Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 10 ноември 2010 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 10 ноември 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 10 ноември 2010 г.

"Това е музика за моите уши"

Елена Старидолска
3847 прочитания

© Асен Тонев


На редовното си заседание в сряда Министерският съвет е разгледал и приел 30 документа. Сред тях и споразумението за газопровода "Южен поток" (т.17), заради който в събота у нас пристига руският премиер Владимир Путин. Няма коментари.

Иначе има и още интересни неща

- явно ще разширяват летището на "Безмер" (т.4)

- някакви промени, които са свързани с предписание на Сметната палата за жилищно-спестовните влогове, но без подробности (т.20)

- и следващата е любопитна - Наредба за планиране на гражданския ресурс за отбрана. Приемането й се налага, защото вече голяма част от собствеността е частна, по думите на зам.-министъра на отбраната Валентин Радев (т. 21)

- единственият разговор до този момент е в т.24, когато става дума за промени в постановление № 55 от 2007 г., което урежда възлагане на поръчки от частни компании с финансиране от ЕС. Министърът на икономиката Трайчо Трайков иска да включи един текст в промените, но министърът на еврофондовете Томислав Дончев е против. В крайна сметка се приема текста на Дончев.

- интересна и позицията на премиера Бойко Борисов по т. 27, за финансирането на фонд "ин витро". Министърът на здравеопазването Стефан Константинов обещава да поиска спешни промени в работата му, защото е приел прекалено много заявки, а няма пари. Освен това съобщава за дискусията в обществото дали да не се увеличи горната възрастова граница за жените, които могат да поискат такава процедура, като обяснява, че над 35 г. шансовете тя да завърши с успех много намаляват.

Бойко Борисов обаче е доста внимателен. "Първо, според мен е правилно да оставим жените да преценят, говорим за жените експерти, включително и в парламента и здравето, за възрастта. Ние мъжкото съсловие трудно разбираме тези процеси", казва той. И още "Ние лекуваме и най-тежко болните от рак или от СПИН. Лекуваме ги, даваме пари и се молим на Господ, ако има един процент шанс, но да се помогне". "мисля, че в Бояна беше тържеството, когато бяха събрани всички, които и по време на нашия мандат са заченали и родили за България. Това ми беше едно от най-хубавите мероприятия, на които съм присъствал", казва премиерът и накрая завършва "Константинов, ще ви помоля, когато вземате тези решения, да слушате повече жените".

"Това е музика за моите уши", пък е репликата от устата на Стефан Константинов, когато Борисов му казва, че винаги ще подкрепя тази дейност.

- с последната точка, 30 се увеличават с един постоянните представители на България към ЕС в Брюксел, които са служители на министерството на правосъдието. Досега бяха трима.

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

10 ноември 2010 г.

Заседанието започна в 10.05 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за признаване на представителност на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за приемане на актуализиран списък със защитените училище в Република България.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, списъкът със защитените училища в Република България съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2 септември 2008 година се актуализира след оценка на внесените предложения от междуведомствената комисия с представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и Националното сдружение на общините в Република България.

По отношение на действащия списък са извършени проверки на вписаните 90 училища в списъка, като се предлага промяна в СОУ "Аверкий Попстоянов" в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, поради преобразуването на училище в ОУ, съгласно заповед на министъра.

По отношение на включване на нови училища в списъка със защитени училища са постъпили 55 нови предложения за вписване от кметовете на общините след решение на общинските съвети и становище на началниците на РИО. Извършени са проверки свързани с броя на учениците и т.н.

Предвид горепосоченото предлагам списъкът на защитените училища да се допълни с 13, от които 12 са общински, а едно държавно училище като общият брой е 103 защитени училища за 2010 и 2011 година.

Необходимото допълнително финансиране на предложените с проекта нови училища за периода 15 септември 2010 година до 31 декември 2010 година е в размер на 160 хиляди лева, които ще бъдат осигурени чрез преструктуриране разходите за образование с централния бюджет, а със законопроекта за държавния бюджет за 2011 година за допълнително финансиране на защитените училища са планирани 4 милиона 500 хиляди лева в централния бюджет.

Моля да приемете предложението. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 405 на Министерския съвет от 2009 г., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище "Безмер" в Източна и Западна посока" на територията на областите Ямбол и Сливен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на отбраната.

Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за утвърждаване на административното споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно практическите способи за облекчено прилагане на регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета на Европа от 18 февруари 2003 г., за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба от убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за одобряване проект на протокол относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер през 1999 година беше подписана спогодбата за сътрудничество за предотвратяване на борбата с трансграничната престъпност в Югоизточна Европа.

През 2004 година с финансиране от Европейската комисия е създаден Центърът за борба с трансграничната престъпност, който е базиран в Букурещ. Основната му цел е сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и засилване на координацията в предотвратяването и противодействието на престъпността.

В момента това, което трябва да одобрим, е допълнителният протокол относно привилегиите и имунитетите на центъра като цяло, който ще бъде подписан в края на месец ноември в Букурещ и да упълномощим българският посланик на място да го подпише.

Искам да отбележа, че подписването на този протокол и участието на България не е свързано с пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6.

Точка 7

Доклад относно проведено заседание на Съвета на европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 19 октомври 2010 г. в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 7.

Точка 8

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в 3039-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведено на 21 октомври 2010 г., в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 8.

Точка 9

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в 3035-ото редовно заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), проведено на 11 и 12 октомври 2010 г. в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост ,в областите Враца, Разград, Русе, Сливен и Търговище.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, заедно с Министерството на отбраната внасяме тази точка. Става въпрос за казарми с отпаднала необходимост от Министерството на отбраната в гр. Враца, гр. Русе, гр. Търговище и гр. Сливен, заедно с парцелите като в гр. Сливен става въпрос за 78 декара, а в гр. Търговище – 57 декара. Всичко това се дава на областните управители за по-нататъшни разпореждане.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Малко Търново, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за 16 400 идеални части от общо 51 000 от поземлен имот. Даваме ги на община Малко Търново, за да си подготви проект на предложение по ОП "Околна среда" за изграждане на депо за твърди битови отпадъци.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Турция за смесени патрули по държавната граница.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване на резултатите и утвърждаване на протокола от Шестото заседание на Междуправителствената българо-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведена на9 и 10 септември 2010 г. в Ереван.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 13.

Точка 14

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Чанаджик дере", разположена в землищата на с.Воденци и с.Зимовина, община Стамболово, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 14.

Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Курбаница" разположена в землището на с. Брезе, община Девин, област Смолян.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 15.

Точка 16

Доклад относно одобряване позицията на българската страна за участие в извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар), което ще се проведе на 10 ноември 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за даване на Разрешение за създаване на съвместно дружество с правно организационна форма акционерно дружество, между "БЕХ" ЕАД и ОАО "Газпром" , с възможност за заместване на "БЕХ" ЕАД от правоприемник от негово/и дъщерно/и дружество/а или техни обединения при учредяването на съвместното дружество или впоследствие и за определяне на ОАО "Газпром" за съучредител в съвместното дружество във връзка с подготовката и реализацията на проект за изграждане на газопровод на българска територия като част от газопроводна система "Южен поток".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, в духа на максимално възможната прозрачност, бих искал да дам малко повече информация за предлаганото решение.

Първо, като цяло по проекта "Южен поток" до момента са постигнати следните договорености на правителствено и корпоративно ниво.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаване на газопровода за транзит на природен газ през територията на Република България от 18 януари 2008 година и ратифицирано от Народното събрание на 25 юли 2008 година.

Споразумение за сътрудничество на корпоративно ниво от ОАО "Газпром" и "Български енергиен холдинг" ЕАД за сътрудничество при създаването на газопровода за транзит на природен газ, сключено на 15 май 2009 година.

Пътна карта за осъществяване на пред инвестиционно проучване за българската отсечка от проекта "Южен поток" и за създаване на съвместно дружество подписана на 17 юли 2010 година и най-новото е Споразумение за пред инвестиционно проучване с приложение към него и задание за пред инвестиционно проучване подписани на 25 октомври 2010 година.

На основание на произтичащите от междуправителственото споразумение ангажименти БЕХ е ангажиран в подготовката и реализацията на проекта като се предвижда холдингът да стане съдружник в бъдещата съвместна Българо-руска проектна компания с 50 : 50.

В съответствие с междуправителственото споразумение съвместната компания ще бъде учредена в България с равно капиталово участие на всяка от страните, както споменах и съвместната компания ще приеме резултатите от пред инвестиционното проучване за проекта на българска територия.

Планираме да създадем това предприятие три месеца преди предвиденото по пътната карта с оглед на по-бързата и сигурна реализация на проекта.

Компанията ще осъществи всички необходими дейности като възлагане на проектиране, ОВОС и други предхождащи вземането на инвестиционното решение за проекта. При положително инвестиционно решение ще изгради и ще бъде собственик и оператор на газопроводната система "Южен поток" на българска територия, както и ще определи цените за пренос на природен газ по газопровода на територията на България при съобразяване с междуправителственото споразумение, българското законодателство и законодателството на Европейския съюз, което вече е залегнало в акционерното споразумение и устава на компанията.

В случай, че една от страните българската или руската страна, вземе решение да не участва в проекта съвместната компания ще бъде прекратена и ликвидирана в съответствие с българското законодателство и устава й.

Предвид гореизложеното предлагам на Министерския съвет да вземе следното решение:

Първо, във връзка с подготовката и реализацията на проекта за изграждане на газопровод на българска територия като част от газопроводна система "Южен поток" даване на разрешение за създаване на съвместно дружество между "БЕХ" ЕАД и ОАО "Газпром" с правно организационна форма акционерно дружество с участие на акционерите в капитала 50:50, с място на регистрация Република България и възможност за заместване на "Българския енергиен холдинг" ЕАД от правоприемник, от негово дъщерно дружество или техни обединения при учредяването на съвместното дружество или в последствие.

Второ, определяне на ОАО "Газпром" от Руската федерация за съучредител в съвместното дружество по точка 1.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на движими веща – частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, с това решение правителството предоставя безвъзмездна компютърна техника на Кортенския теоретичен лицей в село Кортен и на Теоретичния лицей в село Твърдица, Тераклийски район – Република Молдова.

Министерството на финансите разполага с компютрите и заедно с министър Божидар Димитров ще ги транспортира до Република Молдова.

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Това е по повод 180 годишнината от създаването на тези села. Това се бегълци от нашите Кортен и Твърдица.

БОЙКО БОРИСОВ: Имахме много добра среща с премиера на Молдова в Букурещ.

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Изпратихме и помощи за две наводнени села.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на протокола за изменение на споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1992 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми колеги, изменението се фокусира главно върху една тема, а именно да изпълним предписанията направени от одит на Сметната палата през тази година. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Постановление за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на министъра на отбраната е възложена една от най-комплексните задачи в сферата на отбраната – разработването на проект на държавен военновременен план. Съставна част от този план е планирането на гражданските ресурси. Действащата нормативна уредба свързана с планиране на гражданските ресурси за отбрана вече не е адекватна на съвременните икономически условия поради преобладаващата частна собственост.

В изпълнение на закона е създадена междуведомствена работна група, която разработи този проект.

Искам да подчертая, че приемането му няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови средства за 2010 година. Проектът на наредба също е разгледан и одобрен на заседание на Междуведомствения съвет по въпросите за военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната.

Получени са бележки от над 28 организации освен от основните министерства свързани с проекта. Има четири неприети бележки на Министерството на финансите, за което обосновано сме обяснили нашия отказ.

Моля, Министерският съвет да приеме проекта на Постановление на Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2003 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, след като през 2009 година Европейският съюз прие Визовия кодекс на ЕС, беше направена проверка на съответствието на българското законодателство с този европейски акт и има нужда от промяна на реда, по който отпечатваме, съхраняваме и полагаме визови стикери.

Приемането на това решение днес няма да се отрази пряко в момента на начина, по който работим, а ще влезе в сила след като България се присъедини към Шенгенското пространство, за да можем да се присъединим ефективно през 2011 година имаме нужда нашето законодателство да бъде преведено в абсолютно съответствие с шенгенските изисквания.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване преструктурирането на схемата за финансов лизинг, създадена по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" – джобс (JOBS).

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, програма ФАР на Европейския съюз и от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 година е основният документ, който регулира начина за възлагане от страна на частни публично правни субекти, неправителствени организации и фирми, когато ползват финансиране от фондовете на Европейския съюз.

През последните три години работа с настоящото постановление показаха, че съдържа много дефекти и затруднява работата на бенефициентите. Това, което имате пред вас като проект за изменение и допълнение, е силно еволюирал вариант, обсъждан през последните четири месеца, не само с ресорните министерства, но и с представителите на бизнеса и в този вид със сигурност ще улесни и подобри ползването на европейски средства от този тип организации.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, ние имаме редица неприети бележки, но една от тях смятам, че е важна. Става въпрос за даването на алтернативни правни възможности на бенефициента за доказване на спазването на принципите за добро финансово управление и ефективно изразходване на средствата, което ще облекчи процедурата по сертифициране от сертифициращия орган на Министерството на финансите.

Отхвърлено е предложението с бележка, че това може да създаде допълнителна административна тежест, но всъщност е точно обратното - това дава алтернатива.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Ако погледнем какво се случва включително и в последните няколко месеца, там, където нямаме ясна регулация, включително случаите, когато сме извън обхвата на Постановление № 55 на Министерския съвет, например финансирането е под 50 на сто, на пръв поглед една подобна идея е изкушаваща, но в последствие се оказва, че има проблем със сертифицирането на разходите.

Привърженик съм на всички политики свързани с опростяване, но според мен трябва да внимаваме където опростяването преминава в липса на контрол и опасност от невъзстановяване на средствата. Нямам против заедно с колегите от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, да бъде обсъден още веднъж специално този текст, но включително по Оперативната програма "Конкурентоспособност" имахме през последните няколко месеца точно такъв опит. Специално под 55 където не се регулира и няма конкретни изисквания към фирмите. Имаше проблем с възстановяване на средствата.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не е имало такива изисквания, но вече ги изискват от сертифициращия орган или по-нагоре от Европейския съюз и това създава проблем. Ние ги прилагаме с вътрешни правила и разпоредби, но тъй като не е записано в Постановление № 55 на Министерския съвет.

Другият проблем е за границите от 5 и 15 хиляди лева за стоки и услуги не съществува такова изискване, но сертифициращия орган отново отказва да сертифицира, ако не са поискани три оферти. Тогава да махнем праговете или да намерим друго решение.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Когато няма конкретно изискване, говорим за тълкуване на принципи. Например, в конкретния случай това е тълкуване на принципа за съществуващ капацитет или за системи за добро финансово управление. Когато имаме тълкуване на принцип, имаме притеснения как точно ще бъде изтълкуван, за това мисля, че в някои случаи ясната регламентация е по-добра.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: За това искам да помоля да се погледне още веднъж с нашето министерство.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Нямам нищо против да се прегледа още веднъж, без първоначално да приемаме ангажимент, че ще бъде отразен този коментар поради опасенията, които изложих.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24, както е предложена от Томислав Дончев.

Точка 25

Проект на Решение за предложение за алтернативен директор в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин премиер, предлага се заместник-министър Боряна Пенчева, да бъде този алтернативен директор. Това е смяна на предишния заместник-министър на финансите, поради промяната, която е направена.

БОЙКО БОРИСОВ:Приема се точка 25.

Точка 26

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси във формат "Бюджет" (ЕКОФИН-Бюджет), което ще се проведе на 11 ноември 2010 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за компенсиране на разплатени задължения за дейността по асистирана репродукция на център "Фонд за асистирана репродукция".

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Господин премиер, нямах информация, че тази точка ще се разгледа днес, но Фонд "Асистирана репродукция" към момента е приел много заявления за дейности поради така направените правила. Въпросът е от изключително обществено значение, но когато сумите са малко там трябва явно да се въведат малко по-различни правила на действия, иначе това ще бъде една бомба със закъснител.

БОЙКО БОРИСОВ: За колегите искам да кажа, че става въпрос за т.нар. инвитро.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Там се води един непрекъснат дебат и в момента дори има съдебен спор дали трябва да има възрастова граница за пациентите, които подлежат на такива неща. Може би едно решение от типа, че възрастова граница може да няма, но когато се плаща директно от хората, но когато се използват публични средства трябва да се постави на базата на медицинската целесъобразност, защото след 35 години общо взето вероятността за успех намалява и когато харчим обществени средства трябва да разберем къде е границата, до която можем да платим. Би било хубаво да плащаме всичко, но информацията ми е, че са приели много заявления и в един момент хората, които са подали, вече имат усещането, че ще получат нещо, ако ние спрем финансирането ще се получи голям проблем.

Ще поискам много бързо да се направят сериозни промени в наредбата и работата на фонда. Иначе, наистина са напред със заявленията и вероятно това няма да е последното искане за увеличаване на средствата.

БОЙКО БОРИСОВ: Искам да ви дам малко разяснения.

Първо, според мен е правилно да оставим жените да преценят, говорим за жените експерти, включително и в парламента и здравето, за възрастта. Ние мъжкото съсловие трудно разбираме тези процеси. Това е така, което казвате, намалява възможността с времето, но има доста семейства, за които това е изключително важно.

Ако приемем, че семейството е най-важната, а ние сме го приели още отивайки в Европейската народна партия, клетка в обществото, ние като държава сме длъжни максимално да се постараем да я запазим, да я изграждаме и подкрепяме.

Отказът на една такава процедура довежда до изключително тежки психични, семейни и редица други проблеми. Надеждата умира последна. Аз това считам, че ние трудно можем да го разберем и тук трябва да дадем място и повече възможност на жените да говорят по тази тема или жените експерти в здравеопазването да се изказват по тази тема. Защото, иначе ние лесно можем да се наложим във възрастовата граница, дали да е 43 или 45. Разбира се, ако например, ако решаваме да бъде на 43 и половин месец - какво живота приключва ли? Шансовете са зачеркнати. Поставете се на мястото на една такава жена.

Много внимателно слушах дискусиите и експертите. При мен идваха от къде ли не, да, в чисто експертен план в пъти намаляват и възможностите и всичко останало. Но повярвайте ми има много човешки съдби, които зависят от едно подобно решение. Ние лекуваме и най-тежко болните от рак или от СПИН. Лекуваме ги, даваме пари и се молим на Господ, ако има един процент шанс, но да се помогне. Докато тук съвсем не става въпрос дори и за това.

Фактически с решението, което приемаме днес уреждаме финансирането, което сме давали досега, защото е било повече и даваме повече, но в същото време мисля, че в Бояна беше тържеството, когато бяха събрани всички, които и по време на нашия мандат са заченали и родили за България. Това ми беше едно от най-хубавите мероприятия, на които съм присъствал. В тази демографска криза и особено дори когато правихме със Симеон Дянков и Тотю Младенов пенсионната реформа и разчетите, които направихме с работодателите и синдикатите, ние се водихме от това, че 2020 година и нататък този демографски проблем ще бъде още по-тежък за България.

Константинов, ще ви помоля, когато вземате тези решения, да слушате повече жените.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Може би нещо не е правилно разбрано. Мисля, че е неправилно да поставяме въпроса така, тъй като това е сексуална дискриминация. И мъжете страдат, това са двойки и страданието е общо. Не е въпрос за жени и мъже, и да ги слушаме или не, въпросът е как да направим нещата да са най-добре. Това, което поисках от фонда на първо време е да имат регистър, за да знаем каква е успеваемостта.

БОЙКО БОРИСОВ: Подредете си министерството, подредете фонда, подредете списъците, подредете дейността, създайте ред, ние пари сме осигурили и ще осигурим и допълнителни, ако са необходими, но вие създайте ред.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Ако с "х" пари могат да се родят "х" деца, дали може да направим така с "х" пари да се родят 1,2 или 1,5 пъти повече деца.

БОЙКО БОРИСОВ: За това ви направихме министър, за да направите това, да не са 1,2, а двойно повече да станат.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Точно с това се заминавам и е абсурдно тук да решим тези неща. Те ще се решат между експертите и заинтересованите страни. Ще ви предложа решенията, а вие ще кажете "да" или "не". Смятам, че това е правилното.

Поставям къде има проблеми, защото наистина има проблеми и могат още по-ефикасно тези средства да се изразходват, в което съм абсолютно убеден.

Благодаря, че тези средства ще бъдат дадени.

БОЙКО БОРИСОВ: В това и аз съм убеден, но това е нещо, което нашето правителство, от сега ви казвам, че ще подкрепя.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Това е музика за моите уши.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е вътрешно мое убеждение. Пет деца повече, пет българчета, е по-голяма инвестиция от каквото и друго да ми предложат останалите колеги, по което спор няма. Разбрахте ме.

Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за определяне състава на българската делегация за участие в срещата на най-високо равнище на НАТО в Лисабон, която ще се проведе на 19 и 20 ноември 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение № 1 на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – Транзитни пътища V).

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, на миналото заседание приехме решение на Министерския съвет. С това предложение предлагам да тръгне решението към Народното събрание за ратифициране, за да могат парите веднага да се използват. Става въпрос за пътен възел Бургас – Меден рудник и за Софийския околовръстен път – Южна дъга.

Припомням ви, че на миналото заседание вече приехме решението, а това е ратификацията към Народното събрание.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 603 от 19 септември 2008 г. на министерския съвет за определяне състав на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, след влизането в сила на Лисабонския договор и във връзка с изпълнението на задълженията на Република България от Стокхолмската програма на Европейския съюз "Свобода, сигурност и правосъдие" ангажиментите в област правосъдие се разшириха.

Променената структура и задачи на Европейския съюз и обособяването на ресора "Правосъдие" като самостоятелна политика изведоха на преден план нови сфери на дейности, а именно основни права, гражданство, свобода и движение на хора, външни отношения в сферата на свободата, сигурността и правосъдието, общи въпроси и оценка на действащото законодателство на Европейския съюз.

Работните формати към институциите, в които към момента участват представители на Министерството на правосъдието, след приемането на новата работна структура по договора от Лисабон са 18 в следните сфери: наказателно правни въпроси, гражданско правни въпроси, дружествено право, електронно правосъдие, външни отношения в политиката на правосъдие, оценка на прилагането на актове на Европейския съюз в област правосъдие и финансови програми в област правосъдие.

Увеличаването на отговорностите в областта на правосъдието изисква адекватна реакция за обезпечаване на пълноценно ефективно участие в толкова многобройни и разнородни работни органи чрез увеличаване на броя на представителите на Министерството на правосъдието в постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел на четирима служители.

Въз основа на гореизложеното предлагам Министерският съвет да приеме решение за изменение и допълнение на Решение № 603 от 19 септември 2008 година на Министерския съвет за определяне на състава на постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, с което да увеличи броя на дипломатическите служители на Министерството на правосъдието в постоянното представителство на Република България в Европейския съюз в Брюксел, Белгия от трима на четирима.

Средствата необходими за изпълнението на предложеното решение ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на правосъдието. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.

На редовното си заседание в сряда Министерският съвет е разгледал и приел 30 документа. Сред тях и споразумението за газопровода "Южен поток" (т.17), заради който в събота у нас пристига руският премиер Владимир Путин. Няма коментари.

Иначе има и още интересни неща


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK