на база на методиката за определяне на актуализиране линията на бедността за страната, приета с постановление от 2006 г. Искам да посоча само два момента. Домакинствата под предложения размер на линия на бедност от 211 лева са приели 3 211 килокалории на еквивалентна единица, което е в повече от избрания стандарт от 2700 калории. Второ, дяловете на разходите на хранителни стоки и разходите за нехранителни стоки и услуги от потребителския разход на самите домакинства под предложената линия на бедност са съответно 54% и 46%, което означава, че те са приблизително равни на тези средно за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи 53% и 47%. Следователно, предложеният в проекта на постановление размер на линията на бедност за следващите години в размер на 211 лева или 55% от медианния общ нетен еквивалентен доход отговаря на изискванията на съответната методика. В тази връзка бяха консултирани нещата в националния съвет за тристранно сътрудничество и смятам, че могат да бъдат приети.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Младенов, постарайте се да отговорите на тези, бих казал, абсолютно популистки атаки и от страна на Синята коалиция, че подпомагайки социално слабите – използват отвратителна дума – "купуваме" избори, защото това е грижа за хората, а като членове на Европейската народна партия това е първостепенната ни грижа; и от страна на червените популисти, които говорят за бедност при положение, че нашето правителство от първия си ден започна да изплаща високи пенсии, които те предизборно вдигнаха на хартия и не са платили и един лев от тях. Така че ще ви моля много рязко и веднага да отговаряте на подобни нападки, да не чакате да ви подсещат.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Това ще го направя. Само да припомня, че актуализираният бюджет на Министерство на труда и социалната политика за тази година ще бъде същият, както и за следващата година и ще го обясня подробно с цифри и с факти.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за изменение на Решение № 770 на Министерския съвет от 2002 г., за утвърждаване на Споразумението за петгодишна програма за сътрудничество в областта на развитието (2002-2006 г.) между правителството на Република България и правителството на Република Гърция.

БОЙКО БОРИСОВ: Оттегляме точка 16, тъй като министър Дончев го няма, а е хубаво да е тук, когато се докладва.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин министър-председател, колеги, до момента между Република България и Сирийска арабска република няма установено сътрудничество в областта на околната среда, а динамичните проблеми в световен мащаб, както и проблемите, произтичащи от глобализацията, налагат правителствата и обществото все повече да се ангажират и да полагат съвместни усилия. Европейският съюз е основна движеща сила във всички процеси в областта на околната среда за намиране на решение на глобално международно ниво.

Унгария като държава членка трябва да полага всички усилия да привлича трети страни за каузата за опазване на околната среда, да подпомага тези страни, като се има предвид това, че страните от Европейския съюз са в много напреднала фаза както на развитие на законодателството, така и на прилагането.

Смятаме, че това е една добра възможност да обменим мнение с колегите от Сирийска арабска република и да си помагаме взаимно по прилагане на Международната конвенция в областта на околната среда. Предлагам да одобрите проекта на решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на протокол между правителството на Република България и правителството на Република Черна гора за прилагане на споразумението между Европейската общност и Република Черна гора за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписано на 18 септември 2007 г., в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Точка 19

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи", което ще се проведе на 8 и 9 ноември 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнителни споразумения към концесионните договори за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Долни Богров", участък "Сметището" о от участък "Запад" на находище "Челопечене", разположени в землището на с. Долни Богров, Столична община.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за последните 8,5 км от магистрала "Хемус". Там, където тя минава – изключително важен участък – покрай Долни Богров и се влива в Софийското околовръстно шосе, точно там в тези километри знаете много добре проблемите на селата Долни и Горни Богров, целия подбалкански път колко коли и колко катастрофи и колко човешки жертви. Точно там, в протежението на тази магистрала от 8,5 километра са дадени концесии – 2 броя, директно в трасето на магистралата, а ние по закон трябва да имаме, съгласно чл. 7 и чл. 26 от Закона за пътищата трябва да има обслужваща 100-метрова зона и в тази 100-метрова зона се забранява каквато и да било дейност, включително и добив на инертни материали.Какво правим сега с това спешно решение? Защо го открихме наскоро? Защото осъвременихме ОВОС-а на този участък и при осъвременяването на оценката на въздействие на околната среда установихме, че има тотално противоречие между магистралата и двете концесии, които са директно в трасето на магистралата.

Какво правим в момента, след като установихме това нещо? Намаляваме и Вие ме упълномощавате мен да сключа допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на концесии за добив, като намаляваме размера на концесионните площи. Става въпрос за драстично намаляване, а в едната концесия от 175 000 квадрата ще падне на 84 000 квадрата, а другата концесия в Челопечене – от 196 000 кв. ще падне на 114 000 кв., но това е изключително необходимо, за да се съобразим със закона, с изискванията, със 100-метровата обслужваща зона и да вървим бързичко напред.

БОЙКО БОРИСОВ: Когато тръгнахме да действаме, се установи, че всъщност на трасето, което е очертано за магистралата, са дадени концесии. И нещо още по-лошо: тези концесии вече са започнали своята експлоатация и на места има по 15-20 метра дълбоки изкопи. Това, преведено на езика на Плевнелиев, на дипломатичен език означава, че сега трябва да преработим проекта, да го оскъпим, защото през тези дупки, които са изкопали, трябва да минем на мостове. Така че това, за което ги похвалих предишните, всъщност е новата поредна далавера и беля. Представяте ли си какво управление е било? Дават трасе за магистрала, правят проект, казват, че ще го финансират и ще строят, знаейки прекрасно явно, че няма да строят – само така лъжат хората за преди изборите – и в същото време през това време изкопават огромните трапове, през които сега магистралата трябва да мине на мост. Всяко мостово съоръжение с няколко милиона е по-скъпо. И тези наглеци имат думата да ни питат защо ни е постен бюджетът. Защото ние трябва да им покрием далаверите през годината.

Така че предлагам да приемем точка 20, защото тази магистрала е важна, да упълномощим Плевнелиев да започне преговори с концесионерите. Те сигурно не са случайни концесионери, защото е естествено, че да имаш чакъл и скални материали до 8,5 километра магистрала – това е един прекрасен бизнес, за който всъщност не харчиш никакви пари, просто само една трошачка и само даваш инертни материали. Те винаги са по-евтини, отколкото ако фирмите изпълнителки ги докарват от друго място.

Това беше направено абсолютно същото по магистрала "Тракия" още преди, когато си говореха, че ще продължат заедно БСП и НДСВ по магистрала "Тракия", това им беше основният предизборен хит – да се атакуват по тази тема. Знаели са прекрасно, че няма да правят магистрала, но в същото време това не им е попречило за всички кариери за скални материали, за чакъла, а магистрала "Тракия" е една от малкото магистрали, която почти цялата минава на чакъл. Да ви го обясня по-нагледно. Първо се отнема хумусният слой. След това с много едри камъни се нареждат, след това по-дребни, по-дребни. Само 6 милиона кубически метра е Лот 2. Те не са мислили да правят магистрала, но всичките са били научени да смятат в проценти и са пресметнали в проценти тези участъци магистрала по толкова камъка колко пара ще влезе, ако дадат концесиите по тази магистрала.

Сега фирмите изпълнителки нямат никакъв друг шанс, освен да взимат оттам. Не може да докараш от Благоевград или от Видин или от Монтана скални материали, защото ще ти излезе много скъпо и естествено, взимат там и с 80 стотинки до 1 лев по-скъпо, отколкото струват иначе. Ето ви типичен пример за конфликт на интереси, но всичките тези хора прекрасно са се подготвили, защото са знаели, че ще дойдем ние и ще строим магистрали и са казали: Тези пиленца докато ни правят магистралата, ние ще се нагушим здраво с парите, които ще даде и Европейският съюз. Но сега ние – да тръгнем да разваляме концесии, да ги даваме отново – това не знам колко години ще траят съдебните процеси – ще останем и ние с мисъл за светлото бъдеще! Така че тогава е можело спокойно да се намеси и президентът, както сега за всяко нещо се намесва, и да каже: "Вие защо давате концесии по магистралата, като още няма магистрала. Кой после ще ви плаща тези масрафи?" Но тогава явно не е имало кой да го информира, докато сега е информиран за всичко.

Приемаме точка 20.

Точка 21

Доклад относно одобряване позициите на Република България за участие в заседанието на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", което ще се проведе на 8 и 9 ноември 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 21.

Точка 22-Б1

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за изключване при промяна на предназначението им на недвижими имоти от държавния горски фонд – частна държавна собственост, представляващи гори и земи в землището на гр. Тополовград, община Тополовград, във връзка с изграждане на соларна фотоволтаична централа.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с проекта на решение се предлага изключване и промяна на предназначението на недвижим имот от държавния горски фонд – частна държавна собственост в землището на Тополовград, община Тополовград във връзка с изграждането на фотоволтаична централа. Заявлението е на "НЮ ЕНЕРДЖИ РИЪЛ ИСТЕЙТ". Постъпило е в Държавната агенция по горите, като за това ще бъде заплатена цена в размер на 323 954 лева, а за извършване на компенсаторно залесяване в бюджета на ИАГ ще постъпят допълнително още 115 320 лева.

Проектът е съгласуван с всички министерства и направените бележки са отразени.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за българската агенция по безопасност на храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е проектът на Закон за Агенция по безопасност на храните, който е последната стъпка преди създаването на агенцията. Знаете, че преди няколко месеца ние приехме решение на Министерски съвет за създаване на такава агенция. Преди около месец беше гласувана, и то единодушно, в Народното събрание стратегията за създаване на тази агенция. Последният етап всъщност е приемането на този закон, който би трябвало да влезе в сила от 1.01.2011 г. и агенцията да стане факт. Така че надявам се за вашата подкрепа.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 24.

Г-н Плевнелиев, вчера се свързаха от Костинброд, Божурище Сливница хора с мен от инициативни комитети и от граждански организация. Дадени са концесии от предишното правителство, защото знаят, че ще строим и магистралата София- Ниш, а там са карстови извори, от които се дава питейната вода за тези региони. Опасяват се, че ако тези концесии заработят и започнат да се трошат камъните там и се взривяват, има 50 на 50 вероятност да се погуби водата. Моля Ви да си запишете лично и да ги проверите и ако трябва, мисля, че те са обжалвани в съда, но просто да проверите точно каква е реалността и по никакъв начин, даже ако трябва, и г-жа Караджова да се намеси. Ако има 1% шанс да се обърка питейната вода на тези населени места, въобще да забравят за концесии!

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Господин Борисов, преди да приемем тази точка, може ли малък коментар за безопасността?

Става въпрос за таксите, които събира Българската агенция по безопасност на храните, че там е предвидено когато са външни експерти, да се плаща, а когато са експерти на Министерството на здравеопазването, мисля, че също и за околната среда и водите, да не става никакво заплащане, предложението е и на тях да се плащат някакви суми от тези такси за експерти или за консумативи, които имат офисите. Представили сме я тази забележка.

СИМЕОН ДЯНКОВ: То ще отива в бюджета на министерствата, не лично на тях, но по този начин няма да се ощетяват бюджетите на околната среда и на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Да, защото когато са външни експерти, е предвиден механизъм за плащане, но не и когато се използват експертите на министерството.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Разбирам направеното предложение. Въпросът е, че все пак при създаването на агенцията ние в момента не предвиждаме бюджет и той трябва да е изцяло в бюджета на Министерството на земеделието и храните. В този смисъл е предвидено поне на колеги от двете министерства да не се заплаща, тъй като това е трансфер на средства от единия бюджет в другия при условие, че ние нямаме специално отделен бюджет. Така че това е бил смисълът.

БОЙКО БОРИСОВ: Попова?

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не, по повод на служебните задължения ли е?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: То е по повод на изпълнение на служебните им задължения в работно време, така че да получават допълнителни такси…

БОЙКО БОРИСОВ: Трябва така да се направи, че при това положение много рядко да се ползват външни експерти, много рядко.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Това е и смисълът – да се използва експертният потенциал.

БОЙКО БОРИСОВ: В работно време ли е, от двете министерства, според мен, и особено в условията на криза не трябва да се заделят други пари, а външни експерти да се ползват само ако няма в тези две министерства подобни експерти, което ме съмнява, че няма да се намерят.

НОНА КАРАДЖОВА: Да, ако става въпрос за изпълнение на служебните задължения, които са в длъжностните характеристики на тези експерти, няма наистина основание допълнително за плащане. Ако обаче тези експерти биват привличани под формата на граждански договори, което, доколкото си спомням, имат право експерти да бъдат привличани и да работят, то това са общите правила на гражданско-правните договори - аз поне така го разбирам, ако въпросът стои по този начин за заплащане.

БОЙКО БОРИСОВ: Тогава никой няма да иска да работи в работното си време, а ще чака да му предложат договор, за да отиде да вземе допълнително пари.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Точно в този смисъл не сме предвидили да бъде заплащано, защото в противен случай те в работно време биха отказали и трябва да минат или на граждански договор, или в извънработно време. Така че е предвидено…

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме го в този вид. Ще видим как ще сработи. Тогава винаги можем да коригираме нещо, ако не работи както трябва.

Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги е изготвен в съответствие с ангажиментите на България за въвеждане на европейското законодателство в тази област. Основните акценти са, че от 1 януари 2011 г. се въвежда пълно либерализиране на националния пазар на пощенски услуги и неговото развитие в напълно конкурентна среда. Също така се осигурява и се гарантира непрекъснато предоставяне на универсалната пощенска услуга в условията на този напълно либерализиран пазар за следващите 15 години. Това ще бъде "Български пощи" ЕАД, които ще гарантират тази услуга на територията на цялата страна. Въвежда се и допустимо от законодателството на Европейския съюз, разбира се, компенсационен механизъм в случай, че тези дейности са губещи.

Съгласувано е.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите на обособени работни места.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Тази наредба е вследствие на измененията на Закона за здравето, малко дори е закъсняла с обсъждането си. Има два раздела. В първия са посочени общата площ и различните видове обекти, които се вземат предвид при изчисляване на площта на обособените самостоятелни помещения, в които се допуска пушене. Задължението на собствениците е да определят със заповед помещенията, където ще се пуши. Забраната на тютюнопушене в обекти, които са разположени в обща сграда заедно с обекти с друго предназначение, но не са изолирани с въздухонепроницаеми стени и плътнозатварящи се врати. Във втория раздел са изискванията към механичната вентилация, които не са нови, те са по друг действащ акт, изискванията към светлинната сигнализация, която да информира, че тази система работи, изискванията към надписите и знаците и телефонът на здравния инспектор, ако клиентите имат някакви притеснения, да могат да сигнализират. Дали сме и едномесечен срок, за да могат собствениците да се адаптират към изискванията. Но всъщност този закон е преди няколко месеца. Така или иначе, в общественото пространство тече дискусия, знае се какво ще се случи. Днес ще има и пресконференция в Министерството на здравеопазването, така че няма да приема, ако някой каже, че е изненадат от това, което се готви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на "Авиоотряд 28".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, мисля че вече приключиха преговорите по новата стратегия за финансова стабилизация на държавното обществено осигуряване и усъвършенстване на пенсионното законодателство. С подписаното национално споразумение от понеделник със социалните партньори се даде една ясна визия до 2035 година за устойчивост на пенсионната система в България на социално осигурителната защитна система на българските граждани и от друга страна, възможност за адекватност от пенсиите.

Всички тези точки в споразумението са включени и в Кодекса за социално осигуряване, който е на вашето внимание и предлагам да бъде приет и вкаран в Парламента.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин министър-председател, бих искал и аз да кажа няколко думи. Това за мен е един голям успех, че след месец и половина почти всекидневни срещи успяхме да достигнем до това решение за пенсионната реформа. Според мен, в него има два големи плюса.

Първо, отстояхме нашата позиция да не се отлага вземането на решение, както е било правено на три пъти в предишното правителство. Едно отлагане само задълбочава проблема, а не го решава. Факт е, че ние макар и в трудна обстановка по време на криза взехме решение и взехме решение не само за следващата година, а за 25 години напред, с конкретни стъпки и визия как от 2017 година вече бюджета на НОИ, който от 14 години е на дефицит ще мине за първи път на плюс и ще бъде на плюс за 25 години напред във времето показва, че това е един проект, който е добре обмислен и решава много проблеми натрупани с времето.

Всички знаете, че имаше коментари и от ляво и от дясно, че не сме решителни и отлагаме и точно за това искам да кажа, че това решение е отлагано вече десет години. За десет години се е знаело какъв е проблемът още от началото на приемане на последния закон през 2000 година веднага се е разбрало, че има проблем например, с частните пенсионни фондове и т.н., но десет години това се е отлагало.

БОЙКО БОРИСОВ: Извинявайте, че Ви прекъсвам, слушах Мартин Димитров, който говори, че като чуел национализация и вдигане на данъците, едва ли не му настръхвала косата. Ние нито сме национализирали, нито сме вдигнали данъците и това се превръща в една манипулация. Изгодно е да го говорят, защото те се борят за своя десен електорат, но това не е истина. Диалогът и желанието ние да не се превръщаме в поредната държава, в която ежедневно улиците са пълни със стачкуващи, те го приемат като едва ли не слабост на правителството. Напротив, то е не само добродетел, то е изключително важно в условията на криза, защото всички съсловия до едно са засегнати от кризата. Повтарям, кризата която според предишното правителство и господин Първанов не я имаше в България. Защото, когато предишното правителство каза, че няма криза президентът не се обади да каже, че има антикризисни или кризисни мерки да се започват още тогава, а им позволи да изхарчат излишъка. Позволи им да вдигнат пенсиите, когато имаха минус половин милиард дефицит, знаейки прекрасно, че с първия работен ден на това правителство ние трябва да осигурим над 900 милиона. Разбирате ли за какъв див популизъм става въпрос и колко е цинично и некоректно да отидеш в БАН и да кажеш, че сме обърнали гръб на учените. При положение, че ние в момента правим всичко възможно в условията на тази криза в тези безумни енергийни проекти за милиарди, които сме източили като държава, специално НЕК, за да се стигне до там предишното правителство да каже, че не отговаря за заемите, които НЕК – 100 % държавна компания е правил и то за половин милиард лева.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Завършвайки искам да кажа, че въпреки всички критики това не е нито лява, нито дясна реформа. Това е добра реформа и тя е добра за всички и това е начинът не само да има баланс в отчетите на НОИ за много години напред, за много правителства напред, а това е начин и в перспектива да се вдигат пенсиите и да се вдигат от гледна точка на една стабилност, на една продължителност на политика, която досега не е имало. Благодаря ви.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с цел да не закъсняваме с внасянето на Кодекса за социално осигуряване в Народното събрание, изцяло го подкрепям, с изключение на параграф 43, по отношение на абсолютното намаляване на пенсиите на водолази, парашутисти, летци и участници в мисии и операции. Имам уверението на министър Младенов и на госпожа Митрева, че между първо и второ четене този въпрос ще бъде решен.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Да, точно така.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме предложението на министър Ангелов. В разговорите, които имахме в станалата накрая не тристранка, а десет-странка, защото имаше шест представители на работодателите, два синдиката, осем частни пенсионни фондове и вложих огромно търпение дни наред да изслушам всички страни и накрая, когато по части заедно ги събирахме, цялата истина излезе наяве. За това считам, че е толкова несправедливо така да се говори в публичното пространство, защото самите частни пенсионни фондове казаха: "Да, ние от 1 януари по закон не можем да платим тези пенсии, трябва да ги плати държавата. За това абсолютно доброволно, съгласно…", което казаха и публично хората "Приемаме да прехвърлим тези партиди при вас докато натрупат този стаж". Къде има национализация? Разбирате ли, това са думи точно като навремето от Чикаго, нещо което никой не може да докаже, че съм казал за лошия човешки материал, но се говори, говори една година.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, мисля че целият този дебат всъщност както и Симеон Дянков каза трябваше да се случи преди десет години. Факт е, че до този момент всички тези промени са правени без такъв открит публичен дебат, в който всичко да се сложи на масата показва, че има някакъв сериозен проблем и това е, че самото общество не е свикнало да борави с реалните факти, които да бъдат изнасяни публично в една дискусия. Това е големият проблем, с който се сблъскваме и това, което беше постигнато преди няколко дни, не знам в какъв формат стана в крайна сметка, е реформа, която е изключително смислена и дългосрочно оправдана от гледна точка на всички.

Много се радвам, че Симеон Дянков специално каза, че това не е нито дясна, нито лява реформа, защото реформата не може да се разделя на дясна или на лява, а може да се подреди по списъка дали върши работа или създава проблеми.

Искам да се присъединя към това, което каза министър Ангелов, във връзка с параграф 63 от предложенията с министър Тотю Младенов сме разговаряли също, където има една малка поправка, която отменя член на Закона за дипломатическата служба и по същия начин, ще приема да се дискутират промените между първо и второ четене в Народното събрание.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Господин премиер, имам две забележки, които са много малки на фона на работата, която беше извършена и принципните дискусии, които се водеха много дълго време в тристранката. Става въпрос за параграф 12 където се предвиждат длъжностните лица от НОИ да спират изплащането на определени обезщетения, ако се обжалва акт на медицинската експертиза или когато са представени доказателства, които могат да доведат до такова нещо. Ясно е, че когато има акт трябва да бъде спряно, това не се дискутира. Въпросът е, да се прецизира за тези доказателства какво точно се има предвид, защото това нещо противоречи на Закона за здравето. Може да е една публикация във вестник, което може да е доказателство, може нещо да излезе, но може и да не е. Не е ясно как точно ще се спре.

Искам да помоля за един гратисен период от една година за изключването на лекарите от НОИ в участието на ТЕЛК, тъй като се съмнявам, че ще имаме готовността да работят експертните комисии, ако от Нова година това стане, така че принципно сме "за", но ако може малко да се отложи във времето.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, всичко това са детайли. Лично аз поемам ангажимент между първо и второ четене да бъдат прегледани прецизно и да се вземе под внимание това, което казаха колегите и за това предлагам да се приемат промените в Кодекса за социално осигуряване и да отиват в парламента. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28 с направените бележки, за да могат да влезнат всички във формата.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване проект на Национална програма за реформи на Република България (2010-2013 г.) в изпълнение на Стратегията "Европа 2020".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин премиер, съгласно Националната програма за реформи на България свързана със Стратегията "Европа 2020", която се подготвя от няколко министерства, включително и от Министерството на финансите сме разработили на вниманието на Европейската комисия и тази програма за реформи до 2013 година, съвпадаща с края на първия ни мандат, но това е за всички европейски държави, в които се описват приоритетните области, в които ще бъде насочена икономическата политика на България, а именно: подобряване на инфраструктурата с подробности точно коя инфраструктура смятаме до 2013 година да построим, на бизнес средата с редица законови промени, също и промени в държавната администрация. Повишаване на конкурентоспособността сред младежите, където една голяма част от европейските програми заедно с наши бюджетни средства ще работят приоритетно Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на културата и Министерството на труда и социалната политика.

В последната точка е връщането на доверието в държавните институции. Тук се включват многобройните промени, които вече са високо оценени от Европа и от Министерството на правосъдието и всички работи, които целят по-голяма сигурност на българските работи. В резюме това е проектът, който след одобрение тук ще бъде изпратен и на Европейската комисия. Благодаря ви.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:Господин премиер, искам да добавим само едно изречение. Става въпрос за приоритет № 1, който е за по-добра инфраструктура и на стр. 16 там където казваме "проекти чието изпълнение се предвижда за следващия програмен период 2013-2020 г.", ако може да добавим освен АМ "Струма" – ЛОТ 3 и АМ "Калотина" – Софийски околовръстен път, АМ "Черно Море" и АМ "Хемус", да добавим "и други проекти съгласно приоритети за изграждане на пътната инфраструктура "BG 2020", с каквито ние разполагаме. Т.е. да добавим освен АМ "Струма" – ЛОТ 3 и трите други магистрали.

В България има седем магистрали, три ще направим до 2013 година и четири трябва да бъдат направени до 2020 година.

За това освен допълнението там където е записано: "АМ "Струма" да изброим още АМ "Калотина" – Софийски околовръстен път, АМ "Черно море", АМ "Хемус" и други проекти съгласно приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура България 2020" и да добавим в самото начало на това изречение, където е написано "Проекти, чието изпълнение се предвижда за следващия програмен период 2013 – 2020 година", да се добави "Проекти чието изпълнение се предвижда не по-късно от следващия период", защото по АМ "Хемус" ние ще работим и по-рано, а също така и по АМ "Струма".

Господин премиер, това е моето предложение. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Дянков, така както Росен Плевнелиев ги прочете и в протокола са записани, точно така да влезнат като приложение в тази точка.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, в частта "Енергетика" всичко е формулирано много добре, но бих искал да предложа едно допълнение, което поставя малко повече акцент върху необходимостта от фокусирано развитие на електрическата инфраструктура, там където говорим за енергийна ефективност, защото както и всяка друга инфраструктура тази е също толкова важно. Трябва да прецизираме малко текста.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29 с направените предложения от министър Плевнелиев и министър Трайков.

Точка 30

Проект на Решение за изменение на Решение № 771 на Министерския съвет от 2010 г. за освобождаване и избиране на членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми колеги, миналата седмица приехме решение за подновяване на състава на ДКЕВР. По лично желание един от членовете на тази комисия се оттегли и на негово място предлагаме нов член, който е дългогодишен служител в агенцията, препоръчан от много експерти, които работят по тази тематика и ще влезе в квотата на комисията, която се занимава с енергетиката, във ВиК имаме пълен набор. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.

Колеги, относно посещението на премиера на Русия – Путин, имаме да подпишем едно споразумение, което е именно, че между Българския енергиен холдинг (БЕХ) и "Газпром" в изпълнение на договора за "Южен поток" се създава смесено предприятие, което да построи "Южен поток" на територията на България. Това има да се подписва.

За ИТАР-ТАСС интервю не съм давал. Цитиран съм по незнайни какви източници за нещо, което не съм казвал, че с цялото си сърце подкрепям АЕЦ "Белене".

В случая, ако трябва да направя изказване по този въпрос с прагматизма си подкрепям проекта АЕЦ "Белене", защото от едната страна имаме Турция, която ни чака да види какво ще правим за да направи своите четири реактора. Освен това и вчера разговарях с президента на Сърбия господин Тадич и на него и на премиера на Хърватия – Ядранка Косор съм изпратил писма, надявам се до 13-ти да върнат отговор дали те също желаят като миноритарни участници в този проект да участват в АЕЦ "Белене" около 1 %, 1.5 % до 2 %, което ще направи този проект още по-прагматичен защото гарантира пазарите на тази централа, когато бъде изградена.

По някакъв начин ми се слагат думи, които не съм изрекъл, и които съвсем по различен начин се тълкуват от различни среди. Това явно се налага като практика, защото се прецитира нещо, което не е казано и след това се транслира и се публикува и се обсъжда като реално случено.

Така, че да използваме идването на премиера Путин и сутринта разговарях с министъра на икономиката и енергетиката за възможността нашия бизнес, говорим за всякакъв, но там където сме били най-силни през годините, хранително-вкусовата промишленост, вина, полуфабрикати. Сутринта чух от министър Младенов какво сме направили за облекчаване на визовия режим за облекчаване на руските туристи, които идват в България. Да използваме тази среща и да избягаме от всякакви възможности за спекулации и политика с нея, и да поставим точно на прагматични нива взаимоотношенията си с Руската федерация, те нито са бившият Съветски съюз, нито ние както Младенов каза сме бившата Народна република или 16-тия сателит в бившия Съветски съюз, а да използваме добрите си взаимоотношения и да се опитаме, ето това е политика, на политическо ниво да облекчим условията и възможностите да приемат руснаците наши инвестиции и стоки, защото повтарям във всичките ни срещи, които сме имали досега на различни нива с представители на Руската федерация, всички казват: "Още помним коняка "Слънчев бряг", още помним цигарите "БТ", още помним цигарите "Ту-134", които години наред са правени и още ги има във филмите.

Възложил съм на министър Трайков, да се подготви по тези задачи, за да използваме времето.

Знаете, че имах официална покана за подписване на договор между БЕХ и "Газпром" в мое присъствие и на господин Путин в Москва, поради куп съображения, за което му благодарих, че ги прие, той ще дойде в събота в неговия почивен ден и наш, но това, че е събота и почивен ден, вие знаете, че за нас винаги е бил работен и това не променя по никакъв начин сериозността на визитата и надеждите, които възлагаме. Повтарям по "Южен поток" и "Белене" имаме подписани договори, които трябва да се изпълняват. Разбира се, по АЕЦ "Белене" ще поставим много от въпросите, които ни интересуват, защото пак предишното правителство продължава да тръби и говори, че договорът е 3 милиарда 970 милиона евро, но никога не казва, или по-точно умишлено пропуска да каже, че в този договор има около 500 милиона евро за консултантски услуги плюс 250 милиона евро теглен кредит от БНП "Париба", който с по 20 милиона евро на година ние плащаме лихвите. Има 780 милиона евро по инфраструктура и има едно изречение, което е изключително важно, а пък "Цанков камък" ни показа, че всъщност в него се корени ябълката обикновено на раздора и всъщност големите пари, които се плащат в последствие, това е т.нар. инфлационен индекс. По начина, по който е подписан този договор той не е фиксиран, а той може да достигне до плюс 2,5 милиарда евро допълнително. Тези, които могат бързо да смятат, когато натрупат това върху тези 3 милиарда 970 милиона евро, а и още едно нещо – лихвите по тези заемни пари, които ще се вземат, цената на този проект съвсем не е 3 милиарда 970 милиона евро. Навремето така са направили и с "Цанков камък". Когато се каже 120 милиона евро, разбира се прекрасен проект, защо да не се направи, но когато той след това достигне до 1 милиард лева, разбира се, не само, че не е прекрасен, а е изключително неизгоден. За това с министър Трайков ще се подготвим на чернова по всички тези теми и също така ще проведем разговор какво мисли руската страна по всичко това.

Спекулира се и с това, че аз съм прагматично за построяването на този проект, както и министър Трайков, а Дянков е казал и го казва, ето точно спекулацията, че няма да се даде нито лев повече от държавния бюджет за тази централа, това е точно така. Ние сме казали, че двата милиарда, които сме вложили до този момент в тази централа трябва да бъдат включени в активите и ние от бюджета и за това до ден днешен нищо не правим, не можем да дадем и един лев отгоре. С една дума правителството има пълно единство по този проект и няма никакво противопоставяне в случая на господин Дянков с изпълнението на този договор. Това е и нашата позиция.

Така, че до тогава, ако има и други теми, които бихме могли да обсъдим, подгответе ми ги. Ще видим кой ще дойде с него от руска страна и в зависимост от това, освен министър Трайков и Николай Младенов в тези разговори, ще преценим, ако има допълнителен интерес в дадена тема, да включим и други от вас.

Искам да ви кажа още едно нещо, което е важно, вече десет минути закъснявам. Извикали сме ректорите и от стачните комитети на НАТФИЗ, Музикалната академия и Художествената академия и честно да ви кажа, когато гледах студентите онзи ден с одеялата пред парламента, за тях ми дожаля, а не за преподавателите, които са си увеличили заплатите и за това вчера с министър Дянков водихме разговори по тази тема. Те търсят средно по около 100 хиляди лева допълнително до края на годината, които главно са за парно, топла вода, да покрият тези консумативи. В Художествената академия са за 9 тона нафта.

Това са средства, които нямаше да дадем, защото не са заложени, но в Министерството на финансите министър Дянков до този момент има 540 хиляди лева икономии по заплатите, така че 300 хиляди лева – по 100 хиляди лева на трите академии ги прехвърля на Министерския съвет, и ние ще ги разплатим до тях. Така, че това ще бъде срещата и разговорът ни с тях.

Повтарям, правим го единствено и само за студентите, защото да излязат и да кажат, че не отиват на училище, защото е студено, не бих го позволил.

Благодаря на министър Дянков, че благодарение на неговите икономии това няма да се случи.

Пожелавам ви лек ден.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
 • 1
  ilinko avatar :-|
  ilinko

  Точка 5:
  БОЙКО БОРИСОВ: Под наши фирми разбирате български фирми?
  СТЕФАН СТАЙКОВ: Да, наша фирма, която да изберем, разбира се.

  Уточнението е необходимо, защото "наши фирми" има и друг смисъл... и да не стане грешка :-)

 • 2
  nikb avatar :-P
  NikB

  Приветствам публичното управление.
  Дори и само това да е предимството на БББ пред тройната ламя - пак е предостатъчно - коернна разлика с скритата на тъмно тристранка на хамстера Сергюн Станишев, Доган и царчето сержантче.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK